AKTUALNOŚCI SZKOLNE

 

224 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

04 maja w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, podczas, której uczniowie klas IV -  VI przedstawili „ żywą lekcję historii”, która przeniosła wszystkich obecnych  w dawne czasy i pozwoliła im spotkać samą Konstytucję Majową. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań zaproszonemu  gościowi. Podczas tej niecodziennej rozmowy dowiedzieliśmy się, że polska konstytucja była  pierwszą ustawą zasadniczą w Europie i drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Dzięki tej żywej lekcji historii data 3 maja 1791 roku już dla nikogo nie powinna być pustą, nic nieznaczącą datą. Świat idzie z postępem: komputer, Internet, nowoczesne technologie, ale historia naszego narodu to skarb, który każdy Polak powinien nosić w sercu. Uczniowie, razem ze  szkolnym  chórem,  na cześć Konstytucji śpiewali patriotyczne piosenki, w tym  „ Witaj majowa Jutrzenko” , „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”, „Polonez 3 Maja”. Patriotyczne pieśni oraz wiersze skłaniały wszystkich do zastanowienia się nad tym, czy dostatecznie znamy najważniejsze momenty z historii naszego kraju, czy szanujemy ojczyznę, jej symbole narodowe, czy jesteśmy patriotami.   Na zakończenie akademii głos zabrał dyrektor szkoły, która podziękował młodym artystom  i nauczycielom za przygotowanie akademii. Uroczystość  była przygotowana pod kierunkiem pani Agnieszki Kowalskiej, a występ chóru i dekorację  przygotował pan Łukasz Flejszer.

Agnieszka Kowalska

PASOWANIE NA UCZNIA

24 października  uczniowie klasy pierwszej zostali  pełnoprawnymi członkami szkolnej rodziny.  W uroczystości ślubowania i pasowania uczniów,  Urząd Gminy Gostynin oraz Wójta reprezentował Kierownik Referatu Oświaty p. Andrzej Robacki, władze samorządowe - radny p. Szymon Szczypawka, Bank Spółdzielczy w Gostyninie,  z którym współpracuje szkoła reprezentowała Pani Mirosława Broda.  W uroczystości uczestniczyła również  Przewodnicząca Rady Rodziców p. Agnieszka Rybicka.

Akt ślubowania poprzedziło sprawdzenie w zadaniach i zabawach  wybranych umiejętności uczniów, które sprawdzali członkowie Samorządu Uczniowskiego. Pierwszoklasiści  uroczyście złożyli rotę ślubowania na flagę narodową.

Pasowania uczniów dokonał Dyrektor szkoły p. Tadeusz Fijałkowski.

 Uczniowie z okazji ślubowania otrzymali liczne upominki od gości: przybory szkolne, słodycze, globus do klasy, książeczkę SKO z wkładem 10 zł. Upominki od szkoły to torbę z niespodzianką, a w niej ,,rożek obfitości”, dyplomy pasowania. Od wychowawczyni okazjonalne koszulki, oraz ,, Drzewko wolności i nauki klasy I”, które w roku rocznicy odzyskania wolności przez Polskę, zostało posadzone na terenie szkolnym.

 Na uroczystość przybyli rodzice, dziadkowie i inni członkowie rodzin. Wszyscy uczestnicy uroczystości spotkali się na poczęstunku przygotowanym przez rodziców.

                                           Wychowawczyni klasy I Teresa Murawska

 

Klasa szósta dziękuje

12 czerwca 2014r. klas szósta przygotowała program artystyczny pt. „Ale to już było…”. Uczniowie w sposób żartobliwy przeprowadzili Galę Filmów Fabularnych przyznając  reżyserom - nauczycielom i pracownikom szkoły tytuły, nagrody i odznaczenia. Bohaterami wszystkich filmów uczynili sami siebie. Na uroczystość swojego pożegnania zaprosili pana dyrektora Tadeusza Fijałkowskiego, wychowawczynię  p. Agnieszkę Kowalską, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i swoich kolegów i koleżanki z klasy V. Uczniowie podziękowali nauczycielom za trud, serce i zrozumienie. Słowa podziękowania za troskę i opiekę skierowane zostały też do rodziców. W sposób uroczysty absolwenci pożegnali swoich młodszych kolegów i koleżanki z klasy piątej, którym to wręczyli drobne upominki. Miłą niespodziankę dla swoich wychowanków sprawiła wychowawczyni, która pokazała wszystkim zebranym film fabularny o trzyletniej przygodzie z klasą VI. Film niewątpliwie będzie miłą pamiątka z pobytu w szkole podstawowej.

Agnieszka Kowalska

DNI ZIEMI

25 kwietnia 2014 r. Samorząd Szkolny oraz Szkolna Kasa Oszczędnościowa pod kierunkiem swych opiekunów przygotowały apel z okazji Dnia Ziemi.  Uczennice klas V – VI zaprezentowały uczniom informacje na temat oszczędzania w szerokim tego słowa znaczeniu,  ich wystąpieniu przyświecało hasło: ,,Jak zmniejszyć rachunki i dbać o przyrodę? Wystarczy tylko oszczędzać energię i wodę”.

Po części oficjalnej klasa II przedstawiła inscenizację ,,Królewna Śmieszka i Oszczędne Eko Ludki”. Uczniowie klasy drugiej okazali się być świetnymi aktorami. Zaprezentowali swe talenty recytatorskie oraz wokalne, na tle pięknej scenografii, przebrani w pomysłowe stroje prezentowali się doskonale.

W uroczystości tej wzięli udział : Pan Dyrektor, Rada Pedagogiczna, wszyscy uczniowie, zaproszeni rodzice oraz absolwenci naszej szkoły

 

151 ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W środę, 12 marca 2014r. Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wzięła udział w obchodach 151 Rocznicy Powstania Styczniowego połączonego z nadaniem imienia Powstańców Styczniowych skrzyżowaniu drogi krajowej nr 60 z drogą powiatową w kierunku Zwolenia.  Wieńce i wiązanki przed pomnikiem Powstańców Styczniowych w Gaśnem złożyli przedstawiciele rządu, samorządów lokalnych, NSZZ „Solidarność” i kombatantów. W imieniu Szkoły Podstawowej w Zwoleniu wiązankę kwiatów złożył dyrektor p. Tadeusz Fijałkowski oraz przedstawiciele Samorządu Szkolnego. Przy pomniku okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński, a salwę honorową oddała Grupa Rekonstrukcji Historycznej Św. Marcina z Mochowa. Po nadaniu imienia skrzyżowaniu i uroczystym odsłonięciu tablicy informacyjnej uczestnicy obchodów przyjechali do szkoły w Zwoleniu.  Zaproszeni goście wysłuchali ciekawego referatu p. Barbary Gieruli pt. „Bohaterowie i epizody Powstania Styczniowego”. Kolejnym punktem programu było wyświetlenie filmu pt. „Ziemia gostynińska 1863” w reżyserii księdza Grzegorza Mierzejewskiego. Na koniec wystąpili uczniowie szkoły w Zwoleniu z inscenizacją pt. „Będzie Polska w imię Pana” – obrazki z Powstania Styczniowego na ziemi gostynińskiej wg scenariusza p. Barbary Gieruli. Nad przygotowaniem uczniów do występu     i  doborem strojów czuwała p. Agnieszka Kowalska, nad oprawą muzyczną i przepiękną dekoracją  - p. Łukasz Flejszer. W przygotowanie tej uroczystości włączyli się wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. Na sam koniec dyrektor szkoły zaprosił gości do obejrzenia wystawy „Powstanie Styczniowe w dokumentach” przygotowanej przez p. Stanisława Adamskiego i na poczęstunek przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Wsi Zwoleń – Bielawy”, a młodzi artyści zostali nagodzeni przez wójta słodkimi prezentami.

Opracowała: Agnieszka Kowalska

 

„Dzień Seniora w Zwoleniu”

     29 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej w Zwoleniu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora. Organizatorami były członkinie Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Bielawy- Zwoleń oraz pracownicy i uczniowie tutejszej szkoły.

     Wszystkich przybyłych gości powitał Dyrektor szkoły- p. Tadeusz Fijałkowski oraz przewodnicząca Stowarzyszenia  p. Jadwiga Adamska. W imieniu własnym i wszystkich organizatorów złożyli Seniorom  serdeczne życzenia zdrowia, miłości, radości, pogody ducha i samych szczęśliwych dni. Uroczystość ta była pretekstem do porzucenia wszelkich codziennych trosk i kłopotów. Spotkanie to jest dowodem doskonałej wzajemnej współpracy szkoły i stowarzyszenia.

     Wśród gości zaproszonych obecny był Wójt Gminy Gostynin- p. Edmund Zieliński oraz radny z tego terenu- p. Szymon Szczypawka. Zabierając głos podczas tej wyjątkowej uroczystości przekazali Seniorom wiele ciepłych słów, jak bardzo ważni są w społeczeństwie, jak ważna jest ich pomoc w życiu społecznym i kulturalnym gminy oraz ich doświadczenie, które przekazują swoim dzieciom i wnukom.

     Przed licznie przybyłymi Seniorami  i zaproszonymi władzami samorządowymi wystąpili z programem artystycznym uczniowie tutejszej szkoły, którzy pod kierunkiem swoich nauczycieli i wychowawców przygotowali bogaty program słowno- muzyczny. Wiersze i piosenki, które zaprezentowały dzieci uradowały serca Seniorów.

      Członkinie Stowarzyszenia dla wszystkich gości przygotowały smaczne, tradycyjne potrawy, które niejednokrotnie prezentowały na różnych imprezach regionalnych, także poza terenem Gminy Gostynin. Członkinie swoją aktywną pracą społeczną przekazują uczniom szkoły czym jest nasza mała Ojczyzna i ile satysfakcji daje kultywowanie tradycji naszego regionu.

     Wierzymy, że wśród uczniów znajdą się w przyszłości naśladowcy i aktywni społecznicy.

     Przy biesiadnym stole w dalszej części uroczystości Seniorzy oraz  wszyscy uczestnicy spotkania wspólnie śpiewali piosenki z czasów młodości.

„Na wszelką nudę znajdzie się rada, gdy usiądziemy jako gromada”

Krystyna Olobry

Pasowanie na przedszkolaka

20 listopada 2013 roku 16 osobowa grupa przedszkolaków: żaczków i starszaków została pasowana przez Pana Dyrektora Tadeusza  Fijałkowskiego na dzielnego i wesołego przedszkolaka. Ślubowanie jakie złożyły dzieci wzruszyły serca wszystkich obecnych na uroczystości rodziców i zaproszonych gości.

     Żaczki i straszaki prezentując swoje umiejętności wokalno-recytatorskie i to czego nauczyły się w czasie trzymiesięcznego pobytu w przedszkolu dały dowód na to, że przedszkole umożliwia im rozwój zarówno edukacyjny jak i emocjonalny.

     Dzieci z rąk Pana Dyrektora otrzymały pamiątkowe dyplomy i kolorowe książki z bajkami, które sprawiły im wiele radości. Dziękujemy także Radzie Rodziców i  Samorządowi Uczniowskiemu za upominki.

     Rodzicom dzieci dziękujemy za przygotowanie słodkiego i pysznego poczęstunku. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali przedszkolakom w adaptacji w nowym dla nich środowisku szkolnym serdecznie dziękuję.

Wychowawczyni: Krystyna Olobry

 

Dzień  Edukacji  Narodowej w naszej szkole

            11 października 2013 roku był dniem szczególnym w naszej szkole, świętem uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.  W tym dniu obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz uczniowie klasy II mieli okazję złożyć wszystkim podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie serc i umysłów uczniowskich. Swoją wdzięczność  wyrazili poprzez taniec, wiersze i piosenki. Uczniowie klasy piątej przedstawili humorystyczną scenkę, w której przeprosili nauczycieli za zapominanie o odrabianiu lekcji, unikanie odpowiedzi i kombinowanie.

  Do życzeń przyłączył się pan dyrektor Tadeusz Fijałkowski, radny gminy Gostynin pan Szymon Szczypawka, Samorząd Szkolny oraz Rada Rodziców. Tradycyjnie dyrektor szkoły wręczył nagrody nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. 

                                                                                                                        Anna Dąbrowska

 

„NARODOWE CZYTANIE”

W dniu 07 września 2013r. szkoła nasza wzięła udział w NARODOWYM CZYTANIU utworów Aleksandra Fredry organizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin.

Szkołę reprezentowali: Pn dyrektor Tadeusz Fijałkowski, pani Agnieszka Kowalska, którzy czytali z podziałem na role utwór pt. „Świeczka zgasła”.

W akcję czytania włączyły się też uczennice klasy piątej. Łucja Kaczmarek przeczytała wiersz „Ojczyzna nasza”, a Natalia Skalska „Czyżyk i Zięba”.

Wśród czytających znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i osoby związane ze światem kultury. Celem NARODOWEGO CZYTANIA jest promocja polskiej literatury, zachęta do lektury książek i wzmocnienie wspólnoty narodowej oraz zbliżanie pokoleń.

W szkole pani Teresa Murawska przygotowała okolicznościową wystawkę dzieł Aleksandra Fredry, najwybitniejszego polskiego komediopisarza, poety, autora pamiętników, od którego narodzin mija właśnie dwieście dwadzieścia lat.

Agnieszka Kowalska

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

2 września 2013 roku nastąpiło rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014.

Na te uroczystość licznie przybyli rodzice ze swoimi dziećmi, które będą kontynuować naukę w  kolejnych klasach, ale wielu z nich po raz pierwszy przekroczyło progi naszej szkoły. Są to dzieci 5 i 6 letnie, które zaczną przygotowywać się do realizacji obowiązku szkolnego w przyszłym roku szkolnym.

Do oddziału przedszkolnego zgłosiła się spora grupka dzieci 4-letnich.

W części artystycznej uczniowie wspominali wesoły beztroski czas wakacji. Wspominano o tragicznym 1 września sprzed 74 laty, czyli o wybuchu II wojny światowej.

Następnie uczniowie, rodzice uzyskali niezbędne informacje od Dyrektora, wychowawców o tym jak będzie przebiegał rok szkolny. Informacje dotyczyły  realizacji  przez dzieci obowiązku szkolnego.

 

ŻEGNAJ SZKOŁO !

28 czerwca 2013r. nadszedł dla uczniów bardzo przyjemny dzień, zakończenie roku szkolnego.

