„Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów”. – Pitagoras

Chór szkolny

Autor:
Data dodania: 17-10-2020r.

„VARIOUS VOICES” tłum. Różnorodne Głosy z siedzibą: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu Wpisane z dniem 14 marca 2018 r. do Ewidencji Stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Gostynińskiego pod numerem 5


Filozofia nauczania

Celem głównym szkoły jest dobro ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Dlatego nasza praca ukierunkowana jest na indywidualizację procesu nauczania, identyfikację uczniów z trudnościami oraz uzdolnień uczniów.

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

Klucz do sukcesu

Kluczem do sukcesu każdego ucznia jest wzajemna i bezinteresowna pomoc, umiejętność łączenia nauki z pasją, radzenie sobie z presją i stresem przy kolejnych wyzwaniach.