PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

obowiązujące od  1 września 2020 r. do odwołania

ZAŁĄCZNIK DOC.

------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI RODZICE!

Z powodu aktualnego stanu  epidemicznego w kraju oraz wytycznych GIS, MZ, MEN Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu ustaliła, iż formą inauguracji roku szkolnego 2020/2021 będą spotkania z wychowawcami klas wg poniższego harmonogramu:

 

GODZINA

KLASA

MIEJSCE spotkania

 

W razie niepogody (decyduje dyrektor)

8.30

OP

Przed wejściem do budynku naprzeciw  s 10

Korytarz szkolny – naprzeciw s. 8

 

I-II

Przed wejściem głównym do budynku

Hol szkoły – wejście główne

 

III

Przed wejściem do budynku przez taras.

Stołówka szkolna

9.30

IV

Przed wejściem do budynku przez taras.

Stołówka szkolna

 

V

Przed wejściem do budynku naprzeciw  s 10

Korytarz szkolny – naprzeciw s. 9

 

VIII

Przed wejściem głównym do budynku

Hol szkoły – wejście główne

10.30

VII

Przed wejściem do budynku przez taras.

Stołówka szkolna

 

VI

Przed wejściem głównym do budynku

Hol szkoły – wejście główne

 

WYMOGI SANITARNE I ORGANIZACYJNE:

1.       Uczniowie przybywają na spotkania pod opieką rodzica.

2.       Zorganizowanego dowożenia w tym dniu nie będzie.

3.       W spotkaniu może brać udział 1 opiekun + dziecko,

4.       Przed szkołą lub wewnątrz  obowiązuje zakrywanie ust i nosa (maseczki, przyłbice),

5.       Rodzic z dzieckiem zachowuje dystans społeczny 1.5 – 2 m.

6.       Uczniowie z rodzicami nie przemieszczają się po szkole, a także po boisku.

7.       Po spotkaniu należy pilnie opuścić teren szkolny.

------------------------------------------------------------------------------------------------

DRODZY RODZICE!

Każdy rodzic/uczeń ma obowiązek zwrócić wypożyczone książki i podręczniki do biblioteki szkolnej; 

Zwrotu dokonują rodzice w dniach  18   -  25 czerwca 2020 r. w godzinach 9-14.

PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK

1.      Miejscem zwrotu podręczników i książek będzie hol – stołówka szkolna.

2.      Wejście – przez taras

3.      Rodzic/uczeń podczas zwrotu podręczników i książek do biblioteki powinien używać środki ochrony osobistej (maseczka/przyłbica, rękawiczki) oraz przestrzegać dystansu 1,5 m od drugiej osoby.

4.      Sposób zwrotu:  podręczniki oraz książki z biblioteki powinny być spakowane w reklamówkę lub karton.

5.      Na kartonie lub reklamówce należy obowiązkowo umieścić nazwisko i imię ucznia oraz klasę.

6.      Rodzic/uczeń zostawia w holu reklamówkę lub karton, a następnie opuszcza budynek.

7.      Za książki zniszczone lub zagubione Rodzice zobowiązani są do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.

 

Przypominam, że dni 12, 16, 17, 18 czerwca są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych.

                                                                            Tadeusz Fijałkowski – Dyrektor Szkoły

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

 

ZAŁĄCZNIK DOC.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Wytyczne obowiązujące podczas Egzaminu Ósmoklasisty

ZAŁĄCZNIK DOC.

-------------------------------------------------------------------------------------

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W WARUNKACH PANDEMII COVID-19

w Szkole Podstawowej  im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE RODZICA, ŻE SYN/CÓRKA NIE MIAŁY KONTAKTU

Z OSOBĄ ZARAŻONĄ WIRUSEM COVID-19

ZAŁĄCZNIK NR 2

DEKLARACJA RODZICA O ZAPOZNANIU SIĘ Z

WEWNĘTRZNYMI PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA

W WARUNKACH PANDEMII

--------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA INTERESANCI !!!

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i pracowników  

WPROWADZAM ZAKAZ OSOBISTEGO PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY.

Kontakt ze szkołą - tylko telefoniczny ( 242353786 lub 503764076)

 lub

e-mail (spzwolen@gminagostynin.pl).

Tadeusz Fijałkowski - Dyrektor Szkoły

---------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE nr 4/2020

z dnia 11 marca 2020 r.

 w sprawie  zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej

im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

------------------------------------------------------------------------------------------

Apel do rodziców i uczniów !!! więcej...

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Uroczystości przed Pomnikiem Powstańców Styczniowych

w Gaśnem w dn. 12.03.2020

 

Sukces! Sukces!

W piątek 28.02.2020 r. trzyosobowy zespół naszej szkoły w składzie: Klaudia Tyszkiwicz z kl. VIII, Patrycja Matuszewska i Igor Skrzeczkowski z kl. VII wziął udział w II edycji Międzyszkolnego Konkursu Frazeologiczno-Ortograficznego z okazji „Dnia Języka Ojczystego". Konkurs zorganizowany został przez bibliotekę Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Płocku - Filia w Gostyninie. Do współzawodnictwa przystąpiło pięć drużyn ze szkół z terenu miasta i gminy Gostynin. Głównymi celami konkursu było: rozwijanie dbałości o piękno i poprawność języka polskiego, pogłębianie wiedzy o frazeologizmach polskich i  popularyzacja wiedzy o języku polskim. Uczestnicy zmagań  rozwiązywali 12 zadań, w których mogli wykazać się znajomością związków frazeologicznych oraz zasad ortografii. Uczniów do konkursu przygotowywała pani Agnieszka Kowalska. Nasz zespół spisał się znakomicie zajmując I miejsce.

Gratulujemy zasobu wiedzy i sukcesu!
 

CHOINKA NOWOROCZNA 2020

Zabawa choinkowa w tym roku szkolnym odbyła się 7 lutego 2020 r. i była dla społeczności szkolnej niebywałym wydarzeniem.

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

„Taneczna" muzyka dostarczyła uczniom, absolwentom i sympatykom szkoły wiele miłych wrażeń.

Rada Rodziców zorganizowała sklepik, loterię fantową, które cieszyły się dużym powodzeniem oraz zakupiła paczki dla dzieci.

R

Punktem kulminacyjnym Choinki była wizyta Mikołaja, który przybył do szkoły i rozdawał prezenty wszystkim dzieciom, także tym najmłodszym, zamierzającym rozpocząć naukę w naszej szkole.

organizatorzy: Rada Rodziców

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Babciu i Dziadku tak wiele Wam zawdzięczamy……

    „Jak to dawniej było każdy z Was pamięta, bo cząstka historii w rodzinie zamknięta. Babcia ciasto piecze, wesoło zagada o rodzinnych dziejach wnukom opowiada. A kochany dziadek w bujanym fotelu pokazuje zdjęcia mych kuzynów wielu. Rodzinne tradycje pielęgnować trzeba babcia, mama, wnuczka, inaczej się nie da. Dziś Wam dziękujemy nasi przyjaciele Tobie Babciu, Dziadku pomyślności wiele.

     Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego 22 stycznia w naszej szkole zorganizowano uroczystość z okazji ich święta.

     Uczniowie  z oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej i trzeciej pięknie recytowali wiersze i  śpiewali piosenki. Wszyscy zaproszeni z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia.

     Wiele radości sprawił oglądającym występ drugoklasistów, którzy wystawili dla babć i dziadków baśń pod tytułem ,,Czerwony Kapturek”. Młodzi aktorzy, w pięknych strojach, na tle ciekawej scenerii doskonale się zaprezentowali, z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście z radością oglądali teatrzyk. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków po raz kolejny ukazały jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami.

    Po występach babcie i dziadkowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 
    Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i babć i dziadków!

Jeszcze raz  Babciom i Dziadkom życzymy wszystkiego najlepszego – nie tylko w dniu ich święta!!

 

            W dniu 22 stycznia w 157. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego delegacja szkoły w składzie: Tadeusz Fijałkowski – Dyrektor Szkoły, uczniowie: Klaudia Tyszkiewicz, Filip Sztopel, Maja Gutkowska (Poczet Sztandarowy), Patrycja Matuszewska, Rafał Dymowski oraz p. Aleksandra Szczepaniak wzięli udział w uroczystościach pod pomnikiem w Gaśnem.

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego, Wójta Gminy Gostynin Edmunda Zielińskiego i Nadleśniczego Nadleśnictwa Gostynin Jacka Liziniewicza. Panowie przybliżyli historię Powstania i jego znaczenie dla Polaków. Następnie modlitwę za poległych odmówił proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego – ks. Andrzej Rutkowski. Kolejnym punktem programu było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez delegacje przy pomniku Powstańców Styczniowych.

 

„Moje życie wolne od uzależnień”

W dniach 9-12 grudnia 2019r w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu odbyły się warsztaty profilaktyczne „Moje życie wolne od uzależnień” sfinansowane ze środków Gminy Gostynin.  Realizatorem programu była Fundacja „Nowe Horyzonty”. Programem objętych zostało 41 uczniów z klas IV-VIII.

W ramach programu „Moje życie wolne od uzależnień”  przeprowadzono cykl warsztatów profilaktycznych na następujące tematy: Ø uzależnienia Ø rozwój tożsamości i osobowości Ø rozwiązywanie konfliktów.  Każde spotkanie trwało 90 minut. Scenariusze zajęć dopasowano do grupy wiekowej uczniów. Warsztaty zrealizowano w duchu profilaktyki pozytywnej. Poza dostarczeniem wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniami, skupiały się one na budowaniu zasobów chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Formuła warsztatów zakładała aktywne uczestnictwo uczniów w warsztacie, samodzielne wyciąganie wniosków i wykorzystanie procesu edukacji rówieśniczej w zmianie postaw i zachowań na konstruktywne. Podczas zajęć wykorzystywano dynamiczne prezentacje Prezi oraz materiały filmowe. Czynniki chroniące kształtowane przez program w odpowiedzi na problem to pozytywny obraz siebie, asertywność w aspekcie przeciwstawienia się presji grupy rówieśniczej, negatywne postawy wobec zachowań problemowych, a także wzmacnianie więzi z grupą rówieśniczą prowadzącą społecznie akceptowany styl życia  oraz kształtowanie pozytywnej presji rówieśniczej w zespole klasowym nastawione na propagowanie rozwijania pasji i zainteresowań, takich jak np. sport, taniec, muzyka, wyrażanie siebie przez sztukę. Warsztaty profilaktyczne są oddziaływaniem o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej z elementami promocji zdrowia, nakierowanym na:

 · Rozwijanie konstruktywnych, prospołecznych i prozdrowotnych postaw,

· Budowanie i rozwijanie zasobów chroniących dzieci i młodzież (m. in. odporności psychicznej, inteligencji emocjonalnej, asertywności, zaufania do osób dorosłych),

 · Budowanie sieci wsparcia społecznego.

Służą one ograniczeniu zachowań problemowych i ryzykownych, takich jak przemoc i zachowania agresywne, wykroczenia, używanie substancji psychoaktywnych oraz problemy szkolne. 2 Warsztaty profilaktyczne, choć skoncentrowane na jednym temacie (np. alkoholu, narkotyków, dopalaczy, przemocy czy asertywności) wspierają pozytywne zmiany o znacznie szerszym zakresie.

 Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu dziękują Urzędowi Gminy za sfinansowanie programu, a nade wszystko za możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych, bardzo pouczających zajęciach.

 

 

Jasełkowe granie i śpiewanie

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Ze świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji o narodzinach Chrystusa zwanych jasełkami, które na stałe wpisały się również w kalendarz imprez organizowanych przez naszą szkołę.

    W środę, 18 grudnia 2018 r., poszczególni uczniowie zaprezentowali nam uwspółcześnioną wersję historii sprzed ponad dwóch tysięcy lat, wprowadzając wszystkich w świąteczną atmosferę. Młodych artystów przygotowała do występu pani Renata Matuszewska.
     Za piękną dekorację oraz oprawę muzyczną odpowiedzialny był pan Łukasz Flejszer, który wzbogacił występ kolędami wykonanymi przez naszych uczniów.

Inscenizacja i pastorałki sprawiły, że wszyscy poczuli atmosferę zbliżających się świąt…

 

Akcja „TAK, POMAGAM”

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

            Czwórka wolontariuszy z naszej szkoły, z klasy VIII: Maja Gutkowska, Julia Maciejewska, Weronika Tadeusiak oraz Klaudia Tyszkiewicz   wzięła udział w ogólnopolskiej akcji zbierania żywości "TAK, POMAGAM" organizowanej przez Caritas. Akcja trwała 6-7 XII 2019r. Opiekę nad nami sprawowała p. Renata Matuszewska.  Dzięki ludziom dobrej woli zebraliśmy wraz z innymi wolontariuszami w sklepie  Lidl 431 kg i 94 litry artykułów spożywczych i chemicznych. Zebrane przez wolontariuszy produkty zostały potem w podziemiach kościoła posegregowane, zapakowane, a następnie rozdzielone dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego regionu.

 Dziękujmy zarówno ofiarodawcom, wolontariuszom jak i pracownikom sklepu za pomoc i okazane serce. Dzięki Wam ludzie potrzebujący otrzymają paczki na Święta Bożego Narodzenia.

 

Żywa lekcja historii

W czwartek,  05 grudnia 2019 r. naszą szkołę odwiedziła grupa artystyczna "Rekonstrukto" Goście zaprezentowali żywą lekcję historii pt. „Jak wybuchła II wojna światowa”. Pasjonaci historii przedstawili sytuację międzynarodową Polski w czasie wojny. Zaprezentowali mundur wojskowy, ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej. Najwięcej emocji wzbudził pokaz broni i sprzętu bojowego. Prowadzący zwrócili młodzieży uwagę, że słowo „broń” pochodzi od czasownika „bronić się”, więc nie powinna być używana w innym celu. Uczniowie mieli też okazję zobaczyć, jak wygląda musztra. Spotkanie dostarczyło wielu emocji. Chłopcy na chwilę mogli poczuć się jak prawdziwi żołnierze, a dziewczęta odgrywały role sanitariuszek i łączniczek. Pokaz był niezwykle interesująca wędrówką w tragiczną i krwawą, ale jakże chwalebną przeszłość naszej ojczyzny.

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Mikołajkowy wyjazd do Płocka

Z okazji przypadających w piątek mikołajek, uczniowie klas IV-VIII wybrali się wraz z opiekunami na wycieczkę do Płocka.

Na miejscu  mieli okazję przespacerować się po molo oraz podziwiać na Wzgórzu Tumskim świetlną instalację, w ramach której tysiące kolorowych diod ułożono w finezyjne kształty. Następnie obejrzeli animowaną komedię pt. Śnieżna paczka o niezwykle dzielnym, polarnym lisie, który marzy, by zostać Top Dogiem i z uporem realizuje swoje plany. Tuż po seansie czekała na dzieci jeszcze jedna atrakcja, czyli wyjazd na basen.

Wycieczka okazała się dla wszystkich niezwykłą atrakcją i najlepszym, mikołajkowym upominkiem. 

 

POMAGAMY RODAKOM NA KRESACH

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła  do akcji charytatywnej  „Paczka na Kresy” organizowanej przez Fundację Kresy w potrzebie, Polską Fundację Narodową  i objętej patronatem  Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Jej głównym celem była zbiórka żywności długoterminowej dla Polaków mieszkającym poza naszą wschodnią granicą. Dotyczy to osób mieszkających na Białorusi i Ukrainie.

 Akcja spotkała się z dużym oddźwiękiem wśród całej społeczności szkolnej, którzy po raz kolejny udowodnili, że są wrażliwi na potrzeby innych i potrafią się dzielić. Dzięki ofiarności wszystkich udało się zebrać dużą ilość produktów, z których powstaną świąteczne paczki dla naszych rodaków. Zbiórką i liczeniem produktów spożywczych z dużym zaangażowaniem zajęli się uczniowie klasy IV.

Nie była to zwykła akcja charytatywna, ale przede wszystkim wyraz szczerego i wielkiego serca Polaka wobec swoich rodaków mieszkających poza granicami naszej ojczyzny.

 Dziękujemy wszystkim osobom, które otworzyły swe serca i pozwoliły na realizację naszej wspólnej akcji.

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Cyrk Heca zawitała w naszej szkole.

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Andrzejkowe wróżby i dyskotekowe szaleństwo

W piątek, 30 listopada br., obchodziliśmy w naszej szkole andrzejki. W trakcie trzygodzinnej zabawy wszyscy uczniowie mieli okazję sprawdzić, co przyniesie im przyszłość, korzystając z wróżbiarskich zdolności swoich kolegów i koleżanek, jak również wyszaleć się w rytmie dyskotekowych przebojów podczas zabawy, do której oprawę muzyczną przygotował pan Łukasz Flejszer.  Poza tymi atrakcjami uczniowie mogli również skorzystać z działającego wówczas sklepiku szkolnego, w którym czekało na nich wiele słodkości. Pieniądze uzbierane w ten sposób pozwolą nam, przedstawicielom samorządu, zrealizować kolejne planowane akcje i przygotować inne niespodzianki dla całej szkolnej społeczności.

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

VIII Międzyszkolnym Festiwalu Młodych Talentów

Ponad 20 młodych artystów wzięło udział w VIII Międzyszkolnym Festiwalu Młodych Talentów, który odbył się w piątek (29 listopada br.) w Szkole Podstawowej w Zwoleniu.

W konkursie wystąpiły dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli w Lucieniu, Białotarska, Gostynina, Emilianowa, Sierakówka, Sokołowa, Trębek, Teodorowa i Solca w kategorii.

Muzyczne zmagania solistów oraz duetów oceniało jury w składzie: Katarzyna Lisicka - dyrygent Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon, Michał Bartosiak - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego oraz Cezary Szymczak - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem. Wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni maskotkami, a zwycięzcy każdej z kategorii oraz opiekunowie dyplomami.

Imprezę poprowadzili pani Anna Dąbrowska oraz uczeń placówki Alan Łuczyński. 

Wieloletnią tradycją konkursu jest występ gościa specjalnego  - zawodowego muzyka, którym w tym roku był Michał Bartosiak. Zasiadający w jury Michał Bartosiak od blisko 20 lat gra na gitarze. W przerwie festiwalu wraz z uczniami Szkoły w Zwoleniu oraz nauczycielem muzyki Łukaszem Flejszerem zaprezentowali próbkę swych umiejętności.

 

OBCHODY 189. ROCZNICY

                                     WYBUCHU POWSTANIA LISTOPADOWEGO

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

        29 listopada delegacja uczniów naszej szkoły  z Dyrektorem Tadeuszem Fijałkowskim  wraz z Wójtem Gminy Gostynin p. Edmundem Zielińskim złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem Powstańców Styczniowych w Gaśnem, upamiętniając 189. Rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego - największego polskiego zrywu niepodległościowego przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

Symbolicznie uczciliśmy  pamięć wszystkich tych, którzy zginęli, walcząc o wolną Polskę.

 

Udział uczniów naszej szkoły w XXV Przeglądzie Piosenki Podróżnej ,, Jesień” 2019

zorganizowanym przez Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie.

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

        21 listopada 2019 roku na sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie odbył się XXV Przegląd Piosenki Podróżnej „Jesień 2019”.

 Występy wokalistów oceniało jury w składzie: Dominik Janiszewski, Michał Pilichowicz oraz  Maciej Milczarek.

         Konkurs został przeprowadzony w 5 kategoriach wiekowych i stał na bardzo wysokim, wyrównanym poziomie.

         W kategorii do lat 10 naszą szkołę reprezentował uczeń klasy drugiej – Wiktor Skrzeczkowski. Jury przyznało Wiktorowi wyróżnienie. Nasz uczeń zaprezentował się doskonale, prezentując swój talent wokalny godnie reprezentował naszą szkołę. Wiktora do występu przygotowała pani Anna Dąbrowska.

        Klasy starsze również pokazały swoje predyspozycje wokalne podczas przeglądu. Zespół „Various Voices” w skład, którego wchodzą: Klaudia Tyszkiewicz i Filip Sztopel, Julia Tadeusiak,  Aleksandra Dymowska, Igor Skrzeczkowski i Weronika Lewandowska jak zwykle perfekcyjnie zaśpiewali piosenki konkursowe. Jury przyznało im pierwsze miejsce. Tę grupę wokalną do występu przygotował pan Łukasz Flejszer.

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

 

Byliśmy, jesteśmy, będziemy…, czyli Wieczornica z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

 

Z okazji przypadającej w tym roku 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w całym kraju od kilku dni odbyło się wiele różnych wydarzeń – począwszy od marszów niepodległości, poprzez spotkania, pikniki, koncerty. Nasza szkoła również włączyła się do świętowania i we wtorek, 12 listopada br., zorganizowała Wieczornicę pod hasłem Byliśmy, jesteśmy, będziemy...

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17.00, a wzięli w nim udział m.in.: przedstawiciel Związku  Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Gostyninie – pan Ireneusz Zając, przewodnicząca MOSPO i W NSZZ Solidarność w Gostyninie – pani Barbara Gierula, pan Jacek Nowicki z Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gostyninie, pan Marek Solarski – radny gminy Gostynin, członkinie Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Bielawy-Zwoleń z przewodniczącą  panią Jadwigą Adamską, Rada Rodziców z przewodniczącą – panią Małgorzatą Lewandowską, mieszkańcy okolicznych wsi, sołtysi, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie.   

 

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu państwowego, po którym głos zabrał pan dyrektor, witając przybyłych gości. Następnie uczniowie szkoły zaprezentowali się w niezwykłym montażu słowno-muzycznym przygotowanym pod kierunkiem nauczycieli – pani Agnieszki Kowalskiej i pana Łukasza Flejszera, dzięki czemu przybliżono zebranym trudne dzieje naszego narodu. Po przedstawieniu goście wspólnie ze szkolnym chórem mieli okazję zaśpiewać znane pieśni patriotyczne, a także porozmawiać ze sobą i skosztować pysznych wypieków pań ze stowarzyszenia.

Wieczornica była z pewnością niezwykłą okazją zamanifestowania patriotyzmu
i poczucia przynależności narodowej, a także uczczenia tak ważnej dla wszystkich Polaków rocznicy. Spotkanie to stanowi również nośnik  tego, co wartościowe – łączy szkolną
|i lokalną społeczność, jednoczy naród i pozwala bud
ować wspólnotę – coś, co jest dla nas tak bardzo ważne.

