AKTUALNOŚCI SZKOLNE

 

224 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

4 maja w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, podczas, której uczniowie klas IV -  VI przedstawili „ żywą lekcję historii”, która przeniosła wszystkich obecnych  w dawne czasy i pozwoliła im spotkać samą Konstytucję Majową. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań zaproszonemu  gościowi. Podczas tej niecodziennej rozmowy dowiedzieliśmy się, że polska konstytucja była  pierwszą ustawą zasadniczą w Europie i drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Dzięki tej żywej lekcji historii data 3 maja 1791 roku już dla nikogo nie powinna być pustą, nic nieznaczącą datą. Świat idzie z postępem: komputer, Internet, nowoczesne technologie, ale historia naszego narodu to skarb, który każdy Polak powinien nosić w sercu. Uczniowie, razem ze  szkolnym  chórem,  na cześć Konstytucji śpiewali patriotyczne piosenki, w tym  „ Witaj majowa Jutrzenko” , „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”, „Polonez 3 Maja”. Patriotyczne pieśni oraz wiersze skłaniały wszystkich do zastanowienia się nad tym, czy dostatecznie znamy najważniejsze momenty z historii naszego kraju, czy szanujemy ojczyznę, jej symbole narodowe, czy jesteśmy patriotami.   Na zakończenie akademii głos zabrał dyrektor szkoły, która podziękował młodym artystom  i nauczycielom za przygotowanie akademii. Uroczystość  była przygotowana pod kierunkiem pani Agnieszki Kowalskiej, a występ chóru i dekorację  przygotował pan Łukasz Flejszer.

Agnieszka Kowalska

PASOWANIE NA UCZNIA

24 października  uczniowie klasy pierwszej zostali  pełnoprawnymi członkami szkolnej rodziny.  W uroczystości ślubowania i pasowania uczniów,  Urząd Gminy Gostynin oraz Wójta reprezentował Kierownik Referatu Oświaty p. Andrzej Robacki, władze samorządowe - radny p. Szymon Szczypawka, Bank Spółdzielczy w Gostyninie,  z którym współpracuje szkoła reprezentowała Pani Mirosława Broda.  W uroczystości uczestniczyła również  Przewodnicząca Rady Rodziców p. Agnieszka Rybicka.

Akt ślubowania poprzedziło sprawdzenie w zadaniach i zabawach  wybranych umiejętności uczniów, które sprawdzali członkowie Samorządu Uczniowskiego. Pierwszoklasiści  uroczyście złożyli rotę ślubowania na flagę narodową.

Pasowania uczniów dokonał Dyrektor szkoły p. Tadeusz Fijałkowski.

 Uczniowie z okazji ślubowania otrzymali liczne upominki od gości: przybory szkolne, słodycze, globus do klasy, książeczkę SKO z wkładem 10 zł. Upominki od szkoły to torbę z niespodzianką, a w niej ,,rożek obfitości”, dyplomy pasowania. Od wychowawczyni okazjonalne koszulki, oraz ,, Drzewko wolności i nauki klasy I”, które w roku rocznicy odzyskania wolności przez Polskę, zostało posadzone na terenie szkolnym.

 Na uroczystość przybyli rodzice, dziadkowie i inni członkowie rodzin. Wszyscy uczestnicy uroczystości spotkali się na poczęstunku przygotowanym przez rodziców.

                                           Wychowawczyni klasy I Teresa Murawska

 

Klasa szósta dziękuje

12 czerwca 2014r. klas szósta przygotowała program artystyczny pt. „Ale to już było…”. Uczniowie w sposób żartobliwy przeprowadzili Galę Filmów Fabularnych przyznając  reżyserom - nauczycielom i pracownikom szkoły tytuły, nagrody i odznaczenia. Bohaterami wszystkich filmów uczynili sami siebie. Na uroczystość swojego pożegnania zaprosili pana dyrektora Tadeusza Fijałkowskiego, wychowawczynię  p. Agnieszkę Kowalską, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i swoich kolegów i koleżanki z klasy V. Uczniowie podziękowali nauczycielom za trud, serce i zrozumienie. Słowa podziękowania za troskę i opiekę skierowane zostały też do rodziców. W sposób uroczysty absolwenci pożegnali swoich młodszych kolegów i koleżanki z klasy piątej, którym to wręczyli drobne upominki. Miłą niespodziankę dla swoich wychowanków sprawiła wychowawczyni, która pokazała wszystkim zebranym film fabularny o trzyletniej przygodzie z klasą VI. Film niewątpliwie będzie miłą pamiątka z pobytu w szkole podstawowej.

Agnieszka Kowalska

DNI ZIEMI

25 kwietnia 2014 r. Samorząd Szkolny oraz Szkolna Kasa Oszczędnościowa pod kierunkiem swych opiekunów przygotowały apel z okazji Dnia Ziemi.  Uczennice klas V – VI zaprezentowały uczniom informacje na temat oszczędzania w szerokim tego słowa znaczeniu,  ich wystąpieniu przyświecało hasło: ,,Jak zmniejszyć rachunki i dbać o przyrodę? Wystarczy tylko oszczędzać energię i wodę”.

Po części oficjalnej klasa II przedstawiła inscenizację ,,Królewna Śmieszka i Oszczędne Eko Ludki”. Uczniowie klasy drugiej okazali się być świetnymi aktorami. Zaprezentowali swe talenty recytatorskie oraz wokalne, na tle pięknej scenografii, przebrani w pomysłowe stroje prezentowali się doskonale.

