Akcja „TAK, POMAGAM”

Autor: Michał Szczepaniak
Data dodania: 28-02-2020r.

Czwórka wolontariuszy z naszej szkoły, z klasy VIII: Maja Gutkowska, Julia Maciejewska, Weronika Tadeusiak oraz Klaudia Tyszkiewicz wzięła udział w ogólnopolskiej akcji zbierania żywości "TAK, POMAGAM".


Filozofia nauczania

Celem głównym szkoły jest dobro ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Dlatego nasza praca ukierunkowana jest na indywidualizację procesu nauczania, identyfikację uczniów z trudnościami oraz uzdolnień uczniów.

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

Klucz do sukcesu

Kluczem do sukcesu każdego ucznia jest wzajemna i bezinteresowna pomoc, umiejętność łączenia nauki z pasją, radzenie sobie z presją i stresem przy kolejnych wyzwaniach.