Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

Kadra Pedagogiczna

rok szkolny 2020/2021


KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Prowadzone zajęcia
1. Tadeusz Fijałkowski DYREKTOR SZKOŁY
2. Krystyna Olobry Wychowanie przedszkolne
3. Anna Dąbrowska Edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie do Życia w Rodzinie
Zajęcia rozwijające zainteresowania
4. Anna Krawczyk Edukacja wczesnoszkolna
Etyka
Zajęcia rozwijające zainteresowania
5. Anna Smyczyńska Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski
6. Agnieszka Kowalska Język polski
Zajęcia logopoedyczne
7. Daniel Szturomski Informatyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
8. Michał Szczepaniak Matematyka
9. Aleksandra Szczepaniak Język angielski
Technika
Doradztwo Zawodowe
10. Małgorzata Schulz Język niemiecki
11. Łukasz Flejszer Wychowanie Fizyczne,
Muzyka, Plastyka, SKS,
zajęcia rozwijające zdolności, CHÓR,
UKS Zwoleń-Team
12. Monika Kacprzak Przyroda, Geografia, Biologia
Zajęcia świetlicowe
13. Anna Markiewicz Fizyka
14. Ewa Doroszuk Chemia
15. Agata Durma-Buchner  Historia i społeczeństwo
WOS
Biblioteka
16. Anna Wojtaszewska Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
17. Renata Matuszewska Religia
     

Filozofia nauczania

Celem głównym szkoły jest dobro ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Dlatego nasza praca ukierunkowana jest na indywidualizację procesu nauczania, identyfikację uczniów z trudnościami oraz uzdolnień uczniów.

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

Klucz do sukcesu

Kluczem do sukcesu każdego ucznia jest wzajemna i bezinteresowna pomoc, umiejętność łączenia nauki z pasją, radzenie sobie z presją i stresem przy kolejnych wyzwaniach.