W uroczystości tej wzięli udział : Pan Dyrektor, Rada Pedagogiczna, wszyscy uczniowie, zaproszeni rodzice oraz absolwenci naszej szkoły

 

151 ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W środę, 12 marca 2014r. Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wzięła udział w obchodach 151 Rocznicy Powstania Styczniowego połączonego z nadaniem imienia Powstańców Styczniowych skrzyżowaniu drogi krajowej nr 60 z drogą powiatową w kierunku Zwolenia.  Wieńce i wiązanki przed pomnikiem Powstańców Styczniowych w Gaśnem złożyli przedstawiciele rządu, samorządów lokalnych, NSZZ „Solidarność” i kombatantów. W imieniu Szkoły Podstawowej w Zwoleniu wiązankę kwiatów złożył dyrektor p. Tadeusz Fijałkowski oraz przedstawiciele Samorządu Szkolnego. Przy pomniku okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński, a salwę honorową oddała Grupa Rekonstrukcji Historycznej Św. Marcina z Mochowa. Po nadaniu imienia skrzyżowaniu i uroczystym odsłonięciu tablicy informacyjnej uczestnicy obchodów przyjechali do szkoły w Zwoleniu.  Zaproszeni goście wysłuchali ciekawego referatu p. Barbary Gieruli pt. „Bohaterowie i epizody Powstania Styczniowego”. Kolejnym punktem programu było wyświetlenie filmu pt. „Ziemia gostynińska 1863” w reżyserii księdza Grzegorza Mierzejewskiego. Na koniec wystąpili uczniowie szkoły w Zwoleniu z inscenizacją pt. „Będzie Polska w imię Pana” – obrazki z Powstania Styczniowego na ziemi gostynińskiej wg scenariusza p. Barbary Gieruli. Nad przygotowaniem uczniów do występu     i  doborem strojów czuwała p. Agnieszka Kowalska, nad oprawą muzyczną i przepiękną dekoracją  - p. Łukasz Flejszer. W przygotowanie tej uroczystości włączyli się wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. Na sam koniec dyrektor szkoły zaprosił gości do obejrzenia wystawy „Powstanie Styczniowe w dokumentach” przygotowanej przez p. Stanisława Adamskiego i na poczęstunek przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Wsi Zwoleń – Bielawy”, a młodzi artyści zostali nagodzeni przez wójta słodkimi prezentami.

Opracowała: Agnieszka Kowalska

 

„Dzień Seniora w Zwoleniu”

     29 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej w Zwoleniu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora. Organizatorami były członkinie Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Bielawy- Zwoleń oraz pracownicy i uczniowie tutejszej szkoły.

     Wszystkich przybyłych gości powitał Dyrektor szkoły- p. Tadeusz Fijałkowski oraz przewodnicząca Stowarzyszenia  p. Jadwiga Adamska. W imieniu własnym i wszystkich organizatorów złożyli Seniorom  serdeczne życzenia zdrowia, miłości, radości, pogody ducha i samych szczęśliwych dni. Uroczystość ta była pretekstem do porzucenia wszelkich codziennych trosk i kłopotów. Spotkanie to jest dowodem doskonałej wzajemnej współpracy szkoły i stowarzyszenia.

     Wśród gości zaproszonych obecny był Wójt Gminy Gostynin- p. Edmund Zieliński oraz radny z tego terenu- p. Szymon Szczypawka. Zabierając głos podczas tej wyjątkowej uroczystości przekazali Seniorom wiele ciepłych słów, jak bardzo ważni są w społeczeństwie, jak ważna jest ich pomoc w życiu społecznym i kulturalnym gminy oraz ich doświadczenie, które przekazują swoim dzieciom i wnukom.

     Przed licznie przybyłymi Seniorami  i zaproszonymi władzami samorządowymi wystąpili z programem artystycznym uczniowie tutejszej szkoły, którzy pod kierunkiem swoich nauczycieli i wychowawców przygotowali bogaty program słowno- muzyczny. Wiersze i piosenki, które zaprezentowały dzieci uradowały serca Seniorów.

      Członkinie Stowarzyszenia dla wszystkich gości przygotowały smaczne, tradycyjne potrawy, które niejednokrotnie prezentowały na różnych imprezach regionalnych, także poza terenem Gminy Gostynin. Członkinie swoją aktywną pracą społeczną przekazują uczniom szkoły czym jest nasza mała Ojczyzna i ile satysfakcji daje kultywowanie tradycji naszego regionu.

     Wierzymy, że wśród uczniów znajdą się w przyszłości naśladowcy i aktywni społecznicy.

     Przy biesiadnym stole w dalszej części uroczystości Seniorzy oraz  wszyscy uczestnicy spotkania wspólnie śpiewali piosenki z czasów młodości.

„Na wszelką nudę znajdzie się rada, gdy usiądziemy jako gromada”

Krystyna Olobry

Pasowanie na przedszkolaka

20 listopada 2013 roku 16 osobowa grupa przedszkolaków: żaczków i starszaków została pasowana przez Pana Dyrektora Tadeusza  Fijałkowskiego na dzielnego i wesołego przedszkolaka. Ślubowanie jakie złożyły dzieci wzruszyły serca wszystkich obecnych na uroczystości rodziców i zaproszonych gości.

     Żaczki i straszaki prezentując swoje umiejętności wokalno-recytatorskie i to czego nauczyły się w czasie trzymiesięcznego pobytu w przedszkolu dały dowód na to, że przedszkole umożliwia im rozwój zarówno edukacyjny jak i emocjonalny.

     Dzieci z rąk Pana Dyrektora otrzymały pamiątkowe dyplomy i kolorowe książki z bajkami, które sprawiły im wiele radości. Dziękujemy także Radzie Rodziców i  Samorządowi Uczniowskiemu za upominki.

     Rodzicom dzieci dziękujemy za przygotowanie słodkiego i pysznego poczęstunku. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali przedszkolakom w adaptacji w nowym dla nich środowisku szkolnym serdecznie dziękuję.