Uczniowie po dziesięciomiesięcznej pracy dotarli do portu z napisem WAKACJE.

Wśród zaproszonych gości byli: radny gminy Gostynin p. Szymon Szczypawka, sekretarz Urzędu Gminy p. Marzena Bulińska.

Uczniowie w wierszach i piosenkach podziękowali nauczycielom, wychowawcom i dyrekcji za mieniony rok szkolny. Po części artystycznej dyrektor szkoły wręczał nagrody książkowe i dyplomy najlepszym uczniom z klas I-VI. Ostatnim akcentem było spotkanie w klasach z wychowawcami.

Anna Krawczyk, Agnieszka Kowalska

II Festiwal Młodych Talentów Muzycznych

      25 kwietnia 2013 r. odbył się w  naszej szkole II Festiwal Młodych Talentów Muzycznych. Podejmując się  zorganizowania  festiwalu mieliśmy  na celu pokazanie talentów muzycznych dzieci z terenu miasta i gminy Gostynin, chcieliśmy również zmotywować młodych ludzi do rozwijania swoich pasji i zainteresowań, głównie zależało nam na stworzeniu  okazji do wspólnej zabawy i integracji uczniów z rożnych szkół.

W skład jury festiwalu weszli :

Przewodnicząca - pani Krystyna Janiszewska - dyrektor Centrum Kultury w Białem.

Członek - pani Maria Maciejewska - emerytowana nauczycielka.

Członek - pan Paweł Skalski -  absolwent naszej szkoły, muzyk.

 Jury oceniając solistów lub duety wzięło pod uwagę ich możliwości wokalne, dobór repertuaru, najważniejsze jednak było ogólne wrażenie artystyczne.  

 Przegląd odbył się w dwóch kategoriach, w pierwszej kategorii występowali soliści lub duety z oddziałów  lub  punktów przedszkolnych, wykonali  oni jedną piosenkę na temat zwierząt, w drugiej kategorii wzięli  udział uczniowie klas I- III . Tu również  wystąpiły duety lub soliści, zaśpiewali oni dwie piosenki, jedną o zwierzętach, drugą z dowolnego  z repertuaru polskiego. Po wysłuchaniu artystów biorących udział w konkursie  jury udało się na obrady, a goście i  uczniowie  naszej szkoły  na poczęstunek.

  Po poczęstunku nastąpiła  druga część  festiwalu, wystąpił  w niej  gość,  absolwent naszej szkoły zasiadający w jury - pan Paweł Skalski, poza konkursem wystąpili również uczniowie naszej szkoły prezentując swoje umiejętności wokalne.        

 

Po występie naszych dzieci jury ogłosiło wyniki przeglądu.

W kategorii Oddziały i Punkty Przedszkolne.

I miejsce – Oddział Przedszkolny przy SP w Sokołowie, Klub Małego Smyka przy SP w Lucieniu.

II miejsce – Oddział Przedszkolny przy SP w Sierakówku, Oddział Przedszkolny przy SP w Białotarsku.

III miejsce - Oddział Przedszkolny przy SP w Teodorowie, Oddział Przedszkolny przy SP w Solcu.

Wyróżnienia: Oddział Przedszkolny przy SP w Sierakówku, Oddział Przedszkolny przy SP w Emilianowie,  Klub Małego Smyka przy  SP w Solcu.

W kategorii klasy I- III

I miejsce – Szkoła  Podstawowa w Lucieniu.

II miejsce – Szkoła  Podstawowa w Białotarsku, Szkoła  Podstawowa w Solcu,

Szkoła  Podstawowa nr 2 w Gostyninie.

III miejsce – Szkoła  Podstawowa w Sierakówku, Szkoła  Podstawowa w Sokołowie, Szkoła  Podstawowa w Teodorowie.

 

    Niezależnie od wyniku każdy z uczestników festiwalu został nagrodzony upominkiem.  Fundatorem nagród był pan wójt Edmund – Zieliński.

  Mamy nadzieję, że  uczestnicy festiwalu doznali  miłych wrażeń podczas  pobytu w naszej szkole.

                                                                                                        

                                                                                                            A Dąbrowska

 

Pierwszy Dzień Wiosny

       W dniu 22 marca obchodziliśmy w naszej szkole Pierwszy Dzień Wiosny połączony z Światowym Dniem Lasu. W ramach tej uroczystości zaprosiliśmy do szkoły gościa panią Alicję Kalinowską, która reprezentowała nadleśnictwo w Gostyninie. Pani Alicja przeprowadził dla  uczniów pogadanki na temat wiosny.

        Podczas uroczystości uczniowie klasy III zaprezentowali scenkę pt.: „ Wiosna w lesie”, która miała również przesłanie ekologiczne. Potem odbył się Leśny Turniej , w którym w różnych konkurencjach brały udział drużyny z klas „0” – VI.. 

Opracowała: Monika Kacprzak

 

ŚLUBOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW

     „Ja przedszkolak dzielny…” tymi słowami dzieci z oddziału przedszkolnego w dniu 28 listopada 2012 roku składały ślubowanie.

     Aktu pasowania na dzielnego i wesołego przedszkolaka dokonał dyrektor szkoły pan Tadeusz Fijałkowski. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli rodzice dzieci, ich dziadkowie oraz nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Uroczystość zaszczyciła swym udziałem przewodnicząca Rady Rodziców- pani Agnieszka Rybicka.

     Przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne, które ze wzruszeniem i podziwem odbierali nie tylko rodzice dzieci, ale wszyscy uczestnicy tej imprezy. Po trzech miesiącach pobytu w przedszkolu i pierwszych osiągniętych sukcesach zasłużyli na tytuł DZIELNEGO I WESOŁEGO PRZEDSZKOLAKA a na dowód tego z rąk swojej wychowawczyni- Krystyny Olobry otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

    Rodzicom dzieci dziękujemy za przygotowanie słodkiego poczęstunku dla wszystkich uczestników uroczystości.

     Wszystkim pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom dzieci za okazana pomoc i opiekę nad dziećmi z przedszkola w tych pierwszych i najtrudniejszych dla nich miesiącach pobytu w środowisku szkolnym- DZIĘKUJE!

Wychowawczyni

Krystyna Olobry

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Ustanowiono je, by uczcić rocznicę wskrzeszenia państwa polskiego, które po 123 latach niewoli – w 1918 roku stało się niepodległe, wolne od zaborców. W bieżącym roku mija 94 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, wydarzenia uznawanego za najważniejsze w naszej historii. W związku z tym mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w „podróży przez historię” – uroczystej akademii przygotowanej pod kierunkiem pani Agnieszki Kowalskiej i pana Łukasza Flejszera. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie uczniowie klas IV-VI odświętnie ubrani , z biało-czerwonymi kotylionami na piersi recytowali wiersze i teksty o tematyce niepodległościowej. Apel uświetniły pieśni patriotyczne wykonane przez chór żołnierzy i solistki: Karolinę Szczepańską i Natalię Skalską.

Agnieszka Kowalska

 

HALLOWEEN

Święto duchów i potworów, ale przede wszystkim okazja do wspólnej zabawy. Chętni uczniowie mogli tego dnia przebrać się w różne najstraszliwsze i najzabawniejsze stroje. Dla OP i klas I-III przygotowany był konkurs na najładniejszą dynię. Najbardziej kreatywni okazali się uczniowie z klasy pierwszej, ponieważ wykonali najwięcej ozdobnych dyń. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajął Filip Milczarek (z kl. I), II miejsce – Filip Sztopel  (z kl. I), III miejsce – Natalia Ignaczak (z kl. III).

Uczniowie z klasy IV-VI mogli wziąć udział w konkursie pt. „Straszydło”. I miejsce zajęła Julia Kołaczkowska (z kl. V), II miejsce Łucja Kaczmarek (z kl. IV), III miejsce Nancy Jamil (z kl. V).

W tym dniu w szkole panowała atmosfera znakomitych humorów. Pomysłodawcą i organizatorem szkolnego HALLOWEEN był Samorząd Uczniowski.

Dziękujemy wszystkim!

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Agnieszka Kowalska   

 

Ślubowanie Pierwszoklasistów

 

         26 października 2012 r. to dzień szczególnie świąteczny dla społeczności naszej szkoły. Tego dnia miała miejsce uroczystość  Ślubowanie  Pierwszoklasistów. Aktu pasowania na uczniów dokonał dyrektor szkoły pan Tadeusz Fijałkowski. Świadkami tego wydarzenia byli rodzice, dziadkowie oraz nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Uroczystość zaszczycili swym udziałem:  przedstawiciel Wójta Gminy Gostynin  - pan Andrzej Robacki,  Radny Gminy Gostynin - pan Szymon Szczypawka oraz przewodnicząca Rady Rodziców – pani Agnieszka Rybicka.

     Pierwszaki, przygotowane przez wychowawczynię - panią  Annę Dąbrowską, udowodniły wszystkim, że kochają swoją Ojczyznę, są pracowite oraz bardzo mądre pokazały, że mają predyspozycje recytatorsko – wokalne. Ogromną pomoc okazały swej byłej wychowawczyni oraz swym młodszym kolegom dziewczęta z klasy czwartej. Oglądający byli pod wrażeniem atmosfery tej uroczystości, pełnej powagi i wzruszających momentów. Niezwykle ciepłe słowa do nowych uczniów skierowała przedstawicielka samorządu uczniowskiego – Patrycja Tomasik. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki od pana wójta, radnego, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz książeczki oszczędnościowe od Banku Spółdzielczego w Gostyninie. Rodzice po części oficjalnej przygotowali dla wszystkich uczestników uroczystości słodki poczęstunek.

 

Wielki sukces absolwentki Szkoły Podstawowej w Zwoleniu!

 

        Tegoroczna absolwentka  Szkoły Podstawowej w Zwoleniu  Joanna Matuszewska została zakwalifikowana do Programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w województwie mazowieckim.

     Wniosek o przyznanie stypendium Asia i jej rodzice zdecydowali się złożyć po dokładnym zapoznaniu się z regulaminem, którego zasady są  bardzo złożone i rygorystyczne.  Wszelkie formalności związane ze złożeniem wniosku miały miejsce już po zakończeniu roku szkolnego, obywały się w sekretariacie naszej szkoły i dokonywane były droga elektroniczną.

    O stypendium mogli ubiegać się wyłącznie uczniowie z województwa mazowieckiego, którzy spełnią co najmniej jeden z poniższych warunków:

-  ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej, zdawanego w latach 2009/2010 – 2011/2012, otrzymali co najmniej 35 punktów;

 - w roku szkolnym 2011/ 12 byli  laureatami lub finalistami konkursów;

 - uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2011/12 na poziomie nie niższym niż 4, 80;

- uzyskali średnią ocen z grupy przedmiotów matematyczno- przyrodniczych w roku szkolnym 2011/ 2012 na poziomie nie niższym niż 5,00.

 Jednocześnie musieli  uzyskać min. 12 punktów, obliczonych na podstawie kryteriów dotyczących osiągnięć edukacyjnych, o których mowa w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2012/13, w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Nasza uczennica spełniła wszystkie wymienione warunki:

 - na sprawdzianie zewnętrznym otrzymała 35 punktów;

- w ubiegłym roku szkolnym zajęła III miejsce w międzyszkolnym konkursie językowo informatycznym: ,, My dream holiday destination”, 

I miejsce w regionalnym konkursie ,, Ziemia Gostynińska – Moja Mała Ojczyzna”,

II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym ,, Magia Liczb”;

- na koniec roku szkolnego otrzymała średnia ocen 5,72, z przedmiotów  matematyczno – przyrodniczych  średnią 6, 00.

Jak widać nasza absolwentka spełniła bez problemu wszystkie kryteria.  W trakcie otrzymywania  stypendium  Joanna będzie pod dydaktyczną opieką nauczyciela-opiekuna pani Magdaleny Lonik – nauczyciela  informatyki i matematyki z Gimnazjum nr 2 w Gostyninie. Nauczyciel ten pomoże jej dobrze wykorzystać stypendium. Będzie również na bieżąco monitorować osiągnięcia edukacyjne Asi prowadząc indywidualną ścieżkę rozwoju edukacyjnego uczennicy. Joanna wybrała sobie preferowany przy przyznawaniu stypendium matematyczno – przyrodniczy kierunek rozwoju. 

         Jesteśmy dumni, iż absolwentka naszej szkoły sprostała bardzo złożonym wymaganiom i  została zakwalifikowana do stypendium. Stało się tak nie tylko dzięki zdolnościom ,  ale przede wszystkim dzięki niezwykłej pracowitości, ambitności , wytrwałości  tej cichej i skromnej dziewczyny. Sukces ten nie byłby możliwy, gdyby nie rodzice Asi, którzy motywowali i wspierali ją we wszystkich przedsięwzięciach oraz byli przy  niej podczas wszystkich lat nauki w naszej szkole. Sukces Asi był rezultatem wieloletniej pracy nauczycieli, w szczególności wychowawcy klasy Pani Anny Dąbrowskiej.               

 

     Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wyraził nadzieję, że dzięki stypendiom kolejni uczniowie będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Jesteśmy przekonani, iż tak będzie w przypadku naszej absolwentki , czego jej gorąco życzymy.

 

Inauguracja nowego roku szkolnego 2012/2013

 

3 września 2012r. cała społeczność szkolna zebrała się na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2012/2013.

Uczniowie klas: V i VI wierszem i piosenką pożegnali dwumiesięczny okres wakacji i przypomnieli o dramatycznych wydarzeniach sprzed 73 lat, kiedy to rozpoczęła się II wojna światowa.

Uczeń Mateusz Sztopel serdecznie powitał : dyrektora szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz licznie zgromadzonych rodziców uczniów. Szczególne słowa skierował do uczniów, którzy wstąpili w mury szkoły pierwszy raz.

Kolejny punktem programu było wystąpienie inaugurujące nowy rok szkolny, które wygłosił dyrektor szkoły p. Tadeusz Fijałkowski. Po uroczystej akademii odbyły się spotkania w klasach z wychowawcami.

