Szkoła w Zwoleniu jest organizatorem zajęć "Aktywnie i bezpiecznie" - pozalekcyjne zajęcia sportowo - rekreacyjne, realizowanych w ramach programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Szkolny program przewiduje organizację zajęć sportowych : judo, naukę pływania, aerobicu, tańca towarzyskiego oraz organizację gier i zabaw dla dzieci. Przewidziano także wycieczkę do Teatru Dramatycznego w Płocku na bajkę "Królewna Śnieżka". Programem objętych zostało 60 dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu obwodu szkolnego w Zwoleniu. Zajęcia odbywają się po zajęciach lekcyjnych, w dni wolne od zajęć szkolnych ( soboty) oraz jedną niedzielę w dniu 23.11.2008r.

Zajęcia prowadzą:

  1.nauka pływania - I grupa p. Łukasz Flejszer; II grupa - instruktor Pływalni w Gostyninie,
  2. nauka tańca towarzyskiego - p Anna Krawczyk,
  3. nauka aerobic - p. Łukasz Flejszer,
  4. judo - KS "Jutrzenka Płock",
  5. gry i zabawy dla najmłodszych - I grupa p Teresa Murawska, II grupa p. Krystyna Olobry.

  GMINNY KOORDYNATOR PROGRAMU - Pani Jadwiga Adamska
  SZKOLNY KOORDYNATOR PROGRAMU - Pani Krystyna Olobry


Zdjęcia z zajęć zobacz w galeriach

Nauka pływania

Nauka tańca

Nauka aerobic

Judo

Gry i zabawy dla najmłodszych

Wyjazd do teatru na sztukę "Królewna Śniezka"