„Oni są wśród nas - dziecko z Autyzmem i zespołem Aspergera”

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

„Oni są wśród nas - dziecko z Autyzmem i zespołem Aspergera”

Autor: Łukasz Flejszer
Data dodania: 01-04-2021r.

„Oni są wśród nas - dziecko z Autyzmem i zespołem Aspergera”
Dzień Autyzmu 2 kwietnia
* * *
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ma na celu podnoszenie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat tego zaburzenia. Dzień Autyzmu obchodzony jest od 2008 roku i ma za zadanie uwrażliwiać społeczeństwo na problematykę autyzmu i niepełnosprawności.
Ideą Dnia Świadomości Autyzmu jest rozpowszechnianie wiedzy o autyzmie, oswajanie społeczeństwa z osobami autystycznymi i ich odmiennością, jeśli chodzi o zachowania i odbiór otoczenia, toteż w tym dniu choć na chwilę przybliżmy sobie czym jest autyzm, postarajmy się lepiej poznać i zrozumieć naszych kolegów, nie bądźmy wobec nich obojętni, starajmy się im pomóc. Razem możemy zmienić nastawienie ludzi do osób z autyzmem.
„Autyzm jest wśród nas. Wystarczy go poznać.
Wystarczy zrozumieć, aby zmienić świat osób z autyzmem na lepszy”
Jak dotąd nie wskazano jednoznacznie przyczyn występowania tego zaburzenia, nie ma też leku na autyzm. Autyzm bywa często nierozpoznany i niezrozumiany, dlatego też wiele osób z otoczenia traktuje dzieci z autyzmem jako niegrzeczne lub źle wychowane. ONZ uznaje autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS.
W Polsce zaburzenia ze spektrum autyzmu diagnozowane są u jednego dziecka na około 150 – jako że autyzm należy do tzw. chorób cywilizacyjnych, ta liczba stale rośnie.
Mimo iż, wraz ze wzrostem ilości diagnozowanych osób, wzrasta również wiedza na temat przyczyn, objawów i metod terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, świadomość społeczna na jego temat jest wciąż niewystarczająca.
Łagodniejszą formą autyzmu – jest Zespół Aspergera (ZA)
Zaburzenie to obejmuje przede wszystkim upośledzenie umiejętności społecznych, trudności w akceptowaniu zmian, ograniczoną elastyczność myślenia przy braku upośledzenia umysłowego oraz szczególnie pochłaniające, obsesyjne zainteresowania. W porównaniu z głębokim autyzmem, zespół Aspergera charakteryzuje się zdecydowanie bardziej prawidłowym rozwojem mowy oraz decydowanie lepszą adaptacją społeczną. Chorzy przeważnie są uznawani za ekscentryków niż ludzi z zaburzoną osobowością.
Podsumowując:
1. Zespół Aspergera nie jest chorobą, a zaburzeniem rozwoju: osoba z ZA ze względu na odmienne funkcjonowanie układu nerwowego odbiera świat trochę inaczej niż przeciętna osoba.
2. Każdy uczeń z zespołem Aspergera ma mocne strony, które warto odkrywać razem z nim.
3. Ze względu na to, że dzieci z ZA są w normie intelektualnej, trudno jest zaakceptować to, że nie potrafią dostosować się do reguł życia społecznego.
4. U większości dzieci z zespołem Aspergera pojawiają się też inne zaburzenia, z czego ponad połowa to zaburzenia lękowe.
5. Każda osoba z zespołem Aspergera jest indywidualnością. Zaburzenie to manifestuje się różnie u różnych osób.
6. Dzieci z zespołem Aspergera cierpią na zaburzenia interakcji społecznej – niechętnie współpracują z rówieśnikami w grupie, mają problemy z komunikacja werbalną i bardzo specjalistyczne zainteresowania. Osoby z tym zaburzeniem mają doskonałą pamięć i często są skupione na swojej pasji, nawet kosztem innych zajęć.
Autyzm to schorzenie, które często jest nazywane „chorobą geniuszy”. U niektórych wybitnych ludzi, autyzm był diagnozowany lub tę dolegliwość podejrzewano. Ale to właśnie dzieci z zespołem Aspergera często określa się mianem "małych geniuszy" czy "małych profesorów". Do znanych osób z zespołem Aspergera należą:
Lionel Messi, Wolfgang Amadeusz Mozart, Alfred Hitchcock, Albert Einstein, Isaac Newton, Thomas Alva Edison, Michał Anioł, Woody Allen, Archimedes, Ch. Robert Darwin, Vincent Van Gogh, Immanuel Kant.


Powrót

Filozofia nauczania

Celem głównym szkoły jest dobro ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Dlatego nasza praca ukierunkowana jest na indywidualizację procesu nauczania, identyfikację uczniów z trudnościami oraz uzdolnień uczniów.

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

Klucz do sukcesu

Kluczem do sukcesu każdego ucznia jest wzajemna i bezinteresowna pomoc, umiejętność łączenia nauki z pasją, radzenie sobie z presją i stresem przy kolejnych wyzwaniach.