 

Czcimy pamięć o Niepodległej

Dziś, 11 listopada, przedstawiciele społeczności uczniowskiej (w tym asysta sztandaru), pan dyrektor, panie: A. Smyczyńska i I. Kucharska oraz rodzice dzieci wzięli udział w obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, jakie miały miejsce w Gostyninie.

Uroczystość rozpoczęto od uczestnictwa w mszy świętej w Kościele pod wezwaniem NMP Matki Kościoła, a następnie poczty sztandarowe, kombatanci, władze miasta, powiatu, gminy oraz mieszkańcy przemaszerowali ulicami Gostynina do miejsc pamięci narodowej, gdzie delegacje złożyły kwiaty i wiązanki.

Udział w uroczystości był dla wszystkich cenną lekcją historii oraz wyrazem patriotyzmu i pamięci o tak ważnych dla nas, Polaków,  rocznicach.

 

Do hymnu!, czyli Mazurek Dąbrowskiego w naszej szkole

W piątek, 8 listopada 2019 roku, po raz drugi cała społeczność szkolna zebrała się na sali gimnastycznej, by w ramach akcji Szkoła do hymnu o godz. 11:11 wspólnie odśpiewać nasz czterozwrotkowy hymn narodowy. Przedsięwzięcie było wspólną inicjatywą Ministra Edukacji Narodowej i Rady Dzieci i Młodzieży oraz kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”. Włączenie się do akcji całej naszej szkolnej społeczności stanowi świadectwo dbałości o tradycję o kultywowania pamięci o pięknej historii naszej ojczyzny.

 

Zwoleń pamięta, czyli nasz udział w akcji MEN

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Z uwagi na ogłoszoną kilka dni temu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej akcję Szkoła pamięta  nasza placówka postanowiła przyłączyć się do tej inicjatywy. Przedsięwzięcie miało na celu  zorganizowanie różnych działań upamiętniających tuż przed przypadającym 1 listopada świętem ważne postaci oraz wydarzenia.

W ramach tej akcji 25 października br., w piątek, uczniowie naszej szkoły z klas IV-VIII wraz z opiekunami udali się do miejscowości Gaśno, by uprzątnąć pomnik poległych w tym miejscu powstańców z roku 1863. Mogiła – dzięki dobrze zorganizowanej i chętnej do pracy grupie – została umyta, a teren wokół niej dokładnie oczyszczony. Następnie na pomniku złożono wieniec i zapalono znicze zakupione od uczniów z poszczególnych klas.

By uzmysłowić dzieciom  potrzebę dbałości o to miejsce, nauczyciele przypomnieli podczas krótkiej prelekcji niezwykłą historię poległych bohaterów walki o wolność i podkreślili konieczność szacunku wobec takich postaw. 

Sama akcja okazała się świetnym pomysłem, do którego nasi uczniowie chętnie się włączyli.

 

UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY ZWYCIĘZCĄ

POWIATOWEGO KONKURSU PAPIESKIEGO

 

 

Dnia 22.10.2019 r. w  Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki w Gostyninie odbył się już po raz kolejny Powiatowy Konkurs Papieski, którego tematyka obejmowała wiedzę dotyczącą pielgrzymek św. Jana Pawła II do Polski. W tegorocznej edycji  udział wzięło ponad stu uczestników podzielonych na dwie kategorie: uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Po napisaniu niezwykle trudnego konkursu, a tuż przed ogłoszeniem wyników  została odegrana  krótka scenka ewangelizacyjna pt.„Nikt Cię tu nie chce" w wykonaniu maturzystów. Następnie uczestnicy oraz ich opiekunowie  mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną, która przybliżyła  wszystkim historię czterech  duszpasterzy gostynińskich pracujących w czasie okupacji hitlerowskiej w naszej parafii (wikariusze zginęli   śmiercią męczeńską 01.12.1939 r. w Woli Łąckiej, zaś ks. proboszcz w grudniu 1941r.
w Inowrocławiu).

Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy VII – Igor Skrzeczkowski, którego do konkursu przygotowała p. Renata Matuszewska. Zdobył on I miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Dnia 15 .10.2019 roku  w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Przewodnicząca Rady Uczniowskiej powitała wszystkich zgromadzonych rodziców,  nauczycieli i uczniów oraz  przedstawiła  krótką historię tego święta. Po miłym wstępie rozpoczął się program artystyczny w którym udział wzięli chłopcy i dziewczęta z klas: VIII, VII , III i II . Uczniowie zaprezentowali scenki kabaretowe pt ,,Szkoła w krzywym zwierciadle’’ oraz wybrane wiersze i piosenki, natomiast przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podziękowali za wychowanie, naukę i opiekę nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi oraz wręczyli  upominki.

Po części artystycznej głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców , złożyła życzenia i wręczyła upominki wszystkim pracownikom szkoły. W ostatnim punkcie  uroczystości wystąpił Pan Dyrektor , który również złożył życzenia pracownikom oświaty oraz wręczył nagrody wyróżnionym nauczycielom.

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

INAUGURACJA AKCJI POLA NADZIEI 2019/2020

   W dniu 05.10.2019r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem – p. Renatą Matuszewską zostali zaproszeni już po raz trzeci przez Caritas Diecezji Płockiej do Popowa. Wyjazd był wyróżnieniem, a zarazem podziękowaniem za roczne zaangażowanie się w różnego rodzaju akcje charytatywne, a szczególnie „Pola Nadziei” (całoroczna zbiórka na hospicjum).

  Spotkanie różnych grup działających na terenie naszej diecezji rozpoczęło się od mszy św., a następnie cały dzień wypełniony był wszelkiego rodzaju grami i zabawami integracyjnymi. Wspólny grill zakończył dzień pełen wrażeń. Jak same dzieci wspominają: WARTO POMAGAĆ!

 Przypomnijmy też, że nasi uczniowie przyłączyli się do akcji: „Szczoteczka i pasta do zębów dla dzieci z Czadu”. Zebrane dary zostały ofiarowane podczas pielgrzymki do Rostkowa.

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020

 

            2 września punktualnie o godz. 8.30 rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020. 
Pewnie wielu uczniów z żalem żegnało wakacje, bo jak zawsze trwały za krótko, ale mamy nadzieję, że znalazła się przynajmniej garstka takich, którzy do szkoły powrócili z radością choćby dlatego, aby spotkać koleżanki i kolegów.

          Wszystkich zebranych gości, nauczycieli, uczniów i ich rodziców uroczyście przywitał pan dyrektor Tadeusz Fijałkowski. Następnie uczniowie z  klasy II i VIII  przedstawili krótką część artystyczną, w której przypomnieli o 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Następnie nastąpiło pasowanie na przedszkolaka i ślubowanie pierwszoklasistów. Te doniosłe akty sprawiły, że nasi najmłodsi koledzy stali się pełnoprawnymi członkami społeczności naszej szkoły. Na koniec pan dyrektor przedstawił wychowawców i nauczycieli pracujących w naszej szkole. Po  akademii uczniowie rozeszli się do klas na pierwsze w tym roku spotkanie z wychowawcami.

 Wszystkim życzymy udanego roku szkolnego, a dla pesymistów mamy dobrą wiadomość – kolejne   wakacje na pewno  nadejdą!

 

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Pamiętamy…

Upragnione wakacje zbliżają się wielkimi krokami, ale my – członkowie Koła Przyjaciół Kombatantów – nie zapominamy o naszych powinnościach. Kilkanaście dni temu odwiedziliśmy miejsce pamięci w Gaśnem, uprzątając je i zapalając tam lampki.

Dziś 17 czerwca – zawieźliśmy przygotowany przez nas wieniec. Letni wypoczynek nie zwalnia nas od obowiązku – przynajmniej raz miesiącu któreś z nas odwiedzi pomnik powstańców i zapali na nim symboliczne światełko.

 

Przy powstańczej mogile...

 

W piątek, tj. 7 czerwca br., troje uczniów z naszej szkoły: Amelia Kowalczyk, Zuzanna Grzelecka (kl. 4) oraz Mateusz Grabowski (klasa 5) wraz z opiekunką – panią Izą Kucharską wybrało się do Gaśna w celu zadbania o pomnik powstańców. Miejsce uprzątnięto i zapalono znicze – wszystko to w ramach działalności dzieci w Kole Przyjaciół Kombatantów, i w wyniku przeświadczenia, że obowiązkiem każdego jest dbałość o miejsca pamięci oraz kultywowanie patriotycznych tradycji.

 

Udział uczniów naszej szkoły w koncercie z okazji

25 rocznicy Przeglądu Muzycznego Gama

 

 Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

       19 maja 2019 r. o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie odbył się koncert galowy z okazji 25-lecia Przeglądu Muzycznego Gama. Wydarzenie zgromadziło wspaniałych wykonawców, nauczycieli, pedagogów, wszystkich tych, którym muzyka gra w sercu i którzy na rożnych płaszczyznach wspierali przegląd przez lata, zarówno przygotowując dzieci i młodzież do występu, oceniając w jury, akompaniując młodym talentom, jak również nagłaśniając wydarzenie, oświetlając i pracując przy jego realizacji.

     Podczas uroczystości organizatorzy mieli okazję podziękować wszystkim za zaangażowanie, wsparcie serdecznym słowem i konkretnym działaniem, profesjonalizm i życzliwość na każdym etapie istnienia konkursu Gama w jubileusz jego 25-lecia.

     Jak co roku i tym razem, wśród uczestników Gamy nie zabrakło uczniów naszej szkoły. Kategorię klas I-III reprezentował Wiktor Skrzeczkowski, który przepięknie zaśpiewał ,,Tango dla mamy i Taty”. Śpiew Wiktora zachwycił publiczność, która po występie nagrodziła go głośnymi brawami. Wiktora do występu przygotowała pani Anna Dąbrowska.

      Klasy starsze również pokazały swoje predyspozycje wokalne podczas koncertu. Klaudia Tyszkiewicz i Filip Sztopel jak zawsze perfekcyjnie zaśpiewali piosenkę pt ,,Kocham cię Polsko”. Ich śpiew zjawiskowo brzmiał na tle szkolnego chórku. Te grupę wokalną do występu przygotował pan Łukasz Flejszer.

       Zarówno pani Anna Dąbrowska oraz pan Łukasz Flejszer znaleźli się w gronie zasłużonych dla Gamy, którym wręczono piękne podziękowania oraz kwiaty.

 

 Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Wycieczka do ZOOSafari w Borysewie

Dnia 16 maja 2019r. uczniowie klas O-III i 3 ucz. z kl. IV-V wyjechali na wycieczkę szkolną do ZOOSafari w Borysewie k/ Łęczycy. To miejsce jest jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych i przyrodniczych w Polsce nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych. Położone jest na terenie ok. 25 ha, gdzie można podziwiać zwierzęta egzotyczne, a także rzadkie, chronione gatunki zwierząt pochodzące z Azji, Afryki i najdalszych zakątków świata. Wszystko to rozmieszczone jest na wspaniale zaaranżowanym terenie.

Pobyt rozpoczął się od zajęć edukacyjnych na temat: „Roślinożercy, mięsożercy, ssaki, gady, płazy, czyli jak nasza fauna różnicuje się pod względem pożywienia”. Uczniowie poznali bliżej jaszczurkę agamę, żółwia, węża oraz jeża. Mieli okazję dotknąć małe zwierzaki i z bliska porównać ich pokrywę skórną.

Następnie miały możliwość uczestniczyć w pokazowym karmieniu przepięknych, białych tygrysów bengalskich/zwierzęta unikatowe na skalę światową/ i  przyjrzeć im się  z bliska.

Potem zwiedzaliśmy ZOOSafari z pokładu ZOOKolejki, a w trakcie przejażdżki słuchaliśmy ciekawych informacji przewodnika dotyczących oglądanych gatunków dzikich zwierząt. Z dużym zainteresowaniem dzieci podziwiały fokę szarą, która pięknie się nam zaprezentowała, a także surykatki, pieski preriowe, pawie, pytony, lwy, żyrafę, wielbłądy, strusie  i wiele innych gatunków zwierząt

            W mini zoo uczniowie przyglądali się z bliska m.in. kózkom miniaturkom, owieczkom kameruńskim, osiołkom i królikom, w czasie, gdy najbardziej odważni jeździli na kucyku.

            Po obiedzie dzieci znalazły się w magicznej krainie dziecięcej fantazji      i ekspresji ruchowej tj. w figlarni. Moc frajdy dały im wielkie zjeżdżalnie, wspinanie się na ogromnego żółwia, przejście przez długą, dmuchaną dżdżownicę, czy nurkowanie wraz z delfinami w basenie z piłeczkami. Tu dzieci spożytkowały resztki swojej energii.

            Wizyta w tym miejscu na pewno na długo pozostanie dzieciom w pamięci. Na  wycieczkę dzieci wyjechały pod opieką swoich wychowawczyń:  p. K. Olobry, p. A. Dąbrowskiej, p. A. Smyczyńskiej i p. A. Krawczyk.

 

Trzydniowa wycieczka do Zakopanego

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

          Każda podróż to wielka przygoda, z której pragniemy wyciągnąć jak najwięcej. Z obiektywem w ręce przemierzamy drogi, ścieżki, szlaki, aby zatrzymać czas, utrwalić piękno chwili i miejsca. Gromadzimy pamiątki, które będą nam przypominały minione chwile, wyrażamy słowem to, co nas podczas podróży najbardziej urzekło. Z każdej wędrówki przywozimy jeszcze coś równie cennego: wiedzę na temat miejsca, które się odwiedziło. Taki też cel postawiliśmy sobie, organizując wycieczkę do Zakopanego. 

            24 kwietnia  o godzinie 8.00 przed szkołą odbyła się zbiórka uczestników wycieczki, po pożegnaniu z rodzicami,  wyruszyliśmy w trasę, aby jak najszybciej dotrzeć do Zakopanego. Towarzyszyli nam opiekunowie: pani Anna Dąbrowska, pani Krystyna Olobry oraz pan Michał Szczepaniak. Około godziny 14 dotarliśmy pod Wielką Krokiew- najsłynniejszą  polską skocznię narciarską. W okresach przejściowych, tzn. w dniach wolnych od zawodów i treningów, obiekt ten jest bardzo popularnym miejscem turystycznym, dzięki wybudowanej na szczycie skoczni platformie widokowej. Ogromną atrakcją dla nas okazał się wjazd na skocznię kolejką linową.

 

           Kolejnym punktem wyjazdu był spacer po Krupówkach oraz zakup pamiątek.  O godzinie 17 pojechaliśmy do willi Reymontówka w Kościelisku. Po zjedzeniu pysznego obiadu podziwialiśmy piękne pokoje oraz cudowne widoki z naszych okien.

          Po pierwszej nocy w nowym miejscu wszyscy o godz. 8.00 stawili się na pysznym śniadaniu, po naładowaniu akumulatorów wyruszyliśmy na pierwszą wycieczkę, dzień przywitał nas słonecznie, to dobrze, bo w planach mieliśmy wycieczkę górską. Jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w okolicach Zakopanego jest Morskie Oko. Można dostać się tam pieszo lub dorożką. Oczywiście wybraliśmy ciekawszą opcję, aby w pełni zachwycić się pięknem otaczającej przyrody. Widoki na Tatry zapierały dech w piersiach, trasa nie była łatwa, wznosiła się w górę, miejscami była kamienista. Po około godzinie marszu zbliżyliśmy się do Wodogrzmotów Mickiewicza, które dało się słyszeć już z daleka ze względu na huk wody spadającej na głazy w dole wodospadu. Sam wodospad składa się z trzech kaskad liczących łącznie 10 m. Spędziliśmy tu chwilę. Po kolejnej godzinie marszu dotarliśmy nad Morskie Oko, to największe jezioro w Tatrach, które leży w Dolinie Rybiego Potoku. Rozciąga się tu widok na Tatry Wysokie i szczyt Rysy. Krajobraz piękny i malowniczy, zadziwiający, pod koniec kwietnia woda w jeziorze była skuta lodem, wokół było mnóstwo śniegu. Nad brzegiem jeziora leży schronisko górskie, które okazało się dla nas wybawieniem, mogliśmy tu odpocząć posilić się przed droga powrotną.  

   Trzeciego dnia po śniadaniu wyruszyliśmy do oddalonego 60 km od Krakowa , największego parku rozrywki w Polsce - Energylandia, który znajduje się w miejscowości Zator. To hektary atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. My korzystaliśmy ze wszystkich możliwych ekstremalnych przejażdżek np. Roller Coaster Mayan, Tsunami Drop czy Apokalipto. Była fajna zabawa i ciekawe doznania. Niestety o godzinie  15.00 musieliśmy zakończyć naszą wycieczkę, wsiąść do  wygodnego autokaru  i wracać do domu. Nasza wycieczka była bardzo ciekawa i udana. Nikt się nie nudził i nie narzekał. Pogoda dopisała. Wszyscy o godzinie 21.00 wróciliśmy uśmiechnięci do domu bogatsi o nowe doświadczenia.                        

          W bogatym programie wycieczki nie zabrakło czasu na dobrą zabawę: wspólną grę w piłkę, ognisko i biesiadowanie, rozmowy po zmroku. Miło było spędzić czas wśród dobrych przyjaciół.  Z pobytu w Zakopanem przywieźliśmy mnóstwo pamiątek i wrażeń. Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy, poznaliśmy historię, tradycję ważnego dla Polski regionu. Przez cały czas byliśmy razem i to kolejna wartość płynąca z wyjazdu.

           Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tej wycieczki. Szczególne podziękowania kierujemy do Agencji Turystycznej „Ban-Tur”, a przede wszystkim pana Mateusza Banasiaka, który po raz kolejny zorganizował dla nas wspaniałą wycieczkę zapewniając nam bezpieczeństwo oraz doskonałe warunki.

 

 Uczennice klasy pierwszej  laureatkami konkursu

 ,, Marzanna 2019”

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

         W piątek 12 kwietnia w holu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom wiosennych konkursów: ,,Marzanna 2019” oraz ,,Pisanka 2019”. Oba konkursy od lat cieszą się wśród młodzieży ogromną popularnością, jednak w tym roku wpłynęła rekordowa ilość prac. Spośród ponad 520 jury w składzie: Magdalena Garstka, Anna Milewska, Małgorzata Trocha oraz Krzysztof Koper postanowiło nagrodzić 15 prac z kategorii ,,Marzanna” oraz 35 z kategorii ,,Pisanka”.

        Wśród laureatów kategorii ,,Marzanna” znalazły się uczennice klasy pierwszej: Oliwia Burszta i Natalia Bołdowicz. Sukces dziewczynek nie byłby możliwy gdyby nie pomoc i wsparcie rodziców. Opiekunką dziewcząt była wychowawczyni – pani Anna Dąbrowska. 

      Gratulujemy Oliwii i Natalii oraz życzymy im kolejnych sukcesów.

 

 Powitanie „Dnia Wiosny”

      Zgodnie z tradycją związaną z „Dniem Wiosny” 21 marca  w naszej szkole odbył się międzyklasowy konkurs pt.: „Najładniejsza Eko- Marzanna” . Uczniowie z poszczególnych klas wykonali Marzanny z surowców wtórnych.   Następnie integrowali się przy wspólnym ognisku, przy którym piekli kiełbaski. W międzyczasie mieli możliwość wspólnych gier i zabaw na świeżym powietrzu.

 

Malarstwo z historią w tle

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W poniedziałek, tj. 25 marca br., uczniowie naszej szkoły wybrali się do Zamku Gostynińskiego w celu obejrzenia wystawy repliki dzieła Jana Matejki.

Na miejscu mieli okazję podziwiać niezwykły obraz w skali 1:1, jaki przez trzy lata wykonywało 78 wolontariuszy z całego kraju. Haft składał się z połączonych
ze sobą 50 części i zawierał 9,5 miliona krzyżyków. Do wykonania całej pracy zużyto 178 kilometrów nici w 220 kolorach. W trakcie pobytu na zamku uczniowie wysłuchali również prelekcji nt. wydarzeń bitwy pod Wiedniem oraz obejrzeli projekcję filmu o husarii.

Krótki wyjazd dostarczył naszym uczniom z pewnością wielu wrażeń artystycznych, przybliżył historię Polski i odkrył niesamowite hobby historycznych zapaleńców, którzy
 na nowo odkrywają malarski kunszt Jana Matejki.

 

 

 

Pamięci poległych w Gaśnem

 Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

12 marca, tj. we wtorek, obchodziliśmy 156. rocznicę Powstańców Styczniowych poległych w Gaśnem oraz pierwszą rocznicę nadania szkole imienia i poświęcenia sztandaru. W  tak ważnym dla nas momencie towarzyszyło nam wielu wspaniałych gości.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00. przed pomnikiem poległych bohaterów, którym hołd oddali nie tylko nauczyciele, pracownicy i uczniowie naszej szkoły, ale i przybyli goście: Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, zastępca Wójta Gminy Gostynin Andrzej Szyszka, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Jacek Liziniewicz, ks. dziekan Ryszard Kruszewski, Przewodniczący  Rady Miejskiej Andrzej Reder, posłanka na Sejm Elżbieta Gapińska i dyrektor biura poselskiego  Macieja Małeckiego Łukasz Gołębiowski. Poza okolicznościowymi przemówieniami odczytany został także list posła  na Sejm RP Anny Cicholskiej (przez przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Redera) oraz list od posła Macieja Małeckiego (odczytany przez Łukasza Gołębiowskiego). Modlitwę za poległych odczytał ks. dziekan Ryszard Kruszewski, a apel poległych – uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego Centrum Naukowo-Biznesowego im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku. Następnie poszczególne delegacje złożyły przed pomnikiem wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

Kolejna część uroczystości odbyła się na Zamku Gostynińskim, na którym przybyłych gości powitał dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem. Następnie z krótkim przemówieniem wystąpił dyrektor szkoły podstawowej w Zwoleniu – pan Tadeusz Fijałkowski, zapraszając na część artystyczną przygotowaną przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Anny Dąbrowskiej, pani Aleksandry Szczepaniak oraz pana Łukasza Flejszera.  Występ uczniów został wzbogacony pomysłową scenografią oraz niezwykłą charakteryzacją młodych aktorów.

Na zakończenie dyrektor szkoły  w imieniu całej społeczności szkolnej podziękował wszystkim za uświetnienie tej uroczystości swoją obecnością i zaprosił na słodki poczęstunek przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Zwoleniu.