Wychowawczyni: Krystyna Olobry

 

Dzień  Edukacji  Narodowej w naszej szkole

            11 października 2013 roku był dniem szczególnym w naszej szkole, świętem uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.  W tym dniu obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz uczniowie klasy II mieli okazję złożyć wszystkim podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie serc i umysłów uczniowskich. Swoją wdzięczność  wyrazili poprzez taniec, wiersze i piosenki. Uczniowie klasy piątej przedstawili humorystyczną scenkę, w której przeprosili nauczycieli za zapominanie o odrabianiu lekcji, unikanie odpowiedzi i kombinowanie.

  Do życzeń przyłączył się pan dyrektor Tadeusz Fijałkowski, radny gminy Gostynin pan Szymon Szczypawka, Samorząd Szkolny oraz Rada Rodziców. Tradycyjnie dyrektor szkoły wręczył nagrody nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. 

                                                                                                                        Anna Dąbrowska

 

„NARODOWE CZYTANIE”

W dniu 07 września 2013r. szkoła nasza wzięła udział w NARODOWYM CZYTANIU utworów Aleksandra Fredry organizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin.

Szkołę reprezentowali: Pn dyrektor Tadeusz Fijałkowski, pani Agnieszka Kowalska, którzy czytali z podziałem na role utwór pt. „Świeczka zgasła”.

W akcję czytania włączyły się też uczennice klasy piątej. Łucja Kaczmarek przeczytała wiersz „Ojczyzna nasza”, a Natalia Skalska „Czyżyk i Zięba”.

Wśród czytających znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i osoby związane ze światem kultury. Celem NARODOWEGO CZYTANIA jest promocja polskiej literatury, zachęta do lektury książek i wzmocnienie wspólnoty narodowej oraz zbliżanie pokoleń.

W szkole pani Teresa Murawska przygotowała okolicznościową wystawkę dzieł Aleksandra Fredry, najwybitniejszego polskiego komediopisarza, poety, autora pamiętników, od którego narodzin mija właśnie dwieście dwadzieścia lat.

Agnieszka Kowalska

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

2 września 2013 roku nastąpiło rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014.

Na te uroczystość licznie przybyli rodzice ze swoimi dziećmi, które będą kontynuować naukę w  kolejnych klasach, ale wielu z nich po raz pierwszy przekroczyło progi naszej szkoły. Są to dzieci 5 i 6 letnie, które zaczną przygotowywać się do realizacji obowiązku szkolnego w przyszłym roku szkolnym.

Do oddziału przedszkolnego zgłosiła się spora grupka dzieci 4-letnich.

W części artystycznej uczniowie wspominali wesoły beztroski czas wakacji. Wspominano o tragicznym 1 września sprzed 74 laty, czyli o wybuchu II wojny światowej.

Następnie uczniowie, rodzice uzyskali niezbędne informacje od Dyrektora, wychowawców o tym jak będzie przebiegał rok szkolny. Informacje dotyczyły  realizacji  przez dzieci obowiązku szkolnego.

 

ŻEGNAJ SZKOŁO !

28 czerwca 2013r. nadszedł dla uczniów bardzo przyjemny dzień, zakończenie roku szkolnego.

Uczniowie po dziesięciomiesięcznej pracy dotarli do portu z napisem WAKACJE.

Wśród zaproszonych gości byli: radny gminy Gostynin p. Szymon Szczypawka, sekretarz Urzędu Gminy p. Marzena Bulińska.

Uczniowie w wierszach i piosenkach podziękowali nauczycielom, wychowawcom i dyrekcji za mieniony rok szkolny. Po części artystycznej dyrektor szkoły wręczał nagrody książkowe i dyplomy najlepszym uczniom z klas I-VI. Ostatnim akcentem było spotkanie w klasach z wychowawcami.

Anna Krawczyk, Agnieszka Kowalska

II Festiwal Młodych Talentów Muzycznych

      25 kwietnia 2013 r. odbył się w  naszej szkole II Festiwal Młodych Talentów Muzycznych. Podejmując się  zorganizowania  festiwalu mieliśmy  na celu pokazanie talentów muzycznych dzieci z terenu miasta i gminy Gostynin, chcieliśmy również zmotywować młodych ludzi do rozwijania swoich pasji i zainteresowań, głównie zależało nam na stworzeniu  okazji do wspólnej zabawy i integracji uczniów z rożnych szkół.

W skład jury festiwalu weszli :

Przewodnicząca - pani Krystyna Janiszewska - dyrektor Centrum Kultury w Białem.

Członek - pani Maria Maciejewska - emerytowana nauczycielka.

Członek - pan Paweł Skalski -  absolwent naszej szkoły, muzyk.

 Jury oceniając solistów lub duety wzięło pod uwagę ich możliwości wokalne, dobór repertuaru, najważniejsze jednak było ogólne wrażenie artystyczne.  

 Przegląd odbył się w dwóch kategoriach, w pierwszej kategorii występowali soliści lub duety z oddziałów  lub  punktów przedszkolnych, wykonali  oni jedną piosenkę na temat zwierząt, w drugiej kategorii wzięli  udział uczniowie klas I- III . Tu również  wystąpiły duety lub soliści, zaśpiewali oni dwie piosenki, jedną o zwierzętach, drugą z dowolnego  z repertuaru polskiego. Po wysłuchaniu artystów biorących udział w konkursie  jury udało się na obrady, a goście i  uczniowie  naszej szkoły  na poczęstunek.

  Po poczęstunku nastąpiła  druga część  festiwalu, wystąpił  w niej  gość,  absolwent naszej szkoły zasiadający w jury - pan Paweł Skalski, poza konkursem wystąpili również uczniowie naszej szkoły prezentując swoje umiejętności wokalne.        

 

Po występie naszych dzieci jury ogłosiło wyniki przeglądu.

W kategorii Oddziały i Punkty Przedszkolne.

I miejsce – Oddział Przedszkolny przy SP w Sokołowie, Klub Małego Smyka przy SP w Lucieniu.

II miejsce – Oddział Przedszkolny przy SP w Sierakówku, Oddział Przedszkolny przy SP w Białotarsku.

