Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
na rok szkolny 2020/2021
  

 
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
 
NR
w SZPN
NAZWA ZAJĘĆ  PROGRAM NAUCZANIA
1/2020 Wychowanie przedszkolne „Wokół przedszkola”. Program Wychowania przedszkolnego.
Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska, Joanna Lendzion
2/2020  
Język angielski 
Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu. Program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat . Autor Ewa Wodzicka - Dondziłło
 
 


 
I ETAP EDUKACYJNY
 
 (KLASA I –2020/2021, KLASA II – 2021/2022,  KLASA III – 2022/2023)
 
NR
w SZPN
 NAZWA ZAJĘĆ  PROGRAM NAUCZANIA
3/2020 Edukacja wczesnoszkolna „Gram w kolory”, Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej kl. 1-3,
Autor: Ewa Stolarczyk
4/2020 Język angielski Program nauczania z języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego Szkoła Podstawowa klasy 1-3 zgodny z Podstawą Programową.
Autor: Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska.
5/2020 Religia „Za proszeni na ucztę Jezusa” autor: Komisja wychowania katolickiego konferencji episkopatu Polski
     
 
 

 
II ETAP EDUKACYJNY
 
(KLASA   IV -2020/2021,KLASA V -2021/2022,KLASA VI -2022/2023,KLASA VII -2023/2024 KLASA VIII-2024/2025)
 
NR
w SZPN
 NAZWA ZAJĘĆ  PROGRAM NAUCZANIA
6/2020                                                                                                                        Język polski „Nowe słowa na start” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach
IV-VIII szkoły podstawowej. Autor: Marlena Derlukiewicz
7/2020 Historia „Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej.
Autor: Tomasz Maćkowski
8/2020 Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Autor: Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska-Kuleta, Dorota Wosińska.
9/2020 Matematyka „Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego
 w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Autor: Marta Jucewicz,  Marcin Karpiński, Jacek Lech.
10/2020 Informatyka „Lubię to”. Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV-VIII szkoły podstawowej.
Autor: Michał Kęska.
11/2020 Przyroda „Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej.
Autor: Jolanta Golanko
12/2020 Biologia „Puls życia”. Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej.
Autor: Anna Zdziennicka
13/2020 Geografia „Planeta nowa”. Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej.
Autor: Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic.
14/2020 Muzyka MUZYKA Program nauczania muzyki w klasach 4-7 Szkoły Podstawowej .
Autor: Justyna Górska – Guzik
15/2020 Plastyka PLASTYKA Program nauczania plastyki w klasach 4-7 Szkoły Podstawowej .
Autor: Anita Przybyszewska-Pietrasiak.
16/2020 Technika  Program nauczania techniki w szkole podstawowej.
„Jak to działa?”Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka.
17/2020 Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego MAGIA RUCHU
Autor: Urszula Białek, Joanna Wolfart-Piech
18/2020 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla drugiego etapu edukacyjnego w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Autor: Teresa Król.
19/2020 Religia „Wierzę  w Boga i kocham Kościół”,
Autor: Komisja Wychowania katolickiego i Episkopatu Polski, program dla kl. IV
20/2020 Religia „:Bóg kocha i zbawia człowieka” Autor: Komisja Wychowania katolickiego i Episkopatu Polski, program dla kl. V-VIII
 
 
 
 
 
 
 
II ETAP EDUKACYJNY:
 
 (VII – 2020/2021, VIII – 2021/2022 )
 
NR
w SZPN
 
NAZWA ZAJĘĆ
 
PROGRAM NAUCZANIA
21/2020 Fizyka „Spotkania z fizyką”. Program nauczania fizyki w szkole podstawowej.
Autor: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik
22/2020 Chemia Program nauczania chemii w szkole podstawowej.” Chemia Nowej Ery” Autor: Teresa Kulawik, Maria Litwin.
23/2020 EDB Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej.
Autor: Jarosław Słoma
24/2020 J. Niemiecki Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej,
Wariant II.2.
25/2020 WOS
 
Dziś i jutro, Barbara Furman,  Wiedza o Społeczeństwie
26/2020 Informatyka „Lubię to”. Program nauczania zajęć komputerowych dla klas VII- VIII szkoły podstawowej.
Autor: Grażyna Kobę
 
 
 
 
 

Filozofia nauczania

Celem głównym szkoły jest dobro ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Dlatego nasza praca ukierunkowana jest na indywidualizację procesu nauczania, identyfikację uczniów z trudnościami oraz uzdolnień uczniów.

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

Klucz do sukcesu

Kluczem do sukcesu każdego ucznia jest wzajemna i bezinteresowna pomoc, umiejętność łączenia nauki z pasją, radzenie sobie z presją i stresem przy kolejnych wyzwaniach.