Opracowała: Agnieszka Kowalska

 

 

DZIEŃ JANUSZ KORCZAKA W NASZEJ SZKOLE

W dniu 21 czerwca 2012r. społeczność naszej szkoły włączyła się w ogólnopolskie obchody ROKU KORCZAKOWSKIEGO. Przygotowanie do tego dnia poprzedzone były realizacją zadań zawartych w projekcie edukacyjnym pt. „Janusz Korczak – przyjacielem dzieci i młodzieży”. Uczniowie klas: V i VI na zajęciach koła polonistycznego czytali fragmenty utworów tego wybitnego pedagoga, lekarza i nauczyciela, pisali dyktando, wyszukiwali informacji na temat życia i twórczości Janusza Korczaka. W klasie IV na lekcjach wychowawczych odbył się cykl zajęć poświęconych tematyce praw dziecka. Na akademii uczennice klasy VI przybliżyli wszystkim zebranym sylwetkę Janusza Korczaka, a klasa IV przedstawiła fragment najsłynniejszej powieści tego pisarza – „Króla Maciusia Pierwszego”. Kolejnym punktem uroczystości był Szkolny Konkurs o Januszu Korczaku, w którym udział wzięli przedstawiciele klas starszych. Młodsi uczniowie zostali obdarowani przez swych kolegów własnoręcznie wykonanymi zakładkami.

Agnieszka Kowalska

 

 

X Święto Szkoły

16 czerwca 2012 roku był dniem ważnym dla polskich kibiców, ponieważ drużyna narodowa po raz pierwszy grała o ćwierćfinał na Euro  2012. Polakom się nie udało wygrać meczu z Czechami.

Otwarcia X Jubileuszowego Święta Szkoły dokonał Dyrektor p. Tadeusz Fijałkowski

Gośćmi naszymi byli m.in. Wójt Gminy Gostynin Pan Edmund Zieliński z małżonką, Starosta Gostyniński pan Jan Baranowski, Sekretarz Urzędu Gminy Gostynin Pani Marzena Bulińska, Skarbnik Gminy Pani Patrycja Rosa, radny Gminy Gostynin Szymon Szczypawka, Dyrektor Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem Pani Krystyna Janiszewska, Dyrektorzy szkół: Pani Ewa Kocielnik (SP Sokołów), Pani Ilona Dan (ZSPiG w Lucieniu). Zaproszenie przyjęli również emeryci z naszej szkoły. Goście otrzymali okolicznościowy, piernikowy znaczek - logo z napisem ,,X Święto Szkoły 16.06.2012”.

Dzień ten zapisze się również w historii naszej szkoły, bo w tym dniu obchodziliśmy Jubileuszowe X Święto Szkoły.

Była okazja do przypomnienia gościom i kolejnym pokoleniom historię obchodzenia święta w naszej szkole od 2003roku.

 

Uroczystość podzielona była na dwie części. W pierwszej odbywał się Międzyklubowy Turniej JUDO o Puchar Wójta Gminy Gostynin Edmunda Zielińskiego. 

W turnieju judo udział brało 31 zawodników. Nad jego przebiegiem czuwali działacze z klubu Jutrzenka z Płocka. Sędziował sędzia klasy międzynarodowej, przedstawiciel Polskiego Związku JUDO Pan Stanisław Kacprzycki oraz Judoka wywodzący się z naszej szkoły –mistrz Europy w swojej wadze - Patryk Ciechomski.

Uczniowie naszej szkoły i wychowankowie zajęli czołowe miejsca.

W drugiej części zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły w programie o krasnoludkach. Prezentowane były talenty muzyczne uczniów z gminnych szkół, biorących udział w I Festiwalu Młodych Talentów muzycznych zorganizowanego przez naszą szkołę.

 

Podczas uroczystości dyrektor poinformował o wysokich wynikach klasy VI w sprawdzianie a p. Szymon Szczypawka, Radny Gminy Gostynin uhonorował klasę VI dyplomami i nagrodami za wysoki wynik w sprawdzianie po klasie szóstej.

 

Drugą część święta obserwowało również wielu gości, którzy podziwiać mogli talenty muzyczne uczniów min. małej Angeliki Modrzejewskiej z przedszkola w Lucienia, trio SP z Sokołowa, z SP z Teodorowa. W ciekawym repertuarze, idisz  zaprezentowały się uczennice z Gimnazjum z Białotarska. Wszystkich zachwycił krótki występ, części zespołu ,,Solec’ z Gimnazjum w Solcu.

My także pokazaliśmy nasze szkolne talenty, z zerówki zaśpiewała Klaudia Tyszkiewicz, a z klasy III Natalka Skalska i Karolina Szczepańska.

Oczywiście nie mogło zabraknąć elementów kibicowania naszej drużynie w przebiegu uroczystości. Dzieci i młodzież zaśpiewali popularny przebój ,,Koko, Euro spoko…”, wręczając szaliki kibica p. Wójtowi, p. Radnemu i p. Dyrektorowi Szkoły

Na święcie już po raz VIII wręczyłam (T. Murawska) Puchar ,,KAPKI”, tym razem zdobył go Mateusz Sztopel.

Jak na poprzednich świętach nie zabrakło wielu atrakcji dla dzieci. Była zjeżdżalnia, trampolina, przejażdżki konne z gospodarstwa państwa Magdaleny i Jarosława Kotfasińskich, malowanie twarzy, zabawy grupy ,,Tęczowo’’.

Święto wzbogaciło Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Bielawy - Zwoleń, które na swoim stoisku promowało realizowany projekt ,,Ścieżka do sukcesu”, swoją współpracę ze środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami np. bank BGŻ w Gostyninie.

Dużym powodzeniem cieszyła się degustacja ciast przygotowana przez członkinie Stowarzyszenia dla wszystkich przybyłych na X Święto Szkoły.  

W gotowości do zaprezentowania się były pokazy lotu paralotni i balonu, ale niestety te ,,pojazdy” potrzebują dobrej pogody. A ta wpłynęła na szybsze zakończenie imprezy z powodu burzy i ulewy.

Duży wkład w organizację uroczystości oprócz organizatorów mają władze samorządowe,

sponsorzy oraz rodzice.

Rada rodziców pełniła dyżury, prowadziła bufet, pomagała w przygotowaniu terenu, sprzątaniu. A co najważniejsze była sponsorem wielu atrakcji dla dzieci i obsługi muzycznej.

Program, dekoracje, poczęstunek dla dzieci i opiekunów i innych prac przygotowali wszyscy nauczyciele. Duży wkład pracy włożyli pracownicy administracji i obsługi szkoły

 

                                                                                           Opracowanie Teresa Murawska

 

 

DZIEŃ MAMY

Jest taki jeden, szczególny dzień w roku, w którym nasze Kochane Mamy mają swoje święto. Uczniowie naszej szkoły uczcili ten dzień już 24 maja w sposób bardzo uroczysty i wyjątkowy.  W podziękowaniu za trud wychowania i codzienną troskę, każde dziecko miało możliwość wyrecytować wiersz, złożyć życzenia lub zaśpiewać piosenkę swojej ukochanej Mamusi. Nad przygotowaniem uczniów czuwały ich wychowawczynie. Piękną dekorację wiosennej łąki i oprawę muzyczną tego święta przygotował pan Łukasz Flejszer. Dodatkową atrakcją był pokaz dwóch układów tanecznych w wykonaniu dziewczynek ze szkolnego koła tanecznego. Występy artystów, zadeklamowane wierszyki i wyśpiewane z serca piosenki wywołały u licznie zebranych MAM łzy wzruszenia. Kochane Mamusie czekała również miła niespodzianka w postaci słodkiego poczęstunku.

Opracowała: Agnieszka Kowalska

 

Występ Krasnoludków na Pikniku Dla Ludzi Starszych, Chorych i Niepełnosprawnych   - 08.05.2012

      08 maja 2012 roku uczniowie naszej szkoły tańcem, śpiewem oraz recytacją umilali  czas ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym podczas pikniku zorganizowanego dla nich przez  wójta gminy Gostynin – pana Edmunda Zielińskiego  w Centrum Tradycji i Kultury Wsi Gminy Gostynin w Białem.

 Część artystyczną przygotowaną przez panie: Teresę Murawska, Annę Krawczyk, Annę Dąbrowską oraz  pana Łukasza Flejszera rozpoczęło ,,Słoneczko”, które gorąco wszystkich powitało i zaprosiło  do Krainy Krasnoludków, gdzie nie ma złości, gniewu, a jest wiele radości i śpiewu. Krasnoludki starały się rozweselić wszystkich i odpędzić od nich smutki. Uśmiechy na twarzach oglądających oraz oklaski  były dla małych artystów bezcenna nagrodą. Oglądających obdarowano własnoręcznie wykonanymi słoneczkami z masy solnej.

Na koniec uczniowie, pan Dyrektor Tadeusz Fijałkowski oraz nauczyciele, otrzymali serdeczne podziękowania od pani kierownik Centrum Tradycji Kultury Wsi w Białem -  Janiszewskiej oraz pana wójta - Edmunda Zielińskiego.

Po  występie podziwiano zespól Promyki Lucienia, następnie uczniowie bawili się z Klaunem bańkami mydlanymi i balonami oraz częstowali się kiełbaskami z grilla.

Do szkoły wrócili pełni wrażeń oraz zadowoleni z radości jaką sprawili ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

 

I Międzyszkolny Festiwal Młodych Talentów Muzycznych

W dniu 27 kwietnia 2012 roku odbył się w szkole I Międzyszkolny Festiwal Młodych Talentów Muzycznych, którego mottem było „Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem”. Zorganizowany był dla dzieci z Oddziałów Przedszkolnych i klas I-III z terenu Gminy Gostynin.

Festiwal to pomysł na promowanie wyjątkowych umiejętności wokalnych już od najmłodszych lat. Udział wzięło 5 oddziałów przedszkolnych i 4 szkoły podstawowe.

Gościem honorowym, a jednocześnie reprezentującym p. Wójta Gminy była p. K. Janiszewska dyrektor Gminnego  Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

Do prac w jury zaproszono emerytowaną nauczycielkę muzyki p. Teresę Lelińską , p. R. Ryszewskiego – lokalnego muzyka oraz absolwentkę szkoły Marlenę Szwechowicz, która w krótkim występie zaprezentowała swoje umiejętności wokalne i gry na saksofonie.

Zdanie jury:

I miejsce wywalczyła przedstawicielka Oddziału Przedszkolnego z Lucienia

II miejsce wywalczyła przedstawicielka Oddziału Przedszkolnego z Sokołowa

III miejsce wywalczyła przedstawicielka Oddziału Przedszkolnego z Emilianowa, Sierakówka, Białotarska

W kategorii klas I-III :

I miejsce dla reprezentacji z SP z Solca

II miejsce dla reprezentacji z SP Sokołów

III miejsce dla reprezentacji z SP z Emilianowa i Białotarska

Podczas przerwy zaprezentowali umiejętności muzyczne uczniowie klas młodszych z naszej szkoły.

Festiwal przygotowały, A. Dąbrowska, T. Murawska przy pomocy pozostałych nauczycieli z Rady Pedagogicznej i pracowników szkoły.

Na koniec p. K. Janiszewska w imieniu gości podziękowała za zaproszenie, a uczestnikom festiwalu i organizatorom za udział, pomysł i przeprowadzenie imprezy.

Dyrektor p. Tadeusz Fijałkowski zamykając festiwal, życzył wszystkim uczestnikom karier na dużych scenach. Podziękował opiekunom przybyłych reprezentacji Oddziału Przedszkolnych i szkół oraz organizatorom za wkład pracy.

 

 

Dzień Babci i Dziadka

„Pięknie babciom i dziadkom się kłaniamy…”

Tymi słowami przedszkolaki powitały swoje babcie i swoich dziadków na całorocznej uroczystości z okazji ich święta.

Z uwagi na tegoroczny termin ferii zimowych, święto to obchodziliśmy w naszej szkole w dniu 10 lutego 2012r. Zawsze przecież jest odpowiedni czas, aby wnuczęta skierowały do swoich babć i dziadków słowa miłości i wdzięczności .

Licznie przybyłym babciom i dziadkom dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-IV zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawców i nauczycieli – p. K. Olobry, T. Murawskiej, p. A. Krawczyk, p. A. Dąbrowskiej, p. A. Kowalskiej i p. Ł. Flejszera.

Program ten uświetniony został wierszem, inscenizacją, piosenką i tańcem.

Łzy wzruszenia i uśmiechu na twarzach gości świadczyły, że występy dzieci bardzo się podobały.

        K. Olobry

 

Jasełka

W poniedziałek 19 grudnia 2011roku   z bożenarodzeniowym przesłaniem   wystąpili uczniowie klas III, IV, V i VI, prezentując  jasełka oraz przepiękne kolędy i pastorałki.

Jasełka w wykonaniu uczniów wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój oraz swym pięknym i oryginalnym występem podbiły serca publiczności – rodziców, dziadków oraz zaproszonych gości:

Zastępcę wójta Pana Pawła Goliszka, Dziekana Parafii Św. Marcina w Gostyninie ks. Ryszarda Kruszewskiego oraz radnego Gminy Gostynin Pana Szymona Szczypawkę.

Jasełka zostały przygotowane przez radę Pedagogiczną i uczniów pod kierunkiem  ks. Jarosława Jakubowskiego.

Program zostanie powtórzony podczas mszy świętych:

 1. w Korzeniu w kościele pw Św. Walentego w dniu 6 stycznia 2012 roku o godzinie 12.00;
 2. w  Gostyninie w kościele pw św. Marcina w dniu 8 stycznia 2012 o godzinie 11.30

                                                                                                          Zapraszamy!

 

Święto Odzyskania Niepodległości

Z okazji Święta Niepodległości w naszej szkole 10 listopada odbył się koncert polskich pieśni patriotycznych i żołnierskich pod hasłem: „NARÓD, KTÓRY PRZESTAJE ŚPIEWAĆ, PRZESTAJE ŻYĆ”.

            Uczniowie kl. IV-VI przypomnieli pieśni i piosenki, które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych.

            Teksty recytowane przez uczniów uzmysłowiły wszystkim, że dzisiejszą beztroską codzienność zawdzięczamy tym, którzy walczyli o niepodległość i wolność naszego kraju.

            Atrakcyjność temu świętu dodały : galowy strój uczniów i widniejące na nim kotyliony w barwach narodowych.

Scenariusz uroczystości opracowali p. Agnieszka Kowalska i p. Łukasz Flejszer.  