III miejsce - Oddział Przedszkolny przy SP w Teodorowie, Oddział Przedszkolny przy SP w Solcu.

Wyróżnienia: Oddział Przedszkolny przy SP w Sierakówku, Oddział Przedszkolny przy SP w Emilianowie,  Klub Małego Smyka przy  SP w Solcu.

W kategorii klasy I- III

I miejsce – Szkoła  Podstawowa w Lucieniu.

II miejsce – Szkoła  Podstawowa w Białotarsku, Szkoła  Podstawowa w Solcu,

Szkoła  Podstawowa nr 2 w Gostyninie.

III miejsce – Szkoła  Podstawowa w Sierakówku, Szkoła  Podstawowa w Sokołowie, Szkoła  Podstawowa w Teodorowie.

 

    Niezależnie od wyniku każdy z uczestników festiwalu został nagrodzony upominkiem.  Fundatorem nagród był pan wójt Edmund – Zieliński.

  Mamy nadzieję, że  uczestnicy festiwalu doznali  miłych wrażeń podczas  pobytu w naszej szkole.

                                                                                                        

                                                                                                            A Dąbrowska

 

Pierwszy Dzień Wiosny

       W dniu 22 marca obchodziliśmy w naszej szkole Pierwszy Dzień Wiosny połączony z Światowym Dniem Lasu. W ramach tej uroczystości zaprosiliśmy do szkoły gościa panią Alicję Kalinowską, która reprezentowała nadleśnictwo w Gostyninie. Pani Alicja przeprowadził dla  uczniów pogadanki na temat wiosny.

        Podczas uroczystości uczniowie klasy III zaprezentowali scenkę pt.: „ Wiosna w lesie”, która miała również przesłanie ekologiczne. Potem odbył się Leśny Turniej , w którym w różnych konkurencjach brały udział drużyny z klas „0” – VI.. 

Opracowała: Monika Kacprzak

 

ŚLUBOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW

     „Ja przedszkolak dzielny…” tymi słowami dzieci z oddziału przedszkolnego w dniu 28 listopada 2012 roku składały ślubowanie.

     Aktu pasowania na dzielnego i wesołego przedszkolaka dokonał dyrektor szkoły pan Tadeusz Fijałkowski. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli rodzice dzieci, ich dziadkowie oraz nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Uroczystość zaszczyciła swym udziałem przewodnicząca Rady Rodziców- pani Agnieszka Rybicka.

     Przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne, które ze wzruszeniem i podziwem odbierali nie tylko rodzice dzieci, ale wszyscy uczestnicy tej imprezy. Po trzech miesiącach pobytu w przedszkolu i pierwszych osiągniętych sukcesach zasłużyli na tytuł DZIELNEGO I WESOŁEGO PRZEDSZKOLAKA a na dowód tego z rąk swojej wychowawczyni- Krystyny Olobry otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

    Rodzicom dzieci dziękujemy za przygotowanie słodkiego poczęstunku dla wszystkich uczestników uroczystości.

     Wszystkim pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom dzieci za okazana pomoc i opiekę nad dziećmi z przedszkola w tych pierwszych i najtrudniejszych dla nich miesiącach pobytu w środowisku szkolnym- DZIĘKUJE!

Wychowawczyni

Krystyna Olobry

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Ustanowiono je, by uczcić rocznicę wskrzeszenia państwa polskiego, które po 123 latach niewoli – w 1918 roku stało się niepodległe, wolne od zaborców. W bieżącym roku mija 94 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, wydarzenia uznawanego za najważniejsze w naszej historii. W związku z tym mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w „podróży przez historię” – uroczystej akademii przygotowanej pod kierunkiem pani Agnieszki Kowalskiej i pana Łukasza Flejszera. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie uczniowie klas IV-VI odświętnie ubrani , z biało-czerwonymi kotylionami na piersi recytowali wiersze i teksty o tematyce niepodległościowej. Apel uświetniły pieśni patriotyczne wykonane przez chór żołnierzy i solistki: Karolinę Szczepańską i Natalię Skalską.

Agnieszka Kowalska

 

HALLOWEEN

Święto duchów i potworów, ale przede wszystkim okazja do wspólnej zabawy. Chętni uczniowie mogli tego dnia przebrać się w różne najstraszliwsze i najzabawniejsze stroje. Dla OP i klas I-III przygotowany był konkurs na najładniejszą dynię. Najbardziej kreatywni okazali się uczniowie z klasy pierwszej, ponieważ wykonali najwięcej ozdobnych dyń. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajął Filip Milczarek (z kl. I), II miejsce – Filip Sztopel  (z kl. I), III miejsce – Natalia Ignaczak (z kl. III).

Uczniowie z klasy IV-VI mogli wziąć udział w konkursie pt. „Straszydło”. I miejsce zajęła Julia Kołaczkowska (z kl. V), II miejsce Łucja Kaczmarek (z kl. IV), III miejsce Nancy Jamil (z kl. V).

W tym dniu w szkole panowała atmosfera znakomitych humorów. Pomysłodawcą i organizatorem szkolnego HALLOWEEN był Samorząd Uczniowski.

Dziękujemy wszystkim!

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Agnieszka Kowalska   

 

Ślubowanie Pierwszoklasistów

 

         26 października 2012 r. to dzień szczególnie świąteczny dla społeczności naszej szkoły. Tego dnia miała miejsce uroczystość  Ślubowanie  Pierwszoklasistów. Aktu pasowania na uczniów dokonał dyrektor szkoły pan Tadeusz Fijałkowski. Świadkami tego wydarzenia byli rodzice, dziadkowie oraz nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Uroczystość zaszczycili swym udziałem:  przedstawiciel Wójta Gminy Gostynin  - pan Andrzej Robacki,  Radny Gminy Gostynin - pan Szymon Szczypawka oraz przewodnicząca Rady Rodziców – pani Agnieszka Rybicka.

