O akcji w szkole

"Szkoła bez przemocy" to prowadzony w szkołach ogólnopolski, społeczny program walki z agresją. Program ten został przygotowany w odpowiedzi na narastający poziom agresji w polskich szkołach. Jego zadaniem jest uświadomienie problemu przemocy oraz zapewnienie szkołom narzędzi wsparcia w walce z tym złym zjawiskiem. Głównym zadaniem jest podejmowanie działań nakierowanych na dostarczenie informacji i świadomości powszechności zjawiska przemocy i agresji wśród uczniów. Ważnymi elementami programu jest zwiększenie zaangażowania różnych środowisk w przeciwdziałania przemocy w szkole- nie tylko wśród uczniów, nauczycieli, ale też rodziców, organizacji społecznych i instytucji publicznych. Przystępując do udziału w I edycji realizowaliśmy następujące zadania:

  1. Zapoznanie z KODEKSEM "Szkoły bez przemocy".
  2. Przeprowadziliśmy warsztaty z uczniami nt. Co to jest agresja?
  3. Zorganizowaliśmy warsztaty dla rodziców.
  4. Przygotowano gazetkę ścienną na podsumowanie akcji.
W I edycji kampanii udział wzięło ponad 3000 szkół. Za udział w akcji szkoła otrzymała Certyfikat "Szkoły bez przemocy". ( wkleić go)!!!

W roku szkolnym 2007/08 ponownie włączyliśmy się do II edycji programu. Program realizowany był pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Ambasadorem Programu wybitna aktorka Gabriela Kownacka. Motywem przewodnim drugiej edycji było budowanie społeczności szkolnych i aktywizowanie wszystkich jej uczestników do wspólnych działań. Podstawowym narzędziem Programu był Kodeks "Szkoły bez przemocy", który określa standardy jakie powinna spełniać szkoła działająca na rzecz ograniczenia przemocy na swoim terenie. Wdrugiej edycji programu realizowaliśmy min.

  1. Przeprowadziliśmy konkursy plastyczne nt. "Jak wyrażam swoje emocje?"
  2. Uczniowie pisali opowiadania, wiersze promujące poprawne, kulturalne zachowanie wśród rówieśników.
  3. Odbyły się projekcje filmów o tematyce przemocy, agresji itp.
Aby obejrzeć zdjęcia z warsztatów kliknij tutaj
  4. Prezentacja wytworów uczniów na szkolnej gazetce i rodzicom podczas wizyt w szkole, na zebraniach klasowych i szkolnych.
  5. W kl IV- VI odbyły się warsztaty: Jak walczyć z agresją?
  6. Zbierano podpisy uczniów, nauczycieli, rodziców pod listem otwartym do Prezydenta.
  7. Cała szkolona społeczność wzięła udział w Dniu bez przemocy"- 5 czerwca, było to podsumowanie akcji.


Certyfikat za 2007/08r

List otwarty do władz RP kliknij tutaj