HISTORIA SZKOŁY
 

"Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia"

                                                Seneka Młodszy

 

 Początki oświaty w Zwoleniu notowane są  około 1820r., ale  pierwsze szkolne zapiski w kronice i dokumentach  sięgają przełomu lat 1945/1946, gdy w kilku izbach wynajmowanych u rolników została zorganizowana pięcioklasowa szkoła podstawowa z trzyosobową kadrą pedagogiczną.

Szkoła przechodziła różne zmiany organizacyjne. W roku szkolnym 1957/1958 stopień organizacyjny szkoły został podwyższony do klasy VI, w roku szkolnym 1958/59 do klasy VII - po przekazaniu na cele oświatowe 4-izbowego drewnianego budynku mieszkalnego.

W roku 1968 przekształcono szkołę w ośmioklasową, a zajęcia przeniesiono do nowego budynku szkolnego wzniesionego w ramach ogólnopolskiego programu „Tysiąc szkół na tysiąclecie”.  Zajęcia prowadziło 9-ciu nauczycieli w 5 w pełni wyposażonych izbach lekcyjnych. Kolejny przełom w rozwoju szkoły nastąpił w 1987r., gdy przeprowadzono rozbudowę obiektu, w wyniku której szkoła dodatkowo pozyskała: 2 pomieszczenia do nauki szkolnej oraz salę gimnastyczną, szatnię, pokój nauczycielski, holl, łazienki,  kotłownię i centralne ogrzewanie. Aktualnie szkoła posiada 6 izb lekcyjnych, pracownię komputerową ze stałym dostępem do Internetu, salę gimnastyczną, salę zabaw „Radosna Szkoła”, plac zabaw dla dzieci najmłodszych, boisko szkolne do gry w piłkę nożną, koszykową, plażową, bieżnię. Wyposażenie szkoły w pełni zabezpiecza realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 W roku szkolnym 1999/2000, w wyniku reformy edukacji, stopień organizacyjny szkoły ośmioklasowej został obniżony do kl. I-VII , a od roku 2000/2001 do klas I-VI. Do szkoły uczęszczało  od 70 do 112 uczniów, aktualnie  o połowę mniej z powodu niżu demograficznego  Patronem szkoły jest od roku 1974 do chwili obecnej pisarz, dramaturg - Leon Kruczkowski.

W 2003 roku szkoła jako jedyna w powiecie gostynińskim zdobyła tytuł „Szkoły z klasą”, otrzymując od ówczesnego Prezydenta RP kompletną pracownię komputerową. Ten spektakularny, przełomowy moment w historii szkoły obligował społeczność szkolną do corocznej prezentacji swoich osiągnięć podczas ŚWIĄT SZKOŁY – imprezy o zasięgu ościennych gmin powiatu gostynińskiego i płockiego, której nowatorski charakter stał się inspiracją do organizacji podobnych świąt, pikników, świąt rodziny w innych szkołach.

Praca szkoły jest ukierunkowana na indywidualizację procesu nauczania, identyfikację uzdolnień uczniów, wspomagających ich wszechstronny rozwój  oraz wyposażanie w niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na funkcjonowanie w społeczeństwie. Uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań oraz zajęć dodatkowych, m.in. w ramach zajęć „Pomocna dłoń” oraz „Dziecięca Akademia Przyszłości”. Uczniowie osiągają sukcesy w różnorodnych konkursach o zasięgu powiatowym, rejonowym, ogólnopolskim, a także europejskim. Od 13 lat trenujący JUDO  w Zwoleniu  absolwent szkoły zdobywa trofea na arenie międzynarodowej, a  jego śladami podążają aktualni uczniowie szkoły, zdobywając czołowe miejsca w zawodach ogólnopolskich.

W latach 70 i 80 szkołę identyfikowano z zespołem akordeonistów – ogromnie popularnym  w powiecie i województwie warszawskim, obecnie- z sukcesami JUDO w kraju i za granicą.

Szkoła Podstawowa w Zwoleniu jest placówką dbającą o jakość kształcenia i wychowania oraz bezpieczeństwo uczniów.