 

Ślubowanie i pasowanie na ucznia

 

Jak głosi tradycja naszej szkoły corocznie odbywa się ślubowanie i pasowanie na ucznia. W tym roku szkolnym do szkoły dołączyły dzieci pięcio i sześcioletnie, aby to wydarzenie potwierdzić zorganizowaliśmy i dla nich ślubowanie i pasowanie na: „Wesołego Przedszkolaka”  w dniu 21.10.2011r. W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Gostynin p. Edmund Zieliński i Radny Gminy Gostynin p. Sz. Szczypawka oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Uczniowie zaprezentowali swoją gotowość do nauki, a p. Dyrektor T. Fijałkowski dokonał aktu pasowania. Nowo pasowani uczniowie obdarowani zostali licznymi upominkami od gości, Rady Rodziców i szkoły.

Uczniów do ślubowania przygotowały wychowawczyni klasy 0 p. K. Olobry i wychowawczyni klasy I p. T.Murawska .

Rodzice przygotowali dla wszystkich uczestników uroczystości słodki poczęstunek.

 

Dzień Edukacji Narodowej

                Dzień Edukacji Narodowej to okazja, aby uczniom i rodzicom zaprezentować wysiłek nauczycieli, wychowawców i pozostałych pracowników szkoły, który wkładają corocznie w naukę i wychowanie pokoleń.

W tym roku w treści akademii zawarte były współczesne problemy oświaty i dążenie do poprawy sytuacji dydaktyczno –wychowawczej.

 Wyśpiewane i wyrecytowane życzenia od uczniów i rodziców zawierały podziękowania i zrozumienie, że nie każdy mógłby uczyć i pracować z uczniami.

Życzenia od Samorządu Uczniowskiego były dowodem na to, że uczniowie doceniają pracę nauczycieli i życzą im pomyślności w życiu osobistym i realizacji planów w przyszłości. Były również życzenia od rodziców na czele z Przewodniczącą Rady Rodziców.

Dzień Edukacji Narodowej to okazja dla Dyrektora Szkoły i władz oświatowych, aby wyróżnić i nagrodzić niektórych pracowników nagrodami Dyrektora Szkoły: p. Annę Krawczyk, p. Annę Dąbrowska i pracowników szkoły: p. Aldonę Godlewska, p. Teresę Dziwulską, p. Marię Cessak.

Nagrodę Wójta Gminy Gostynin otrzymała  p. Krystyna Olobry.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

Rozpoczął się kolejny rok szkolny, który wnosi zmiany w polskie szkoły i rodziny. Po raz pierwszy szkoły powitały uczniów, którzy mają sześć lat, a do oddziałów przedszkolnych poszły dzieci pięcioletnie.

Tradycją naszej szkoły jest rozpoczynanie roku szkolne częścią artystyczną w wykonaniu uczniów, którzy ostatnie dni wakacji chcą poświęcić na powitanie szkoły.

W inauguracji roku szkolnego licznie uczestniczą rodzice naszych uczniów.

Pan Dyrektor odczytał dla wszystkich zebranych list Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz poinformował o zadaniach szkoły na rok szkolny podając również bieżące informacje.

Głos zabrał przybyły na rozpoczęcie roku szkolnego gość. Inspektor oświaty p. Andrzej Robacki, który przekazał uczniom i rodzicom życzenia. Ostatnia częścią pierwszego dnia pobytu uczniów w szkole było spotkanie w klasach z wychowawcami.  

 

 

Zakończenia roku szkolnego 2010/2011

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2010/2011 połączona była z zakończeniem nauki w szkole podstawowej przez uczniów klasy VI. Dyrektor szkoły w imieniu całej szkolnej społeczności powitał gościa honorowego - Przewodniczącego Rady Gminy  Gostynin p. Marka Balcerzaka, który po raz pierwszy odwiedził naszą szkołę. Przewodniczący przybył z upominkami dla uczniów z najwyższymi średnimi  ufundowanymi przez Wójta Gminy Gostynin. Nagrody te otrzymały: Oliwia Komorowska średnia ocen 5.81, Eliza Adamska -5.63 i Joanna Matuszewska średnia 5.66

 Część artystyczna zawierała treści:  radości z wakacji, rad na bezpieczne i udane wakacje.

Absolwenci w wierszach i piosenkach dziękowali nauczycielom, wychowawcy i Dyrektorowi za sześć lat nauki w szkole, która z roku na rok zmieniała się, aby sprostać wymaganiom czasów. Motywem przewodnim było stwierdzenie, że szkoła podstawowa otwiera uczniom okno na świat nauki i życia. Absolwenci otrzymali oprócz świadectw  ukończenia szkoły Dyplomy absolwentów, a cztery uczennice nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. Wszyscy otrzymali drobne upominki za rozsławianie imienia szkoły.

W dalszej części uroczystości, uczniowie pozostałych klas również otrzymali z rąk Dyrektora nagrody książkowe ufundowane przez Radą Rodziców. Podczas oficjalnej uroczystości uczniowie otrzymali książki i drobne upominki od Banku Spółdzielczego za oszczędzanie w SKO.

Ostatnim akcentem było spotkanie w klasach z wychowawcami. W uroczystości udział wzięła liczna grupa rodziców absolwentów i pozostałych uczniów.

Wszystkim uczniom, rodzicom, Radzie Pedagogicznej, pracownikom szkoły oraz Dyrektorowi życzymy również udanego wypoczynku. 

 

Wielkie święto małej szkoły

 

               Szkoła Podstawowa im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu obchodziła 4 czerwca swoje IX Święto. Mimo upału, jaki doskwierał w sobotnie popołudnie licznie zgromadzili się mieszkańcy Zwolenia i okolicznych miejscowości.

            Tegoroczne obchody święta rozpoczęły się przygotowanym przez p. Łukasza  Flejszera wielobojem rekreacyjnym, w którym uczestniczyli uczniowie i dzieci przybyłe na uroczystość. Zmagania sportowe cieszyły się dużym zainteresowaniem, mimo iż do rozegrania było aż 10 konkurencji. Laureatami zostali: Artur Janiszewski, Jakub Złotowski i Bartosz Laskowski (kl. 0), Weronika Rybicka, Patrycja Zaborowska i Natalia Ignaczak (kl. I), Dawid Tyszkiewicz, Natalia Skalska i Bartosz Mąkulski (kl. II), Mateusz Jaworski, Małgorzata Dąbrowska i Patrycja Tomasik (kl. III), Dawid Starczewski (kl. IV), Dominika Zarzycka, Klaudia Kowalczyk i Justyna Tumińska (kl. V) oraz Hubert Pruszyński, Hubert Godlewski i Patrycja Imoczyńska (kl. VI). Rywalizacja była bardzo wyrównana. W rozegraniu zawodów pomagali absolwenci szkoły oraz nauczyciele: Agnieszka Nowak, Monika Kacprzak, Renata Matuszewska, Łukasz Flejszer, Marcin Matusiak i Michał Szczepaniak. Na zakończenie części sportowej został rozegrany mecz piłki nożnej Absolwenci – Rodzice. Drużyna Rodziców rozgromiła Absolwentów 4–1. W składzie zwycięskiej drużyny byli: Andrzej Rybicki, Ryszard Sztopel, Witold i Artur Zarzyccy oraz Łukasz Flejszer.

           

  Uroczystości rozpoczął pokaz układu tanecznego uczennic klas młodszych w choreografii  p. Anny Dąbrowskiej i p. Anny Krawczyk.

            Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły p. Tadeusz Fijałkowski, który przedstawił historię Święta Szkoły w Zwoleniu. Pierwsze Święto Szkoły odbyło się w 2003, gdy placówka uzyskała tytuł „Szkoły z klasą” nadany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Od tego czasu tradycyjnie odbywa się coroczna prezentacja sukcesów uzyskiwanych przez uczniów w mijającym roku szkolnym.

Prezentacja osiągnięć uczniów odbywała się w obecności zaproszonych gości: Wójta Gminy Gostynin Pana Edmunda Zielińskiego z małżonką, Radnego Gminy Gostynin Pana Szymona Szczypawki, Inspektora Oświaty w Urzędzie Gminy Gostynin Pana Andrzeja Robackiego, Prezesa AZS PWSZ „Jutrzenka” Płock Pana Sławomira Jarosza, trenera judo Pana Wojciecha Pudlika.

           

Konferansjerzy: uczniowie klasy VI Eliza Adamska i Hubert Pruszyński.

przedstawili dorobek Szkoły, który specjalnie na uroczystość zebrała i opracowała p. Teresa Murawska. Biorąc pod uwagę liczbę uczniów, to Szkoła w Zwoleniu rzeczywiście zaskoczyła gości ilością konkursów, zawodów, przeglądów i festiwali w jakiej brała udział i osiągała sukcesy. Świadczy to o ogromnym zaangażowaniu zarówno kadry pedagogicznej, jak i uczniów i rodziców w szerzeniu dobrego imienia placówki.

            Po zaprezentowaniu dorobku Szkoły zgromadzeni mogli podziwiać występ zespołu tanecznego z Gimnazjum nr 1 w Gostyninie oraz pokaz judo – przygotowany przez trenera Wojciecha Pudlika. Na zakończenie głos ponownie zabrał pan Dyrektor oraz zaproszeni goście. Po części artystycznej nadszedł czas na zabawę taneczną, która zakończyła się o godzinie 21.

            IX Święto Szkoły przeszło do historii. Uroczystości związane z jego obchodami nie powstałyby bez zaangażowania Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i uczniów. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na przyszłoroczne, jubileuszowe obchody Święta Szkoły w Zwoleniu.

 

 

Dzień Matki

26 maja 2011r.

Kocham Cię Mamo … pod takim hasłem odbywał się tegoroczny Dzień Matki. Dzieci dla swoich Mam przygotowały wiersze, piosenki, laurki. A do życzeń wypowiadanych podczas recytacji i śpiewu dodały słodki upominek i symboliczny kwiatek.

W uroczystości występowały głównie dzieci klas 0-III a nad całością czuwały wych. p. K. Olobry, p. A. Krawczyk, p. A. Dąbrowska, p. T. Murawska.

Cieszymy się, że w tym ważnym Dniu na uroczystości przybywają wszystkie mamy. Przysłuchując się swoim pociechom nie ukrywały łez wzruszenia. A  w słowach podziękowań od nich słyszymy pochwały i radość za coroczną uroczystość.

 

 

EUROPEJSKI  SUKCES  PATRYKA CIECHOMSKIEGO!

Trenujący JUDO w Szkole Podstawowej w Zwoleniu  PATRYK CIECHOMSKI zdobył  BRĄZOWY MEDAL w wadze 90 kg na odbywających się w dniach 7-8 maja 2011 roku w KOWNIE (LITWA) MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODACH  o Puchar Juniorek i Juniorów w Judo.

W drodze do finału Patryk walczył z reprezentantem Niemiec. Walczył znakomicie.  W końcówce uległ jednak przeciwnikowi, który okazał się zwycięzcą tej wagi i zdobył złoty medal. Następne walki były już dla Patryka zwycięskie. Zakończył on turniej, odnosząc największy sukces w karierze - brązowy medal Pucharu Europy Juniorów.
Patryk jest członkiem Kadry Narodowej Judo, zawodnikiem AZS PWSZ Jutrzenka Płock.
Trenerem Patryka od 2001 roku jest Wojciech Pudlik,  Na co dzień  jest uczniem klasy sportowej LO przy ZTS "70" w Płocku.

GRATULUJEMY!!!!!!!
Wyjazd na Litwę sponsorowała Jutrzenka Płock. Ogromną pomoc Patryk uzyskał od Wójta Gminy Gostynin Pana Edmunda Zielińskiego.

DZIĘKUJEMY!!!!

 

Światowy Dzień Ziemi

W dniu 20 kwietnia 2011 r. uczniowie naszej szkoły dołączyli się do wszystkich przyjaciół Ziemi i aby uczcić zbliżający się

Światowy Dzień Ziemi zaprezentowali na forum szkoły

apel pt.: Szkolny Eko Teleekspress”.

Uroczystość przygotowały p. A. Krawczyk

i M. Kacprzak. Nad oprawą muzyczną czuwał p. Ł. Flejszer.

 

Dzień Kobiet

 

„Jeśli się zastanawiasz, mały mężczyzno, przez chwilę,

To szybko dojdziesz do wniosku,

Że kobiet na świecie jest dużo,

Ogromnie dużo,

Tak dużo, że chyba nikt nie wie ile…

(…)

Ósmy Marca gdy nadejdzie,

Przez jeden dzień cały

Nie dokuczaj tym kobietom

Dużym

Ani małym.

Małym w dniu tym, jeśli umiesz, zaśpiewaj piosenkę,

A tym dużym – przynieś kwiatek

I pocałuj w rękę.”

                                                           Ludwik Jerzy Kern „Wiersz na Dzień Kobiet”

 

         Inspirowani tymi słowami uczniowie naszej szkoły, przygotowali uroczystą akademię dla wszystkich Kobiet i Kobietek. Montaż słowno-muzyczny przeplatany był różnymi konkursami adresowanymi do świętujących Pań. Dekoracje i aranżację muzyczną przygotował p. Łukasz Flejszer, doborem i przygotowaniem aktorów zajął się p. Marcin Matusiak. Życzenia Paniom złożył Pan Dyrektor oraz przewodniczący Rady Rodziców p. Rafała Skalskiego.

 

Pucharu Polski Juniorów w Judo

        Powołany do kadry juniorów Patryk Ciechomski startował także 12.02. 2011r. w zawodach "CZESKI PUCHAR OSTRAWA 2011". Startował w wadze 90 kg. W drodze do finału stoczył  5 walk, które wygrał przed czasem  przez ippon. Finał też należał do Patryka. Wygrał przez ippon z Erikiem Felwelk - nadzieją gospodarzy na złoty medal.

           Karina Ciechomska podąża w ślady brata Patryka. W rozgrywanych w ramach WOM (I rzut) w Warszawie 30.01.2011 zajęła I miejsce.

Startowało tam ok. 100 zawodniczek i zawodników. Pierwszym etapem był tor przeszkód - ćwiczenia sprawnościowe, które trzeba było pokonać w jak najkrótszym czasie. Tu zajęła Karina III miejsce. Następnie odbyły się walki judo. Karina miała ich 4 - wszystkie wygrała przed czasem. Dało jej to złoty medal i nagrody. II rzut WOM-u odbędzie się w marcu.

TAK TRZYMAJ KARINA!


" MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM "

         W dniu 9 lutego 2011r. odbyły się eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom ”. W etapie szkolnym udział wzięli uczniowie klas IV-VI. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 15 pytań. Jury eliminacji szkolnych OTWP, w składzie p. Agnieszka Nowak, p. Monika Kacprzak i p. Marcin Matusiak, do etapu wiejsko-gminnego zakwalifikowało Joannę Matuszewską i Natalię Jujkę.

          Zwyciężczyniom eliminacji szkolnych gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach. Uczniów do konkursu przygotowuje p. Marcin Matusziak.

 

CHOINKA SZKOLNA

         Choinka Noworoczna dla dziatwy szkolnej była niebywałym wydarzeniem. Zabawa przy „żywej” muzyce, wykonywanej przez m.in. braci Rafała i Mariusza Skalskich dostarczyła uczniom i gościom wiele miłych wrażeń.  Punktem kulminacyjnym  Choinki była wizyta Mikołaja, który hojnie rozdawał prezenty wszystkim dzieciom, także tym najmłodszym, zamierzającym rozpocząć naukę w naszej szkole.  Mikołaj obiecał, że powróci tu za rok…….. 

          Atrakcje dla uczniów zorganizowała Rada Rodziców z Panem Rafałem Skalskim na czele. Serdeczne podziękowania składa Rada pedagogiczna.

 

DZIEŃ BABCI  I DZIADKA

        20 stycznia  odbyła się coroczna uroczystość poświecona świętu – Dnia Babci i Dziadka. Przybyłych gości powitał dyrektor szkoły p. Tadeusz Fijałkowski oraz uczniowie.

 Cała szkolna społeczność cieszyła się, że na uroczystość przybyli:  Wójt Gminy Gostynin p. Edmund Zieliński i radny Gminy Gostynin P. Szymon Szczypawka.

 Jak w ubiegłych latach wnukowie składali podziękowania, a życzenia zdrowia przewijały się w treści wierszy i piosenek. Licznie przybyli goście brawami dziękowali wnukom za to, że każde z nich mówiło lub śpiewało z ogromnym zaangażowaniem.

21 stycznia Dzień Babci i 22 Dzień Dziadka to wyjątkowe święta w naszej tradycji, bo jest okazja na wzmacnianie więzów rodzinnych, pokoleniowych, na okazywanie szacunku ludziom starszym.

W tegorocznym programie głównymi ,,artystami” były najmłodsze dzieci. Był również wywiad z babciami i dziadkami, którzy opowiadali o swoich dziadkach i o wnukach, ale i o tym jak spędzać czas, aby zachować dobre zdrowie i humor. Dla wszystkich przygotowany był słodki poczęstunek. Panowała bardzo rodzinna atmosfera a goście zapewniali, że za rok na pewno tez przyjdą.

Goście zabierając głos wyrażali swoje uznanie dla dzieci za przygotowany program, jak również składali życzenia babciom i dziadkom, podkreślając ich wkład w wychowanie wnuków, określając ich rolę jako niezastąpioną.

Odzwierciedleniem pozytywnej oceny uroczystości oraz naszej szkoły niech świadczy wpis do kroniki szkoły dokonany przez Pana Wójta Edmunda Zielińskiego, składającego pierwszą wizytę w szkole:

 

„Jestem mile i pozytywnie zaskoczony bardzo pięknym przedstawieniem z okazji Dnia Babci i Dziadka. Gratuluję przede wszystkim wspaniałym aktorom i ich opiekunom. Obiekt wywarł na mnie również wspaniałe wrażenie. Obiecuję wizytować częściej. Edmund Zieliński. Wójt Gminy Gostynin.”

 

      Nad całością programu czuwały p. A. Dąbrowska i p. T. Murawska z pomocą koleżanek i kolegów z Rady Pedagogicznej i pracowników adm.-obsł. szkoły.

 

„JUNIORZY DLA SENIORÓW”

         14 listopada 2010 roku w naszej szkole gościliśmy Seniorów z naszego obwodu szkolnego, którzy tego dnia obchodzili swoje święto.

         Organizatorem było STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH KOBIET BIELAWY-ZWOLEŃ do którego należą m.in. mamy i babcie uczniów naszej szkoły oraz panie nauczycielki aktywnie pracujące i te będące już na emeryturze.

         Seniorzy wysłuchali wiele ciepłych słów pod swoim adresem, zarówno od uczniów jak i od członków stowarzyszenia. Młodzież szkolna występująca w części artystycznej wierszem i piosenką uradowała serca seniorów. 

          Pani Jadwiga Adamska koordynator Gminnego Programu Integracji Społecznej i aktywna członkini Stowarzyszenia Bielawy-Zwoleń przybliżyła jego działalność, osiągnięcia i planowane zadania oraz podkreśliła zaangażowanie kobiet wiejskich- matek i babć uczniów naszej szkoły w krzewieniu działalności kulturalnej na terenie wsi polskiej.

         Imprezę środowiskową uświetnił dodatkowo Zespół „Białki” z Białotarska kultywujący kulturę regionalną i stare tradycje.

         Członkinie Stowarzyszenia dla wszystkich gości przygotowały tradycyjne potrawy, które nie jednokrotnie prezentowały na różnych imprezach regionalnych, także poza terenem Gminy Gostynin.

         Członkinie swoją aktywną pracą społeczną przekazują uczniom naszej szkoły czym jest nasza mała Ojczyzna i ile satysfakcji daje kultywowanie tradycji naszego regionu.

         Wierzymy że, wśród uczniów znajdą się w przyszłości naśladowcy i aktywni społecznicy.

         Wśród zaproszonych gości w imprezie środowiskowej uczestniczyli także m.in. Wójt Gminy Gostynin- p. Jan Krzewicki z małżonką, Radny Rady Gminy naszego Okręgu- Stanisław Komorowski z małżonką oraz Dyrektor szkoły podstawowej w Zwoleniu p. Tadeusz Fijałkowski z małżonką.

„Na wszelką nudę znajdzie się rada, gdy usiądziemy jako gromada

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Opracowanie:  Krystyna Olobry i Teresa Murawska

 

Święto Odzyskania Niepodległości

11 listopada 1918r. stał się dla wszystkich Polaków dniem szczególnym. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Władzę wojskową w państwie przejął komendant Józef Piłsudski. Na ulicach miast zapanowała radość z powodu rodzącej się wolności. Na pamiątkę tamtych wydarzeń dzień 11 listopada obchodzimy jako Święto Niepodległości.

10.11.2010r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji 92. rocznicy odzyskania niepodległości Polski.

W uroczystości tej brali udział uczniowie wszystkich klas oraz grono pedagogiczne na czele z dyrektorem p. Tadeuszem Fijałkowskim.

W programie artystycznym wystąpili uczniowie klas V i VI. Czytając, recytując wiersze i śpiewając pieśni patriotyczne przybliżyli drogę Polski do niepodległości.

 

Występ został przygotowany pod kierunkiem nauczyciela historii Jana Kuźniewskiego oraz nauczyciela muzyki  Łukasza Flejszera.

 

Wyśpiewany sukces naszych uczniów

05.11.2010r. uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Anny Dąbrowskiej i p. Anny Papiernik pojechali do Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie, aby wziąć udział w przeglądzie Piosenki Podróżnej. Szkołę nasza reprezentowali uczniowie kl. II i IV, wszyscy zaprezentowali się wspaniale.

Uczennica Natalia Skalska zajęła II miejsce, dziewczęta z
kl. II: Natalia Adamczyk, Łucja Kaczmarek, Karolina Szczepańska i Zofia Dąbrowska zdobyły wyróżnienie. Dziewczęta z kl. II przygotowała p. Anna Dąbrowska.

Chłopcy z kl. IV: Adrian Baranowski i Mateusz Sztopel zaprezentowali się również dobrze i otrzymali wyróżnienie. Mateusza i Adriana przygotował p. Łukasz Flejszer.

Oprócz dyplomów nasi uczniowie otrzymali wspaniałe nagrody rzeczowe, ich radości nie było końca.

Do szkoły wrócili szczęśliwi, pełni wrażeń oraz gotowi do kolejnych wyznań.

 

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej 2010r.

               Dnia 26 października 2010 roku w naszej szkole odbyło sie uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej.

Miło nam było gościć w tym dniu najbliższe rodziny dzieci: rodziców i dziadków, dla których uczniowie przygotowali część artystyczną.

Szczególnie ważnym dla nas był fakt, iż uroczystość tą zaszczycili swoja obecnością: Wójt Gminy Gostynin - p. Jan Krzewicki, Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy Gostynin - p. Andrzej Robacki, przedstawicielka Banku Spółdzielczego p. Mirosława Broda oraz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zwoleniu.

 Goście podarowali pierwszakom wspaniałe upominki.

 

Uroczystość przygotowała wychowawczyni klasy I p. Anna Krawczyk,  stronę muzyczną opracował p. Łukasz Flejszer.

 

Dzień Edukacji Narodowej

                Dzień Edukacji Narodowej to okazja, aby uczniom i rodzicom zaprezentować wysiłek nauczycieli, wychowawców i pozostałych pracowników szkoły, który wkładają corocznie w naukę i wychowanie pokoleń.

Uroczystość uświetnił Radny Gminy Gostynin p. Stanisław Komorowski.

W tym roku w treści akademii zawarte były współczesne problemy oświaty i dążenie do poprawy sytuacji dydaktyczno –wychowawczej.

 Wyśpiewane i wyrecytowane życzenia od uczniów i rodziców zawierały podziękowania i zrozumienie, że nie każdy mógłby uczyć i pracować z uczniami.

Życzenia od Samorządu Uczniowskiego były dowodem na to, że uczniowie doceniają pracę nauczycieli i życzą im pomyślności w życiu osobistym i realizacji planów w przyszłości. Były również życzenia od rodziców na czele z Przewodniczącym Rady Rodziców p. Rafałem Skalskim.

Dzień Edukacji Narodowej to okazja dla Dyrektora Szkoły i władz oświatowych, aby wyróżnić i nagrodzić niektórych pracowników srebrnym medalem za długoletnią służbę, p. Anna Krawczyk
i nagrodami Dyrektora Szkoły: p. Teresa Murawska, p. Monika Kacprzak, p. Jolanta Kołodziejczak i pracowników szkoły: p. Aldonę Godlewska, p. Teresę Dziwulską, p. Marię Cessak.

Nagrodę Wójta Gminy Gostynin otrzymał Dyrektor Szkoły, p. Tadeusz Fijałkowski.

 

Za przygotowanie akademii odpowiedzialne były: p. Anna Dąbrowska i p. Teresa Murawska, muzykę wspierał p. Łukasz Flejszer.

Opracowała p. Teresa Murawska

 

"Zwolinki" w II fazie turnieju Orlika o Puchar Premiera Tuska

W dniu 28 września 2010 r. drużyna piłkarska dziewcząt "Zwolinki" ze Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu rozegrała mecze piłkarskie w II fazie turnieju Orlika o Puchar Premiera Tuska w Ciechanowie z reprezentacjami Szkół Podstawowych z: Mystkowa k.Baboszewa, Ciechanowa i Żuromina zajmując III miejsce. Najlepszą drużyną II fazy turnieju okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej z Mystkowa, która zakwalifikowała się do III fazy wojewódzkiej. Gratulujemy !!!

XXIV Rajd "Siedmiomilowe buty"

XXIV Rajd "Siedmiomilowe buty" odbył się dnia 18 września 2010 roku. Celem rajdu jest poznawanie uroków najbliższej okolic, a głównie walorów Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Wędrowanie szlakami i ścieżkami przyrodniczymi. W tym roku uczestnicy rajdu mieli możliwości zwiedzania zabytkowego gostynińskiego zamku. O historii zamku opowiadał sam Burmistrz Gostynina p. Włodzimierz Śniecikowski. Była to lekcja historii na żywo, bardzo licznej grupy małych wędrowników (ok. 300). Z naszej szkoły zebrała się 13 osobowa grupa z kl. I-VI, którą opiekowała się p. Teresa Murawska. Jak w latach ubiegłych rajd był bardzo udany, bo przyczyniła się do tego wyjątkowo piękna przyroda. Uczestnicy rajdu piekli kiełbaski, uczestniczyli w różnych konkursach. Najciekawszym był "wygryzanie" z wafla kształtu zamku. Każdy uczestnik otrzymał okolicznościowy znaczek, drużyna dyplom uczestnictwa.

Turniej o Puchar Premiera

W dniach od 10 września do 23 października br. zaplanowano na kompleksach "Moje Boisko-Orlik 2012" Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Imprezę skierowano do dziewcząt i chłopców w dwóch kategoriach wiekowych: 10-11 lat i 12-13 lat. W rozgrywkach startowały reprezentacje szkół, jak również tzw. "dzikie" drużyny. Organizatorem turnieju na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki był Szkolny Związek Sportowy. Zwycięzcy rozgrywek eliminacyjnych na szczeblu powiatowym wywalczyli sobie awans do kolejnej fazy turnieju - eliminacji wojewódzkich, która będzie miała miejsce w dniach 21 września - 1 października br. Pierwsze miejsca na szczeblu powiatowym otrzymali: UKS "Dzikie Lwy" (chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie), UKS "Trójka" (chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie), dziewczęta z Gimnazjum w Solcu oraz "ZWOLINECZKI" (dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Zwoleniu), które zagrają w II fazie turnieju w Ciechanowie w dn. 28 września 2010 r. z reprezentacjami Szkół Podstawowych z: Baboszewa, Cichanowa i Żuromina. Triumfatorzy fazy wojewódzkiej zakwalifikują się do finału ogólnopolskiego. Najlepsze drużyny w finale krajowym, który odbędzie się w dniach 20-23 października br. otrzymają atrakcyjne nagrody. Opracował: Łukasz Flejszer

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września uczniowie naszej szkoły wierszem i piosenką pożegnali wakacje i powitali nowy rok szkolny 2010/2011. W uroczystościach uczestniczyło wielu gości. Wśród nich Wójt Gminy Gostynin p. J. Krzewicki, Kierownik Referatu Oświaty p. A. Robacki, radny Gminy Gostynin p. S. Komorowski oraz licznie przybyli rodzice. Szczególnie powitaliśmy sześciolatków, a także nowych nauczycieli: j. polski - p. M. Matusiak, matematyka - p. M. Szczepaniak, historia - p. J. Kuźniewski. Program artystyczny przygotowali: p. M. Kacprzak, p. A. Krawczyk oraz p. Ł. Flejszer.

