Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

S K O  wzięło udział w akcjach charytatywnych:
- Szkoło Pomóż i Ty
- Świąteczna Paczka
- Góra Grosza
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
- Zbierano plastikowe nakrętki, pokarm dla zwierząt ze schroniska
- Opiekun S K O zorganizował akcję charytatywną na rzecz chorej na wodogłowie Blanki.

Opiekun przeprowadził konkursy:
- hasło o oszczędzaniu,
- wykonanie skarbonki,
- wykonanie projektu banknotu lub monety,
- maskotki SKO
- projektu Banku Spółdzielczego.
- przygotowano wystawkę skarbonek wykonanych przez dzieci oraz kupionych w sklepie.

            Podczas choinki Noworocznej opiekun zorganizował loterię fantowa, uczniowie i nauczyciele bardzo zaangażowali się w gromadzenie fantów (70), zysk z loterii 146,00 zł został przekazany na dofinansowanie do wyjazdu na Zieloną Szkołę do Bud Lucieńskich.

       Przez cały rok szkolny realizowane były zadania w ramach ogólnopolskiego konkursu TalentowiSKO, uwieńczeniem tych działań jest zajecie II miejsca w województwie mazowieckim. Konkurs zorganizowany był przez: Bank Polskiej Spółdzielczości, zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze oraz Kuratorium Oświaty, trwał od 30 września br. do 30 kwietnia 2014 r. Składał się z dwóch etapów - regionalnego i ogólnopolskiego. Wzięło w nim udział ponad 400 szkół.

            Celem  konkursu było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych pozytywnych postaw związanych z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością, szacunku dla pracy, a także aktywności związanej z oszczędzaniem. Przez cały rok szkolny realizowaliśmy zadania konkursowe, miedzy innymi: przeprowadziliśmy akcję charytatywną, przygotowaliśmy inscenizację o oszczędzaniu, przeprowadziliśmy turniej wiedzy o programie Talentowisko. Ponadto opiekun SKO - pani Anna Dąbrowska przez cały rok prowadziła bloga, na którym prezentowała naszą pracę, uczniowie systematycznie oszczędzali pieniądze oraz brali udział w wielu konkursach szkolnych dotyczących SKO.  Jesteśmy dumni, że nasze zmagania zostały tak wysoko ocenione, bardzo się z tego cieszymy.

Cele i zadania SKO w naszej szkole są następujące:
- szerzenie idei oszczędzania wśród uczniów
- kształtowanie nawyku oszczędzania wśród uczniów
- rozwijanie pomysłowości i przedsiębiorczości w organizowaniu źródeł dochodów
- popularyzacja wiedzy ekonomicznej
- wdrażanie do odpowiedzialności za środowisko naturalne - recykling
- rozwijanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania  potrzeb drugiego człowieka
- umożliwienie rozwijania talentów plastycznych, technicznych  i literackich
- integracja zespołów klasowych
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie
- udział w konkursach organizowanych pod patronatem Banku Spółdzielczego
- reklamowanie Banku Spółdzielczego

Filozofia nauczania

Celem głównym szkoły jest dobro ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Dlatego nasza praca ukierunkowana jest na indywidualizację procesu nauczania, identyfikację uczniów z trudnościami oraz uzdolnień uczniów.

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

Klucz do sukcesu

Kluczem do sukcesu każdego ucznia jest wzajemna i bezinteresowna pomoc, umiejętność łączenia nauki z pasją, radzenie sobie z presją i stresem przy kolejnych wyzwaniach.