Wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

Wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie.

Autor: Michał Szczepaniak
Data dodania: 28-02-2020r.

W dniu 24 maja 2018 roku dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I- III pod opieką swoich wychowawców: pań: K. Olobry, A. Smyczyńskiej, A. Krawczyk, A. Dąbrowskiej, wzięli udział w wycieczce do Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie. W ramach rządowego programu Edukacja dla Bezpieczeństwa  w sali „OGNIK” odbyły się praktyczne zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności przeciwpożarowego.     
Celem programu jest kształtowanie wiedzy dzieci i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia.
Dzieci z zainteresowaniem słuchały pana strażaka prowadzącego zajęcia, z uwagą śledziły filmiki profilaktyczne oraz brały czynny udział w scenkach udzielania pierwszej pomocy.


Powrót

Filozofia nauczania

Celem głównym szkoły jest dobro ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Dlatego nasza praca ukierunkowana jest na indywidualizację procesu nauczania, identyfikację uczniów z trudnościami oraz uzdolnień uczniów.

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

Klucz do sukcesu

Kluczem do sukcesu każdego ucznia jest wzajemna i bezinteresowna pomoc, umiejętność łączenia nauki z pasją, radzenie sobie z presją i stresem przy kolejnych wyzwaniach.