Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

Samorząd Uczniowski SP im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

Uczniowie każdej szkoły tworzą samorząd uczniowski, co oznacza, że mogą np.: decydować w wielu sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą; wybierać swoich przedstawicieli;  zgłaszać pomysły na ciekawe wydarzenia; wpływać na to, jak zorganizowana jest szkoła oraz rozwijać swoje zainteresowania.

To podczas demokratycznych wyborów decydują o tym, kto będzie ich reprezentował przed nauczycielami, dyrektorem i rodzicami. Wybrane w ten sposób osoby mają przede wszystkim bronić interesów uczniów, proponować zmiany w szkole, podejmować różnego rodzaju akcje.

W myśl powyższych,  w naszej szkole uczniowska społeczność również wybrała swoich przedstawicieli oraz opiekuna, którzy mają do zrealizowania określone w planie pracy samorządu zadania. Oto tegoroczny skład samorządu:

 

Opiekun: Monika Kacprzak

Przewodnicząca: PATRYCJA MATUSZEWSKA

Zastępca przewodniczącej: RAFAŁ DYMOWSKI

Skarbnik: ALEKSANDRA DYMOWSKA

Filozofia nauczania

Celem głównym szkoły jest dobro ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Dlatego nasza praca ukierunkowana jest na indywidualizację procesu nauczania, identyfikację uczniów z trudnościami oraz uzdolnień uczniów.

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

Klucz do sukcesu

Kluczem do sukcesu każdego ucznia jest wzajemna i bezinteresowna pomoc, umiejętność łączenia nauki z pasją, radzenie sobie z presją i stresem przy kolejnych wyzwaniach.