Aktualnosci

W roku szkolnym 2008/09 również zgłosiliśmy się do udziału w III edycji "Szkoły bez przemocy" pod hasłem "Szkoła dla społeczności -społeczność dla szkoły". Podjęliśmy się realizacji następujących zadań:

  1. Opracowanie programu grantowego nt. działań zapobiegających agresji w szkole.
  2. Zbadamy "poziom" agresji i określimy obszary zagrożeń a szkole.
  3. Założymy blog dotyczący udziału w akcji.
  4. Zorganizujemy Dzień Magicznych Słów.
  5. Podejmiemy się realizacji programu profilaktycznego "Magiczne Kryształy".
  6. Spotkanie z pedagogiem.
  7. Zaplanowana jest debata w klasach IV-VI nt. zjawisk agresji itp.
  8. Zorganizowany będzie Dzień Sportu z Rodzicami
  9. Dni otwartej pracowni komputerowej: forum i czaty dla rodziców.
  10. Na gazetce szkolnej prezentowane będą materiały dla uczniów i rodziców.
  11. Odbędzie się przemarsz po Zwoleniu jako sprzeciw zjawiskom przemocy.
  12. Zorganizujemy Dzień bez przemocy.
Aktywnie włączać się będziemy w wiele innych działań, które są w stanie uświadomić i przeciwdziałać wszelkim przejawom agresji.

Koordynator I, II, III edycji akcji "Szkoła bez przemocy" w szkole T. Murawska

Zespół pracuje w składzie

  1. Łukasz Flejszer
  2. Agnieszka Kowalska