Obchody poświęcone pamięci powstańców były nie tylko oddaniem hołdu tym, którzy dzięki swojej walce stali się wzorem poświęcenia w służbie Ojczyzny, ale też – dzięki montażowi słowno-muzycznemu „Kochamy Cię Polsko” – skłoniły wielu do refleksji  na temat tego, jacy jesteśmy, czego pragniemy, dokąd w życiu chcemy dojść – my Polacy.

 

CHOINKA NOWOROCZNA 2019

Zabawa choinkowa w tym roku szkolnym odbyła się 25 stycznia 2019 r., która dla społeczności szkolnej była niebywałym wydarzeniem.

 Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

„Taneczna" muzyka dostarczyła uczniom, absolwentom i sympatykom szkoły wiele miłych wrażeń.

Rada Rodziców zorganizowała sklepik, loterię fantową, fotobudkę, które cieszyły się dużym powodzeniem oraz zakupiła paczki dla dzieci.

Punktem kulminacyjnym Choinki była wizyta Mikołaja, który przybył do szkoły i rozdawał prezenty wszystkim dzieciom, 
także tym najmłodszym, zamierzającym rozpocząć naukę w naszej szkole.

organizatorzy: Rada Rodziców

 

Naszym Babciom i Dziadkom dziękujemy...

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

     Babcie i Dziadkowie są w naszym życiu szczególnymi osobami. Będąc dziećmi nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale gdy dorastamy, staje się to dla nas coraz bardziej oczywiste. Wspomnienia szczęśliwych i beztroskich chwil spędzonych z dziadkami powodują, że dzieciństwo postrzegamy jako wyjątkowy czas. Jesteśmy im wdzięczni za wszystkie ciepłe słowa i z przyjemnością ich odwiedzamy w dorosłym życiu.

     W podziękowaniu za miłość, jaką Babcie i Dziadkowie dają na co dzień wnukom, uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami i rodzicami przygotowali wyjątkową uroczystość.    

     W dniu  22 stycznia 2019 roku  wierszem, tańcem i piosenką uradowali serca swoich dziadków.  Przekazali ciepłe życzenia zdrowia, pięknych i radosnych dni, a w upominku tym razem dzieci podarowały swoim Babciom i Dziadkom czekolady, aby jeszcze bardziej osłodzić ten wyjątkowy dzień.

 

Uroczyście uczciliśmy 156. rocznicę Powstania Styczniowego

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W dniu 22 stycznia w 156. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego delegacja szkoły w składzie: Tadeusz Fijałkowski – Dyrektor Szkoły, uczennice: Klaudia Tyszkiewicz i Maja Gutkowska wzięli udział w uroczystościach pod pomnikiem w Gaśnem.

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego, Wójta Gminy Gostynin Edmunda Zielińskiego i Nadleśniczego Nadleśnictwa Gostynin Jacka Liziniewicza. Panowie przybliżyli historię Powstania i jego znaczenie dla Polaków oraz tragiczną historię powstańców, która miała miejsce w Gaśnem. To właśnie tam w lodowatej wodzie jeziora straciło życie 49 osób. Następnie modlitwę za poległych odmówił i odczytał "Modlitwę za Ojczyznę" ks. Piotra Skargi – proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego – ks. Andrzej Rutkowski. Kolejnym punktem programu było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez delegacje przy pomniku Powstańców Styczniowych.

Zdjęcia: źródło: Urząd Miasta Gostynina

 

Jasełkowe granie i śpiewanie

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

 

Ze świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji o narodzinach Chrystusa zwanych jasełkami, które na stałe wpisały się również w kalendarz imprez organizowanych przez naszą szkołę.

W czwartek, 20 grudnia 2018 r., poszczególni uczniowie zaprezentowali nam uwspółcześnioną wersję historii sprzed ponad dwóch tysięcy lat, wprowadzając wszystkich
w świąteczną atmosferę. Młodych artystów przygotowała do występu pani Renata Matuszewska wspomagana przez mamy uczniów – p. Skrzeczkowską oraz p. Zalewską.
 Za piękną dekorację oraz oprawę muzyczną odpowiedzialny był pan Łukasz Flejszer, który wzbogacił występ kolędami wykonanymi przez naszych uczniów.

Inscenizacja i pastorałki sprawiły, że wszyscy poczuli atmosferę zbliżających się świąt…

 

Dickensowska zaduma nad szczęściem człowieka

i bowlingowe szaleństwo

W poniedziałek, 17 grudnia br., w ramach mikołajkowej niespodzianki, uczniowie naszej szkoły z klas IV-VIII wybrali się wraz z opiekunkami – p. A. Szczepaniak, p. A. Kowalską i p. I. Kucharską na wycieczkę do  Płocka.

Na początku udali się do kręgielni, by – podczas wspólnej gry – podnieść swoją aktywność ruchową i wdrażać do aktywnego wypoczynku. Niektórzy uczniowie mieli okazję po raz pierwszy uczestniczyć w tego typu zajęciach, co okazało się dla nich cennym doświadczeniem i fantastycznym sposobem aktywności ruchowej, zabawy i nauki  - innym niż dotychczas.

Po przygodzie z bowlingiem, wycieczkowicze udali się do Ogrodów Światła – świątecznej iluminacji, przy której zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia.

Następnym punktem planu wyjazdu była wizyta w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku w celu obejrzenia niezwykłego widowiska muzycznego
pt. Opowieść wigilijna będącego adaptacją słynnej książki Karola Dickensa. Postać głównego bohatera – okrutnego i skąpego Scrooge a, który dzięki radom swojego przyjaciela oraz duchów wigilijnych uzmysłowił
sobie, co tak naprawdę niosą ze sobą święta Bożego Narodzenia, jakie jest ich przesłanie oraz znaczenie,  ukazała naszym  uczniom  skutki samotności spowodowanej egoizmem i chciwością i przypomniała o potrzebie wzajemnej życzliwości. Ponadto wprowadziła młodych widzów w świąteczną atmosferę i zaznajomiła
z treścią jednego z bardziej znanych dzieł dziewiętnastowiecznej literatury angielskiej.

Ostatnim punktem wycieczki było oczywiście udanie się do jednej z ulubionych  restauracji większości dzieci (i dorosłych), w której mogli zaserwować sobie ulubione zestawy i nieco odpocząć po całodniowych atrakcjach.

Dzięki wyjazdowi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym, nauczyli się właściwego zachowania w teatrze, a także poszerzyli swoją wiedzę
 z zakresu literatury. Ponadto – dzięki wizycie w kręgielni – zintegrowali ze sobą, dostrzegając pozytywne strony zdrowej rywalizacji i wspólnej zabawy.

 

Dar Serca

Jak co roku, tak i teraz, nasza szkolna społeczność włączyła się do szkolnej akcji „Dar serca”. Wszyscy chętni przynieśli artykuły spożywcze i chemiczne, z których zrobiliśmy paczki świąteczne. Obdarowaliśmy nimi osoby starsze, chore, samotne. Wszystkim, którzy okazali serce potrzebującym DZIĘKUJEMY!

 

Mikołajkowe słodkości

Mikołajki to tradycyjna, polska nazwa dawnego święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry, obchodzonego 6 grudnia w katolicyzmie i prawosławiu. Do XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień wolny od pracy. Od średniowiecza w wigilię tego dnia święty Mikołaj (a właściwie osoba przebrana za niego) przynosił dzieciom prezenty. Współcześnie w Polsce, nocą, podkłada się dzieciom upominki, małe zabawki, a przede wszystkim słodycze.

Kultywując tradycje przodków i chcąc sprawić radość naszym szkolnym koleżankom i kolegom, a także wszystkim pracownikom szkoły, postanowiliśmy tego dnia przygotować dla nich słodką niespodziankę. Wszyscy poczęstowani zostali przez nas bożonarodzeniowymi cukierkami w kształcie bombek, gwiazdek i świątecznych szyszek. Mamy nadzieję, że dzięki temu wszyscy poczuli atmosferę zbliżających się świąt…J

                                                                                              Samorząd Uczniowski

 

Rocznica tragicznych wydarzeń w Woli Łąckiej

W poniedziałek, 3 grudnia 2018 roku, dyrektor naszej szkoły – pan T. Fijałkowski, pani K. Olobry, p. I. Kucharska oraz troje uczniów wchodzących w skład pocztu sztandarowego wzięli udział w obchodach z okazji rocznicy upamiętniającej rozstrzelanie
w Woli Łąckiej w 1939 roku mieszkańców Gostynina i ziemi gostynińskiej.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 okolicznościowym wystąpieniem  burmistrza Gostynina oraz wójta gminy Gostynin. W trakcie uroczystości odmówiono również modlitwę za pomordowanych, a poszczególne delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki oraz zapaliły znicze. Następnie pamięć o poległych uczczono minutą ciszy.

Kolejna część obchodów odbyła się w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 1grudnia 1939r. w Emilianowie, w której to uczniowie zaprezentowali się w słowno-muzycznym repertuarze, tematycznie powiązanym z obchodzoną rocznicą.

 

Andrzejkowe wróżby i dyskotekowe szaleństwo

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W piątek, 30 listopada br., obchodziliśmy w naszej szkole andrzejki. W trakcie dwugodzinnej zabawy wszyscy uczniowie mieli okazję sprawdzić, co przyniesie
im przyszłość, korzystając z wróżbiarskich zdolności swoich kolegów i koleżanek, jak również wyszaleć się w rytmie dyskotekowych przebojów podczas zabawy, do której oprawę muzyczną przygotował pan Łukasz Flejszer.  Poza tymi atrakcjami uczniowie mogli również skorzystać z działającego wówczas sklepiku szkolnego, w którym czekało na nich wiele słodkości. Pieniądze uzbierane w ten sposób pozwolą nam, przedstawicielom samorządu, zrealizować kolejne planowane akcje i przygotować inne niespodzianki dla całej szkolnej społeczności. W końcu niedługo mikołajki, więc jako samorząd już myślimy, jak uczcić ten dzień, by sprawić Wam radość…:)

 

 SZKOLNI KONSTRUKTORZY …

 

Uczniowie klasy VIII wykazali się dużymi umiejętnościami w programowaniu za  pomocą aplikacji mobilnej. Bartek, Norbert, Artur oraz Mikołaj, korzystając z aplikacji  JIMI ROBOT skonstruowali na zajęciach informatyki robota – PINGWINA. Efekt ich pracy – na załączonym filmiku, zdjęciach.

Młodzi konstruktorzy poprzez wspólną, zespołową pracę udokumentowali swą kreatywność, duże zainteresowanie programowaniem i poznawaniem tajników algorytmiki. Pobudzeni efektem swojej pracy wkrótce przystąpią do konstrukcji nowego robota. Gratulujemy!

 

 

 

WIECZORNICA NIEPODLEGŁOŚCIOWA

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje

na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”

Józef Piłsudski

14 listopada 2018r. społeczność szkoły włączyła się w uroczyste obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W wieczornicy patriotycznej pod hasłem: „Ojczyzna w sercach się zaczyna” udział wzięli: Wójt Gminy Gostynin – Pan Edmund Zieliński wraz z małżonką, Radny Gminy Gostynin – Pan Marek Solarski, kombatanci ze Związku  Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych  w Gostyninie z prezesem zarządu koła – panem Julianem Sejdą, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Bielawy – Zwoleń – z przewodniczącą  Panią Jadwigą Adamską, Rada Rodziców z przewodniczącą – Panią Małgorzatą Lewandowską, mieszkańcy okolicznych wsi, sołtysi, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie.   Niepodległościowe świętowanie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie dyrektor szkoły Pan Tadeusz Fijałkowski serdecznie powitał licznie zgromadzonych gości. W dalszej części wieczornicy, uczniowie szkoły zaprezentowali piękny, okolicznościowy montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Pani Agnieszki Kowalskiej,  Pani Agaty Durmy-Buchner i Pana Łukasza Flejszera. Młodzież przybliżyła widzom dzieje Polski na przestrzeni 123 lat pod zaborami, walkę o wolność i niepodległość. Pojawiły się też sceny obrazujące napad zaborców na Polskę. W oczach wielu osób pojawiły się łzy wzruszenia. Bardzo miłym akcentem wieczornego spotkania pokoleń było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych wraz ze szkolnym chórem. Po występach odbyły się „długie Polaków rozmowy” przy kawie, herbacie i cieście upieczonym przez członkinie stowarzyszenia, które współpracuje ze szkołą. Wieczornica była nietypową lekcją historii, ale również możliwością zamanifestowania swojego patriotyzmu i poczucia przynależności narodowej.

 

Rekord dla Niepodległej

W piątek, tj. 9 listopada br., w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy naszej szkoły włączyli się do akcji Rekord dla Niepodległej ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.

 

W tym celu o godzinie 11.11 zebraliśmy się na korytarzu przed sztandarem i wspólnie zaśpiewaliśmy4-zwrotkowy hymn narodowy. Dzięki temu pokazaliśmy, że jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną i potrafimy godnie uczcić tak ważną w historii naszego narodu rocznicę.

 

           

           KARTKA DLA POWSTAŃCA

Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy włączyli się w ogólnopolską akcję wysyłania kartek do bohaterów Powstania Warszawskiego: „BohaterON”.

Projekt „BohaterON – włącz historię” to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im kartek i listów.

    Uczniowie uhonorowali Powstańców poprzez wysłanie Im kartek z życzeniami. Nie zabrakło więc podziękowań za odwagę, poświęcenie  i determinację w walce o wolność. Były życzenia zdrowia i gorące zapewnienia, że młodzi ludzie doceniają trud Walczących i Ich bezgraniczne oddanie wielkiej sprawie.

    Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu naszych uczniów, ich rodziców i nauczycieli,  sprawimy nieoczekiwaną radość Bohaterom, których postawa jest dla nas wspaniałym wzorem patriotyzmu, poświęcenia i niezłomności.

Akcja została przeprowadzona również jako jedno z działań w ramach Roku dla Niepodległej. Koordynatorem akcji w szkole była pani Agnieszka Kowalska

 

Pamięci poległych w Gaśnem…

We wtorek, tj. 30 października, uczniowie klas: IV, V, VI, VII, VIII wybrali się wraz z opiekunami do wsi Gaśno pod pomnik poległych powstańców. Celem wyjazdu było upamiętnienie miejsca śmierci bohaterów powstania styczniowego oraz wysłuchanie krótkiego wykładu poświęconego wydarzeniom z roku 1863.

Na początku pomnik uprzątnięto, a następnie  złożono na nim kwiaty, zapalono znicze i pomodlono się za zmarłych powstańców. Następnie uczestnicy wyjazdu wysłuchali krótkiej prelekcji na temat bitwy stoczonej przez polski oddział z oddziałami rosyjskimi 12 marca 1863 r., gdy to  część powstańców została otoczona przez Rosjan w okolicach wsi Gaśno i zepchnięta do stawu, gdzie 49 z nich poniosło śmierć. Poza tą historią przypomniano także ogólny zarys przebiegu powstania styczniowego – dużą wiedzą na ten temat wykazali się właściwe wszyscy podopieczni.

Wyjazd okazał się cennym doświadczeniem – choć trwał zaledwie godzinę, stał się dla uczniów możliwością przypomnienia istotnych wydarzeń z dziejów Polski, dał okazję do poznania lokalnej historii i wskazał uczniom konieczność pielęgnowania tradycji patriotycznych – dbałość o miejsca pamięci poległych za wolność kraju jest bowiem sprawą niezwykle cenną i godną pochwały, a tuż przed dniem Wszystkich Świętych dodatkowo wskazuje na potrzebę pamiętania o bohaterskiej postawie walczących i konieczność zapalenia na ich mogile symbolicznego światełka.

 

Warsztaty na jesienną nutę i szalona zabawa w parku trampolin

         W poniedziałek, 5 października br., uczniowie klas: IV, V, VI wybrali się wraz z opiekunami (p. A. Szczepaniak, p. M. Szczepaniakiem i p. I. Kucharską) na wycieczkę do Płocka. Celem wyjazdu było uczestnictwo w warsztatach, podczas których dzieci miały okazję wykazać się twórczą inwencją, wykonując jesienne stroiki. Następnie uczniowie udali się do parku trampolin Adrenalina, gdzie korzystali – pod czujnym okiem animatora – z trampolin, basenów z gąbkami, strefy koszykówki i piłki ręcznej,  co było dla nich nie tylko sporym wysiłkiem fizycznym, ale przede wszystkim superzabawą.

Aby obejrzeć FILMIK kliknij tutaj

        Wycieczka, choć krótka, okazała się dla wszystkich możliwością rozwinięcia nie tylko swoich artystycznych  czy sportowych umiejętności, ale też okazją integracji ze szkolnymi koleżankami i kolegami poza murami szkoły.

 

 Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Przypadający 14 października Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole obchodzony był w tym roku dwa dni wcześniej, czyli w piątek. Uczniowie przygotowali wówczas Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, porównując szkołę z planem filmowym, w którym każdy pracownik –  odpowiedzialny za określone działania –  codziennie tworzy scenariusz Życia szkoły.

 Podczas uroczystej gali prowadzonej przez Klaudię Tyszkiewicz i Bartka Laskowskiego rozdano wszystkim nauczycielom i pracownikom,  nagradzając
ich w poszczególnych kategoriach, Złote Sowy. Następnie głos zabrał pan dyrektor, podkreślając wiodącą funkcję nauczycieli w zapewnieniu najwyższej
jakości edukacji oraz istotną rolę wszystkich pracowników oświaty, których codzienna praca ma niezwykle znaczący wpływ na sprawne funkcjonowanie placówki. Najbardziej zasłużonym pracownikom wręczył też nagrody, dziękując za ich trud i niezwykłe zaangażowanie w wypełnianiu przydzielonych obowiązków.

Podziękowania za pracę z dziećmi złożyli również rodzice (przekazując wszystkim pracownikom pamiątkowe filiżanki), jak również sami uczniowie, obdarzając swoich nauczycieli szerokim uśmiechem, kwiatami i upominkami.

 

Wzięliśmy udział w XI Gminnych Dożynkach Ekologicznych w Sokołowie.

            W niedzielę 08  września br. w Sokołowie  odbyły się  XI Gminne Dożynki Ekologiczne. Święto plonów rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w miejscowym kościele. Później korowód przemaszerował na plac dożynkowy, gdzie nastąpiło przekazanie chleba.

Zarówno we mszy świętej jak i w korowodzie godnie zaprezentowali się nasi uczniowie niosący sztandar szkoły. Zaszczyt ten pełnili: Maja Gutkowska, Weronika Tadeusiak, Klaudia Tyszkiewicz, Dominika Ignaczak, Bartosz Laskowski oraz Artur Janiszewski. Opiekę nad prawidłowym celebrowaniem sztandaru sprawowała pani Anna Krawczyk.

W okolicznościowych przemówieniach wystąpili m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Rafał Romanowski, wójt - Edmund Zieliński, i burmistrz - Paweł Kalinowski.  

            Bogaty był program tegorocznych dożynek. Piękną część artystyczną przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej w Sokołowie. Odbyły się prezentacje m.in. strojów ekologicznych, zespołów tanecznych, potraw oraz rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec. Gwiazdą imprezy był znany z programu telewizyjnego "Taniec z gwiazdami" tancerz Stefano Terrazzino. Wieczorem na scenie wystąpił zespół  Legend. Podczas dożynek na stoiskach każdy mógł spróbować przysmaków od lokalnych wytwórców.

            Udział społeczności naszej szkoły w XI Gminnych Dożynkach Ekologicznych był  bardzo aktywny i udany. Jednym z punktów programu był pokaz mody ekologicznej. W pokazie zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły:  Aleksandra Dymowska oraz Rafał Dymowski, którzy wcielili się w role członków zespołu ludowego Mazowsze. Prezenterką natomiast była Weronika Lewandowska. Na tle ludowej muzyki nasi uczniowie zaprezentowali się doskonale, a ich stroje zachwyciły oglądających. Stroje dla tej pary  oraz prezentację przygotowały panie: Monika Kacprzak oraz Anna Dąbrowska.

             W trakcie niedzielnego święta plonów rozstrzygnięto także konkurs, na najładniejszy wieniec dożynkowy. Jak co roku i tym razem wieniec na dożynki wykonały również  współpracujące z naszą szkołą w ramach Programu Współpracy ze Środowiskiem członkinie Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Bielawy Zwoleń, wśród których aktywnie działają panie uczące w naszej szkole. W tym roku nasz wieniec otrzymał wyróżnienie.

 

 

UROCZYSTE  ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO

3 września 2018r. uczniowie uroczyście przywitali nowy rok szkolny 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły – p. Tadeusz Fijałkowski, który serdecznie powitał wszystkich uczniów, a w szczególności tych, którzy po raz pierwszy przyszli do naszej szkoły oraz rodziców, grono pedagogiczne i pracowników administracji i obsługi. Uczniowie wierszem i piosenką pożegnali wakacje i przywitali nowy rok szkolny. Nie zabrakło też akcentów patriotycznych przypominających o rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podczas akademii uczniowie klasy pierwszej zostali uroczyście przyjęci w poczet społeczności szkolnej, a dzieci z Oddziału Przedszkolnego zostali pasowani na przedszkolaków. Ukoronowaniem aktu pasowania i ślubowania było wręczenie dzieciom pamiątkowych dyplomów przez wychowawczynie. Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami. Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w szkole.

═════════════════════════════════════════

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

DO RODZICÓW KLAS VII

kliknij tutaj

═════════════════════════════════════════

„UROCZYŚCIE ZAKOŃCZYLIŚMY ROK SZKOLNY”

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

22 czerwca  2018  był  dniem, w którym zakończył się z rok szkolny 2017/2018.  Pożegnaliśmy go uroczyście, z  udziałem miłego gościa Skarbnika Gminy Gostynin Pani Patrycji Rosy, naszego pana dyrektora, wychowawców, nauczycieli, rodziców, pracowników administracyjno-obsługowych szkoły.

  Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań, podziękowań i gratulacji.
Podczas uroczystości zostali nagrodzeni ci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i wyróżnili się wzorowym zachowaniem.

W klasie szóstej otrzymali je: Klaudia Tyszkiewicz, Maja Gutkowska, Oliwia Morawska i Weronika Lewandowska.

W klasie piątej: Patrycja Matuszewska, Igor Skrzeczkowski, Aleksandra Dymowska oraz Jakub Zalewski..

