Wymagania Edukacyjne

określone w podstawie programowej


 

I ETAP EDUKACYJNY

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA I  

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA II

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III

RELIGIA KLASA 0-III

JĘZYK ANGIELSKI KLASY I-III

EDUKACJA INFORMATYCZNA KLASY I II III

 

II ETAP EDUKACYJNY

JĘZYK POLSKI  KLASA IV V VI VII VIII

JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VIII

JĘZYK NIEMIECKI KLASY VII-VIII

MUZYKA KLASA IV V VI VII

PLASTYKA KLASA IV V VI VII

HISTORIA KLASA IV V VI VII VIII

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA VIII

PRZYRODA KLASY IV

GEOGRAFIA KLASA V-VIII

BIOLOGIA KLASA V-VIII

CHEMIA KLASA VII VIII

FIZYKA KLASA VII VIII

MATEMATYKA KLASA IV V VI VII VIII

INFORMATYKA KLASA IV V VI VII VIII

TECHNIKA KLASA IV-VI

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV-VIII

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA VIII

RELIGIA KLASA IV-VIII