Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

Administracja i obsługa szkoły


L.p. Imię i nazwisko Stanowisko
1. Agnieszka Maćkiewicz referent
2. Robert Mokok Inspektor Ochrony Danych
3. Aldona Godlewska pracownik obsługi
4. Marlena Matusiak pracownik obsługi

Filozofia nauczania

Celem głównym szkoły jest dobro ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Dlatego nasza praca ukierunkowana jest na indywidualizację procesu nauczania, identyfikację uczniów z trudnościami oraz uzdolnień uczniów.

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

Klucz do sukcesu

Kluczem do sukcesu każdego ucznia jest wzajemna i bezinteresowna pomoc, umiejętność łączenia nauki z pasją, radzenie sobie z presją i stresem przy kolejnych wyzwaniach.