 W klasie czwartej: Maria Kotfasińska.

Stypendium za najwyższą średnią ocen  ufundowane przez Wójta Gminy Gostynin pana Edmunda Zielińskiego otrzymała   Patrycja Matuszewska.

Patrycja Matuszewska, Klaudia Tyszkiewicz oraz Igor Skrzeczkowski otrzymali stypendia dyrektora szkoły za wysokie średnie ocen oraz sukcesy sportowe.

Nagrodę za rozsławianie szkoły na szczeblu ogólnopolskim we wrotkarstwie szybkim otrzymała Klaudia Tyszkiewicz.

  Podczas uroczystości  pan Dyrektor Tadeusz Fijałkowski złożył podziękowania rodzicom  i wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy jakości pracy i nauki w naszej  szkole oraz służyli czasem i zaangażowaniem we wszelkich działaniach i imprezach. Piękne podziękowania otrzymali: pani  Edyta Grzelecka,  państwo Agnieszka i Jacek Skrzeczkowski, pani Małgorzata Lewandowska oraz pani Monika Ignaczak.

Nagrody dla uczniów z klas I-III oraz za pozostałe konkursy uczniowie otrzymali od wychowawców podczas spotkań w klasach. 

Akademia miała swą część artystyczną wykonana przez przedszkolaków oraz  uczniów klas III i VI pod kierunkiem pani Krystyny Olobry, pani Anny Dąbrowskiej oraz pana Łukasza Flejszera.

 Wszystkim uczniom i pracownikom szkoły życzymy wspaniałych wakacji i zasłużonego odpoczynku. Do zobaczenia we wrześniu!! 

 

Piknik rodzinny w Gaśnem

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

     Przyjemnie i pożytecznie spędzili  czas uczniowie klasy III i VI wraz z wychowawczynią panią Anną Dąbrowską oraz  rodzicami w dniu 19 czerwca 2018 r.  W ramach spotkania integracyjnego rodzice zorganizowani piknik na terenie placu zabaw w Gaśnem. Pierwszym punktem programu było posprzątanie Pomnika Powstańców Styczniowych, oddanie czci powstańcom oraz zapalenie zniczy. Po uczczeniu pamięci bohaterów powstania minutą  ciszy udaliśmy się na miejsce pikniku. Na nowym placu zabaw doskonale wyposażonym w niezbędne sprzęty wszyscy czuli się doskonale, humory dopisywały, pogoda również. Uczniowie wykazali się  doskonałą sprawnością fizyczną podczas różnych gier i zabaw. Rodzice przygotowali kiełbaski na ognisko, był również grill oraz przepyszne babeczki upieczone przez jedną z mam. Spotkanie przekształciło się w piknik rodzinny, podczas  którego  wszyscy uczestnicy miło spędzili czas.
 

VII Festiwal Młodych Talentów Muzycznych

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

            W dniu 08 czerwca 2018r. w naszej szkole odbył się kolejny VII Międzyszkolny Festiwal Młodych Talentów Muzycznych. Mottem tegorocznego festiwalu było hasło: „Lato”. W konkursie udział wzięły  dzieci    z oddziałów przedszkolnych, uczniowie klas I-III szkół podstawowych z Trębek i z terenu Gminy Gostynin oraz wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Gostyninie.

            Młodzi wykonawcy zaprezentowali bardzo wysoki poziom swoich umiejętności wokalnych.

W jury zasiedli:

p. Krystyna Janiszewska – dyrektor Gminnego Centrum Tradycji i Kultury Wsi w Białem,

p. Teresa Murawska – emerytowana nauczycielka SP w Zwoleniu,

p. Dominik Janiszewski– muzyk, nauczyciel gry na gitarze.

 

Jury przyznało wszystkim uczestnikom wysokie miejsca.

W kategorii oddziały przedszkolne:

I miejsce - OP przy SP w Sokołowie

II miejsce- OP przy SP w Emilianowie

II miejsce- OP przy SP w Solcu

III miejsce- OP przy SP w Białotarsku

III miejsce- OP przy SP w Sierakówku

 

W kategorii klas I-III jury przyznało następujące miejsca:

I miejsce – SP w Emilianowie

I miejsce – Sp w Lucieniu

II miejsce - SP w Białotarsku

II miejsce -SP w Sierakówku

II miejsce – SP w Sokołowie

III miejsce – SOSW w Gostyninie

III miejsce – SP w Solcu

III miejsce – SP w Trębkach.

 

            Poza konkursem wystąpiły dzieci z naszej szkoły i zaprezentowały także swoje wokalne umiejętności.

            Dla wszystkich występujących były nagrody, dyplomy i poczęstunek.

 

Niespodzianką festiwalu był występ członka  jury- p. Dominika Janiszewskiego, który zaprezentował swoje umiejętności gry na gitarze elektrycznej.

 

Konkurs Recytatorski

Dnia 06 czerwca 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Powiatowym Konkursie Recytatorskim  im. Marii Kownackiej „ O uśmiech Plastusia” organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Szczawinie Kościelnym. Ideą konkursu było upamiętnienie życia i twórczości Marii Kownackiej urodzonej w okolicy Szczawina, w Słupie. Konkurs przeznaczony był dla przedszkoli, OP i klas I-III. Naszą szkołę reprezentowali: Wiktoria Skalska z oddziału przedszkolnego i Miłosz Fijałkowski uczeń klasy II. Każdy z recytatorów miał zaprezentować jeden wiersz zawierający motyw polskości autorstwa M. Kownackiej lub innego poety. Do konkursu zgłosili się bardzo liczni /ponad 40/ przedstawiciele przedszkoli i szkół z terenu powiatu gostynińskiego. Jury w swoich kryteriach brało pod uwagę dobór repertuaru, pamięciowe opanowanie tekstu, interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszystkie dzieci pięknie prezentowały wybrane wiersze i wykazały duże zdolności recytatorskie. I miejsce w konkursie w kategorii klas I-III zajął Miłosz Fijałkowski recytując wiersz pt „Może zobaczymy”. wykazał się zdaniem jury właściwym doborem repertuaru, piękną dykcją, właściwym intonowaniem tekstu, logicznym akcentowaniem oraz dużym opanowaniem. Wiktoria nie zajęła czołowego miejsca, mimo, ze recytowała wiersz bardzo ładnie. Dla wszystkich uczestników konkursu były nagrody i dyplomy oraz poczęstunek.

 Gratulujemy Miłoszowi i życzymy kolejnych sukcesów

 

Sportowy sukces uczniów z najmłodszych klas

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Dnia 29 maja 2018r. uczniowie klas I-III naszej szkoły wzięli udział w IX Międzyszkolnym Trójboju Lekkoatletycznym dla Najmłodszych organizowanym przez Szkołę Podstawową w Białotarsku. Uczniowie ze szkół gminnych rywalizowali w trzech konkurencjach sportowych: biegu na 40m, skoku w dal i rzucie piłeczką palantową. Z każdej klasy udział w konkurencjach brało po 4 zawodników. W tym roku udało nam się uzyskać  drużynowo II miejsce. Ponadto byliśmy niepokonani w ilości indywidualnych zwycięstw. Uczennica kl. III - Amelia Stawicka zajęła indywidualnie I miejsce w skoku w dal i I miejsce w biegu na 40m, ucz. kl. III - Mateusz Kowalski zajął II miejsce w rzucie piłeczką palantową, a Sandra Stawicka z kl. II zajęła III miejsce w biegu na 40 m. Srebrne medale i dyplomy dla naszych zawodników przyniosły im dużo radości. Do zawodów uczniów przygotowały p. Anna Krawczyk i p. Anna Dąbrowska, w opiece nad dziećmi czuwała także p. Anna Wojtaszewska.

Jesteśmy dumni z naszych młodych sportowców. Życzymy im kolejnych sukcesów.

 

 

XVI ŚWIĘTO SZKOŁY

 ♥♥♥DZIEŃ MATKI ♥♥♥

I DZIECKA

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

            Dzień 25maja 2018 roku zapadnie w pamięci wielu mam i dzieci. Na XVI Święcie Szkoły obchodzono Dzień Matki a także Dzień Dziecka. Uroczystość rozpoczęła się występem orkiestry FOXODEON pod kierownictwem Pani Katarzyny Lisickiej. Następnie w kolejności wystąpiły dzieci z wszystkich klas. Każda klasa przygotowała piosenki dla mam. Po życzeniach i kwiatach dla mam dzieci otrzymały lody. Święto Szkoły jak zwykle odbywało się na terenie przyszkolnym.

Rozegrano także mecz piłki nożnej  pomiędzy nauczycielami, a uczniami. Mecz od początku był bardzo emocjonujący i obie ekipy walczyły z całych sił. Lepsi okazali się nauczyciele zdobywając puchar. Po meczu odbyło się przeciąganie liny. Tym razem lepsi okazali się uczniowie.

Imprezie towarzyszyły trzy atrakcje dla dzieci. Dzieci mogły skorzystać m.in z:
- dmuchanej zjeżdżalni

-dmuchanego ringu bokserskiego

- dmuchanego zamku z kulkami

Rada Rodziców oprócz zorganizowania święta zadbała również o:sklepik z goframi, frytkami, popcornem, ciastami oraz napojami, wspólne grillowanie.

 

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

            W dniu 24 maja 2018 roku dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I- III pod opieką swoich wychowawców: pań: K. Olobry, A. Smyczyńskiej, A. Krawczyk, A. Dąbrowskiej, wzięli udział w wycieczce do Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie. W ramach rządowego programu Edukacja dla Bezpieczeństwa  w sali „OGNIK” odbyły się praktyczne zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności przeciwpożarowego.     

     Celem programu jest kształtowanie wiedzy dzieci i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

      Dzieci z zainteresowaniem słuchały pana strażaka prowadzącego zajęcia, z uwagą śledziły filmiki profilaktyczne oraz brały czynny udział w scenkach udzielania pierwszej pomocy.

 

Zwycięstwa ZWOLEŃ-TEAM na odsłonę II edycji Pucharu Polski

we wrotkarstwie szybkim w odległych Gorlicach

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj


W dniu 19 maja 2018 roku odbyły się w odległych Gorlicach /470km od Gostynina/ zawody w jeździe szybkiej na łyżworolkach Speed w ramach II edycji Pucharu Polski 2018. 

Organizator Stowarzyszenie "Maraton" Gorlice, dla młodszych kategorii przygotował dystans 1 km, w którym to 1 miejsce zdobyła Klaudia Tyszkiewicz /UKS Zwoleń-Team/ osiągającdużą przewagę nad kolejnym zawodnikiem z sanockiego klubu łyżwiarskiego.

Po zmaganiach kolarzy szosowych czas przyszedł na rywalizację wrotkarzy Speed na dystansach: 22,780 km i 42 km, w których to wystartowało łącznie 126 osób wraz z mocną obsadą słowackich zawodników. 

3 osobowa grupa reprezentantów UKS Z-T wystartowała na dystansie półmaratonu, w którym rywalizacja przebiegała tylko w kategorii open kobiet i mężczyzn /bez podziału na kategorie wiekowe/.  

Najlepiej zaprezentował się trener UKS Z-T Łukasz Flejszer, który „w wysokiej dyspozycji przed nadchodzącymi Torowymi Mistrzostwami Polski” w wyścigu na 22,780 km zajął 1 miejsce w ,,open’’ w czasie 00:37:04 na dość trudnej technicznie trasie z 90 stopniowymi zakrętami i rondami. 

Bardzo duży sukces odniosła 12 letnia młodziczka, wspomniana Klaudia Tyszkiewicz/uczennica SP w Zwoleniu/ wygrywając wyścig kobiet na dystansie półmaratonu w czasie 00:43:00. 

Na tym samym dystansie 2 miejsce w kategorii open kobiet zajęła Maja Michalska /UKS Z-T/ w czasie 00:43:33.

Był to udany weekend dla naszych zawodniczek przed czerwcowymi Torowymi Mistrzostwami Polski w Dusznikach Zdrój.

 

Integracyjna noc w szkole

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W ten piątek, 18 maja 2018 r., odbyło się w naszej szkole wspólne nocowanie  poprzedzone szeregiem zabaw  i zajęć sportowych na świeżym powietrzu. Uczniowie z klas IV-VII wraz z opiekunkami: p. Aleksandrą Szczepaniak, p. Agnieszką Kowalską i p. Izabelą Kucharską  mieli wówczas okazję rozegrać mecz piłki nożnej i siatkówki, obejrzeć filmy i spędzić czas na długich rozmowach. Nie obyło się też bez tzw. „wojny na poduszki”.  Mieliśmy także okazję na spożycie wspólnie przyrządzonych posiłków. Wszyscy byli zachwyceni spędzoną  w ten sposób nocą i już mają nadzieję, że powtórzą ten pomysł za rok.

 

Wycieczka do Happy Parku k. Płocka

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

18 maja 2018r. dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-III wyjechali na wycieczkę do Stróżówka k/Płocka - największego w okolicy parku rozrywki dla najmłodszych. Centrum zabaw zapewniło dzieciom moc atrakcji, wiele zabaw i radości. Happy Park umożliwił dzieciom aktywnie i zdrowo spożytkować ich pokłady energii.

Na tę wycieczkę dzieci wyjechały pod opieką swoich wychowawczyń:  p. K. Olbory, p. A. Smyczyńskiej, p. A. Dąbrowskiej i p. A. Krawczyk.

 

ROLKARZE U.K.S. ZWOLEŃ-TEAM W POZNANIU

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Tym razem łyżworolkarze Speed rywalizowali w majówkę na torze wyścigowym w Poznaniu.

Miła niespodzianka czekała w czwartek 3 maja 2018 r. na miłośników jazdy na łyżworolkach, wrotkach. 

Na torze wyścigowym w Poznaniu-Przeźmierowo ponad 300 zawodników wzięło udział w sportowej rywalizacji. 

Dziesiąta wrotkarska majówka "ZICO-RACING" była wyjątkowa - nie tylko ze względu na frekwencję, ale także ze względu na atrakcje dla najmłodszych "speedowców", które rywalizowały na dystansach: 400m, 1000m, 4000m. 

Rolkarze U.K.S. "ZWOLEŃ-TEAM" zaprezentowali się na najwyższym poziomie wśród czołowych klubów polskich zdobywając sześciokrotnie podium /w tym nasza uczennica klasy VI 

Klaudia Tyszkiewicz I miejsce /kat. K 12-13 lat - 4000m/.

W grupie seniorskiej, na prawdziwych śmiałków czekał dystans 20 km /5 okrążeń toru/, w którym to I miejsce zajął trener Zwoleń-Team rywalizujący tym razem na wrotkach "speed" dwuśladowych z czasem 00:46:50, poprawiając swój ubiegłoroczny rekord trasy. 


http://wyniki.b4sport.pl/wrotkarska-majowka-2018/m99.html

 

 

ZŁOTY TEAM - WROTKARZE WYWALCZYLI PUCHAR POLSKI

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W dniu 28 kwietnia 2018 r. w Grodzisku Wielkopolskim odbyły się uliczne Mistrzostwa Polski w półmaratonie wrotkarstwa szybkiego zaliczane do Pucharu Polski.

Patronat nad wydarzeniem objął Polski Związek Sportów Wrotkarskich.

7  zawodników U.K.S. Zwoleń-Team reprezentujących Miasto i Gminę Gostynin wystąpiło w drodze po Puchar Polski.

W wyścigach na 3,1 km i 9,3 km wrotkarze Speed U.K.S. Zwoleń-Team w drodze po Puchar Polski wywalczyli w elicie najlepszych klubów Polski historyczne osiągnięcie w historii klubu –4 pierwsze miejsca.

Na dystansie 3,1 km (1 pętli ulicznej) wystartowało 45 utalentowanych zawodniczek, w tym łyżwiarek szybkich naszego kraju. Po pasjonującym finiszu uczennica naszej szkoły Klaudia Tyszkiewicz (w kat. K11) ZWOLEŃ-TEAM zdobyła złoto, o którym decydowała fotokomórka w rywalizacji z zawodniczką ze Skate Team Kowalow. 

Kolejnym punktem Pucharu Polski były starty na dystansie 9,3 km (3 pętle), w którym rywalizacja rządziła się innymi zasadami: but wysoki fitness oraz koła o maksymalnym rozmiarze 90mm. Tuż po starcie Trener Uks Zwoleń-Team Łukasz Flejszer odrywa się od grupy i w tempie 33,1 km/h zajmuje 1 miejsce w open z czasem 00:16:52. 


Link do wyników: https://domtel-sport.pl/wyniki,zawody,4246

 

Udział Amelii Kowalczyk w XXIV

przeglądzie muzycznym GAMA 2018

 

      W czwartek, 26 kwietnia 2018 r. w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie odbył się XXIV Przegląd muzyczny „Gama 2018″.  Śpiew i grę na różnych instrumentach prezentowało ponad 100 młodych wykonawców. Jury, w składzie: p. Renata Mosiołek, p. Małgorzata Kwiatkowska i p. Ewa Chodorowska, nie miało łatwego zadania, by wyłonić najlepszych w poszczególnych kategoriach.  W kategorii klas I – III już po raz trzeci naszą szkołę reprezentowała –Amelia Kowalczyk. Amelka pięknie zaśpiewała ,,Walczyk dla mamy” i  udowodniła, że jej predyspozycje wokalne są ogromne, jury przyznało jej wyróżnienie.

Amelkę do występu przygotowała pani Anna Dąbrowska.

   Cieszymy się, że mamy tak uzdolnioną uczennicę. Amelko życzymy Ci wytrwałości i dalszych sukcesów.

                                          

WIWAT MAJ, TRZECI MAJ!

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W piątek, 27 kwietnia br., odbył się w naszej szkole apel z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Kolejna już rocznica uchwalenia majowej konstytucji przywodzi pamięć o podjęciu największej w dziejach Polski reformy ustroju państwa, zbudowanej wokół praw
 i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania, pokoju, która, umożliwiła powstanie i przetrwanie narodu polskiego przez okres zaborów, niewoli oraz okupacji. Wartości w niej zawarte, takie jak: wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu - stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Historię tworzenia tej pierwszej w Europie ustawy przypomniały dzieci podczas występu poświęconego wspomnianemu świętu.

Tuż po apelu miał jeszcze miejsce ceremoniał wręczenia uczniom klasy czwartej legitymacji członkowskich Koła Przyjaciół Kombatantów. Celem rozpoczęcia współpracy
z przedstawicielami Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Gostyninie będzie rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów
ze szczególnym uwzględnieniem historii najbliższego otoczenia, wpajanie im ciekawości poznawczej, aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości patriotycznych i współpraca z kombatantami.

 

Nasi uczniowie pobiegli, 

aby upamiętnić uchwalenie Konstytucji

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W piątek, 27 kwietnia 2018 r. na Stadionie Miejskim przy ulicy sportowej odbyły się corocznie organizowane Biegi Terenowe z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
Miłośnicy biegania rywalizowali w zależności od wieku na dystansach 1 kilometra lub 2 kilometrów.

Zawody zorganizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Gostynińskim Szkolnym Związkiem Sportowym.

WYNIKI naszych uczniów:

2007 i mł. - chłopcy:
3. Adrian Kowalski 
5. Hubert Tyszkiewicz 
* * *
2005-2006 – dziewczęta
2. Klaudia Tyszkiewicz
3. Oliwia Morawska 
* * *
2002 – 2004 – chłopcy:
6. Artur Janiszewski
* * *
2001 i starsi – mężczyźni:
2. Lukasz Flejszer (nauczyciel WF)

 

W kierunku ekologii, czyli Dzień Ziemi w naszej szkole

 

W poniedziałek, tj. 23 kwietnia 2018 r., odbyły się w naszej szkle obchody Dnia Ziemi. Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami przez dwie godziny uczestniczyli
w ciekawych konkurencjach proekologicznych, dzięki którym rozszerzyli swoją wiedzę
o świecie i dowiedzieli się, w jaki sposób można wykorzystywać surowce wtórne. Poza zawodami i konkursami mieli również okazję zintegrować się przy ognisku podczas pieczenia kiełbasek.

            Początek tygodnia stał się dla dzieci i młodzieży wspaniałą okazją do ekologicznej refleksji na temat naszej planety oraz możliwością aktywnego spędzenia czasu w trakcie wspólnej zabawy.

 

Rolkarze ZWOLEŃ-TEAM wracają ze Stolna z 12 medalami 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj


W sobotę 14 kwietnia 2018 roku w Stolnie /woj. kujawsko-pomorskie/ odbyły się pierwsze w tym sezonie Ogólnopolskie Zawody Sportowe "3 ROLL & RUN" we wrotkarstwie szybkim, dwuboju, bieganiu, bladecross, limbo skating, w których to wystartowało ponad 300 uczestników naszego kraju. 


Sezon zmagań sportowych rozpoczęły dzieci w konkurencjach biegowych na dystansach od 100 metrów do 1000 metrów. Klaudia Tyszkiewicz i Maja Kafarska reprezentujące U.K.S. Zwoleń-Team "niczym Irena Szewińska" w biegu na 500 metrów zajęły 1 i 3 miejsce w kat. 10-12 lat OPEN /łącznie DZ i CH/.

W rywalizacji grupy starszej /13-15 lat/ podczas biegu na 1000m OPEN
- 2 miejsce zajęła 
Zosia Kotfasińska 
- 4 miejsce 
Maja Michalska
- 5 miejsce 
Adrianna Kafarska
- 6 miejsce Olivia Kowalczyk.


Po konkurencjach biegowych czas przyszedł na rywalizację na łyżworolkach szybkich, w których to 
nasze 7-9 latki SPISAŁY SIĘ NA MEDAL !!!
Na dystansie 300 metrów z bardzo trudnym technicznie 90 stopniowym zakrętem w prawo:
- 1 miejsce
 przypadło 
Zuzannie Grzeleckiej
- 2 miejsce zajęła Sandra Syguła
- 4 miejsce Amelia Berlińska.

W kolejnym starcie chłopców i dziewcząt w wieku 10-12 lat na dystansie sprinterskim 500 metrów w pięknym stylu i błyskawicznej ucieczce od zasadniczej grupy zwycięża wrotkarka speed Klaudia Tyszkiewicz /przygotowująca się obecnie do Torowych Mistrzostw Polski w Dusznikach Zdrój/. Kolejna reprezentantka UKS Z-T Maja Kafarska zajęła 3 miejsce 

oraz Amelia Kowalczyk 4 miejsce.