OSTATNI DZWONEK

W piątek 25 czerwca 2010 roku o godzinie 8.15 rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Po odśpiewaniu hymnu głos zabrał pan dyrektor Tadeusz Fijałkowski, który krótko podsumował rok szkolny 2009/2010 i życzył nauczycielom, pracownikom szkoły oraz przede wszystkim uczniom zasłużonych, udanych wakacji. Pożegnał również tegorocznych absolwentów. W programie słowno - muzycznym uczniowie przypomnieli jak należy bezpiecznie wypoczywać w czasie wakacji. Akademię przygotowali: p. Agnieszka Kowalska, p. Łukasz Flejszer oraz pozostali wychowawcy klas. Wakacyjną dekorację opracowała p. Jolanta Kołodziejczak. Następnie uczniowie odebrali świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy i różne nagrody po czym udali się do klas na przedwakacyjne spotkania z wychowawcami. OPRACOWAŁA: p. Agnieszka Kowalska

VIII ŚWIĘTO SZKOŁY

VIII święto przeszło do historii szkoły. Odbyło się ono przy pięknej jak na obecne dni pogodzie. Głównym punktem programu był V Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych, przygotowywany przez p. Annę Krawczyk i p. Annę Dą browską . W tegorocznym przeglądzie udział wzięło 7 zespołów szkół podstawowych i 2 zespoły z gimnazjum, w tym od lat istnieją ce "Ananasy" i "Ananaski" ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyninie. Celem przeglą du jest pokazanie, że tańczyć potrafi każde chętne dziecko, a zajmowanie się tańcem to doskonały sposób na zagospodarowanie czasu wolnego. Podkreślić również warto, że pomysł prezentowania tańców przez naszą szkołę był jednym z pierwszych, nawet przed słynnym, telewizyjnym "Tańcem z Gwiazdami". W naszym przeglądzie "gwiazdą " staje się każde dziecko, każdy zespół. Corocznie mamy stałą grupę widzów z lokalnego środowiska. Gościem honorowym święta był Wójt Gminy Gostynin p. Jan Kazimierz Krzewicki, również Kierownik Referatu Oświaty p. Andrzej Robacki, jak i Radny Gminy Gostynin p. Stanisław Komorowski. W tegorocznym jury obradowały: p. Jadwiga Adamska- Gminny Koordynator Programów Unijnych, p. Aldona Gil-Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi w Białem oraz choreograf zespołu tanecznego "Ananaski" ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyninie. Wszystkie zespoły za swoje występy otrzymały statuetki oraz dyplomy zakupione ze środków Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich oraz słodkie upominki od wspominanej już p. Aldony Gil. Fundatorem słodyczy była również Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zwoleniu.

Dzień Matki w naszej szkole

Dnia 26 maja 2010 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. na ten dzień uczniowie zaprosili swoje mamy i przygotowali specjalną akademię. W przedstawieniu wzięli udział prawie wszyscy uczniowie z klas 0 - VI słowem i piosenką dziękując swoim mamusiom za miłość, serce i trud ich pracy. W trakcie uroczystości mamy zostały poczęstowane herbatką i słodyczami. Na zakończenie było "100 lat" i niespodzianka - dla każdej mamy róża od swoich pociech. Miło nam było gościć prawie wszystkie mamy. Uroczystość przygotowały: p. A. Krawczyk, D. Kuć i wszystkie wychowawczynie z klas 0 - VI.

Wysokie lokaty SP Zwoleń w V Biegu Ulicznym w Gostyninie !!!

W Gostyninie przy Gimnazjum nr 1 (teren wokół hali OSiR) odbył się tradycyjny V Bieg Uliczny rozegrany dla uczczenia Konstytucji 3-go Maja, w którym wzięło udział około 200 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z woj. mazowieckiego. Młodzi zawodnicy i zawodniczki szkół podstawowych biegali na dystansie 1000 m. Po wydaniu kart biegowych odbyło się uroczyste otwarcie zawodów oraz I BIEG dziewcząt szkół podstawowych /klas IV-V-VI/, w którym to odnieśliśmy wiele sukcesów: ROCZNIK 1999 /kl. IV/ dziewczęta: 6. Tumińska J, ROCZNIK 1998 /kl. V/ dziewczęta: 1. Imoczyńska P. ROCZNIK 1997 /kl. VI/ dziewczęta: 1. Ciszewska N, 2. Tumińska A, 4. Rybicka A, 6. Kotlińska M. W II BIEGU chłopców szkół podstawowych /klas III-IV-V-VI/ odnieśliśmy następujące sukcesy: ROCZNIK 2000 /kl. III/ chłopcy: 6. Dzięgielewski M, ROCZNIK 1997 /kl. VI/ chłopcy: 2. Tumiński R. Po wyczerpujących biegach p. Andrzej Robacki dekorował zwycięzców pięknymi medalami za miejsca I-III oraz pamiątkowymi dyplomami za miejsca I-VI w poszczególnych kategoriach wiekowych. W generalnej punktacji drużynowej dziewcząt zajęliśmy II miejsce na 5 szkół z: Emilianowa, Trębek, Gostynina (SP1 i SP3). PUNKTACJA DRUŻYNOWA dziewcząt: 1. SP nr 3, 2. SP Zwoleń DYPLOM!!! 3. SP nr 1. PUNKTACJA DRUŻYNOWA chłopców: 1. SP nr 3, 2. SP nr 1, 3. SP Zwoleń. Na zakończenie zawodów otrzymaliśmy piękny puchar za I miejsce w punktacji drużynowej szkół gminnych, który co roku jest przyznawany najlepszej szkole gminnej ze względu na mniejszą liczbę uczniów. Gratulacje i podziękowania dla wspaniałych naszych szkolnych sportowców !!! Opracował: Ł. Flejszer

ZAJĘCIA WARSZTATOWE W WARSZAWIE 28 IV 2010 r.

W ramach programu "INTEGRACJI SPOŁECZNEJ" finansowanego ze Środków Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich zorganizowane zostały zajęcia warsztatowe w Warszawie dla uczestników ćwiczących judo oraz uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach programów unijnych. Polegały one między innymi na poznawaniu najpiękniejszych zakątków naszej stolicy: Starego Miasta, Muzeum Chopina, Pałacu Kultury i Nauki, Pałacu Prezydenckiego i Grobu Nieznanego Żołnierza. W programie uwzględniono szereg atrakcji, takich jak: film "Jak wytresować smoka" w kinie 3D, przejazd metrem i ruchomymi schodami w centrum handlowym. Organizatorem wyjazdu i programu było Biuro Turystyczne "Nemezis" z Łowicza. Opiekę pedagogiczną sprawowały panie: T. Murawska, K. Olobry, A. Dąbrowska i A. Krawczyk.

DZIEŃ ZIEMI 2010

Klasa I z p. A. Dąbrowską i klasa II z p. T. Murawską zaprezentowały program edukacyjny "Śmieciowy problem" i "Serce dla Ziemi" związany z Międzynarodowym Dniem Ziemi. Tematem przewodnim szkolnego apelu było sprzątanie, segregowanie śmieci przez każdego z nas.

ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

Kwiecień tego roku obfitował w ważne i smutne jednocześnie wydarzenia i rocznice. 13 kwietnia - w tygodniu żałoby Narodowej - cała społeczność naszej szkoły, Pan Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz wszyscy uczniowie zebrali się aby oddać hołd i przywołać pamięć naszego Wielkiego Rodaka, Ojca świętego Jana Pawła II. Minęło już 5 lat od jego śmierci, ale tamte wydarzenia ciągle są w nas żywe. Zgromadziliśmy się na szkolnym korytarzu, w miejscu gdzie ciągle płonęły znicze pamięci ofiar katastrofy lotniczej. Obok fotografii Pary Prezydenckiej, na bieli i czerwieni naszych barw narodowych pojawił się portret Papieża. Nasi uczniowie słowem i piosenką starali się przekazać nie tyko klimat wydarzeń związanych z jego odejściem, ale przede wszystkim przypomnieć przesłanie życia i pontyfikatu Jana Pawła II, które powinniśmy starać się realizować w swoim życiu. Z przejęciem wysłuchaliśmy jak Arleta czytała słowa testamentu Papieża, a Natalia z klasy tak zaśpiewała jego ulubioną piosenkę "Barka", że w wielu oczach pojawiły się łzy wzruszenia.

DZIEŃ KOBIET W NASZEJ SZKOLE

Wszystkim Paniom w dniu ich święta składamy życzenia samych radosnych i szczęśliwych dni w życiu. Aby uśmiech i ciepło które niosą swoją obecnością, przemieniały każdy dzień naszego życia.

PAMIĘĆ O POWSTANIU STYCZNIOWYM

20 lutego 2010 r. wraz z grupą turystów zrzeszonych w gostynińskim oddziale PTTK grupa uczniów odwiedziła Miejsce Pamięci Narodowej w Gostyninie. Jest tam pomnik poświęcony powstańcom styczniowym. W tej miejscowości toczone były potyczki powstańców z wojskami rosyjskimi . Tradycja zimowych spacerów do miejsc pamięci trwa już w szkole kilka lat . Uczniowie włączają się w żywe lekcje historii. Co roku uczestnicy spaceru, dorośli i młodzież mają możliwość poznania i utrwalania ważnych wydarzeń i dat historycznych w naszej okolicy . Opr. T. Murawska

CHOINKA SZKOLNA

30 stycznia 2010 roku w naszej szkole odbyła się Choinka Noworoczna. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 16. Miłośnicy tańca bawili się przy muzyce zespołu, którego liderem jest nauczyciel naszej szkoły pan Łukasz Flejszer. Ogromny wkład w przygotowanie noworocznej zabawy miała Rada Rodziców. Zorganizowała ona sklepik, w którym można było kupić gofry, frytki, desery, napoje oraz inne słodycze. O godzinie 18 do uczniów przybył święty Mikołaj i "przywiózł" im słodkie upominki zakupione z funduszy Rady Rodziców. Było nam niezmiernie miło, że na naszą zabawę przybyli rodzice, babcie, dziadkowie, absolwenci naszej szkoły, przyszli uczniowie a nawet mieszkańcy pobliskich wiosek. Zabawa zakończyła się o 20. wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do swych domów. Opracowała A. Dąbrowska.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada to dzień poświęcony miłości Ojczyzny, to symbol walki o wolność, to symbol wiary i zwycięstwa. To okazja aby oddać cześć tym, którzy słowem i czynem wywalczyli naszą niepodległość. W przeddzień tego święta społeczność naszej szkoły obchodziła święto Niepodległości. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, która została pięknie przygotowana przez klasy IV, V, VI. Scenariusz opracowała p. Agnieszka Kowalska, oprawę muzyczną zapewnił p. Łukasz Flejszer, a scenografię wykonała p. Jolanta Kołodziejczak. Apel rozpoczął się wprowadzeniem flagi narodowej i odśpiewaniem hymnu państwowego. Starsi uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny mówiący o Niepodległości. Przedstawili ważne wydarzenia okresu niewoli i odzyskania upragnionej wolności przez Polaków. Recytowali poruszające wiersze, które przeplatane były pieśniami patriotycznymi: "Piechota", "Rota", "Pierwsza Brygada", "Przybyli ułani", "Wojenko, wojenko", "Legiony". Ta wspaniała lekcja historii zmuszała wszystkich uczestników do zadumania się nad przeszłością i teraźniejszością Polski, do pomyślenia o jej przyszłości. Opracowała Agnieszka Kowalska

HALLOWEN

Dnia 2 listopada 2009 roku naszą szkołę nawiedziły wróżki, czarownice, mumie i wampiry... a to wszystko za sprawą Samorządu Uczniowskiego, który zorganizował tego dnia zabawę pod hasłem: "Halloween in our school" (Halloween w naszej szkole). Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich uczniów bawiliśmy się naprawdę znakomicie a piękne dyniowe lampiony na kilkka kolejnych dni ozdobiły nasz szkolny korytarz. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację tej uroczystości. SU

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

26 października to z pewnością szczególny dzień dla społeczności naszej szkoły. Tego właśnie dnia symboliczne "ślubujemy" wypowiedzieli uczniowie klasy pierwszej. Wyglądali niezwykle dostojnie w galowych strojach, czerwonych kokardach pod szyją i czerwonych czapkach na głowach. W jesienno - patriotycznej scenerii pięknie recytowali wiersze o Polsce, szkole, kolegach, przyjaźni, śpiewali piosenki i tańczyli krakowiaka. Występy uczniów podziwiał Wójt Gminy Gostynin, pan Jan Krzewicki, pan dyrektor Tadeusz Fijałkowski, nauczyciele, pracownicy adm-obs. i uczniowie naszej szkoły a przede wszystkim rodzice i dziadkowie pierwszaków. Aktu pasowania dokonał pan dyrektor. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki od wychowawcy, klasowy prezent od Rady Rodziców oraz bardzo okazałe podarki od pana wójta. Opiekun SKO wręczył pierwszakom książeczki oszczędnościowe z wkładem pieniężnym w wysokości 10 zł. Wychowawczyni była bardzo wzruszona, gdy każde dziecko podarowało jej różę. Otrzymała także ramkę ze zdjęciami wychowanków. Rodzice natomiast podziękowali panu dyrektorowi za przyjęcie ich dzieci do społeczności szkolnej. Wychowawczyni skierowała ciepłe słowa do rodziców i dzieci, życząc im zadowolenia i radości z odkrywania tajników wiedzy, i udziału w życiu szkoły. Po części artystycznej rodzice zaprosili dzieci i nauczycieli na poczęstunek.