     Pierwszaki, przygotowane przez wychowawczynię - panią  Annę Dąbrowską, udowodniły wszystkim, że kochają swoją Ojczyznę, są pracowite oraz bardzo mądre pokazały, że mają predyspozycje recytatorsko – wokalne. Ogromną pomoc okazały swej byłej wychowawczyni oraz swym młodszym kolegom dziewczęta z klasy czwartej. Oglądający byli pod wrażeniem atmosfery tej uroczystości, pełnej powagi i wzruszających momentów. Niezwykle ciepłe słowa do nowych uczniów skierowała przedstawicielka samorządu uczniowskiego – Patrycja Tomasik. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki od pana wójta, radnego, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz książeczki oszczędnościowe od Banku Spółdzielczego w Gostyninie. Rodzice po części oficjalnej przygotowali dla wszystkich uczestników uroczystości słodki poczęstunek.

 

Wielki sukces absolwentki Szkoły Podstawowej w Zwoleniu!

 

        Tegoroczna absolwentka  Szkoły Podstawowej w Zwoleniu  Joanna Matuszewska została zakwalifikowana do Programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w województwie mazowieckim.

     Wniosek o przyznanie stypendium Asia i jej rodzice zdecydowali się złożyć po dokładnym zapoznaniu się z regulaminem, którego zasady są  bardzo złożone i rygorystyczne.  Wszelkie formalności związane ze złożeniem wniosku miały miejsce już po zakończeniu roku szkolnego, obywały się w sekretariacie naszej szkoły i dokonywane były droga elektroniczną.

    O stypendium mogli ubiegać się wyłącznie uczniowie z województwa mazowieckiego, którzy spełnią co najmniej jeden z poniższych warunków:

-  ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej, zdawanego w latach 2009/2010 – 2011/2012, otrzymali co najmniej 35 punktów;

 - w roku szkolnym 2011/ 12 byli  laureatami lub finalistami konkursów;

 - uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2011/12 na poziomie nie niższym niż 4, 80;

- uzyskali średnią ocen z grupy przedmiotów matematyczno- przyrodniczych w roku szkolnym 2011/ 2012 na poziomie nie niższym niż 5,00.

 Jednocześnie musieli  uzyskać min. 12 punktów, obliczonych na podstawie kryteriów dotyczących osiągnięć edukacyjnych, o których mowa w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2012/13, w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Nasza uczennica spełniła wszystkie wymienione warunki:

 - na sprawdzianie zewnętrznym otrzymała 35 punktów;

- w ubiegłym roku szkolnym zajęła III miejsce w międzyszkolnym konkursie językowo informatycznym: ,, My dream holiday destination”, 

I miejsce w regionalnym konkursie ,, Ziemia Gostynińska – Moja Mała Ojczyzna”,

II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym ,, Magia Liczb”;

- na koniec roku szkolnego otrzymała średnia ocen 5,72, z przedmiotów  matematyczno – przyrodniczych  średnią 6, 00.

Jak widać nasza absolwentka spełniła bez problemu wszystkie kryteria.  W trakcie otrzymywania  stypendium  Joanna będzie pod dydaktyczną opieką nauczyciela-opiekuna pani Magdaleny Lonik – nauczyciela  informatyki i matematyki z Gimnazjum nr 2 w Gostyninie. Nauczyciel ten pomoże jej dobrze wykorzystać stypendium. Będzie również na bieżąco monitorować osiągnięcia edukacyjne Asi prowadząc indywidualną ścieżkę rozwoju edukacyjnego uczennicy. Joanna wybrała sobie preferowany przy przyznawaniu stypendium matematyczno – przyrodniczy kierunek rozwoju. 

         Jesteśmy dumni, iż absolwentka naszej szkoły sprostała bardzo złożonym wymaganiom i  została zakwalifikowana do stypendium. Stało się tak nie tylko dzięki zdolnościom ,  ale przede wszystkim dzięki niezwykłej pracowitości, ambitności , wytrwałości  tej cichej i skromnej dziewczyny. Sukces ten nie byłby możliwy, gdyby nie rodzice Asi, którzy motywowali i wspierali ją we wszystkich przedsięwzięciach oraz byli przy  niej podczas wszystkich lat nauki w naszej szkole. Sukces Asi był rezultatem wieloletniej pracy nauczycieli, w szczególności wychowawcy klasy Pani Anny Dąbrowskiej.               

 

     Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wyraził nadzieję, że dzięki stypendiom kolejni uczniowie będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Jesteśmy przekonani, iż tak będzie w przypadku naszej absolwentki , czego jej gorąco życzymy.

 

Inauguracja nowego roku szkolnego 2012/2013

 

3 września 2012r. cała społeczność szkolna zebrała się na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2012/2013.

Uczniowie klas: V i VI wierszem i piosenką pożegnali dwumiesięczny okres wakacji i przypomnieli o dramatycznych wydarzeniach sprzed 73 lat, kiedy to rozpoczęła się II wojna światowa.

Uczeń Mateusz Sztopel serdecznie powitał : dyrektora szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz licznie zgromadzonych rodziców uczniów. Szczególne słowa skierował do uczniów, którzy wstąpili w mury szkoły pierwszy raz.

Kolejny punktem programu było wystąpienie inaugurujące nowy rok szkolny, które wygłosił dyrektor szkoły p. Tadeusz Fijałkowski. Po uroczystej akademii odbyły się spotkania w klasach z wychowawcami.

