Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

Kalendarz Roku Szkolnego 2020/20211 września 2020 - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 - 31 grudnia 2020 - zimowa przerwa świąteczna

18 - 31 stycznia 2021 - ferie zimowe

1 - 6 kwietnia 2021 - wiosenna przerwa świąteczna

25 - 27 maja 2021 - egzamin ósmoklasisty

25 czerwca 2021 - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 - ferie letnie

Filozofia nauczania

Celem głównym szkoły jest dobro ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Dlatego nasza praca ukierunkowana jest na indywidualizację procesu nauczania, identyfikację uczniów z trudnościami oraz uzdolnień uczniów.

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

Klucz do sukcesu

Kluczem do sukcesu każdego ucznia jest wzajemna i bezinteresowna pomoc, umiejętność łączenia nauki z pasją, radzenie sobie z presją i stresem przy kolejnych wyzwaniach.