1 miejsce w "X OGÓLNOPOLSKICH BIENNALE GRAFIKI DZIECI I MŁODZIEŻY"

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

1 miejsce w "X OGÓLNOPOLSKICH BIENNALE GRAFIKI DZIECI I MŁODZIEŻY"

Autor: Łukasz Flejszer
Data dodania: 12-11-2020r.

Uczennica naszej szkoły
(lat 11 - kl. 6 / nauczyciel: Łukasz Flejszer) z 1 NAGRODĄ ogólnopolskiego konkursu plastycznego pn. "X OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE GRAFIKI DZIECI I MŁODZIEŻY".
Szanowni Państwo,
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów składa serdeczne podziękowania za udział w X Ogólnopolskim Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży. Tegoroczną inspirację stanowił fragment opowieści autorstwa Stefana Themersona ,,Poczta”. Na konkurs wpłynęło 311 prac plastycznych z 28 placówek oświatowych i kulturalnych. Komisja Konkursowa przyznała 45 nagród, 34 prace zakwalifikowała na wystawę pokonkursową, a 8 zdyskwalifikowała z powodu braku zgodności z wymaganą techniką. Konkurs realizowany był w ramach Festiwalu Themersonów. Zamiarem organizatorów było przybliżenie twórczości Franciszki i Stefana Themersonów, wybitnych artystów i płocczan. Celem konkursu była również popularyzacja wiedzy o technikach graficznych.
Dzieci i młodzież wykazały się kreatywnością i ekspresją w prezentowanych pracach. Uczestnicy operowali nie tylko bielą i czernią, ale również znakomitymi szarościami i kolorami. Pomysłowość i wyobraźnia w interpretacji tematu była zaskakująca, co zobaczymy na wystawie pokonkursowej, którą można zwiedzać od 22 października do 30 listopada 2020 roku w Pracowni Działań Twórczych KOLOR i FORMA.
Niestety sytuacja pandemiczna w kraju nie pozwala nam na uroczyste rozdanie nagród w naszej instytucji. Nagrody laureatom prześlemy pocztą.
Składamy gratulacje laureatom oraz autorom prac zakwalifikowanych na wystawę i ich nauczycielom. Dziękujemy dyrektorom placówek za rozpropagowanie idei konkursu, nauczycielom za opiekę artystyczną nad uczniami a wszystkim uczestnikom za udział.


Powrót

Filozofia nauczania

Celem głównym szkoły jest dobro ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Dlatego nasza praca ukierunkowana jest na indywidualizację procesu nauczania, identyfikację uczniów z trudnościami oraz uzdolnień uczniów.

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

Klucz do sukcesu

Kluczem do sukcesu każdego ucznia jest wzajemna i bezinteresowna pomoc, umiejętność łączenia nauki z pasją, radzenie sobie z presją i stresem przy kolejnych wyzwaniach.