Rozstrzygnięcie I Gminnego Konkursu Językowo-Plastycznego ,,Poliglota”

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

Rozstrzygnięcie I Gminnego Konkursu Językowo-Plastycznego ,,Poliglota”

Autor: Łukasz Flejszer
Data dodania: 01-04-2021r.

Rozstrzygnięcie I Gminnego Konkursu Językowo-Plastycznego ,,Poliglota”
* * *
W poniedziałek, 29 marca br., odbyło się w naszej szkole rozstrzygnięcie I Gminnego Konkursu Językowo-Plastycznego ,,Poliglota” na najpiękniejszą kartę wielkanocną z życzeniami zapisanymi w dwóch językach – angielskim i niemieckim.
*
Inicjatorem pomysłu na rozwinięcie lingwistyczno-artystycznych umiejętności była pani Aleksandra Szczepaniak, która już po raz drugi zorganizowała podobny konkurs – po raz pierwszy jednak o zasięgu gminnym. Tegoroczny konkurs został zorganizowany we współpracy z panem Łukaszem Flejszerem.
*
Z uwagi na panującą pandemię prace komisji obywały się w reżimie sanitarnym i bez udziału uczestników oraz nauczycieli, pod kierunkiem których uczniowie przygotowali wspomniane pocztówki.
*
Niezależne jury w składzie: p. Agata Chyra i p. Marzena Sosińska (Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie) oraz p. Izabela Kucharska (Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Strzelcach) brało pod uwagę nie tylko sposób wykonania, estetykę czy pomysłowość kartek, ale również poprawność merytoryczną i ortograficzną tekstu, czyli angielsko-niemieckich życzeń wielkanocnych.
*
Komisja konkursowa wytypowała następujących zwycięzców:
I miejsce – Zuzanna Karasiewicz ze Szkoły Podstawowej w Lucieniu
II miejsce - Katarzyna Sielaczek ze Szkoły Podstawowej w Teodorowie
III miejsce – Patrycja Matuszewska ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu
Wyróżnienie dla:
Wiktorii Szulczewskiej ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie
oraz Julianny Okupskiej ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Sierakówku
*
Wszystkim zwycięzcom, wyróżnionym oraz pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy udziału w naszej inicjatywie, nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie dzieci, zaś członkom jury – za pracę w komisji konkursowej.
Mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja ,,Poligloty” przebiegnie już w nieco bardziej sprzyjających warunkach i cieszyć się będzie jeszcze większym zainteresowaniem.
Aleksandra Szczepaniak


Powrót

Filozofia nauczania

Celem głównym szkoły jest dobro ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Dlatego nasza praca ukierunkowana jest na indywidualizację procesu nauczania, identyfikację uczniów z trudnościami oraz uzdolnień uczniów.

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

Klucz do sukcesu

Kluczem do sukcesu każdego ucznia jest wzajemna i bezinteresowna pomoc, umiejętność łączenia nauki z pasją, radzenie sobie z presją i stresem przy kolejnych wyzwaniach.