Nasza szkoła uczestniczy w realizacji usługi ,, Ku zdrowiu i zainteresowań dzieci i młodzieży" , realizowanej w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanej ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

  Program przewiduje:

 1. Zajęcia sportowe: pływanie, aerobic, taniec,
 2. Wycieczka do Torunia,
 3. Zielona Szkoła w Białym Dunajcu,
 4. VII Święto Szkoły,


Cele i zamierzone rezultaty:

 • Wzrost zainteresowań sportowych, tanecznych i turystyczno-krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży,
 • Wzrost motywacji do osiągania wysokich wyników w nauce i zachowaniu, udziału w zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach,
 • Zdobycie zamierzonych umiejętności sportowych i tanecznych,
 • Poznanie piękna różnych krain geograficznych,
 • Wyrobienie nawyku aktywnego zagospodarowania czasu wolnego uczniów,


 • Adresaci:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej i gimnazjum,
 • Dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych,
 • Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu,
 • Laureaci konkursów, zawodów, olimpiad.


 • Program realizują: Ł.Flejszer, A. Krawczyk, T. Murawska, K. Olobry, A. Dąbrowska, A Stańczak, K. Wernikiewicz, A. Kowalska.

  Szkolny koordynator: K. Olobry

  Gminny koordynator: Jadwiga Adamska

  Zdjęcia z zajęć zobacz w galeriach

  Nauka pływania

  Nauka aerobiku

  Nauka tańca

  Wycieczka do Torunia

  Zielona Szkoła w Białym Dunajcu

  Święto Szkoły