W kategorii wiekowej 13-15 lat nasza młodzież nie zawiodła, gdzie na dystansie 1000 metrów w łyżworolkach szybkich 
obsadziła całe podium:
- 1 miejsce 
Zosia Kotfasińska
- 2 miejsce 
Adrianna Kafarska
- 3 miejsce 
Oskar Berliński
- 4 miejsce 
Maja Michalska
- 6 miejsce
 Olivia Kowalczyk

Oprócz zmagań sportowych dzieci i młodzież wzięła udział w zabawach łyżworolkowych:przejazd pod tyczką „limbo-skating”, tory przeszkód „blade-cross”. 

Kolejnym punktem programu były zawody na rolkach fitness /wymagany wysoki but i koła do 90mm/, w których to I miejsce zdobył i tytuł z ubiegłego roku utrzymał Trener UKS ZWOLEŃ-TEAM Łukasz Flejszer z rekordem trasy 00:09:40 na dystansie 5,25km /poprawiony o 11sekund z 2017 r./ średnia prędkość 31,3km/h. W zawodach fitness wystartowało ponad 70 uczestników naszego kraju.

Królewskim dystansem zmagań w Stolnie był półmaraton na dystansie 21 km, w którym to wystartowało 133 zawodników z całej Polski. 
Zawodniczka UKS Z-T Paulina Przybysławska na łyżworolkach Speed zajmuje wysokie 2 miejsce w kategorii wiekowej K20 z czasem 00:49:52:75,
natomiast Trener Łukasz Flejszer zajął w open 11 miejsce z czasem 00:38:07:75, który był pierwszą składową do konkurencji „dwuboju” /rolki 21km i bieg 8km/.

WYNIKI: 
http://wyniki.b4sport.pl/roll-run-stolno-2018/m89.html


Bardzo udany początek roku startowego zanotowali Nasi młodzi początkujący zawodnicy jak i doświadczona grupa łyżworolkarzy. W sumie zdobyliśmy 12 medali na otwarcie sezonu wrotkarstwa szybkiego w Stolnie. 

Apetyty były ogromne z uwagi na fakt, iż okres jesienno-zimowy przepracowaliśmy – z myślą o najważniejszych imprezach naszego kraju tj. Torowych Mistrzostw Polski oraz Ulicznych Pucharów Polski.

Cieszy fakt, iż po trudzie przygotowań, długiej drogi, licznych treningach Nasz dorobek to 1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy medal w konkurencjach biegowych oraz 4 złote, 3 srebrne i 2 brązowe medale w konkurencjach łyżworolkowych.
 
Warto podkreślić, iż na każdy sukces, również i zdobyte miejsca poza podium pracował cały TEAM… ogromne podziękowania kieruję do rodziców, przyjaciół, sympatyków wrotkarstwa Speed. 

Kolejne święto sportowe odbędzie się po raz pierwszy na Naszej ziemi gostynińskiej w dniu 22 kwietnia 2018 r. tuż przy placu zamkowym (startujemy od godz. 10:00 dystansami sprinterskimi dzieci i młodzieży) w „Wyścigu o Puchar Siemowita w Gostyninie” – Budżet Obywatelski 2018. 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gostynina do wspólnego kibicowania – mówi Trener UKS Z-T.

 

Nauczyciel Naszej szkoły, Trener łyżworolkarzy Zwoleń-Team

z 2 miejscem w OGÓLNOPOLSKIM DWUBOJU

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

            W minioną sobotę /14.04.18/ działo się w Stolnie naprawdę dużo, 12 medali wywalczonych przez młodych wrotkarzy szybkich z miasta Gostynina i gminy Gostynin. Sukcesów w grupie starszej Zwoleń-Team podczas „ogólnopolskiej rywalizacji w 3 edycji Roll and Run w Stolnie” również nie brakowało !

Pierwszy wiosenny start Trener UKS Z-T zaczął z wysokiego C. W sobotę na pierwszy ogień poszły zawody fitness na dystansie 5,25 km, w których to Łukasz Flejszer zajął pierwsze miejsce ustanawiając po raz kolejny swój rekord trasy 00:09:40. 

Po 45 minutowym odpoczynku czas przyszedł  na rywalizację w półmaratonie 21km łyżworolek szybkich, którego czas wliczany był do dwuboju. W kategorii open - Trener na „łyżworolkach szybkich” na 133 uczestników zajmował 11 miejsce /czas: 00:38:07:75/. 

Godzinę później rozpoczęła się druga część dwuboju – bieg na dystansie 8km, w którym wystartowało 85 uczestników. W kategorii open Trener w ulicznej rywalizacji sportowej zajął 9 miejsce /z czasem: 00:32:55:00/.

WYNIKI DWUBOJU - łączny czas: 01:11:02:75 /tempo 24,1 km/h/
1 cz.) rolki szybkie 21km - czas: 00:38:07:75 /średnia prędkość 33,1km/h/
2 cz.) bieg główny 8km - czas: 00:32:55:00 /średnia prędkość 13,7km/h/

W wyczerpującym dwuboju /29km: rolki + bieg/ Trener UKS Z-T zdobywa srebrny medal w kategorii open, ustępując tylko zwycięzcy z poprzednich edycji – Maciejowi Bukowskiemu o zaledwie 5 sekund w rolkach i 1 sekundzie w biegu ! 

Upragniony dwubój w Stolnie osiągnięty, a wysokie 2 miejsce bardzo cieszy – mówi Trener UKS Zwoleń-Team.

 

Piernikowy zawrót głowy

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W środę, 11 kwietnia 2018 r., uczniowie szkoły w Zwoleniu wybrali się wraz z opiekunami: p. A. Dąbrowską, p. A. Smyczyńską oraz p. A. Szczepaniak na całodniową wycieczkę do Torunia.

Wizytę w mieście Mikołaja Kopernika rozpoczęliśmy od zwiedzania pięknych zabytków Zespołu Staromiejskiego, o których barwnie opowiadał pan przewodnik.

Następnie odwiedziliśmy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, w którym uczniowie mieli okazję zbadać zjawiska z różnych dziedzin nauki i poznać prawa przyrody. Miejsce to z pewnością pobudziło kreatywność wycieczkowiczów i zainspirowało ich do samodzielnych poszukiwań oraz aktywnego przyswajania wiedzy o nauce, technice, przyrodzie i kulturze.

Kolejnym punktem wyjazdu była wizyta w Planetarium, które – dzięki niesamowitym projekcjom wyświetlanym na nowoczesnym sprzęcie – pozwoliło dzieciom odlecieć w kosmos i dotknąć gwiazd,  a przede wszystkim – lepiej poznać  budowę Wszechświata, gwiazdozbiory, odkryć tajemnice wielu planet, a nawet galaktyk.

Po tej kosmicznej przygodzie wycieczkowicze udali się do Żywego Muzeum Piernika, w którym mogli zobaczyć galerię niezwykłych form piernikowych oraz poznać technologię wypiekania pierników na przestrzeni wieków. Wzięli również udział w pokazie tradycyjnego wypieku pierników według receptur sprzed 500 lat, podczas którego, pośród zapachów kardamonu, imbiru i kory cynamonowej, słuchając toruńskich legend 
i opowieści, czekali na gotowy wypiek, który potem zabrali ze sobą do domu.

Wycieczka okazała się dla uczniów cennym doświadczeniem, podczas którego zdobyli niezwykle cenną wiedzę z różnych dziedzin nauki, zwiedzili urokliwy Toruń i aktywnie spędzili czas poza szkołą, do domu zaś wrócili pełni pozytywnych wrażeń bardzo zadowoleni.

 

MAMY NOWEGO PATRONA!

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W życiu szkoły taka chwila zdarza się tylko raz… 

    Był to niezwykły dzień! 12 marca 2018 roku odbyła się podniosła uroczystość nadania naszej szkole imienia Powstańców Styczniowych i sztandaru. W tym historycznym momencie  gościliśmy zacnych, dostojnych  gości: Dziekana Parafii pw. św. Marcina w Gostyninie - Ks. Ryszarda Kruszewskiego, Dyrektora Delegatury w Płocku  Kuratorium Oświaty w Warszawie – Pana Krzysztofa Wiśniewskiego, Starostę Gostynińskiego – Pana Tomasza Matuszewskiego, Wicestarostę Gostynińskiego – Pana Jana K. Krzewickiego, Burmistrza Miasta Gostynina – Pana Pawła Kalinowskiego, Wójta Gminy Gostynin – Pana Edmunda Zielińskiego, Pana Tomasza  Lewandowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Gostynin,  Radnych Gminy Gostynin: Panią Ewę Michalską,  Pana Szymona Szczypawkę,  Pana Stanisława Wasińskiego,  Pana Marka Kołodziejskiego, Sekretarza Gminy Gostynin – Panią Marzenę Bulińską, Skarbnika Gminy Gostynin – Panią Patrycję Rosę, Prezesa Zarządu Koła Powiatowego Związku  Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych  w Gostyninie – Pana Juliana Sejdę, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Emilianowie Panią Marzennę Kozłowską, Dyrektora Szkoły Podstawowej w  Lucieniu Panią Ilonę Dan, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Solcu Panią Annę Wojciechowską, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sierakówku Panią Elżbietę Mańkowską, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Teodorowie Panią Jolantę Marciniak, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokołowie Panią Ewę Wachowicz, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Białotarsku Pana Adama Świderskiego,  Dyrektora  Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem – Panią Krystynę Janiszewską, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP W  Gostyninie – Pana Andrzeja Osiaka, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie – Pana Stanisława Durmę, Przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania  NSZZ Solidarność w Gostyninie – Panią Barbarę Gierulę, Nadleśniczego Nadleśnictwa Gostynin – Pana Jacka Liziniewicza,  Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Gostynin – Pana Andrzeja Rosińskiego, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Bielawy – Zwoleń – na czele z przewodniczącą  Panią Jadwigą Adamską, Sołtysów z obwodu szkoły w Zwoleniu, Rodziców i Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zwoleniu na czele z przewodniczącą Panią Edytą Grzelecką, nauczycieli, uczniów,  pracowników administracji i obsługi oraz wszystkich  emerytowanych nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej  w Zwoleniu.  

     Uroczystość rozpoczęła się uroczystą Mszą świętą z udziałem społeczności naszej szkoły i zaproszonych gości w kościele pw. Świętego Marcina w Gostyninie. Mszę celebrowali:  Biskup diecezji Hamilton na Bermudach ks. Wiesław Śpiewak i Dziekan Parafii pw. Sw. Marcina  ks. Ryszard Kruszewski. Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Lewandowski odczytał Akt nadania szkole imienia Powstańców Styczniowych, po czym przekazał go na ręce Pana Dyrektora Tadeusza Fijałkowskiego. Kolejnym akordem uroczystości było poświęcenie sztandaru.  Gdy rekolekcjonista poświęcił i pobłogosławił sztandar wielu z nas miało łzy w oczach. Podczas mszy św. nastąpiło przekazanie sztandaru. W imieniu społeczności lokalnej rodzice: Pani Monika Ignaczak, Pani Edyta Grzelecka i Pan Jacek Skrzeczkowski przekazali sztandar na ręce Dyrektora Szkoły  Tadeusza Fijałkowskiego, który z kolei przekazał go uczniom: Weronice Paliwodzie, Klaudii Tyszkiewicz i Norbertowi Bińkowskiemu. Po przekazaniu sztandaru odbyła się dostojna defilada pocztu sztandarowego przez kościół. Po nabożeństwie wszyscy zebrani udali się  pod pomnik Powstańców Styczniowych w Gaśnem. Ceremonię oddania czci i honoru poległym prowadził Wójt Gminy Gostynina Edmund Zieliński oraz p. Jacek Liziniewicz.  Po odczytanym apelu przez uczniów  I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku pod przywództwem Mariusza Gieruli złożyliśmy wraz z delegacjami wieńce i znicze na mogile. 

Kolejna część doniosłych uroczystości przeniosła się do Szkoły Podstawowej w Zwoleniu, gdzie  Wójt Gminy Gostynin – Pan Edmund Zieliński i Dyrektor Szkoły Pan Tadeusz Fijałkowski dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej, a proboszcz parafii  pw. Świętego Marcina w Gostyninie, ksiądz Dziekan Ryszard Kruszewski poświęcił ją. Na sali gimnastycznej rozpoczęła się część oficjalna uroczystości, którą prowadziła pani Krystyna Olobry.   Po wprowadzeniu sztandaru i  odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał Pan Dyrektor. W swoim wystąpieniu przedstawił dorobek szkoły na przestrzeni historii oraz podkreślił, jak szczególnym w historii szkoły jest dzień nadania imienia i przekazania sztandaru.

 

Następnie odbyła się prezentacja nowego sztandaru. Prowadząca uroczystości objaśniła poszczególne elementy umieszczone na awersie i rewersie. Przedstawiciele uczniów złożyli ślubowanie na sztandar, a fundatorzy i honorowi goście naszej szkoły dokonali symbolicznego wbicia gwoździ na drzewcu sztandaru. Po wyprowadzeniu pocztu nastąpiła część artystyczna pt. „Będzie Polska w imię Pana” -  obrazki z Powstania Styczniowego na ziemi gostynińskiej. Autorem scenariusza była Pani Barbara Gierula. Uczniów do występu przygotowali nauczyciele: Pani Agnieszka Kowalska i Pan Łukasz Flejszer. Słowno-muzyczny spektakl o wydarzeniach z roku 1863 i bohaterach tego roku stanowił dopełnienie tej duchowej uczty. Uczniowie  zaskoczyli  widzów  recytacją, śpiewem, a także bogatą scenografią i strojami powstańczymi.

Na zakończenie Dyrektor szkoły  w imieniu całej społeczności szkolnej podziękował wszystkim za uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją obecnością, zaproszonym gościom za przybycie, ciepłe słowa i wręczone upominki. Podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie  imprezy: nauczycielom, pracownikom obsługi, rodzicom, a nade wszystko uczniom. Zaprosił wszystkich do obejrzenia wystawy poświęconej powstaniu styczniowemu i jego bohaterach przygotowanej przez panią Agatę Durmę - Buchner i dokonanie pamiątkowych wpisów w kronice szkoły, którą zaprowadziła specjalnie na tą uroczystość Pani Anna Smyczyńska.                             

Nadanie imienia i przekazanie sztandaru naszej szkole tworzy nową  tożsamość i nowy kierunek oddziaływań wychowawczych.

Dzień 12 marca ustanawiamy DNIEM PATRONA SZKOŁY.

Pomnik powstańców styczniowych w Gaśnem –  obejmujemy stałym  patronatem.

 

═════════════════════════════════════════

W dniu 8 marca 2018 r. w związku z Dniem Kobiet odbył się w naszej szkole uroczysty apel.

Życzenia dla wszystkich Kobiet i Kobietek przekazał

Pan Dyrektor, Samorząd Uczniowski

oraz przewodnicząca Rady Rodziców.

 

 

Rekordy życiowe młodziczek Zwoleń-Team

na Mistrzostwach Polski w łyżwiarstwie szybkim

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj


W miniony weekend 10-11.02.2018 odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików w "łyżwiarstwie szybkim". Tym razem zawodników gościł klub sportowy Pilica oraz Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego w zadaszonej Arenie Lodowej Tomaszowa Mazowieckiego. Zawody sportowe najwyższej rangi naszego kraju rozpoczęły się sobotnimi startami na sprinterskim dystansie 500m, a zakończyły biegami drużynowymi. Do turnieju przystąpiły 33 licencjonowane zawodniczki oraz 30 zawodników z 12 klubów Polski. 

Miasto i Gminę Gostynin reprezentowały dwie utalentowane młodziczki z Uczniowskiego Klubu Sportowego Zwoleń-Team: absolwentka naszej szkoły Zosia Kotfasińska i Maja Michalska.
Zawodniczki te uprawiają od dwóch lat wrotkarstwo szybkie z wielkimi osiągnięciami, natomiast należy wspomnieć, iż łyżwiarstwo szybkie zaledwie od 3 miesięcy.

Rywalizacja na 400 metrowym torze toczyła się parami zaczynając od 500 metrów. I tu... Zosia i Maja z małym bagażem startów ogólnopolskich w łyżwiarstwie /drugie zawody/ dwukrotnie poprawiały swoje "rekordy życiowe": 52:94 i 59:96 co dało 21 i 30 miejsce, a podczas niedzielnych startów 52:30 i 58:20. 

Po zmaganiach młodziczek i młodzików przyszedł czas na rywalizację kategorii Masters, w której trener UKS Zwoleń-Team, nauczyciel WF naszej szkoły Łukasz Flejszer wystartował w ostatniej parze z utytułowanym łyżwiarzem szybkim, trenerem klubu z Sanoka. Pierwsze 100m Mastersi przejechali w tym samym czasie 12,00 sekund. Ostatecznie wyścig zakończył się wygraną rywala (czas: 44,04), natomiast trener z Gostynina zajął trzecie miejsce tracąc do drugiego czasu zaledwie 3 setne (czas: 46:280, życiówka 44:58).

W ocenie trenera należy pochwalić młodziczki za determinację, walkę do ostatnich metrów przeciwko utytułowanym zawodniczkom z kilkunastoletnim doświadczeniem w jeździe szybkiej na panczenach. Starty w Mistrzostwach Polski były kolejnym cennym doświadczeniem dla Nas... pokazały, gdzie musimy poprawić naszą technikę. 
Życiówki pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość rozwijającej się młodzieży, która realizuje swoje pasje. 
Utrudnieniem w realizowaniu treningów jest brak bazy sportowej "lodowiska" w mieście Gostynin, na które musimy wyjeżdżać do Warszawy, czy Tomaszowa Mazowieckiego, a także braki sprzętowe: ostrza, których koszt kompletu wynosi 1000 zł dla 1 zawodnika - zaznaczył Łukasz Flejszer.

  ═════════════════════════════════════════

W dniu 21 stycznia 2018 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego - Weronika Paliwoda oraz Bartosz Laskowski wraz z nauczycielem- Krystyną Olobry wzięli udział w uroczystościach powiatowych składając wiązankę kwiatów przy pomniku w Gaśnem.

     Pomnik poświęcony bohaterom Powstania Styczniowego 1863 roku ustawiono na mogile 49 powstańców z oddziału Józefa Łakińskiego, którzy zginęli 12 marca 1863 roku. Tego dnia na stacjonujących na folwarku w Lucieniu uderzyły dwie kolumny Rosjan pułkownika Burhardta z Kutna i  majora Fenchawa z Płocka. Powstańcy wycofali się w stronę Gostynina i dalej Gaśna, gdzie zostali zepchnięci przez otaczających Rosjan, do lodowatej wody stawu Gaśno. Część powstańców przeszła przez Osetnicę i uniknęła pogoni.

      W miejscu skromnego krzyża po odzyskaniu przez Polskę niepodległości stanął kamień z tablicą. Pomnik po zniszczeniu przez Niemców podczas wojny został odbudowany z inicjatywy społeczeństwa miasta i powiatu Gostynin w 100- lecie śmierci powstańców. Płyta pamiątkowa jest poświęcona także innym oddziałom powstańczym działającym na terenie powiatu gostynińskiego, w tym oddziałom Syrewicza,  Orłowskiego, Oborskiego, Grosmana, Szumińskiego, Mieleckiego, Bechhiego. Pomnik zmodernizowano w 1998 roku. Autorem jest rzeźbiarz z Gostynina Tadeusz Biniewicz

═════════════════════════════════════════

CHOINKA NOWOROCZNA 2018

Zabawa choinkowa w tym roku szkolnym odbyła się 12 stycznia 2018 r., która dla społeczności szkolnej była niebywałym wydarzeniem.

 Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

„Taneczna" muzyka dostarczyła uczniom, absolwentom i sympatykom szkoły wiele miłych wrażeń.

Rada Rodziców zorganizowała sklepik, loterię fantową, fotobudkę, które cieszyły się dużym powodzeniem oraz zakupiła paczki dla dzieci.

Punktem kulminacyjnym Choinki była wizyta Mikołaja, który przybył do szkoły i rozdawał prezenty wszystkim dzieciom, 
także tym najmłodszym, zamierzającym rozpocząć naukę w naszej szkole.

organizatorzy: Rada Rodziców

═════════════════════════════════════════

Łyżwiarki szybkie naszego powiatu w Pucharze Polski

 Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W dniach 20-21 stycznia 2018 r. w Tomaszowie Mazowieckim - zadaszona Arena Lodowa odbył się Puchar Polski w "łyżwiarstwie szybkim" kategorii wiekowej młodzik. Zosia Kotfasińska, Maja Michalska i Martyna Śmiałkowska z U.K.S. Zwoleń-Team sekcji łyżwiarstwa szybkiego reprezentowały miasto i gminę Gostynin na tej imprezie.

W zawodach tych uczestniczyli licencjonowani zawodnicy/zawodniczki czołowych klubów naszego kraju, którzy rywalizowali na dystansach: 500m, 1000m i 1500m. Nasze młodziczki na dystansie sprinterskim 500m pomimo dobrych startów wśród trzydziestu najlepszych zawodniczek Polski zajęły odległe miejsca, choć blisko wywalczenia kwalifikacji na Mistrzostwa Polski była Zosia, której zabrakło 5 setnych.

Zawodniczki naszego klubu po raz pierwszy wystartowały w tego typu zawodach o tak wysokiej randze sportowej. Pomimo uprawiania naszej priorytetowej dyscypliny - wrotkarstwa szybkiego, pojechaliśmy w Pucharze Polski oswajać się z nerwami towarzyszącymi startom w zawodach oraz zdobyć cenne doświadczenie w nowej konkurencji jaką jest "łyżwiarstwo szybkie", którą w okresie jesienno-zimowym promujemy wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych mieszkańców miasta i gminy Gostynin - mówi Łukasz Flejszer.

Za cel na kolejny rok stawiamy sobie udział w zmaganiach ogólnopolskich w Pucharach Polski i Mistrzostwach Polski łyżwiarstwa szybkiego oraz start w dn. 10-11.02.2018 r. w Mistrzostwach Polski młodziczek.

