Dzień bez przemocy

Jesteśmy jedną z pięciu tysięcy szkół, które 5 czerwca przyłączyły się do Dnia bez przemocy obchodzone w całej Polsce. To już nasza II edycja programu, w której wzięliśmy udział. Posiadamy Certyfikat za rok szkolny 2006/07.

W tym roku realizowaliśmy min: tematy związane z umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach, gdy uczniowie są świadkami, sprawcami lub ofiarami aktów przemocy. W dniu 15.01.2008 odbyły się warsztaty dla klas IV-VI prowadzone przez p. T. Murawską. We wszystkich klasach omawiany był Kodeks Szkoły bez przemocy. Uczniowie klas młodszych wykonywali prace plastyczne związane z nagannym zachowaniem i wzorowym, które należy naśladować. Natomiast klas starszych układali na ten temat opowiadania, pisanli wiersze. Wszystkie prace prezentowano na gazetkach, tak by każdy mógł jeszcze raz zastanowić się nad tym problemem. Prace i wiele treści przekazywano rodzicom podczas zebrań, a prace uczniów poznawali podczas pobytu w szkole z różnych okazji. Na zakończenie udziału w II edycji zebrano wśród uczniów, rodziców, nauczycieli 73 podpisy pod listem do Prezydenta RP z włączeniem się do walki z przemocą. Podpisy wręczono Prezydentowi właśnie 5 czerwca. Tego dnia w szkole odbyła się uroczystość, na której uczniowie wszystkich klas prezentowali scenki właściwego zachowania się rówieśników jak i tych złych zachowań, którym mówimy nie. Przedstawiciele szkolnej społeczności szkolnej łącznie z Dyrektorem szkoły, uzupełnili "Wesołe SŁONECZKO" wyrazami kojarzącymi się z pozytywnymi zachowaniami. Najważniejszym akcentem, było o godz. 12.00 wypuszczenie czerwonych balonów, dowodu na uczestnictwo w akcji i protestu przeciw przemocy.

Aby obejrzeć zdjęcia z Dnia bez przemocy kliknij tutaj

Opracowała: TERESA MURAWSKA