  Opracowała Anna Dąbrowska

  Konkurs plastyczny w Sierakówku

  29 października 2009 r uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w V Edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla dzieci z klas I-III, ,, Świat w oczach dziecka'', organizowanego przez Szkołę Podstawową w Sierakówku. Wśród uczestników znaleźli się koledzy i koleżanki z następujących placówek : Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie, Szkoły Podstawowej w Teodorowie, Szkoły Podstawowej w Sokołowie, Szkoły Podstawowej w Białotarsku, Szkoły Podstawowej w Sierakówku, Szkoły Podstawowej w Lucieniu. Konkurs został otwarty przez panią dyrektor Henrykę Trawczyńską, która serdecznie powitała uczestników oraz przedstawiła jury. W jego skład weszli plastycy z GTPTP. Zadaniem uczniów było wykonanie techniką malowania farbami plakatowymi i stemplowania, na kartonie A3 pracy plastycznej, na temat: ,, Jesienny bukiet ". Do ich dyspozycji były suche liście i ziemniaki, z których mali plastycy wycinali stemple. Konkurs odbył się w trzech kategoriach: klas pierwszych, drugich i trzecich. Naszą szkołę reprezentowali: kl I -Bartosz Mąkulski, przygotowany przez p. Annę Dąbrowską kl II - Julia Kołaczkowska, przygotowana przez p. Teresę Murawską kl III - Adrian Baranowski, przygotowany przez p. Annę Krawczyk. Opiekunem uczniów naszej szkoły była pani Anna Dąbrowska. Jesienne bukiety były wykonywane przez 60 minut. Czas oczekiwania na werdykt organizatorzy uatrakcyjnili: poczęstunkiem, udziałem dzieci w warsztatach plastycznych oraz zabawach z tańcem i śpiewem. Prace wszystkich uczestników konkursu budziły zachwyt oglądających. Jury miało trudne zadanie do wykonania. Wyniki konkursu były dla nas bardzo satysfakcjonujące, ponieważ: W kategorii klas pierwszych I miejsce zajął Bartosz Mąkulski W kategorii klas drugiej I miejsce zajęła Julia Kołaczkowska W kategorii klas trzecich II miejsce zajął Adrian Baranowski. Nasi uczniowie i opiekun byli niezwykle zadowoleni z werdyktu jury. Dodatkowo cieszyły ich dyplomy i nagrody. Weseli, dumni z siebie wrócili do szkoły. Gratulacjom nie było końca. Kolejny raz dzieci ze Zwolenia godnie reprezentowały swoją szkołę i udowodniły, że mają predyspozycje plastyczne.

   Opracowała Anna Dąbrowska

   DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

   Dnia 13 X 2009 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą przygotowali uczniowie klas III - VI pod kierunkiem p. A. Krawczyk i p. Ł. Flejszera. Jak każdego roku wśród piosenek i wierszy były życzenia dla nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Życzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi złożyli:

 1. Dyrektor Szkoły p. T. Fijałkowski
 2. Radny Gminy Gostynin p. S. Komorowski
 3. Przewodnicząca Rady Rodziców p. A. Baranowska.
Dyrektor Szkoły wręczył nagrody za wyróżniającą pracę nauczycielkom i pracownikom obsługi:
 1. p. K. Olobry
 2. p. A. Dąbrowskiej
 3. p. A. Krawczyk
 4. p. A. Zarębskiej
 5. p. T. Dziwulskiej
 6. p. A. Godlewskiej
 7. p. M. Cessak.
Szczególne wyróżnienia - Medale za Długoletnią Służbę zostały wręczone w tym dniu nauczycielkom naszej szkoły przez Wojewodę Mazowieckiego Pani Teresie Murawskiej - Złoty Medal, Pani Annie Dśbrowskiej i Pani Krystynie Olobry - Srebrny Medal. Uroczystość wręczenia odbyła się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku. Gratulacje!

Poznajemy kulturę ludową...

W tym celu 7 X 2009 roku zwiedziliśmy Kujawsko - Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce. W wycieczce udział wzięło 40 uczniów klas 0 - V. Uczniowie zwiedzili a nawet czynnie uczestniczyli w zajęciach i czynnościach naszych dziadków i pradziadków, babć, i prababć. Interesujące było noszenie wody, pranie na tarze i w balii. Chłopcy robili omłoty zboża cepami. Uczniowie dowiedzieli się też na czym polega praca garncarza, młynarz, kowala. Byliśmy również w olejarni. Ciekawość dzieci wzbudziła ówczesna szkoła z kałamarzami i "klęczeniem za karę na grochu". Wszyscy mięli możliwość porównania życia naszych przodków w różnych regionach Polski. Kierownikiem wycieczki była p. T. Murawska, opiekunami natomiast p. A. Krawczyk, A. Dąbrowska i K. Olobry. Opracowała T. Murawska

Reprezentacja naszej szkoły w "30 Biegu im. Janusza Kusocińskiego"

W dniu 30 września 2009r na obiekcie sportowym i przyległych terenach w Słomkowie (ok. Pacyny) odbył się 30 bieg im. Janusza Kusocińskiego, którego głównym założeniem było uczczenie pamięci Wielkiego Sportowca Patrioty, popularyzacja biegów na Mazowszu, uczczenie idei olimpijskich. Bieg podzielony był na 12 kategorii (SP - DZ i CH, kl. IV, V, VI oraz G. - DZ i CH, kl. I, II, III). Dystans, jaki należało przebiec od 800 do 1400m. Naszą szkołę reprezentowali: Tumiński Rafał z klasy VI, który zajął b.wysokie miejsce VI na 91 zawodników (kat. CH SP kl.VI 1200m) - NAGRODA + DYPLOM!!!, Radecki Bartosz (67/91 kat. CH SP kl.VI 1200m), Imoczyńska Patrycja (16 miejsce / 56 osób w kat. DZ SP kl.V 800m), Malarski Tomasz (38 miejsce / 59 osób w kat. CH SP kl.V 800m). Opracował: Ł.F.

Udział naszego ucznia w międzyszkolnych zawodach pływackich "JESIEŃ 2009"

W dniu 26 września 2009r na pływalni MOSiR w Gostyninie odbyły się międzyszkolne zawody pływackie "JESIEŃ 2009". Dystans, jaki należało przepłynąć techniką dowolną to 25m. W zawodach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych (dwie kategorie: kl. I-III i IV-VI) oraz uczniowie szkół gimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy VI: Tumiński Rafał, który zajął 8 miejsce z czasem 25,09s. Opracował: Ł.F.

Udział naszych uczniów w ogólnopolskiej akcji "BIEG JESIENI 2009"

W dniu 20 września 2009r na Stadionie MOSiR w Gostyninie odbył się bieg w ramach ogólnopolskiej akcji "BIEG JESIENI", której głównym założeniem było promowanie zdrowego trybu życia. Bieg miał charakter otwarty, w którym udział mógł wziąć każdy. Dystans, jaki należało przebiec to 2000m. W zawodach wzięło udział 77 zawodników. Naszą szkołę reprezentowali: Tumiński Rafał z klasy VI (I miejsce w kategorii chłopców Szkół Podstawowych), Imoczyńska Patrycja z klasy V (II miejsce w kategorii dziewcząt Szkół Podstawowych). W biegach uczestniczyli również nasi byli uczniowie i uczennice: Janiszewska Aneta (XIVm, w kategorii trzech najlepszych kobiet I miejsce), Ziółkowska Angelika (XVm, w kategorii trzech najlepszych kobiet II miejsce), Bedyk Marlena (47m), Tumiński Krzysztof (w kategorii trzech najlepszych mężczyzn II miejsce), Tomaszewski Rafał (XVIIIm), Szałwiński Sebastian VIIIm), Buchner Mateusz (Xm). Pan Flejszer Łukasz nauczyciel Wychowania Fizycznego SP w Zwoleniu zajął w kategorii trzech najlepszych mężczyzn III miejsce. Zwycięzcom GRATULUJEMY !!! Opracował: Ł.F.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

1 września 2009 roku społeczność szkolna zebrała się na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2009/2010. Uroczystość rozpoczęto od części artystycznej w wykonaniu uczniów klasy V, którzy pod okiem p. Agnieszki Nowak, p. Agnieszki Kowalskiej i p. Łukasza Flejszera zaprezentowali program słowno - muzyczny nawiązujący do wakacyjnego czasu, a zarazem przypominający, że nadszedł już czas nauki. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej. Następnie dyrektor szkoły, p. Tadeusz Fijałkowski powitał wszystkich zebranych, kierując szczególnie ciepłe słowa do uczniów rozpoczynających naukę. Swoją obecnością zaszczycili nas Kierownik Referatu Oświaty p. Andrzej Robacki, Radny Gminy Gostynin p. Stanisław Komorowski oraz Przewodnicząca Rady Rodziców p. Agnieszka Baranowska. Po części artystycznej uczniowie udali się do swoich klas na spotkania z wychowawcami.

Opracowała: Agnieszka Kowalska

VII Święto Szkoły - 10.06.2009

10 czerwca 2009 roku odbyło się coroczne święto, które na stale weszło do kalendarza imprez szkolnych. Dyrektor szkoły p. Tadeusz Fijałkowski, otwierając święto serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych i zaproszonych gości, podkreślił że jest to święto uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest to okazja do zaprezentowania dorobku szkoły szerszej społeczności lokalnej, władzom samorządowym i administracyjnym. Uczniowie szkoły osiągają sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sportu np. konkursy przedmiotowe, językowe, plastyczne muzyczne i sportowe. Szkoła uczestniczy również w realizacji trzech programów Integracji Społecznej finansowanej ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

  1. "Aktywnie i bezpiecznie"- zajęcia pozalekcyjne sportowo-rekreacyjne,
  2. Ku zdrowiu i rozwojowi zainteresowań dzieci i młodzieży,
  3. Zajęcia judo,
  4. W ramach tych programów uczniowie mieli możliwość:

 • nauki tańca, aerobiku, pływania,

 • nauki judo,

 • wyjazdu na wycieczkę do Torunia,

 • wyjazdu na 5-dniową Zieloną Szkołę w Białym Dunajcu.

  Dyrektor przypomniał historię Święta, które sięga 2003 roku, od udziału w akcji ,,Szkoła z klasą". W ramach święta organizowany jest Przegląd szkolnych Zespołów Tanecznych, które jest okazją do pokazania Utalentowanej muzycznie i tanecznie młodzieży nie tylko z terenu gminy. Bohaterem VII święta był deszcz, który utrudniał uczestnikom, gościom, i zgromadzonym oglądanie występów poszczególnych zespołów.
  Mimo ulewy w IV Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych udział wzięło 11 zespołów.
   1. SP nr. 3 w Gostyninie (Ananaski) -opiekun p.M. Pietrzak, p.E. Tomczak
   2. SP z Sireakówka - opieun p. J. Kuciapska
   3. SP w Lucieniu- opiekun p. U. Łykowska
   4. SP w Sokołowie- opiekun p. E. Tomczak
   5. SP w Nowej Wsi-opiekun p. R. Fijałkowski
   6. SP. w Białotasku- opiekun p. M. Lebioda
   7. Gimn. W Białotarsku- opiekun p. T. Balcerzak
   8. Gimn. Nr 1 z Gostynina- opiekun p. B. Złotnik
   9. Gimn. z Sierakówka- opiekun p. A. Dyszkiewicz
   10. SP w Zwoleniu -opiekun p. A. Krawczyk
   11. Sp w Zwoleniu - opiekun p. A Dąbrowska

  Nad przebiegiem przeglądu czuwały Panie A. Krawczyk i A. Dąbrowska. Każdy zespół nagrodzony został przez jury okazjonalną Statuetką, dyplomem, opiekunowie również otrzymali podziękowania. W tym roku jury wyłoniło i wyróżniło A. Ziółkowską za najbardziej wyróżniającą się tancerkę. W podsumowaniu p. Dyrektor jak i inni goście podkreślali wysoki poziom występów tanecznych i wielkie zaangażowanie tańczących dzieci, opiekunów i organizatorów przeglądu. Szkoda tylko, że uczestnicy nie mogli z powodu deszczu obserwować i podziwiać występów innych zespołów.

  Święto prowadzili uczniowie z klasy VI: N. Olobry, K. Maruszewska i M. Grzelecki, którzy w teleekspresowym tempie zaprezentowali osiągnięcia szkoły w ciągu roku szkolnego.
  Drugim ważnym punktem święta były rejonowe zawody judo, które z powodu deszczu przeniesiono do sali, co utrudniło obserwowanie ich przez większą liczbę widzów. Zwycięzcom poszczególnych kategorii wręczono puchary i medale. Po raz piąty został wręczony Puchar Żonglerki piłką nożną "KAPKI" ufundowany przez Teresę Murawską w dla ucznia szkoły w Zwoleniu. Puchar w tym roku odebrał R. Tumiński. W godzinach popołudniowych nastąpiła znaczna poprawa pogody i dzieci mogły skorzystać z licznych atrakcji, które na nich czekały. Były to zjeżdżalnia, przejazd na kucykach, malowanie twarzy i dyskoteka. Koszty atrakcji poniosła Rada Rodziców. Wszyscy licznie zgromadzeni mieszkańcy, rodzice, goście byli częstowani wypiekami -ciastami pieczonymi przez rodziców i przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich wsi Bielawy i Zwolenia.

  Na zakończenie VII Święta Szkoły Dyrektor p. T. Fijałkowski pogratulował wszystkim wyróżnionym w przeglądzie i w judo, życzył dalszych sukcesów. Podziękował wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w organizację imprezy:

   1. Radzie Pedagogicznej, pracownikom administracji i obsługi
   2. Radzie Rodziców
 • Serdecznie podziękował władzom i sponsorom, dzięki ich pomocy i środkom możliwe było zrealizowania wiele działań szkoły:
   1. Wójtowi Gminy Gostynin p. Janowi Kazimierzowi Krzewickiemu
   2. Pracownikom Urzędu Gminy Gostynin i Referatu Oświaty
   3. Radnemu p. Stanisławowi Komorowskiemu
   4. Przedsiębiorstwu Piekarniczemu DUBIMEX w Gostyninie
   5. Miejskiemu Centrum Kultury w Gostyninie
   6. Gminnemu Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem
   7. Rodzicom i absolwentom

  Dyrektor dziękując wszystkim uczestnikom święta za liczne przybycie, organizację i zaprosił na kolejne święto przy lepszej pogodzie. Ostatnim akcentem święta była dyskoteka dla absolwentów, którą zorganizował nauczyciel szkoły p. Ł Flejszer ze swoim zespołem muzycznym.