Opracowała: Agnieszka Kowalska

 

 

DZIEŃ JANUSZ KORCZAKA W NASZEJ SZKOLE

W dniu 21 czerwca 2012r. społeczność naszej szkoły włączyła się w ogólnopolskie obchody ROKU KORCZAKOWSKIEGO. Przygotowanie do tego dnia poprzedzone były realizacją zadań zawartych w projekcie edukacyjnym pt. „Janusz Korczak – przyjacielem dzieci i młodzieży”. Uczniowie klas: V i VI na zajęciach koła polonistycznego czytali fragmenty utworów tego wybitnego pedagoga, lekarza i nauczyciela, pisali dyktando, wyszukiwali informacji na temat życia i twórczości Janusza Korczaka. W klasie IV na lekcjach wychowawczych odbył się cykl zajęć poświęconych tematyce praw dziecka. Na akademii uczennice klasy VI przybliżyli wszystkim zebranym sylwetkę Janusza Korczaka, a klasa IV przedstawiła fragment najsłynniejszej powieści tego pisarza – „Króla Maciusia Pierwszego”. Kolejnym punktem uroczystości był Szkolny Konkurs o Januszu Korczaku, w którym udział wzięli przedstawiciele klas starszych. Młodsi uczniowie zostali obdarowani przez swych kolegów własnoręcznie wykonanymi zakładkami.

Agnieszka Kowalska

 

 

X Święto Szkoły

16 czerwca 2012 roku był dniem ważnym dla polskich kibiców, ponieważ drużyna narodowa po raz pierwszy grała o ćwierćfinał na Euro  2012. Polakom się nie udało wygrać meczu z Czechami.

Otwarcia X Jubileuszowego Święta Szkoły dokonał Dyrektor p. Tadeusz Fijałkowski

Gośćmi naszymi byli m.in. Wójt Gminy Gostynin Pan Edmund Zieliński z małżonką, Starosta Gostyniński pan Jan Baranowski, Sekretarz Urzędu Gminy Gostynin Pani Marzena Bulińska, Skarbnik Gminy Pani Patrycja Rosa, radny Gminy Gostynin Szymon Szczypawka, Dyrektor Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem Pani Krystyna Janiszewska, Dyrektorzy szkół: Pani Ewa Kocielnik (SP Sokołów), Pani Ilona Dan (ZSPiG w Lucieniu). Zaproszenie przyjęli również emeryci z naszej szkoły. Goście otrzymali okolicznościowy, piernikowy znaczek - logo z napisem ,,X Święto Szkoły 16.06.2012”.

Dzień ten zapisze się również w historii naszej szkoły, bo w tym dniu obchodziliśmy Jubileuszowe X Święto Szkoły.

Była okazja do przypomnienia gościom i kolejnym pokoleniom historię obchodzenia święta w naszej szkole od 2003roku.

 

Uroczystość podzielona była na dwie części. W pierwszej odbywał się Międzyklubowy Turniej JUDO o Puchar Wójta Gminy Gostynin Edmunda Zielińskiego. 

W turnieju judo udział brało 31 zawodników. Nad jego przebiegiem czuwali działacze z klubu Jutrzenka z Płocka. Sędziował sędzia klasy międzynarodowej, przedstawiciel Polskiego Związku JUDO Pan Stanisław Kacprzycki oraz Judoka wywodzący się z naszej szkoły –mistrz Europy w swojej wadze - Patryk Ciechomski.

Uczniowie naszej szkoły i wychowankowie zajęli czołowe miejsca.

W drugiej części zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły w programie o krasnoludkach. Prezentowane były talenty muzyczne uczniów z gminnych szkół, biorących udział w I Festiwalu Młodych Talentów muzycznych zorganizowanego przez naszą szkołę.

 

Podczas uroczystości dyrektor poinformował o wysokich wynikach klasy VI w sprawdzianie a p. Szymon Szczypawka, Radny Gminy Gostynin uhonorował klasę VI dyplomami i nagrodami za wysoki wynik w sprawdzianie po klasie szóstej.

 

Drugą część święta obserwowało również wielu gości, którzy podziwiać mogli talenty muzyczne uczniów min. małej Angeliki Modrzejewskiej z przedszkola w Lucienia, trio SP z Sokołowa, z SP z Teodorowa. W ciekawym repertuarze, idisz  zaprezentowały się uczennice z Gimnazjum z Białotarska. Wszystkich zachwycił krótki występ, części zespołu ,,Solec’ z Gimnazjum w Solcu.

My także pokazaliśmy nasze szkolne talenty, z zerówki zaśpiewała Klaudia Tyszkiewicz, a z klasy III Natalka Skalska i Karolina Szczepańska.

Oczywiście nie mogło zabraknąć elementów kibicowania naszej drużynie w przebiegu uroczystości. Dzieci i młodzież zaśpiewali popularny przebój ,,Koko, Euro spoko…”, wręczając szaliki kibica p. Wójtowi, p. Radnemu i p. Dyrektorowi Szkoły

Na święcie już po raz VIII wręczyłam (T. Murawska) Puchar ,,KAPKI”, tym razem zdobył go Mateusz Sztopel.

Jak na poprzednich świętach nie zabrakło wielu atrakcji dla dzieci. Była zjeżdżalnia, trampolina, przejażdżki konne z gospodarstwa państwa Magdaleny i Jarosława Kotfasińskich, malowanie twarzy, zabawy grupy ,,Tęczowo’’.

Święto wzbogaciło Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Bielawy - Zwoleń, które na swoim stoisku promowało realizowany projekt ,,Ścieżka do sukcesu”, swoją współpracę ze środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami np. bank BGŻ w Gostyninie.

Dużym powodzeniem cieszyła się degustacja ciast przygotowana przez członkinie Stowarzyszenia dla wszystkich przybyłych na X Święto Szkoły.  

W gotowości do zaprezentowania się były pokazy lotu paralotni i balonu, ale niestety te ,,pojazdy” potrzebują dobrej pogody. A ta wpłynęła na szybsze zakończenie imprezy z powodu burzy i ulewy.

Duży wkład w organizację uroczystości oprócz organizatorów mają władze samorządowe,

sponsorzy oraz rodzice.

Rada rodziców pełniła dyżury, prowadziła bufet, pomagała w przygotowaniu terenu, sprzątaniu. A co najważniejsze była sponsorem wielu atrakcji dla dzieci i obsługi muzycznej.

