Udział uczniów z klas I- III w projekcie unijnym ,,Misja programowanie”.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

Udział uczniów z klas I- III w projekcie unijnym   ,,Misja programowanie”.

Autor: Łukasz Flejszer
Data dodania: 25-11-2020r.

Udział uczniów z klas I- III w projekcie unijnym 
 ,,Misja programowanie”.
 
    W bieżącym roku szkolnym uczniowie z klas I – III uczestniczą w projekcie unijnym ,,Misja Programowanie”. Celem ,,Misji”  jest popularyzacja wczesnej nauki programowania.
   Uczniowie dzięki projektowi zobaczą, że programowanie to świetna zabawa, będą projektować, konstruować oraz tworzyć własne dzieła. To nie wszystko - będą również używać tabletów, robotów, gier interaktywnych oraz różnorodnych aplikacji, które szkoła otrzymała w ramach udziału w projekcie. Dzieci będą miały okazje przekonać się, że programowanie uczy rozwiązywania różnorodnych problemów, niekoniecznie związanych z technologią. Dzięki temu wielokrotnie  odniosą małe i duże sukcesy, nauczą się logicznego, analitycznego i kreatywnego myślenia. Ponadto będą rozwijać kluczowe kompetencje XXI wieku. To wszystko będzie okazją do wspaniałej zabawy. 
   Zajęcia prowadzone będą przez panie: Annę Smyczyńską w klasie I, Annę Krawczyk w klasie II oraz panią Annę Dąbrowską w klasie III. Prowadzące wcześniej odbyły odpowiednie szkolenia stacjonarne. 
  Część zajęć odbędzie się pod okiem doświadczonego trenera programowania pana Mariana Kucia, który w roli mentora towarzyszy w prowadzeniu oraz przygotowywaniu zajęć. Musimy się pochwalić, że mimo utrudnień wynikających z nauczania zdalnego część  zajęć mamy już za sobą. Trener uczestniczy w naszych zajęciach, które jak i pozostałe edukacje realizowane są na platformie Microsoft Office w aplikacji Teams.
  Już dziś możemy stwierdzić, że programowanie to dobra inwestycja w przyszłość młodego pokolenia Polaków.

zdjęcia: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2816135852043621&set=a.1579508619039690


Powrót

Filozofia nauczania

Celem głównym szkoły jest dobro ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Dlatego nasza praca ukierunkowana jest na indywidualizację procesu nauczania, identyfikację uczniów z trudnościami oraz uzdolnień uczniów.

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

Klucz do sukcesu

Kluczem do sukcesu każdego ucznia jest wzajemna i bezinteresowna pomoc, umiejętność łączenia nauki z pasją, radzenie sobie z presją i stresem przy kolejnych wyzwaniach.