  Opracowała: TERESA MURAWSKA

  Zielona Szkoła w Białym Dunajcu 01.06.2009 - 05.06.2009

  W dniach 01 - 05 czerwca 2008 w Białym Dunajcu odbyła się Zielona Szkoła. Udział w niej wzięło 27 uczniów naszej szkoły i 6 absolwentów. Już od pierwszych minut wycieczki czekała na nas przygoda - całodzienna jazda autokarem Dla wielu uczniów była to pierwsza taka podróż w życiu, a później ? Później było jeszcze ciekawiej: długie górskie wędrówki, spacery po Zakopanem, piękne wsochy i zachody słońca nad górami i największ atrakcj AQUAPARK i ... I niestety, 5 dni minęłO bardzo szybko - czekali na nas rodzice, stęsknione rodzeństwo i przyjaciele. Nam jednak smutno było wracać do domu. Dobrze, że zostały nam chociaż wspomnienia

  Opracowała: AGNIESZKA STAŃCZAK

  Konkurs "Sowa Mądra Głowa" 27 maja 2009 r.

  27 maja uczennice klasy III : Klaudia Kowalczyk, Joanna Matuszewska i Dominika Zarzycka pod opieką p. Anny Dąbrowskiej wzięły udział w IX powiatowym konkursie "Sowa - Mądra Głowa" Konkurs ten zorganizowany został przez SP Nr.1 w Gostyninie. Od uczestników wymagana była wiedzaq i umiejętności z Edukacjii polonistycznej, nmatematycznej i środowiskowo społecznej, a także sprawdzana umiejętność korzystania z róznych źródeł wiedzy. Poziom poszczególnych drużyn był bardzo wysoki i wyrównany. I miejsce zajęła SP Nr.3 w Gostyninie uzyskujc 54 punkty. Uczennice reprezentujace nasza szkole zdobyly tylko 2 punkty mniej.

  "ZA KOPERNIKIEM" - WYCIECZKA DO TORUNIA 12 maja 2009 r.

  Zgodnie z programem "Ku zdrowiu i rozwojowi zainteresowań dzieci i młodzieży", realizowanym przez nasza szkołę w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zorganizowaliśmy w dniu 12 maja 2009 roku wycieczkę do Torunia p. Ciechocinek dla 40 uczestników, głównie uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych oraz wyróżniających się w nauce i zachowaniu.. Organizację i obsługę wycieczki zapewniło Biuro Turystyczne NEMEZIS z Łowicza. Wycieczka była bardzo udana - świadczą o tym wyniki ankiety ewaluacyjnej. Młodzi "turyści" podziwiali:

  1. Słynne tężnie w Ciechocinku,
  2. Fontannę "Grzybek", "Jasia i Małgosię"
  3. Muzeum Mikołaja Kopernika,
  4. Starówkę w Toruniu,
  5. Pomnik i Dom Kopernika,
  6. Planetarium,
  7. piękno Torunia podczas rejsu statkiem po Wiśle.
  Uczestnicy poznali bogatą historię Torunia , odkrycia wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika. Z wycieczki pozostały pamiątki i dużo wrażeń. Kierownikiem wycieczki była Pani Teresa Murawska, o opiekunami: A. Dąbrowska, K Olobry, A. Krawczyk.
  1. Opracowała: TERESA MURAWSKA

   Udział naszych uczniów w V edycji ogólnopolskiej akcji "POLSKA BIEGA 2009" - 9.05.2009

   W dniu 9 maja 2009r na Stadionie MOSiR w Gostyninie odbył się bieg w ramach ogólnopolskiej akcji "POLSKA BIEGA", której głównym założeniem było promowanie zdrowego trybu życia. Bieg miał charakter otwarty, w którym udział mógł wziąć każdy. Dystans jaki należało przebiec to ok. 2000m. W zawodach wzięło udział 79 zawodników. Naszą szkołę reprezentowali: Grzelecki M (11m, w kategorii chłopców z Szkół Podstawowych I miejsce), Tumiński R (23m), Imoczyńska P (35m), Szczepańska K (48m), Bedyk M (52m), Rybicka A (55m), Ciszewska N (56m), Dzięgielewski M (62m).
   W biegach uczestniczyli również nasi byli uczniowie i uczennice: Ziółkowska A (16m, w kategorii trzech najlepszych kobiet I miejsce), Tomaszewski R (15m), Szałwiński S (10m), Tumiński K (7m), Ciechomski P (3m). Najlepszym zawodnikiem z pośród wszystkich uczestników okazał się p. Flejszer Łukasz (nauczyciel WF z SP Zwoleń - I miejsce).

   Opracował: ŁUKASZ FLEJSZER

   II Konkurs Piosenki Angielskiej w Sierakówku - 7.05.2009

   Dnia 7 maja 2009 r w Szkole Podstawowej w Sierakówku odbył się II PRZEGLĄD PIOSENKI ANGIELSKIEJ zatytułowany: - Welcome at the second english song contest - dla szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowała uczennica utalentowane muzycznie i językowo tj. OLOBRY Natalia (klasa VI). Zaśpiewała ona trudną piosenkę pod względem muzycznym i językowym: THE CLIMB - Miley Cyrus przygotowaną przez p. Łukasza Flejszera i p. Agnieszkę Stańczak. Nasza szkoła zajęła III miejsce. GRATULACJE !!!

   Opracował: ŁUKASZ FLEJSZER

   Wysokie lokaty SP Zwoleń w IV Biegu Ulicznym w Gostyninie - 03.05.2009

   W Gostyninie przy Gimnazjum nr 1 (teren wokół hali OSiR) odbył się tradycyjny IV Bieg Uliczny rozegrany dla uczczenia Konstytucji 3-go Maja, w którym wzięło udział około 200 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z woj. mazowieckiego. Młodzi zawodnicy i zawodniczki szkół podstawowych biegali na dystansie 1000 m. Po wydaniu kart biegowych odbyło się uroczyste otwarcie zawodów oraz I BIEG dziewcząt szkół podstawowych /klas III-IV-V-VI/, w którym to odnieśliśmy wiele sukcesów: ROCZNIK 1999 /kl. III/ dziewczęta: 3. Tumińska J, 4. Kowalczyk K, 5. Zarzycka D. ROCZNIK 1998 /kl. IV/ dziewczęta: 2. Imoczyńska P. ROCZNIK 1997 /kl. V/ dziewczęta: 1. Rybicka A, 3. Ciszewska N, 7. Tumińska A, 9. Kotlińska M, 11. Buchner A. ROCZNIK 1996 /kl. VI/ dziewczęta: 6. Bedyk M, 10. Szczepańska K, 11 Adamska L.

   W II BIEGU chłopców szkół podstawowych /klas II-III-IV-V-VI/ odnieśliśmy następujące sukcesy: ROCZNIK 1999-2000 /kl. III-II/ chłopcy: 1. Nodzak J, 4. Starczewski D, 5. Kostrzewski H, 6. Dziegielewski M, 7. Komorowski J. ROCZNIK 1998 /kl. IV/ chłopcy: 6. Malarski T, 10. Sarzała B. ROCZNIK 1997 /kl. V/ chłopcy: 2. Tumiński R. ROCZNIK 1996 /kl. VI/ chłopcy: 7. Grzelecki M.

   Po wyczerpujących biegach p. Andrzej Robacki dekorował zwycięzców pięknymi medalami za miejsca I-III oraz pamiątkowymi dyplomami za miejsca I-VI w poszczególnych kategoriach wiekowych. W punktacji drużynowej dziewcząt zajęliśmy III miejsce na 7 szkół z: Emilianowa, Lucienia, Trębek, Gostynina (SP1 i SP3). PUNKTACJA DRUŻYNOWA dziewcząt: 1. SP nr 3, 2. SP nr 1, 3. SP Zwoleń DYPLOM!!! PUNKTACJA DRUŻYNOWA chłopców: 1. SP nr 1, 2. SP nr 3, 3. SP Trębki, 4. SP Zwoleń. Na zakończenie zawodów otrzymaliśmy piękny puchar za I miejsce w punktacji drużynowej szkół gminnych, który co roku jest przyznawany najlepszej szkole gminnej ze względu na mniejszą liczbę uczniów. Gratulacje i podziękowania dla wspaniałych naszych szkolnych sportowców !!!

   Opracował: Łukasz Flejszer

   XI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "MŁODSZA LIGA SZKOLNA" - 29.04.2009

   Dnia 29 IV 2009 w naszej szkole odbył się XI Międzyszkolny Konkurs "Młodsza Liga Szkolna". W tym roku bylismy jego organizatorem. Do zmagań konkursowych przystąpiło 8 drużyn z kl. III szkół podstawowych Gminy Gostynin. Pytania testowe - bo taką formę miał konkurs - sprawdzały wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, środowiskowo - społecznej, jak i różnych innych wiadomości z codziennego życia. Nasi uczniowie okazali się najlepsi (Klaudia Kowalczyk i Joanna Matuszewska) - zajęlismy I miejsce!! Kolejne II miejsce zajęła SP z Sierakówka, a III miejsce SP z Teodorowa.
   Dla wszystkich uczestników konkursu Wójt Gminy Gostynin i Dyrektor Szkoły w Zwolenu ufundowali nagrody rzeczowe i słodycze.

   Opracowała: Anna Krawczyk

   Czuwanie w Wielką Sobotę - 11.04.2009

   11 kwietnia 2009r. w Parafii św. Marcina w Gostyninie odbyło się czuwanie z okazji zmartwychwstania Pana Jezusa. Program słowno - muzyczny poświęcony historii naszego zbawienia przedstawili uczniowie naszej szkoły: Mateusz Grzelecki (kl. VI), Laura Adamska (kl. VI) i Arleta Buchner (kl. IV) pod kierunkiem p. Łukasza Flejszera, który z zespołem "ADONAI" zaprezentował wielkopostne pieśni. W WIELKĄ SOBOTĘ przypomnieliśmy swoim najbliższym historię stworzenia świata, grzechu człowieka, odkupienia nas przez Mękę Pana Jezusa, który zmartwychwstał.
   Był to czas wyciszenia, wspólnej modlitwy i własnych poszukiwań.

   Opracował: ŁUKASZ FLEJSZER

   IV Międzyszkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej - 25.03.2009

   25 marca 2009 r w Szkole Podstawowej w Sokołowie odbył się IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ. W przeglądzie tym uczestniczyły zespoły wokalno-taneczne z: Teodorowa, Lucienia, Białotarska, Zwolenia, Sierakówka, Solca, Emilianowa, Gostynina (SPnr1), Goleszyna oraz Sokołowa. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: SARZALA Bartosz (klasa IV), TUMINSKA Anna (klasa V) i RYBICKA Agata (klasa V), którzy zaśpiewali dwie piosenki tj. "Kaczka dziwaczka" oraz "Pięknie żyć". Poziom konkursu był bardzo wysoki ze względu na: walory głosów zespołów prezentujących się, jak i stroje oraz choreografie taneczne. Nasz zespół 3-osobowy przygotowany przez p. Ł.Flejszera godnie reprezentował szkołę zajmując na 10 zespołów III MIEJSCE. G R A T U L A C J E !!!

   Opracował: ŁUKASZ FLEJSZER

   Lekcja historii w Miejscu Pamięci w Gaśnym

   Dnia 21.lutego 2009 roku grupa uczniów uczestniczyła w corocznym zimowym spacerze do Pomnika poświęconego uczestnikom Powstania Styczniowego w Kraśnicy i Gaśnym. Organizatorem spaceru jest Oddział PTTK w Gostyninie. Wszyscy uczestnicy wysłuchali krótkiej opowieści o wydarzeniach,które miały miejsce w naszej okolicy, a naszym obowiazkiem jest to pamiętać. Uczniowie w imieniu zgromadzonych złożyli kwiaty i zapalili znicze. Na koniec wszyscy spotkali się przy ognicku i podziwiali uroki zimy i rezerwatu.

   Opracowała: TERESA MURAWSKA

   Apel Poległych

   Dnia 1. 12.1008 r. delegacja zuszków z gromady zuchowej "Przyjaciele Niezapominajki" oraz przedstawicieli SU uczestniczyła w "Apelu Poległych", który odbył się pod pomnikiem pomordowanych mieszkańców Gostynina i powiatu gostynińskiego w Woli Łąckiej. O tym szczególnym miejscu pamiętali tego dnia nie tylko gostynińscy i łąccy kombatanci, ale także dzieci i młodzież, przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych, dyrektorzy instytucji, leśnicy, strażnicy miejscy, policjanci oraz strażacy. Zebrani na uroczystości wysłuchali przemówienia Burmistrza Miasta Gostynina pana Włodzimierza Śniecikowskiego poświęconego pamięci ofiar zbrodni hitlerowskiej, a następnie złożyli na płycie pomnika wieńce i kwiaty oraz zapalili znicze.

   PAMIĘTAMY!
   Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zwoleniu Gromada Zuchowa "Przyjaciele Niezapominajki

   Opracowała: AGNIESZKA STAŃCZAK

   Andrzejki 2008

   Dnia 27 listopada 2008 Samorząd Uczniowski zorganizował Andrzejki. Na zabawę zostali zaproszeni uczniowie i absolwenci naszej szkoły. Klasa szósta pod opieką p. Krzysztofa Wernikiewicza przygotowała wróżby andrzejkowe. Wszyscy spędzili miło i wesoło czas przy dźwiękach muzyki.

   Opracował: K.W

   Święto Niepodległości

   Tegoroczne obchody Święta niepodległości przyjęły inną formę niż w poprzednich latach. Delegacja naszej szkoły, pod opieką p. Agnieszki Kowalskiej, uczestniczyła we Mszy Świętej za Ojczyznę w kościele św. Marcina wraz z najwyzszymi władzami miasta i gminy, innymi szkołami i instytucjami. Następnie przemaszerowalismy ulicami Gostynina do Miejsc pamięci Narodowej i odbyło się uroczyste złożenie kwiatów. Wiązankę kwiatów od naszej szkoły przy pomniku Józefa Piłsudzkiego złożyły uczennice klasy V: Małgorzata Kotlińska, Agata Rybicka i Anna Tumińska.

   Następnego dnia, 12 listopada, klasy IV - VI wzięły udział w żywej lekcji historii. Uczniowie udali się pod pomnik Józefa Piłsudzkiego, gdzie nauczycielka historii wprowadziła ich w tematyke Święta Niepodległości. Uczennica Marlena Bedyk przybliżyła koleżankom i kolegom postać Marszałka Józefa Piłsudzkiego , a Laura Adamska odczytała treść listu, który otrzymała szkoła od Powiatowej Rady Związku Kombatantów. Uczniowie udali się również pod Pomnik Walki i Zwycięstwa i pod tablicę pamiątkową na ulicy Floriańskiej.