═════════════════════════════════════════

Łyżwiarki szybkie U.K.S. Zwoleń-Team 

trenują pierwszej w Polsce krytej arenie Tomaszowa Mazowieckiego

 

 Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W dniu 13 stycznia 2018 r. łyżwiarki szybkie U.K.S. Zwoleń-Team w ramach półrocznych przygotowań do zawodów ogólnopolskich ulicznych oraz torowych Mistrzostw Polski wrotkarstwa szybkiego odbyły trening techniczny wraz z zaprzyjaźnionym klubem MKS Koroną Wilanów z łyżwiarstwa szybkiego w krytej arenie lodowej Tomaszowa Mazowieckiego.


Jednostka treningowa trwała dwie godziny - w tym: rozruch, ćwiczenia kształtujące, technika, interwały: przyspieszenia, peleton ze zmianami oraz rozjazd. 

Miłą niespodzianką dla naszej grupy był również wspólny trening u boku kadry Polski juniorów/juniorek w łyżwiarstwie szybkim oraz wymiana wiadomości z trenerami reprezentacji Polski - Wiesławem Kmiecikiem, który w 2014 r. zdobył złoty medal ze Zbigniewem Bródką w Sochi. 

Rangę sobotniego treningu podniósł nowo powstały obiekt, w którym to młodzi adepci instruktora Łukasza Flejszera mogli po raz pierwszy wykonać pierwsze ślizgi na tafli lodowej krytej areny lodowej Tomaszowa Mazowieckiego.

"Od samego przyjazdu, aż do postawienia pierwszych kroków byliśmy pod ogromnym wrażeniem ogromnej hali lodowej, pierwszej w Polsce, na którą najlepsi Polscy panczeniści czekali kilkanaście lat. Hala nie odbiega od tych najlepszych na świecie, lód perfekcyjnie przygotowany, trybuny, bezpieczne bandy, oświetlenie, podziemne szatnie, nagłośnienie, wewnętrzne lodowiska typu short track i co najważniejsze brak działania warunków atmosferycznych co sprawia, że prędkości rozwijane są do 60km/h, po prostu warto tam przyjechać..." - mówi Ł.Flejszer.

═════════════════════════════════════════

ŚWIĄTECZNA PACZKA

     W grudniu 2017 roku społeczność naszej szkoły we współpracy z Kołem Miłosierdzia Bożego przy Parafii św. Marcina w Gostyninie zorganizowała zbiórkę artykułów spożywczych i chemicznych. Z zebranych darów w ramach wolontariatu skompletowaliśmy 5 paczek, które zawieźliśmy osobom chorym, starszym i samotnym.

     Dzięki wspólnym działaniom sprawiliśmy, że święta Bożego Narodzenia dla tych osób były bardziej radośniejsze.

═════════════════════════════════════════

Dwa TRZECIE MIEJSCA

dla solistki Amelki z kl. III i duetu Julii i Igora z kl. V 


w VIII FESTIWALU POWIATOWYM KOLĘD

"HEJ KOLĘDA, KOLĘDA"

w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie.

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W Szkole Podstawowej nr 1 w dn. 10 stycznia 2018 r. odbył się VIII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek.
Organizatorami konkursu były SP1, Parafia pw. Miłosierdzia Bożego oraz Starostwo Powiatowe.
Przed jury, w którym zasiedli: Gabriel Zielak, Edwin Ciesielski oraz Andrzej Ziółkowski zaprezentowało się 45 wykonawców, podzielonych na 3 kategorie wiekowe, w tym soliści i duety.

A oto wyniki naszych uczniów...
w KATEGORII SOLO 7-9 lat: 
Amelia Kowalczyk z III klasy zajęła TRZECIE MIEJSCE
opiekun: p. A.Dąbrowska

w KATEGORII SOLO 10-13 lat: 
udział wziął Filip Sztopel z kl. VI

w KATEGORII DUET 10-13 lat:
Julia Tadeusiak i Igor Skrzeczkowski z kl. V zajęli III miejsce,
natomiast udział wzięły Klaudia Tyszkiewicz z VI klasy i
Weronika Paliwoda
z VII klasy.

opiekun: p. Ł.Flejszer

GRATULUJEMY TALENTOM WOKALNYM !!!

═════════════════════════════════════════

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

XII TURNIEJ W BADMINTONA W ZWOLENIU

W dniu 9 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu odbył się XII Szkolny Turniej w Badmintona, a zarazem „VII TURNIEJ W BADMINTONA o Puchar Radnego Gminy Gostynin” p. Szymona Szczypawki.

Zorganizowane zawody miały na celu: 
- popularyzowanie i upowszechnianie mało promowanej dyscypliny, jaką jest badminton wśród uczniów,

- stwarzanie możliwości uczestnictwa w sportowej rywalizacji, a także wyłonienie zwycięzców.

 

Gry eliminacyjne w listopadzie-grudniu uczniowie klas IV-VII rozgrywali na sali gimnastycznej podczas dodatkowej czwartej godziny WF.

System rozgrywek, jaki obowiązywał podczas Turnieju: w każdej klasie „dwie grupy (oddzielnie dziewczęta i chłopcy) rywalizujący w swojej grupie systemem „każdy z każdym”.

Finaliści w dniu 9 stycznia 2018 r. mieli możliwość zaprezentowania się przed zaproszonym Gościem – Patronem turnieju, Radą Pedagogiczną i społecznością szkolną.

Finałowe mecze zostały rozegrane o miejsca I-II-III między najlepszymi dziewczętami z klas IV-VII: 
Olą Dymowską, Klaudią Tyszkiewicz, Weroniką Paliwodą oraz między najlepszymi chłopcami z klas IV-VII: Filipem Sztopel, Mikołajem Justyńskim, Norbertem Bińkowskim.

WYNIKI RYWALIZACJI:
I miejsce zajęli: Weronika Paliwoda (kl. VII), Norbert Bińkowski (kl. VII).
II miejsce: Klaudia Tyszkiewicz (kl. VI), Filip Sztopel (kl. VI).
III miejsce: Ola Dymowska (kl. V), Mikołaj Justyński (kl. VII).

Wszyscy uczestnicy otrzymali piękne dyplomy za ambitny udział, finaliści szklane statuetki wraz z nagrodami.

═════════════════════════════════════════

Podsumowanie projektu: "Ze sportem przeciw uzależnieniom - wspólna integracja dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gostynin" 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutajW okresie 22 listopada 2017 r. – 20 grudnia 2017 r. stowarzyszenie kultury fizycznej Uczniowski Klub Sportowy ZWOLEŃ-TEAM działający przy Szkole Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu zrealizował zadanie:

„Ze sportem przeciw uzależnieniom - wspólna integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostynin” z zakresu zdrowia publicznego.Podjęta inicjatywa miała na celu upowszechnianie i rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostynin (programem objęta 25 osobowa grupa docelowa uczęszczająca na zajęcia wrotkarstwa i łyżwiarstwa rekreacyjnego i szybkiego) wraz z przyjętymi założeniami przeciwdziałania poprzez sport agresji i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. 

Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń-Team" - jego instruktorzy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom w tym obszarze, opracowali system rozwiązań́ umożliwiający szkolenie młodych adeptów na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych
 "zajęć́ sportowych z wrotkarstwa i łyżwiarstwa"oraz organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych: "pokazów, zawodów" zagospodarowujących czas wolny dzieci i młodzieży tak, by wszelkie pokusy otaczającego świata omijały młode pokolenie. 

Głównym celem programu było zredukowanie przemocy/agresji i patologii społecznych (uzależnień od substancji: alkoholu, narkotyków, nikotyny) wśród młodych ludzi poprzez stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w aktywności fizycznej, jaką jest wrotkarstwo i łyżwiarstwo rekreacyjne i szybkie dzięki metodom aktywizującym. 
Program zmierzał także do ograniczenia nowych zachowań zaburzeniowych nieletnich, związanych m.in. z masowymi uzależnieniami od urządzeń technologii informacyjnej (Internet, telefon komórkowy, tablet, gry komputerowe i sieciowe itp.). 


W ramach programu szczególnym wsparciem objęte były następujące
 zadania: 
1. warsztaty profilaktyczne i przeciwdziałające alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy wśród dzieci i młodzieży - prowadzone przez panie pedagog/psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyninie w dn. 8 grudnia 2017 r.; 
2. promocja zdrowego stylu życia i odżywiania dzieci i młodzieży; 
3. organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, imprez sportowych z wrotkarstwa - halowe zawody Mikołajkowe "Sięgnij po medal - stop uzależnieniom" w dn. 4 grudnia 2017.
4. zapewnienie "prawidłowego wychowania" dzieci i młodzieży i przygotowania do udziału w imprezach sportowych w duchu idei fair play;
5. wycieczka integrująca dzieci i młodzież z innym klubem – wspólny trening na lodowisku w Warszawie w dn. 16 grudnia 2017r.;
6. odgrywanie scenek profilaktycznych pt. „Stop używkom, młodość bez nałogów” - koniec listopada / początek grudnia 2017 r.;
7. konkurs plastyczny „Sport przeciw przemocy i substancją psychoaktywnym” - w dn. 13 grudnia 2017r.
8. zaprojektowanie i wykonanie baneru 4-metrowego promującego program - zawieszony w hali MOSiR w Gostyninie.
9. promocja programu w Internecie: fb Uks Zwolen-Team, www.zwolen-team.pl, strona gminy Gostynin, lokalne media.

Program pozwolił wesprzeć dzieci i młodzież z terenu gminy Gostynin, które tej pomocy najbardziej potrzebowały. 
Zajęcia sportowe były magnesem przyciągającym młodzież do uprawiania
 aktywności fizycznej w czasie wolnym i poprzez to zapewniły profilaktykę dotyczącą uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych itp. 
Dodatkowe zajęcia sportowe (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla dzieci i młodzieży ukierunkowane na rozwój sprawności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem
 wrotkarstwa i łyżwiarstwa rekreacyjnego i szybkiego stały się ciekawym rozwiązaniem problemów związanych z używaniem substancji, czy innych zachowań ryzykownych.


Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego "Zwoleń-Team"

═════════════════════════════════════════

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Jasełka Bożonarodzeniowe w naszej szkole

 

═════════════════════════════════════════

"MOIM DOPALACZEM JEST SPORT"

ZAJĘCIA W UKS ZWOLEŃ-TEAM JAKO ALTERNATYWA UZALEŻNIEŃ

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W ramach gminnego programu profilaktycznego "Ze sportem przeciw uzależnieniom..." dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej dzieci i młodzież uczęszczająca do sekcji wrotkarskiej UKS Zwoleń-Team w dn. 8 grudnia 2017 r. w SP w Zwoleniu wzięła udział w WARSZTATACH PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH podejmujących tematykę zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu, narkotyków itp.
Zajęcia profilaktyczne miały na celu zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz trudnym sytuacjom, jakie mogą pojawić się w życiu młodych ludzi.

Panie prowadzące warsztaty skłoniły uczniów do refleksji nad przyczynami sięgania po środki psychoaktywne. 
Przedstawiły konsekwencje (psychiczne, fizyczne, zdrowotne i estetyczne) zażywania narkotyków oraz zapoznały z systemem pomocy osobie zażywającej takie środki.

Uczestnicy dowiedzieli się także, jak odmawiać wzięcia narkotyków, jak umiejętnie przeciwstawić się naciskowi i manipulacji ze strony otoczenia i gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia.

Zajęcia prowadzone były przez specjalistów z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i sfinansowane zostały z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi /Gmina Gostynin, 2017/.

 

═════════════════════════════════════════

Udział uczennic naszej szkoły w

II Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek

zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Trębkach 

       13 grudnia 2017 r. dwie uczennice naszej szkoły wzięły udział w II Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Trębkach.

   Poziom występujących był bardzo wysoki. Na zmagania konkursowe zawitali wokaliści z: Lucienia, Sierakówka, Sokołowa, Szczawina Kościelnego, Trębek, oraz ze  Zwolenia.

     W kategorii dzieci z klas I-III naszą szkołę dzielnie reprezentowała Amelia Kowalczyk z klasy III,  przygotowana przez panią Annę Dąbrowską. Jury doceniło predyspozycje wokalne  Amelki przyznając jej drugie miejsce.

 

    W kategorii klas IV- VI wystąpiła uczennica przygotowana przez pana Łukasza Flejszera -  Klaudia Tyszkiewicz z klasy VI. 

   Po raz kolejny nasi uczniowie zaprezentowali swe talenty wokalne. Mimo, że poziom występujących był niezmiernie wysoki, nasze uczennice zaprezentowały się doskonale. Świadczyły o tym brawa  i słowa uznania widzów oraz dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymane przez nasze wychowanki.  

Dziewczęta gratulujemy ! Jesteśmy z was dumni!

 

═════════════════════════════════════════

4 grudnia 2017 r. /poniedziałek/ miłośnicy rolek spotkali się w hali sportowej MOSiR w Gostyninie, by pod okiem trenera Łukasza Flejszera spędzić Mikołajki na "sportowo".
Pierwsze Mikołajkowe Zawody we wrotkarstwie rekreacyjnym i szybkim pod hasłem: 

"Sięgnij po medal - stop używkom" zorganizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Zwoleń-Team rozpoczęły się o godz. 19:00.
Przeprowadzone zawody były częścią/jednym z zadań prowadzonego programu profilaktycznego dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej - Gmina Gostynin.

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Przez trzy godziny 30 osób chętnych/zgłoszonych do zawodów rywalizowało w konkurencjach: bieg na eliminacje dla grupy zaawansowanej, wyścig blade cross z przeszkodami dla rolek fitness i szybkich, sztafeta dla grupy zaawansowanej, przejazd pod tyczką grupa młodsza i grupa starsza, tor przeszkód na czas rolki fitness i szybkie.


Był klimat - Mikołaj, prezenty - najlepsi otrzymali puchary, wszyscy medale z rąk rozśpiewanego i roztańczonego św. Mikołaja. Dodatkowo Radny Miasta Gostynina p. Michał Bartosiak oprócz zaproszenia specjalnego gościa Mikołaja, dla dzieci ufundował słodycze dzięki czemu były uśmiechnięte buzie małe i duże. 

 

═════════════════════════════════════════

Sukces Amelki Kowalczyk w 

XXIII  Przeglądzie Piosenki Podróżnej ,, Jesień

            30 listopada blisko 50 młodych wykonawców zaprezentowało swój talent wokalny  w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie podczas  XXIII Przeglądu Piosenki "Jesień 2017".  Występy wokalistów oceniało jury w składzie: Renata Mosiołek, Małgorzata Kwiatkowska, Maciej Milczarek.

 Konkurs został przeprowadzony w 5 kategoriach wiekowych i stał na bardzo wysokim, wyrównanym poziomie.

            W kategorii do lat 10 naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy trzeciej - Amelia Kowalczyk.  Amelka zaśpiewała piosenkę pt,, Zaczarowana piosenka”.  Śpiew Amelki zaczarował  jury, które przyznało jej trzecie miejsce. Nasza uczennica zaprezentowała się doskonale, prezentując swój talent wokalny godnie reprezentowała naszą szkołę.

Amelkę do występu przygotowała pani Anna Dąbrowska.

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

═════════════════════════════════════════

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

w naszej szkole

 

Dnia 29 listopada 2017 r. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu zorganizował dyskotekę Andrzejkową, podczas której odbyły się wróżby. Oferta wróżb była bogata i ciekawa, a każdy pragnął wywróżyć sobie coś wyjątkowego. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 12:00. Miłośnicy tańca bawili się przy znanych i lubianych piosenkach z list przebojów. Zabawę umilił sklepik zorganizowany przez SU, w którym można było kupić napoje, galaretki, batony i popcorn. Zabawa zakończyła się o godzinie 14:30. Wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do swych domów.

Opiekun SU

 

W dn. 30 listopada 2017 r. z ponad 200 prac plastycznych jury MCK w Gostyninie wyłoniło 20 laureatów (w tym dwie nagrody dla uczennic ze Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu): 
MAI GUTKOWSKIEJ - kl. VI (farby plakatowe) 
WERONIKI PALIWODY - kl. VII (pastele, gazeta). 

Serdecznie gratulujemy !

Nauczyciel plastyki: p. Ł.Flejszer 

═════════════════════════════════════════

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

     22 listopada 2017 roku uczniowie klasy pierwszej i 14 oddziału przedszkolnego zostali pasowani przez Pana Dyrektora Tadeusza  Fijałkowskiego na uczniów szkoły podstawowej w Zwoleniu oraz na dzielnych przedszkolaków. Ślubowanie jakie złożyły dzieci wzruszyły serca wszystkich obecnych na uroczystości rodziców jak i zaproszonych gości, którym był m.in. Wójt Gminy Gostynin- pan Edmund Zieliński.

     Pierwszaki i przedszkolaki, prezentując swoje umiejętności wokalno-recytatorskie i dzieląc się wiedzą jakiej nauczyły się w czasie trzymiesięcznego pobytu w szkole i przedszkolu dały dowód na to, że przedszkole i szkoła umożliwiają im rozwój zarówno edukacyjny jak i emocjonalny.

     Dzieci z rąk Pana Dyrektora otrzymały pamiątkowe dyplomy i kolorowe książki z bajkami, które sprawiły im wiele radości. Dziękujemy także Panu Wójtowi, Radzie Rodziców i  Samorządowi Uczniowskiemu za życzenia i upominki.

     Rodzicom dzieci dziękujemy za to, że byli razem z dziećmi w tak uroczystej dla nich chwili, a także za  przygotowanie słodkiego poczęstunku.

     Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali przedszkolakom i pierwszakom w adaptacji w nowym dla nich środowisku szkolnym serdecznie dziękujemy.

Krystyna Olobry- wychowawczyni klasy 0

Anna Wojtaszewska- wychowawczyni klasy I

═════════════════════════════════════════

II miejsce CHÓRU ze Szkoły Podstawowej

im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu

W IX Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patriotycznej zorganizowanym z okazji Święta Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury pod honorowym patronatem Wójta Gminy Szczawin Kościelny Jerzego Sochackiego w dn. 18 listopada 2017 r. CHÓR ze Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu w składzie: Igor Skrzeczkowski, Maja Gutkowska, Weronika Lewandowska, Klaudia Tyszkiewicz, Weronika Paliwoda, Sierocka Nikola, Natalia Tadeusiak, Filip Sztopel i ... Rafał Dymowski, Mateusz Grabowski, Bartosz Laskowski, Dominika Ignaczak, Patrycja Matuszewska, Ola Dymowska, Kamil Pokropiński, Maria Kotfasińska zajął II MIEJSCE w kategorii klas 4-6. 

Repertuar: 1. Legiony - Marsz Pierwszej Brygady 2. Piechota - Maszerują Strzelcy.


"Szczególne podziękowania kieruję do rodziców za opiekę, dowóz dzieci na Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej w Szczawinie" - nauczyciel muzyki: p. Ł.Flejszer

═════════════════════════════════════════

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

DZIEŃ RZEKI WISŁY

PAŹDZIERNIK  to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.  Święto zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship) w 1999 r. Najpierw był to jeden dzień, od 2008 r. – cały październik. W tym roku szkolnym Biblioteki świętowały pod hasłem: „Kto czyta książki ten żyje podwójnie”.

W październiku nasza biblioteka włączyła się w obchody Roku Wisły.

Uczniowie klas I-IV brali udział w  szkolnym  konkursie plastycznym pt. ,,Płynie Wisła płynie po polskiej krainie..- widokówka z Płocka.’’ Wyłonione najciekawsze prace zostały przekazane na konkurs międzyszkolny do Biblioteki dla dzieci im. Wandy Chotomskiej w Płocku. Pozostałe prace były prezentowane podczas apelu szkolnego.

Zwieńczeniem wspólnej pracy uczniów z klasy  II, III ,V, VI  był apel poświęcony Wiśle. W ramach apelu uczniowie klasy V zaprezentowali legendę o Wisełce . Dzieci z klasy  III przygotowały piosenkę o rzece . Z kolei uczniowie kl. II,  III, V i VI recytowali  wybrane wiersze o Wiśle. Natomiast szczegółowe informacje o rzece  zawierała przedstawiona uczniom prezentacja przygotowana przez nauczyciela biblioteki. Po zakończeniu apelu wręczone zostały nagrody dla uczniów klas I-IV biorących udział w konkursie plastycznym.

Agata Durma-Buchner

 

═════════════════════════════════════════

IV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

POEZJI PATRIOTYCZNEJ

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Listopad to czas zadumy i pamięci o tych, którzy odeszli. Tych, którzy stracili życie dokonując heroicznych czynów oraz tych, którzy niewidoczni dzień po dniu poświęcali życie dla innych. Aby pamięć o nich nie zagubiła się w codzienności ludzkich spraw w Szkole Podstawowej w Zwoleniu pielęgnowane są wartości i postawy patriotyczne. Nauczyciele podejmują wiele różnych działań mających na celu budzenie w uczniach przywiązania do Ojczyzny, uczą dostrzegać jej piękno. Jednym z takich działań jest organizowanie przez panią Agnieszkę Kowalską Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej, który w tym roku odbył się 15 listopada. Otwarcia i powitania przybyłych gości, uczestników wraz z nauczycielami i opiekunami dokonał dyrektor szkoły Tadeusz Fijałkowski. Następnie uczniowie szkoły wystąpili w pantomimie, której przesłaniem była droga Polski od niewoli do wolności. Chór szkolny pod kierunkiem pana Łukasza Flejszera odśpiewał hymn narodowy i pieśni patriotyczne. Uroczystość uświetnili swoja obecnością przedstawiciele  Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Koła Powiatowego w Gostyninie. Na przesłuchanie zgłosiło się 7 recytatorów ze szkół podstawowych, z terenu gminy Gostynin. Każdy uczestnik przygotował jeden utwór o tematyce patriotycznej. Dominowały wiersze Władysława Broniewskiego, Tadeusza Kubiaka, Wisławy Szymborskiej i  Władysława Bełzy. W jury konkursu zasiedli: pani Katarzyna Leśniewska - dyrektor Miejskiej Biblioteki w Gostyninie, pani Barbara Gierula – przewodnicząca MKPO i WNSZZ „Solidarność” w Gostyninie i pani Zenona Radzka – gostynińska poetka. Komisja konkursowa zwracała uwagę na: interpretację, dykcję, zrozumienie tekstu i ogólne wrażenia artystyczne. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników wyłoniono zwycięzców. Oto laureaci: Im. Przemysław Szczupałkiewicz ze szkoły w Emilianowie, II m. Marta Kujawa ze szkoły w Sierakówku i Szymon Przybysławski z Sokołowa, III m. Szymon Lewandowski z Teodorowa. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki książkowe. Konkurs był wspaniałą lekcją historii.

