Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu


Pierwsze szkolne zapiski w kronice i dokumentach archiwalnych sięgają 1945 roku. Wówczas w kilku izbach wynajmowanych u rolników została zorganizowana pięcioklasowa szkoła podstawowa z trzyosobową kadrą pedagogiczną. Na przestrzeni historii szkoła przechodziła różne zmiany organizacyjne. W roku szkolnym 1957/1958 stopień organizacyjny szkoły został podwyższony do klas I- VI, w roku szkolnym 1958/59 do klasy VII - po przekazaniu na cele oświatowe 4-izbowego drewnianego budynku mieszkalnego (później zamienionego na Dom Nauczyciela).
W roku 1968 szkołę siedmioklasowa została przekształcona w ośmioklasową. Zajęcia prowadzone były w nowym budynku szkolnym wzniesionym w ramach ogólnopolskiego programu „Tysiąc szkół na tysiąclecie”. Zajęcia prowadziło 9-ciu nauczycieli w 5 izbach lekcyjnych.
W latach 1985 – 2000 do Szkoły Podstawowej w Zwoleniu organizacyjnie przyporządkowany był  Szkolny Punkt Filialny w Podgórzu z klasami 1-4. Po reorganizacji w 2000 roku uległ likwidacji.
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu, jako ośmioklasowa szkoła, funkcjonowała do 1.09.1999 roku, tj. do wprowadzenia 3-letnich gimnazjów. Wówczas skrócono o 2 lata czas nauki w szkole – do klasy VI.
Od 1.09.2017 roku zostały wprowadzono kolejne zmiany przywracające poprzednią organizacyjną strukturę szkoły podstawowej do klas I-VIII. 


Na przestrzeni historii systematycznej poprawie ulegały warunki lokalowe szkoły. W latach 1986 – 1987 ówczesny Dyrektor Szkoły (JAN GOŚ) przeprowadził systemem gospodarczym rozbudowę obiektu szkolnego o DWIE izby lekcyjne, salę gimnastyczną, szatnię, pokój nauczycielski, hol, łazienki, kotłownię, skład węgla oraz centralne ogrzewanie. Rozbudowa prowadzona była przy wydatnej współpracy rodziców i wsparciu ówczesnych władz polityczno-administracyjnych gminy Gostynin (Naczelnika Gminy Janusza Stasiaka, Gminnego Dyrektora Szkół Tadeusza Fijałkowskiego). Staraniem Dyrektora Szkoły Tadeusza Fijałkowskiego przeprowadzony został kapitalny remont wewnętrzny obiektu, polegający na remoncie i odnowieniu pomieszczeń wewnętrznych, wymianie instalacji elektrycznej, remoncie i urządzeniu nowoczesnych łazienek dla uczniów i personelu. Zmienione zostało pokrycie dachowe papą na blachę z ociepleniem stropu. Pobudowana została nowoczesna, ekologiczna oczyszczalnia ścieków oraz wyłożono kostką brukową teren przedszkolny i chodnik.

Szkoła posiada nowocześnie urządzony plac zabaw dla dzieci najmłodszych, nowoczesne boisko szkolne do gry w piłkę nożną, koszykową, plażową, bieżnię. Boiska do gier drużynowych,  bieżnia, skocznia w dal powstała w wyniku olbrzymiego zaangażowania wielu osób: Łukasza Flejszera -  nauczyciela wychowania fizycznego naszej szkoły, rodziców, absolwentów, jak również dużemu  wsparciu Pana Wójta Edmunda Zielińskiego i jego współpracowników. W roku 2018 wygospodarowane zostało dodatkowe pomieszczenie do nauki: salę nr 2a, 2b. Szkoła posiada 8 izb lekcyjnych, pracownię komputerową (4 klasopracownie do edukacji wczesnoszkolnej, 2 do nauczania przedmiotów humanistycznych oraz 2 do zajęć matematyczno-przyrodniczych) oraz niepełnowymiarową salę gimnastyczną. Klasopracownie zostały wyposażone w nowe meble i sprzęt.

  
Dzięki udziałowi naszej szkoły w różnych programach unijnych znacznej poprawie ulegało wyposażenie szkoły w sprzęt i różnorodne środki dydaktyczne. W ten sposób szkoła pozyskała nowoczesny plac zabaw dla najmłodszych, pomoce i sprzęt do oddziału przedszkolnego, sprzęt komputerowy i audiowizualny. Dzięki  ministerialnemu programowi „Aktywna tablica” szkoła zakupiła 2 nowoczesne monitory interaktywne, pozwalające na stosowanie nowych technologii informatycznych i przekazywać wiedzę uczniom w sposób nowoczesny i atrakcyjny. Celem głównym szkoły jest dobro ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Dlatego nasza praca  ukierunkowana jest na indywidualizację procesu nauczania, identyfikację uczniów z trudnościami oraz uzdolnień uczniów. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane są zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze.

Szkoła wspomaga wszechstronny rozwój uczniów, wyposaża w niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na funkcjonowanie w społeczeństwie i na rynku pracy. Uczniowie korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w różnorodnych konkursach i zawodach o zasięgu gminnym, powiatowym, rejonowym lub ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. O sukcesach naszych wychowanków informujemy na stronie internetowej szkoły lub gostynińskich portalach internetowych.


W latach 70 i 80 ubiegłego wieku szkołę identyfikowano z zespołem akordeonistów kierowanym przez nauczyciela muzyki p. Teresę Lelińską, zespołem ogromnie popularnym w powiecie i województwie mazowieckiem. W latach dwutysięcznych – kojarzono nas z sukcesami JUDO, osiąganymi w kraju i za granicą. Wychowanek naszej szkoły Patryk Ciechomski z Bielaw - w Pucharach Polski, Mistrzostwach Europy, Świata w Judo zajmował czołowe lokaty. Aktualnie jest członkiem Kadry Narodowej JUDO. Od 5 lat przy szkole funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy „ZWOLEŃ–TEAM”, którego działalność ukierunkowana jest na uprawianiu dyscypliny sportowej WROTKARSTWO i ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, badminton.  Zasięgiem działania klubu jest gmina i miasto Gostynin, a uczestnikami są uczniowie i absolwenci szkół Gminy i miasta Gostynina. Mimo krótkiego okresu funkcjonowania UKS „Zwoleń–Team” odnosi sukcesy w zawodach ogólnopolskich, ulicznych i torowych mistrzostwach Polski, pucharach Polski zajmując czołowe lokaty. 
 

Filozofia nauczania

Celem głównym szkoły jest dobro ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Dlatego nasza praca ukierunkowana jest na indywidualizację procesu nauczania, identyfikację uczniów z trudnościami oraz uzdolnień uczniów.

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

Klucz do sukcesu

Kluczem do sukcesu każdego ucznia jest wzajemna i bezinteresowna pomoc, umiejętność łączenia nauki z pasją, radzenie sobie z presją i stresem przy kolejnych wyzwaniach.