Program, dekoracje, poczęstunek dla dzieci i opiekunów i innych prac przygotowali wszyscy nauczyciele. Duży wkład pracy włożyli pracownicy administracji i obsługi szkoły

 

                                                                                           Opracowanie Teresa Murawska

 

 

DZIEŃ MAMY

Jest taki jeden, szczególny dzień w roku, w którym nasze Kochane Mamy mają swoje święto. Uczniowie naszej szkoły uczcili ten dzień już 24 maja w sposób bardzo uroczysty i wyjątkowy.  W podziękowaniu za trud wychowania i codzienną troskę, każde dziecko miało możliwość wyrecytować wiersz, złożyć życzenia lub zaśpiewać piosenkę swojej ukochanej Mamusi. Nad przygotowaniem uczniów czuwały ich wychowawczynie. Piękną dekorację wiosennej łąki i oprawę muzyczną tego święta przygotował pan Łukasz Flejszer. Dodatkową atrakcją był pokaz dwóch układów tanecznych w wykonaniu dziewczynek ze szkolnego koła tanecznego. Występy artystów, zadeklamowane wierszyki i wyśpiewane z serca piosenki wywołały u licznie zebranych MAM łzy wzruszenia. Kochane Mamusie czekała również miła niespodzianka w postaci słodkiego poczęstunku.

Opracowała: Agnieszka Kowalska

 

Występ Krasnoludków na Pikniku Dla Ludzi Starszych, Chorych i Niepełnosprawnych   - 08.05.2012

      08 maja 2012 roku uczniowie naszej szkoły tańcem, śpiewem oraz recytacją umilali  czas ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym podczas pikniku zorganizowanego dla nich przez  wójta gminy Gostynin – pana Edmunda Zielińskiego  w Centrum Tradycji i Kultury Wsi Gminy Gostynin w Białem.

 Część artystyczną przygotowaną przez panie: Teresę Murawska, Annę Krawczyk, Annę Dąbrowską oraz  pana Łukasza Flejszera rozpoczęło ,,Słoneczko”, które gorąco wszystkich powitało i zaprosiło  do Krainy Krasnoludków, gdzie nie ma złości, gniewu, a jest wiele radości i śpiewu. Krasnoludki starały się rozweselić wszystkich i odpędzić od nich smutki. Uśmiechy na twarzach oglądających oraz oklaski  były dla małych artystów bezcenna nagrodą. Oglądających obdarowano własnoręcznie wykonanymi słoneczkami z masy solnej.

Na koniec uczniowie, pan Dyrektor Tadeusz Fijałkowski oraz nauczyciele, otrzymali serdeczne podziękowania od pani kierownik Centrum Tradycji Kultury Wsi w Białem -  Janiszewskiej oraz pana wójta - Edmunda Zielińskiego.

Po  występie podziwiano zespól Promyki Lucienia, następnie uczniowie bawili się z Klaunem bańkami mydlanymi i balonami oraz częstowali się kiełbaskami z grilla.

Do szkoły wrócili pełni wrażeń oraz zadowoleni z radości jaką sprawili ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

 

I Międzyszkolny Festiwal Młodych Talentów Muzycznych

W dniu 27 kwietnia 2012 roku odbył się w szkole I Międzyszkolny Festiwal Młodych Talentów Muzycznych, którego mottem było „Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem”. Zorganizowany był dla dzieci z Oddziałów Przedszkolnych i klas I-III z terenu Gminy Gostynin.

Festiwal to pomysł na promowanie wyjątkowych umiejętności wokalnych już od najmłodszych lat. Udział wzięło 5 oddziałów przedszkolnych i 4 szkoły podstawowe.

Gościem honorowym, a jednocześnie reprezentującym p. Wójta Gminy była p. K. Janiszewska dyrektor Gminnego  Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

Do prac w jury zaproszono emerytowaną nauczycielkę muzyki p. Teresę Lelińską , p. R. Ryszewskiego – lokalnego muzyka oraz absolwentkę szkoły Marlenę Szwechowicz, która w krótkim występie zaprezentowała swoje umiejętności wokalne i gry na saksofonie.

Zdanie jury:

I miejsce wywalczyła przedstawicielka Oddziału Przedszkolnego z Lucienia

II miejsce wywalczyła przedstawicielka Oddziału Przedszkolnego z Sokołowa

III miejsce wywalczyła przedstawicielka Oddziału Przedszkolnego z Emilianowa, Sierakówka, Białotarska

W kategorii klas I-III :

I miejsce dla reprezentacji z SP z Solca

II miejsce dla reprezentacji z SP Sokołów

III miejsce dla reprezentacji z SP z Emilianowa i Białotarska

Podczas przerwy zaprezentowali umiejętności muzyczne uczniowie klas młodszych z naszej szkoły.

Festiwal przygotowały, A. Dąbrowska, T. Murawska przy pomocy pozostałych nauczycieli z Rady Pedagogicznej i pracowników szkoły.

Na koniec p. K. Janiszewska w imieniu gości podziękowała za zaproszenie, a uczestnikom festiwalu i organizatorom za udział, pomysł i przeprowadzenie imprezy.

Dyrektor p. Tadeusz Fijałkowski zamykając festiwal, życzył wszystkim uczestnikom karier na dużych scenach. Podziękował opiekunom przybyłych reprezentacji Oddziału Przedszkolnych i szkół oraz organizatorom za wkład pracy.

 

 

Dzień Babci i Dziadka

„Pięknie babciom i dziadkom się kłaniamy…”

Tymi słowami przedszkolaki powitały swoje babcie i swoich dziadków na całorocznej uroczystości z okazji ich święta.

Z uwagi na tegoroczny termin ferii zimowych, święto to obchodziliśmy w naszej szkole w dniu 10 lutego 2012r. Zawsze przecież jest odpowiedni czas, aby wnuczęta skierowały do swoich babć i dziadków słowa miłości i wdzięczności .