 

═════════════════════════════════════════

 

W związku z obchodami „Święta kundelka” odbyło się spotkanie z prezesem Fundacji na rzecz zwierząt Animal Go(h)st  p. Małgorzatą Trocha. Uczniowie przedstawili program artystyczny przygotowany przez  P. Monikę Kacprzak i p. Annę Dąbrowską. Zaproszony gość opowiedział o działalności fundacji
i przeprowadził pogadankę. Uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć w akcji zbiórki karmy , zabawek kocyków  dla podopiecznych fundacji
.

═════════════════════════════════════════

Konkurs plastyczny - Rodzina zastępcza

III miejsce Marysia Kotfasińska, lat 9  (Kategoria szkoła podstawowa do lat 10)

III miejsce Kacper Lewandowski, lat 11  (Kategoria szkoła podstawowa powyżej lat 10)

nauczyciel plastyki: Ł.Flejszer

Gratulujemy zwycięzcom w konkursie plastycznym na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze.

Jury konkursowe miało trudny wybór, ponieważ na konkurs wpłynęło aż 70 przepięknych prac.

W dn. 25.10.2017r. w godz. 9.30- 10.00 nastąpi wręczenie nagród.

Natomiast dn. 27.10.2017r. na godz. 15.00 zapraszamy na otwarcie wystawy pokonkursowej w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie.

organizator: FUNDACJA FRIDA GOSTYNIN

 

═════════════════════════════════════════

11 października 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie rozstrzygnięto VIII edycję Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Przyroda gostynińska w obiektywie”  organizowanego przez Starostę Gostynińskiego dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Komisja wybrała z 251 zdjęć /udział 124 uczniów/ w poszczególnych kategoriach "laureatów" oraz osoby wyróżnione, którą została uczennica naszej szkoły:
Klaudia Tyszkiewicz ucz. klasy VI /WYRÓŻNIENIE/

nauczyciel plastyki: p. Ł.Flejszer

═════════════════════════════════════════

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

           13 października 2017 roku był dniem szczególnym w naszej szkole, świętem uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.  W tym dniu obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy II i V pod okiem pani Anny Krawczyk przedstawili  program artystyczny, a chór wraz z panem Łukaszem Flejszerem zaśpiewał piosenki tematycznie związane z uroczystością. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję złożyć wszystkim podziękowania za przekazywaną wiedzę, za trud włożony w edukację i wychowanie, za cierpliwość i uśmiech codzienny. Do życzeń przyłączył się pan dyrektor Tadeusz Fijałkowski, Samorząd Szkolny oraz Rada Rodziców. Tradycyjnie dyrektor szkoły wręczył nagrody nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.

═════════════════════════════════════════

Trener Zwoleń-Team kończy sezon

wrotkarstwa szybkiego 2017 z I miejscem w Jaśle


Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W tegorocznej jubileuszowej V-tej edycji "RUN & ROLLSPEED" w Jaśle wzięło udział ponad dwustu zawodników.  Impreza sportowa rozpoczęła się w dn. 7 października 2017 r., a na startujących czekały konkurencje: biegowe, nartorolkowe: techniką klasyczną 6km, łyżwową 10km, łyżworolki szybkie 10km, bieg 5km, dwubój.  Najmłodsza uczestniczka miała zaledwie 2 latka.

Uczniowski Klub Sportowy Zwoleń-Team reprezentował w odległym Jaśle /400km/ TRENER Łukasz Flejszer z GOSTYNINA, który ok. godz. 12:00 rozpoczął zmagania w konkurencji "łyżworolki szybkie" na dystansie 10 km /7 pętli/.  
Od samego startu z ponad 100 zawodników zawiązała się 3 osobowa grupa "uciekająca" na czele z Trenerem UKSu. Tempo dość szybkie dochodzące do 48km/h (średnie 35km/h), częste zmiany doprowadziły grupę uciekającą do "ostatecznego czarowania się" tuż przed wyjściem z zakrętu na "ostatnią" 300 metrową prostą. Przeciwnicy nie wytrzymali zaatakowali pierwsi, ale czujnym kontratakiem odpowiedział Trener Zwoleń-Team, który pierwszy wszedł w 90 stopniowy zakręt i maksymalnym 300 metrowym finishem wpadł na metę z 0,8 sekundową przewagą nad dwójkom goniących /czas 16:41:7 min - rekord trasy !!!, ...ubiegłoroczny czas: 20:53:74 minut/. 

Wyniki:
TRENER 1 miejsce w OPEN - złota statuetka  
TRENER 1 miejsce w kat. M20-39 - złota statuetka 

 
To był niezwykle udany weekend pod względem super organizacji, pogody, wygranej, rekordu trasy. Przed zawodnikami UKS nadchodzi sezon łyżwiarstwa szybkiego listopad-marzec 2018 oraz okres przygotowawczy do sezonu wrotkarstwa szybkiego kwiecień-październik 2018 - mówi Trener
 

═════════════════════════════════════════

Wrotkarze szybcy ZWOLEŃ-TEAM kończą sezon 2017 z dorobkiem medali w Grójcu 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Piękna pogoda, roześmiane dzieci i młodzież, mnóstwo kibiców to VII Grójecka Dycha. W kolejnym grójeckim biegu ulicznym 1 października 2017 r.wzięło udział ponad 600 uczestników. Imprezę rozpoczęły biegi dziecięce, wrotkarskie sprinty od 100m do 600m, 10km wrotkarzy szybkich oraz 10km biegaczy. Uczestnicy dobrze się bawili, smakowali grójeckie jabłka i pyszną wojskową grochówkę po ukończonym biegu. 

Padły też dobre wyniki, zwłaszcza przy słonecznej pogodzie jaką mieliśmy w niedzielę - mówi Trener. 
Klasyfikację Open Kobiet na łyżworolkach na dystansie 10km wygrała: absolwentka naszej szkoły ZOSIA KOTFASIŃSKA UKS Zwoleń-Team. 

W kategorii M30-39 najwyższe podium przypadło TRENEROWI UKS Zwoleń-Team /VI w Open na wszystkich startujących/. 

W biegach dziecięcych - sprinty na łyżworolkach szybkich: 
wygrała uczennica klasy VI - KLAUDIA TYSZKIEWICZ na dystansie 400m.
 

Serdecznie gratulujemy !
 

═════════════════════════════════════════

Uczennica SP w Zwoleniu

wyróżniona w międzynarodowym konkursie plastycznym

W dniu 4 października 2017 r. jury XII międzynarodowego konkursu plastycznego  „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”, wybrało prace i przyznało nagrody oraz wyróżnienia. 
Jak co roku, konkurs jest organizowany przez Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku we współpracy z Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz Dekanatem Bielskim.  

Podczas tegorocznej edycji wpłynęło ponad dwa tysiące prac, które zilustrowały tegoroczne hasło konkursu i Dnia Papieskiego – „Jan Paweł II – Idźmy naprzód z nadzieją”. 

Wyróżnioną w kategorii III /klasy IV-VII/ została uczennica ze Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu: Patrycja Matuszewska z klasy V /nauczyciel plastyki: mgr Łukasz Flejszer/.

═════════════════════════════════════════

 

Zwoleń-Team w sprinterskich zawodach

na torze Stegny w Warszawie

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj


W ostatnią sobotę września na 400 metrowym torze Stegny w Warszawie odbyły się zawody na łyżworolkach dla dzieci, młodzieży, seniorów, zawodników masters. Impreza przyciągnęła z najlepszych klubów polskich ponad 200 startujących, którzy mięli możliwość rywalizowania na dwóch dystansach: sprint 100 metrów oraz w zależności od kategorii wiekowej 300 metrów do 2000 metrów. 


W mocnej obsadzie przed ostatni raz w tym sezonie wystartowali zawodnicy U.K.S. ZWOLEŃ-TEAM zajmując wysokie lokaty:


TRENER: 1 miejsce /100m/ i 1 miejsce /2000m/ - kat. Masters 

ZOSIA KOTFASIŃSKA /absolwentka/: 2 miejsce /100m/ i 2 miejsce /2000m/ - kat. Kadetka

KLAUDIA TYSZKIEWICZ /uczennica kl. VI/: 5 miejsce /100m/ i 3 miejsce /300m/ - kat. Juniorka D

Gratulujemy zawodnikom !

═════════════════════════════════════════

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

SPOTKANIE WOLONTARIUSZY ,,POLA NADZIEI".

                Dnia 9 września szóstka dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zwoleniu i Emilianowie pod opieką p. katechetki Renaty Matuszewskiej zostały zaproszone do wzięcia udziału w uroczystej inauguracji kampanii „Pola Nadziei”, edycji 2017/2018, która odbyła się w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym w Popowie-Letnisko k. Warszawy. Spotkanie było okazją do wyrażenia podziękowań wolontariuszom i ich opiekunom za ich pomoc na co dzień, za chęć działania, za poświęcony czas, za dobroć, życzliwość i zaangażowanie w dotychczasowe akcje Caritas Diecezji Płockiej. Najbardziej zaangażowane osoby otrzymały nagrody rzeczowe. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., a potem czekały na uczestników gry i zabawy. Na koniec wspólny grill i dyskoteka na piasku. Pamiętajmy: Warto pomagać innym!

═════════════════════════════════════════

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Rolkarze Zwoleń-Team zwyciężają w Skawinie  

W Skawinie /podkarpackie/ 17 września 2017 r. odbyła się piąta jubileuszowa edycja wyścigu "Pokonaj Focha". To ogólnopolskie zawody, w których swoich sił spróbować mógł każdy, niezależnie od wieku. Ponad 500 uczestników zmierzyło się w zmaganiach na: rowerze, rolkach oraz biegiem. Najbardziej odważni wzięli udział w tzw. Fochatlonie, czyli trójboju (bieg 5km, rower 10km, rolki 10km). 

Wyniki rolkarzy Zwoleń-Team:
- dystans 1800 m - Klaudia Tyszkiewicz - uczennica klasy VI /w r. 2004-2006/  III miejsce  
- dystans 10 km   - Zosia Kotfasińska - absolwentka /w kat. kobiet do 19 lat - K19 / I miejsce    
   w OPEN KOBIET 2 miejsce / OPEN WSZYSCY 20 miejsce  /czas 00:18:36/  
- dystans 10 km   - TRENER / nauczyciel WF /kat. M30/ I miejsce    
  w OPEN WSZYSCY 2 miejsce  /czas: 00:17:11/ ze stratą 2 s do 1 miejsca

═════════════════════════════════════════

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Udział społeczności naszej szkoły w X Gminnych Dożynkach Ekologicznych w Sierakówku.

W niedzielę 10 września br. w Sierakówku odbyły się jubileuszowe X Gminne Dożynki Ekologiczne. Święto plonów rozpoczął przemarsz korowodu dożynkowego. Po uroczystym przemarszu i prezentacji pięknych wieńców dożynkowych  uroczystą Mszę Świętą odprawił ksiądz dziekan Ryszard Kruszewski.  

  Po części oficjalnej przyszła pora na część artystyczną imprezy.
W programie znalazły się koncerty Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon i chóru gminnego Vox Cordis. Po nich na scenie wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Sierakówku,  zespół folklorystyczny Białki oraz zespół pieśni i tańca Promyki Lucienia.

   Jednym z punktów programu był pokaz mody ekologicznej. W pokazie zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły:  Aleksandra Dymowska oraz Rafał Dymowski, którzy wcielili się w role hiszpańskich modeli. Prezenterką natomiast była Weronika Lewandowska. Na tle hiszpańskiej muzyki nasi uczniowie zaprezentowali się doskonale, a ich stroje zachwyciły oglądających. Stroje dla tej pary  oraz prezentację przygotowały panie: Monika Kacprzak oraz Anna Dąbrowska.

Podczas dożynek na stoiskach każdy mógł spróbować przysmaków od lokalnych wytwórców.

   W trakcie niedzielnego święta plonów rozstrzygnięto także konkursy na najsmaczniejszy chleb dożynkowy, najlepszą nalewkę oraz najładniejszy wieniec dożynkowy.  Jak co roku i tym razem wieniec na dożynki wykonały również  współpracujące z naszą szkołą w ramach Programu Współpracy ze Środowiskiem członkinie Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Bielawy Zwoleń, wśród których aktywnie działają panie pracujące w naszej szkole. W tym roku nasz wieniec otrzymał wyróżnienie.

  Jak widać udział społeczności naszej szkoły w X Gminnych Dożynkach Ekologicznych był  bardzo aktywny i udany.

═════════════════════════════════════════

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Katowicki Puchar Polski we wrotkarstwie szybkim w strugach deszczu

W dniu 3 września 2017 r. w Katowickim Parku Leśnym (Dolina 3 Stawów) odbyły się zawody rolkowe „Puchar Śląska” na dystansie 42 km i 21 km. 
Wyścig na rolkach na dystansie maratonu był klasyfikowany w "Pucharze Polski" Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich oraz Pucharze Śląska.  

Dla dzieci i młodzieży, jak i dla wszystkich, którzy dopiero zaczęli swoją przygodę z rolkami organizatorzy zaoferowali starty z cyklu „Bieg po zdrowie”, na dystansie 2 km /do 16 roku życia/ oraz 10 km dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych.

Tym razem w temperaturze 15 stopniowej oraz deszczu rolkarze szybcy "ZWOLEŃ-TEAM" wystartowali na trzech dystansach rywalizując z czołowymi klubami naszego kraju: Legią Warszawa, Zniczem Kłodzko, Orlicą Duszniki Zdrój, Jabrą Team, Plich Wyścig, Silesią Skating, AZS AWF Katowice, Rollą Speed.

Wyniki "U.K.S. Zwoleń-Team": 
dystans 2 km /dziewczęta/:
II miejsce - Klaudia Tyszkiewicz - ucz. klasy VI
dystans 21 km /OPEN/:
III miejsce - Łukasz Flejszer - trener - nauczyciel WF

 

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Roll&Run 2017 w Bydgoszczy.

 Za nami zmagania miłośników rolek i biegania!


ROLL & RUN, to cykl trzech imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim. Zawodnicy mięli możliwość zmierzenia się na trasach: biegowej, roll-karskiej lub dwuboju. 

Tym razem 3 września 2017 r. impreza zawitała do Bydgoszczy, która była wielkim finałem cyklu ROLL&RUN. 
Była to jedyna tego typu impreza w Polsce, gdzie zawodnicy rywalizowali miedzy sobą zarówno na rolkach, w biegu, jak i w dwuboju. Ponad 450 uczestników zmierzyło się w konkurencjach: rolki fitness (7 kilometrów), rolki szybkie (21 kilometrów), bieg główny (7 kilometrów), dwubój (rolki szybkie + bieg).  

Miasto i Gminę Gostynin reprezentowała 8 osobowa drużyna "U.K.S. ZWOLEŃ-TEAM", którzy łącznie wywalczyli 8 medali.

W kat. 10-12 lat dziewczęta /dyst. sprinterski 1 km/:
I miejsce Klaudia Tyszkiewicz - uczennica klasy VI
W kat. 13-16 lat dziewczęta /dyst. sprinterski 1 km/:
II miejsce Zosia Kotfasińska - absolwentka naszej szkoły
W kat. OPEN /dyst. 7 km - koła do 90mm/:
I miejsce Łukasz Flejszer - trener
W kat M30-39 /dyst. 21 km - koła do 125mm/:
I miejsce Łukasz Flejszer - trener /w OPEN Vm/

 

.

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Powitanie nowego roku szkolnego

,, Witaj szkoło’’- pod takim hasłem odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. Tradycyjnie przy takich uroczystościach poczet sztandarowy wprowadził flagę a wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy.

            Na tę okoliczność uczniowie klasy V w piosenkach i wierszach powspominali miniony czas odpoczynku, zabawy czyli wakacji. Witając się ze szkołą, zachęcali swoich kolegów i koleżanki do systematycznej nauki, przestrzegania ustalonych w niej zasad, a przede wszystkim,  by się w niej dobrze i bezpiecznie czuli. Serdecznie powitali nowych uczniów, szczególnie przedszkolaków i pierwszoklasistów. Podobne słowa uczniowie skierowali do rodziców, by byli współtwórcami  atmosfery zaufania i troski o swoje dzieci. Dyrektora, radzę pedagogiczną i pracowników szkoły prosili o wyrozumiałość i wiarę w chęci uczniów do nauki i właściwego zachowania się.

W dalszej kolejności Dyrektor poinformował wszystkich o organizacji nauki w roku szkolnym, omówił główne założenia pracy szkoły, przekazał bieżące ogłoszenia. Złożył podziękowania za przygotowanie szkoły do rozpoczęcia roku.

Na koniec pierwszego dnia pobytu w szkole uczniowie wraz z licznie przybyłymi rodzicami rozeszli się do klas na spotkania z wychowawcami.

Wszystkim życzymy udanego roku szkolnego!

═════════════════════════════════════════

  

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

═════════════════════════════════════════

"Sportowy show" w wykonaniu rolkarzy

U.K.S. ZWOLEŃ-TEAM w miniony weekend

 Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W minioną niedzielę 4 czerwca 2017 r. rolkarze ZWOLEŃ-TEAM wyjechali na kolejny etap zmagań we wrotkarstwie szybkim. 
Tym razem w Lęborku organizatorzy zaplanowali zawody sportowe, które były 2 etapem z sześciu zaliczanych do Pucharu Kaszub.
Pomimo deszczu zawodnicy zaprezentowali się na najwyższym poziomie uzyskując w ogólnopolskiej obsadzie następujące miejsca:

- na dystansie 600 m: 1 miejsce Maja Kafarska 
- na dystansie 1150 m dziewczęta: 3 miejsce Zosia Kotfasińska /absolwentka/ 
- na dystansie 1150 m chłopcy: 2 miejsce Artur Janiszewski.

Również w niedzielę trener grupy rywalizował w Warszawie na 400 m torze Stegny podczas torowych zawodów przygotowujących dzieci, młodzież, dorosłych do Ulicznych Mistrzostw Polski w Tomaszowie Lubelskim.
Na dystansie sprinterskim 100 m ze startu wspólnego zajął 1 miejsce oraz na dystansie 2000 m ze startu wspólnego 5 pętli również 1 miejsce w kat. Masters.

A już w najbliższą niedzielę 11 czerwca rolkarze Zwoleń-Team zaprezentują swoje możliwości w Gostyninie podczas II Biegu Zamkowego na dystansie 3,3 km ulicami miasta /start godz. 11:00 z ronda Zamkowego/. 

Serdecznie zapraszamy !!!

═════════════════════════════════════════

Gminny Konkurs Młodsza Liga Szkolna tym razem w naszej szkole.

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

         Dnia 31.05.2017r. odbyła się w naszej szkole XIX już edycja konkursu adresowanego dla uczniów klas III z terenu Gminy Gostynin.  Zadania konkursowe obejmowały wiadomości i umiejętności z zakresu treści programowych I etapu kształcenia. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 6 drużyn. Przyjechali do nas uczniowie z:

- Białotarska - Maria Szczęsna i Justyna Torbińska pod opieką pani Barbary Marciniak.

- Emilianowa - Igor Basiewicz i Blanka Liberadzka pod opieką panin Bożeny Romanowskiej.

- Lucienia - Maja Pietrowicz i Weronika Lewandowska pod opieką pani Danuty Woźnickiej.

- Sokołowa - Kastian Ciepły i Łukasz Laskowski pod opieką  pani Beaty Milczarek.

- Solca - Weronika Zabłotowicz  i Jakub Szkopiński pod opieką pani Ewy Sobczyk.

- Teodorowa - Szymon Czerwiński i Filip Kędzierski pod opieką pani Ewy Masztakowskiej.

 Zmaganiom konkursowym towarzyszyła atmosfera zdrowej rywalizacji. Poziom uczestników był bardzo wyrównany.

Na podium stanęły następujące drużyny:

I miejsce -  Lucień

II miejsce  - Teodorów

III miejsce -  Solec

Gratulujemy wszystkim uczestnikom !

═════════════════════════════════════════

DRUGIE MIEJSCE REPREZENTACJI DZIEWCZĄT W

XI SZTAFETACH BIEGOWYCH

o PUCHAR WÓJTA GMINY GOSTYNIN

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj


W Białotarsku w dniu 30 maja 2017 r. zostały zorganizowane widowiskowe XI zawody sportowe „sztafety biegowe” o Puchar Wójta Gminy Gostynin. 
W zawodach tych uczestniczyły szkoły z terenu Gminy Gostynin /podstawowe i gminazjalne/. 

Zadaniem drużyn było rywalizowanie w dwóch konkurencjach: sztafeta sprinterska 4 x 100m i sztafeta olimpijska 800m – 400m – 200m – 100m/.

REPREZENTACJA DZIEWCZĄT: Weronika Paliwoda, Patrycja Matuszewska, Olivia Morawska, Klaudia Tyszkiewicz, Dominika Ignaczak (R), Maja Gutkowska (R) 
a) po 1 sztafecie zajmowały IV miejsce - czas 1 min 5 s
b) po 2 sztafecie wytrzymałościowej I miejsce - w niesamowitym stylu z 50 metrową przewagą rozprowadziła 800 m Klaudia 
Tyszkiewicz /czas sztafety 5 min 12 s/
c) z SP w Teodorowie nasze dziewczęta remisowały !!!
d) w dogrywce SZTAFECIE SZWEDZKIEJ 400x300x200x100m o 2-3 miejsce Weronika Paliwoda wyprowadza nas na 10 metrową przewagę, którą utrzymaliśmy do końca biegu tym samym zdobywając II miejsce !!!
* * * * *
REPREZENTACJA CHŁOPCÓW: Artur Janiszewski, Mikołaj Justyński, Adrian Kowalski, Filip Sztopel, Kacper Lewandowski (R), Bartek Laskowski (R)
a) po 1 sztafecie zajmują V miejsce
b) po 2 sztafecie wytrzymałościowej IV miejsce 
c) tym samym trzy szkoły miały tą samą liczbę punktów, którym przyznano równorzędne IV-VI miejsca !!!

Gratulacje !!!

