Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

  1. REGULAMIN ZFSS DOC
  2. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH . DOC
  3. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ Z ZFŚS DOC
  4. WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ Z ZFŚS . DOC
  5. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE "WCZASÓW POD GRUSZĄ" . DOC
  6. WNIOSEK  O DOFINANSOWANIE POBYTU W SANATORIUM . DOC
  7. WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ . DOC
  8. WNIOSEK  O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU DZIECKA . DOC

Filozofia nauczania

Celem głównym szkoły jest dobro ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Dlatego nasza praca ukierunkowana jest na indywidualizację procesu nauczania, identyfikację uczniów z trudnościami oraz uzdolnień uczniów.

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

Klucz do sukcesu

Kluczem do sukcesu każdego ucznia jest wzajemna i bezinteresowna pomoc, umiejętność łączenia nauki z pasją, radzenie sobie z presją i stresem przy kolejnych wyzwaniach.