Licznie przybyłym babciom i dziadkom dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-IV zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawców i nauczycieli – p. K. Olobry, T. Murawskiej, p. A. Krawczyk, p. A. Dąbrowskiej, p. A. Kowalskiej i p. Ł. Flejszera.

Program ten uświetniony został wierszem, inscenizacją, piosenką i tańcem.

Łzy wzruszenia i uśmiechu na twarzach gości świadczyły, że występy dzieci bardzo się podobały.

        K. Olobry

 

Jasełka

W poniedziałek 19 grudnia 2011roku   z bożenarodzeniowym przesłaniem   wystąpili uczniowie klas III, IV, V i VI, prezentując  jasełka oraz przepiękne kolędy i pastorałki.

Jasełka w wykonaniu uczniów wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój oraz swym pięknym i oryginalnym występem podbiły serca publiczności – rodziców, dziadków oraz zaproszonych gości:

Zastępcę wójta Pana Pawła Goliszka, Dziekana Parafii Św. Marcina w Gostyninie ks. Ryszarda Kruszewskiego oraz radnego Gminy Gostynin Pana Szymona Szczypawkę.

Jasełka zostały przygotowane przez radę Pedagogiczną i uczniów pod kierunkiem  ks. Jarosława Jakubowskiego.

Program zostanie powtórzony podczas mszy świętych:

  1. w Korzeniu w kościele pw Św. Walentego w dniu 6 stycznia 2012 roku o godzinie 12.00;
  2. w  Gostyninie w kościele pw św. Marcina w dniu 8 stycznia 2012 o godzinie 11.30

                                                                                                          Zapraszamy!

 

Święto Odzyskania Niepodległości

Z okazji Święta Niepodległości w naszej szkole 10 listopada odbył się koncert polskich pieśni patriotycznych i żołnierskich pod hasłem: „NARÓD, KTÓRY PRZESTAJE ŚPIEWAĆ, PRZESTAJE ŻYĆ”.

            Uczniowie kl. IV-VI przypomnieli pieśni i piosenki, które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych.

            Teksty recytowane przez uczniów uzmysłowiły wszystkim, że dzisiejszą beztroską codzienność zawdzięczamy tym, którzy walczyli o niepodległość i wolność naszego kraju.

            Atrakcyjność temu świętu dodały : galowy strój uczniów i widniejące na nim kotyliony w barwach narodowych.

Scenariusz uroczystości opracowali p. Agnieszka Kowalska i p. Łukasz Flejszer.  

 

Ślubowanie i pasowanie na ucznia

 

Jak głosi tradycja naszej szkoły corocznie odbywa się ślubowanie i pasowanie na ucznia. W tym roku szkolnym do szkoły dołączyły dzieci pięcio i sześcioletnie, aby to wydarzenie potwierdzić zorganizowaliśmy i dla nich ślubowanie i pasowanie na: „Wesołego Przedszkolaka”  w dniu 21.10.2011r. W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Gostynin p. Edmund Zieliński i Radny Gminy Gostynin p. Sz. Szczypawka oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Uczniowie zaprezentowali swoją gotowość do nauki, a p. Dyrektor T. Fijałkowski dokonał aktu pasowania. Nowo pasowani uczniowie obdarowani zostali licznymi upominkami od gości, Rady Rodziców i szkoły.

Uczniów do ślubowania przygotowały wychowawczyni klasy 0 p. K. Olobry i wychowawczyni klasy I p. T.Murawska .

Rodzice przygotowali dla wszystkich uczestników uroczystości słodki poczęstunek.

 

Dzień Edukacji Narodowej

                Dzień Edukacji Narodowej to okazja, aby uczniom i rodzicom zaprezentować wysiłek nauczycieli, wychowawców i pozostałych pracowników szkoły, który wkładają corocznie w naukę i wychowanie pokoleń.

W tym roku w treści akademii zawarte były współczesne problemy oświaty i dążenie do poprawy sytuacji dydaktyczno –wychowawczej.

 Wyśpiewane i wyrecytowane życzenia od uczniów i rodziców zawierały podziękowania i zrozumienie, że nie każdy mógłby uczyć i pracować z uczniami.

Życzenia od Samorządu Uczniowskiego były dowodem na to, że uczniowie doceniają pracę nauczycieli i życzą im pomyślności w życiu osobistym i realizacji planów w przyszłości. Były również życzenia od rodziców na czele z Przewodniczącą Rady Rodziców.

Dzień Edukacji Narodowej to okazja dla Dyrektora Szkoły i władz oświatowych, aby wyróżnić i nagrodzić niektórych pracowników nagrodami Dyrektora Szkoły: p. Annę Krawczyk, p. Annę Dąbrowska i pracowników szkoły: p. Aldonę Godlewska, p. Teresę Dziwulską, p. Marię Cessak.

Nagrodę Wójta Gminy Gostynin otrzymała  p. Krystyna Olobry.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

Rozpoczął się kolejny rok szkolny, który wnosi zmiany w polskie szkoły i rodziny. Po raz pierwszy szkoły powitały uczniów, którzy mają sześć lat, a do oddziałów przedszkolnych poszły dzieci pięcioletnie.

Tradycją naszej szkoły jest rozpoczynanie roku szkolne częścią artystyczną w wykonaniu uczniów, którzy ostatnie dni wakacji chcą poświęcić na powitanie szkoły.

W inauguracji roku szkolnego licznie uczestniczą rodzice naszych uczniów.

Pan Dyrektor odczytał dla wszystkich zebranych list Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz poinformował o zadaniach szkoły na rok szkolny podając również bieżące informacje.

Głos zabrał przybyły na rozpoczęcie roku szkolnego gość. Inspektor oświaty p. Andrzej Robacki, który przekazał uczniom i rodzicom życzenia. Ostatnia częścią pierwszego dnia pobytu uczniów w szkole było spotkanie w klasach z wychowawcami.