═════════════════════════════════════════

♥♥♥DZIEŃ MATKI♥♥♥

ORAZ

XV ŚWIĘTO SZKOŁY

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

 

Sukces drugoklasistek

            W tym roku odbyła się już XIX edycja Ogólnopolskiego konkursu Plastycznego ,, 25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni i Pomocni”.  Do eliminacji gminnych,  w kategorii  klas I – III nasza szkoła  zgłosiła  na ten konkurs prace trzech uczennic z klasy drugiej.   Dziewczynki pracowały pod opieką  wychowawczyni – pani Anny Dąbrowskiej. Z ogromną radością przyjęliśmy werdykt jury, który brzmi następująco:

 I miejsce – Patrycja Lelińska

II miejsce – Amelia Stawicka

III miejsce – Zuzanna Grzelecka

Gratulujemy laureatkom i życzymy kolejnych sukcesów!!!

═════════════════════════════════════════

Jest praca, jest pudło

- niezwykle udany weekend dla rolkarzy !!!

W miniony weekend 20 maja 2017 r. rolkarze U.K.S. ZWOLEŃ-TEAM wyjechali na 1 etap zmagań PUCHARU KASZUB we wrotkarstwie szybkim. 
Tym razem w Rozłazinie organizatorzy zaplanowali zawody sportowe pod nazwą "Jak na wrotki, to na Kaszuby"
Rolkarze z naszej szkoły zaprezentowali się na najwyższym poziomie uzyskując w ogólnopolskiej obsadzie najwyższe miejsca:  

bieg dziecięcy na 600m /do 12 lat/:

I miejsce Klaudia Tyszkiewicz 
III miejsce Amelia Kowalczyk 


 


bieg młodzieżowy na 2000m /od 13-16 lat/ dziewczęta:
IV miejsce Olivia Kowalczyk - absolwentka 

Z kolei w niedzielę 21 maja 2017 r. trener grupy uczestniczył w "II Festiwalu Biegowym PKO", który odbył się w Bydgoszczy. Ponad 200 rolkarzy rywalizowało w jednym z dwóch dystansów: 10km i 20km. W pierwszym dystansie trener Zwoleń-Team współzawodniczył z 80 zawodnikami wygrywając tym samym zmagania na łyżworolkach.

═════════════════════════════════════════

Zwoleń wygrał tegoroczną Kibicomanię !!!

Już po raz czwarty gostynińscy policjanci i Gimnazjum nr 2 zorganizowali turniej „Kibicomania – fair kibicowanie, tak ważne jak granie”. Ideą imprezy jest zaprezentowanie przez młodzież zasad „fair play” podczas rywalizacji piłkarskiej i sportowego dopingu.

W tym roku do rywalizacji łącznie zgłoszonych zostało 9 drużyn ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 3 z Gostynina oraz szkół z: Sierakówka, Zwolenia, Lucienia, Solca, Emilianowa, Szczawina Kościelnego i Białotarska. Każda szkoła wystawiła drużynę zawodników piłki nożnej i drużynę kibiców. Arbitrem meczu finałowego był Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie insp. Zbigniew Włodkowski.

Turniej wygrały w kategorii dopingu uczennice ze Szkoły Podstawowej w Zwoleniu - opiekun: p. Łukasz Flejszer. 

Impreza „Kibicomania” jak najbardziej wpisuje się w założenia ogólnopolskiego programu „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Docelowym założeniem akcji jest podniesienie poziomu kultury kibicowania i bezpieczeństwa na sportowych imprezach masowych.

Niemniej ważnym aspektem jest fakt, że uczniowie poprzez przygotowania do turnieju poświęcają czas na sportowy trening, który jest świetną alternatywa na radzenie sobie z negatywnymi emocjami i pokusami.

═════════════════════════════════════════

Trzy medale dla UKS ZWOLEŃ-TEAM podczas Torowych Mistrzostw Polski w jeździe szybkiej na rolkach

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Niezwykle udaną imprezą okazały się rozegrane w Tomaszowie Lubelskim /470 km od Gostynina/ Torowe Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej na rolkach w dn. 12-14 maja 2017 r. Zawody planowane były na 3 dni, jednak niezbyt sprzyjała takiemu rozwiązaniu pogoda i starty piątkowe się nie odbyły.
W sobotę rano udało się rozegrać dystans sprinterski 300m, w którym to srebrny medal w kat. MASTERS 30-39 wywalczył na 200 metrowym torze trener UKS ZWOLEŃ-TEAM Łukasza Flejszer, z kolei absolwentka naszej szkoły uplasowała się na:
12 miejscu Zosia Kotfasiska /kadetka/ na 22 zawodniczki  

Niestety później ponownie pojawiły się opady, które uniemożliwiły dalsze rozgrywanie zawodów. Organizatorzy i uczestnicy jednak się nie poddali i ok. 21:30 udało się rozpocząć sesję wieczornych wyścigów, podczas, której odbyły się biegi na eliminację na 5000m: 11 miejsce ZosiNiedziela to już piękna pogoda i realizacja całego założonego programu, który rozpoczęliśmy konkurencją sprinterską 500m ze wspólnego startu. Złoty medal w kat. masters 30-39 zdobył trener ZWOLEŃ-TEAM, natomiast zawodniczka Zosia w przedbiegach 4 biegu zajmuje 3 miejsce /tylko dwie przechodzą dalej/.

W południe rozegrano kolejną konkurencję bieg na 3000m do mety mastersów, w której to srebrny medal przypadł trenerowi UKS ZWOLEŃ-TEAM. 
Zosia w biegu na 3000m na punkty uplasowały się na 12 miejscu.

Rywalizowaliśmy po raz  pierwszy w Torowych Mistrzostwach  Polski dotrzymując kroku ponad 300 utytułowanym, licencjonowanym zawodnikom z całej Polski jak i z zagranicy. Gratulacje dla naszych zawodniczek za wspaniałą walkę do ostatnich metrów toru wrotkarskiego. Szczególne podziękowania kieruję w stronę rodziców za wysiłek organizacyjny... To dzięki Waszemu wsparciu, pracy na rzecz  dzieci stwarzamy młodym możliwość sportowej rywalizacji, rozwijania się. Atmosfera zawodów była świetna i z całą pewnością można powiedzieć, że te zawody na długo zapiszą się w naszej pamięci - trener.

A już w ten weekend wystartujemy w 1 etapie Pucharu Kaszub w m. Rozłazino oraz w II PKO Festiwalu Biegowym w Bydgoszczy.Trzymajcie za nas kciuki !!!

═════════════════════════════════════════

Wycieczka do Płocka

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

09 maja 2017r. dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-IV wyjechali na wycieczkę do Płocka. W Płocku zwiedziliśmy ZOO, gdzie dzieci najbardziej zachwycone były Akwarium. Następnie pojechaliśmy do Stróżówka k/Płocka - największego w okolicy parku rozrywki dla najmłodszych. Centrum zabaw zapewniło dzieciom moc atrakcji, wiele zabaw i radości. Happy park umożliwił dzieciom aktywnie i zdrowo spożytkować ich pokłady energii.

Na tę wycieczkę dzieci wyjechały pod opieką swoich wychowawczyń: p. T. Murawskiej, p. K. Olbory, p. A. Dąbrowskiej i p. A. Krawczyk.

════════════════════════════════════════

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Święto Konstytucji 3 Maja

W coroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły wpisany jest apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ten dzień to wspaniała okazja, aby zastanowić się nad ważnymi słowami w historii Polski, takimi jak: WOLNOŚĆ, NARÓD, OJCZYZNA, a także zrozumieć jak istotnym wydarzeniem dla Polaków było uchwalenie Konstytucji 3 Maja           w 1791 roku. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego". Następnie uczniowie w swoim wystąpieniu  przybliżyli wydarzenia w historii naszej ojczyzny sprzed 226 lat. Przypomnieli tło historyczne wydarzeń 3 maja 1791 roku oraz wyjaśnili dlaczego jest to nadal tak ważny dzień dla Polski. 

          Uczestnicy apelu mogli przypomnieć sobie, iż Konstytucja to dokument, który zawiera prawa i obowiązki obywateli oraz określa ustrój państwa. Aby oddać radość i wolność majowego święta, uczniowie śpiewali pieśni i recytowali utwory o tematyce patriotycznej. Głównym celem apelu było wyrobienie wśród uczniów postaw szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych. Cieszymy się więc wolną Polską i tym, że możemy z dumą patrzeć na polską flagę i śpiewać hymn. 

═════════════════════════════════════════

Majówka pełna wrażeń i sukcesów dla rolkarzy U.K.S. ZWOLEŃ-TEAM  

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj


Miła niespodzianka czekała w środę 3 maja 2017 r. na miłośników jazdy na łyżworolkach, wrotkach i nartorolkach. 
Na torze wyścigowym w Poznaniu-Przeźmierowo ponad 300 zawodników z Polski, Słowacji wzięło udział w sportowej rywalizacji. Dziewiąta wrotkarska majówka "ZICO-RACING" była wyjątkowa - nie tylko ze względu na frekwencję, ale także ze względu na atrakcje dla najmłodszych "speedowców", które rywalizowały na dystansach: 400m, 1000m, 3000m. 

Rolkarze U.K.S. "ZWOLEŃ-TEAM" zaprezentowali się na najwyższym poziomie wśród czołowych klubów polskich zdobywając siedmiokrotnie podium: 

Klaudia Tyszkiewicz II miejsce /j.w./

Zosia Kotfasińska I miejsce /kat. 14-15 lat - 3000m/ absolwentka

W grupie seniorskiej, na prawdziwych śmiałków czekał dystans 20 km /5 okrążeń toru/, w którym to I miejsce zajął trener Zwoleń-Team rywalizujący z rolkarzami tym razem na wrotkach tradycyjnych. Na ok. 180 startujących rolkarzy z całej Polski 53 miejsce w open, ale na wrotkach to dobry prognostyk przed zbliżającymi się Torowymi Mistrzostwami Polski w Tomaszowie Lubelskim /czas: 00:47:32:10 nowy rekord toru, tempo: 25,2km/h /. 

"Przed nami  najważniejsze zmagania sportowe Torowe Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim w Tomaszowie Lubelskim 12-14 maja 2017 r. - trzymajcie za nas kciuki !!!" mówi - Trener.

═════════════════════════════════════════

Rolkarze "ZWOLEŃ-TEAM" wracają z Pucharu Polski w Grodzisku Wielkopolskim z 4-krotnym podium

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Gotowi, mocni jak nigdy wcześniej, zawodnicy UKS ZWOLEŃ-TEAM zameldowali się 30 kwietnia 2017 r. na starcie Pucharu Polski we wrotkarstwie szybkim w Grodzisku Wielkopolskim /350 zawodników: 130 dzieci/młodzież, 220 dorośli/. 

Po solidnie przepracowanej zimie /w tym treningach z łyżwiarstwa szybkiego/, wielu treningach indywidualnych i grupowych, godzinach spędzonych na hali, w plenerze, treningach terenowych, siłowni i zajęciach Lifefitnessclub rolkarze "ZWOLEŃ-TEAM" zdobyli czterokrotnie podium na Pucharze Polski. 

Dystans 1 km /r. 2007-2008/:
VI miejsce Amelia Kowalczyk  kl. II 00:02:39

Dystans 3,1 km /K1 r. 2005-2006/:
V miejsce Klaudia Tyszkiewicz  kl. V 00:07:19


Dystans 3,1 km /K2 r. 2003-2004/:
II miejsce Zosia Kotfasińska  - absolwentka 00:06:07

VI miejsce Olivia Kowalczyk  - absolwentka 00:07:24

Dystans 3,1 km /M2 r. 2003-2004/:

VI miejsce Artur Janiszewski  kl. VI 00:07:35

Dystans 9,3 km /Mężczyźni/:
I miejsce TRENER 00:17:02 - tytuł obroniony z ubiegłego roku

po 20 minutowej przerwie królewski dystans 21,7 km /Mężczyźni/:
TRENER XV miejsce w OPEN na 185 startujących 00:37:42 /IV miejsce w M30-39/

 

"Przy dużym wsparciu ze strony rodziców, przyjaciół, instruktorów-trenerów nasi rolkarze wzmocnieni nie tylko fizycznie, ale także mentalnie wśród czołowych KLUBÓW POLSKICH /Legia Warszawa, Sparta Grodzisk, Rolla Speed Toruń, Znicz Kłodzko, Tomaszów Lubelski ... trenujących 10-15 lat/ zdobyli czołowe lokaty. Półroczne, systematyczne przygotowania zaowocowały. Miło jest widzieć rozwijającą się młodzież, ich postępy, wysiłek wkładany w pasję, którą kochają... Wyznaczyliśmy ambitne cele, układaliśmy wspólne strategie czego efektem były nasze barwy na podium. Mamy nadzieję, że wrotkarstwo: rekreacyjne, szybkie na stałe wpisze się w tradycje sportowe naszej Gminy i Miasta Gostynina. 
Przed nami "Wrotkarska Majówka" na torze w Poznaniu 3 maja 2017 r. oraz Torowe Mistrzostwa Polski w Tomaszowie Lubelskim 12-14 maja 2017 r. - trzymajcie za nas kciuki !!!" mówi - Trener Ł.Flejszer

Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Gostynina, Urzędu Gminy Gostynin

═════════════════════════════════════════

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W "OSTATNI CZWARTEK KWIETNIA" NASZE TALENTY WOKALNE ZAPREZENTOWAŁY SIĘ PODCZAS XXIII PRZEGLĄDU MUZYCZNEGO GAMA 2017 w MCK W GOSTYNINIE 

27 kwietnia 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Przeglądzie Muzycznym Gama 2017 organizowanym już po raz dwudziesty trzeci przez Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie. W tym roku uczestniczyło w nim ponad stu wykonawców, poziom występujących był bardzo wysoki. Na zmagania konkursowe zawitali wokaliści z: Płocka, Łącka, Duninowa, Iłowa, Gostynina, Emilianowa, Białotarska, Teodorowa, Luciena, Zwolenia.  

            W kategorii uczniów do lat dziesięciu wystąpiła uczennica klasy II: Amelia Kowalczyk,  do występu przygotowała ją pani Anna Dąbrowska. W kategorii klas IV- VI wystąpili uczniowie przygotowani przez pana Łukasza Flejszera: Klaudia Tyszkiewicz, Igor Skrzeczkowski, Filip Sztopel oraz Weronika Paliwoda. Spośród uczestników tej kategorii jury doceniło predyspozycje wokalne  Weroniki, którą nagrodziło wysokim DRUGIM miejscem.

         Mimo, że poziom występujących, wykonawców był niezmiernie wysoki,  wszyscy nasi uczniowie zaprezentowali się doskonale. 

Jesteśmy z Was dumni !!!

═════════════════════════════════════════

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

VI FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW

 

VI Festiwal Młodych Talentów  Muzycznych z oddziałów przedszkolnych i klas I-III z 25 kwietnia  2017r., przeszedł do historii naszej szkoły. W tym roku najwięcej uczestników zgłosiło się z Oddziałów Przedszkolnych naszej gminy. W festiwalu uczestniczyły cztery szkoły oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  z Gostynina. Gośćmi byli zastępca Wójta Gminy Gostynin-Pan Andrzej Szyszka, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi  w Białem -Pani Krystyna Janiszewska, absolwent naszej szkoły Pan Paweł Adamczewski. Tradycją festiwalu jest zapraszanie  absolwentów, którzy rozwinęli swój talent muzyczny, i właśnie Paweł jest tego przykładem. Jest bowiem od paru miesięcy organistą w Parafii Św. Marcina w Gostyninie.

 

Reprezentacje przedszkoli i szkół wykonywały  piosenki o tematyce wiosennej i dowolnej. Festiwal to również okazja do prezentowania talentów muzycznych uczniów naszej szkoły. W festiwalu nie ma przegranych, doceniamy talent i pracę każdego dziecka i ich nauczycieli-opiekunów. Zachęcamy rodziców, aby wspierali własne dzieci w rozwijaniu ich różnorodnych  talentów. Występujący uczniowie z naszego festiwalu zawsze  wyjeżdżają z dyplomami, upominkami.  W tym roku jury jednomyślnie przyznało  następujące miejsca:

W kategorii Oddziały przedszkolne:

I miejsca: Oddział Przedszkolny przy SP w Sokołowie

                  Oddział Przedszkolny przy SP w Teodorowie

II miejsca: Oddział Przedszkolny przy ZSPiG w Emilianowie 

                   Oddział Przedszkolny przy ZSPiG w Solcu

III miejsca: Oddział Przedszkolny przy ZSPiG w Białotarsku

                   Oddział Przedszkolny przy ZSPiG w Lucieniu

                   Oddział Przedszkolny przy ZSPiG w Sierakówku

W kategorii  klas I-III:

I miejsca: Szkoła Podstawowa z Lucienia

                Szkoła Podstawowa z Solca

                Szkoła Podstawowa z Teodorowa

II miejsca: Szkoła Podstawowa z Białotarska

                 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Gostyninie

═════════════════════════════════════════

 Dzień Ziemi

 

W dniu 21 kwietnia z okazji Dnia Ziemi odbył się apel pod hasłem „Drzewo  - Twój przyjaciel” .Uczniowie klasy V i klasy I pod opieką p.  Moniki Kacprzak i p. Anny Krawczyk zaprezentowali rolę drzew w przyrodzie i dla człowieka oraz wskazali powody, dla których warto sadzić drzewa.   

Uczniowie klasy IV pod opieką p. Agnieszki Kowalskiej przygotowali makiety „Tajemniczego ogrodu”. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego posadzili symbolicznie krzew na terenie przyszkolnego ogródka.

 

═════════════════════════════════════════

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Samolotem z Warszawy do Gdańska…

Dnia 12 kwietnia 2017 roku uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunkami: p. Anną Dąbrowską i Anną Smyczyńską udali się na wycieczkę do Gdańska.

            Wyjazd rozpoczął się od zbiórki przed szkołą już o 3.30. Autokarem firmy „Ban-Tur” dojechaliśmy do Warszawy na Lotnisko Fryderyka Chopina. Następnie odbyła się odprawa. O godzinie 8.10 siedzieliśmy wygodnie w samolocie, którym lecieliśmy do Gdańska. Lot trwał około 40 minut. Z lotniska w Gdańsku udaliśmy się pociągiem do Sopotu. Po spacerze na sopockim Molo wróciliśmy pociągiem do Gdańska, gdzie zwiedzaliśmy Stare Miasto wraz z najważniejszymi zabytkami: Pomnik Neptuna, Złota Brama, Bazylika. Zmęczeni, ale i zadowoleni, mieliśmy chwilkę na zakup pamiątek. Po posiłku w Mc Donald pociągiem InterCity udaliśmy się w drogę powrotną do Kutna, a stąd autobusem do szkoły.

Wycieczka była bardzo udana. Zobaczyliśmy wiele interesujących miejsc. Panowała miła atmosfera. Zrobiliśmy sporo pamiątkowych zdjęć. Pomimo zmęczenia byliśmy bardzo zadowoleni.  Z pewnością zawdzięczamy to Agencji Turystycznej „Ban-Tur”, a przede wszystkim panu Zbigniewowi Chorążkowi, który wzorowo zrealizował program wycieczki.

═════════════════════════════════════════

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

ROLKARZE UKS Z DOROBKIEM MEDALI W STOLNIE !!!


W sobotę
8 kwietnia 2017 roku w Stolnie /woj. kujawsko-pomorskie/ odbyły się pierwsze w tym sezonie Ogólnopolskie Zawody Sportowe "ROLL & RUN" we wrotkarstwie szybkim, dwuboju oraz bieganiu. 

Sezon zmagań sportowych w Polsce rozpoczęły dzieci na rolkach w kategorii wiekowej 7-9 lat, w których to III miejsce zajęła Amelia Kowalczyk /UKS ZWOLEŃ-TEAM.

W kolejnym starcie 10-12 lat: V miejsce Klaudia Tyszkiewicz, natomiast w kategorii wiekowej 13-15 lat:

 II m Zosia Kotfasińska - absolwentka, VI Olivia Kowalczyk - abolwentka, VII Artur Janiszewski, VIII Weronika Paliwoda.

Oprócz zmagań na rolkach dzieci i młodzież rywalizowała również w konkurencjach biegowych na dystansach 600m-1000m. 
W kategorii wiekowej 10-12 lat:  II miejsce przypadło Klaudii Tyszkiewicz.
W starszej kategorii 13-15 lat:  IV m osiągnęła Zosia Kotfasińska - absolwentka.

Kolejnym punktem programu były zawody na rolkach fitness /koła do 90mm/, w których to I miejsce zdobył Trener UKS ZWOLEŃ-TEAM z czasem 00:09:51 na dystansie 5,25km.

Królewskim dystansem zmagań w Stolnie był półmaraton na dystansie 21 km, w którym to wystartowało 110 zawodników z całej Polski. Trener ZWOLEŃ-TEAM po doskonałej jeździe i 50 metrowym finishu, oderwaniu się z drugiego peletonu zajął w open VIII miejsce /natomiast w U30-39 IV miejsce/ z czasem 00:37:29, w ubiegłym roku XIII m czas 00:40:14. 

"Wróciliśmy ze Stolna ze zdobyczami na podium! Cieszy fakt, iż nasi zawodnicy wytrzymali presję podczas wysokiego poziomu zawodów oraz pokazali swoje umiejętności rywalizując w ogólnopolskiej obsadzie. 
Podium "jednego" jest zawsze podkreśleniem pracy wielu osób (wsparcie rodziców, przyjaciół, całego zespołu)... Często niezauważalna energia, długotrwała determinacja i wytrwałość skrywa się za sukcesem. Nasz klub wrotkarski ze Stolna wraca z 7 medalami! Bardzo udany weekend i kto by pomyślał, że w Gminie i Mieście Gostynin można wychować rolkarzy?" - Trener

═════════════════════════════════════════

CZWÓRKA LAUREATÓW

KONKURSU PLASTYCZNEGO

"PISANKA 2017"

 

Miło nam pochwalić się sukcesami plastycznymi uczniów naszej szkoły, którzy znaleźli się w gronie 20 laureatów wiosennego konkursu PISANKA /XI edycja/ zorganizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie. 

 

Laureaci naszej szkoły:
Weronika LEWANDOWSKA z klasy V
Mikołaj JUSTYŃSKI z klasy VI
Patrycja MATUSZEWSKA z klasy IV
Weronika TADEUSIAK z klasy V

nauczyciel plastyki: p. Ł.Flejszer

Uroczysta gala wręczenia nagród połączona z wystawą prac konkursowych odbyła się 7 kwietnia 2017 r. w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie.

═════════════════════════════════════════

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

XXXXII RAJD „PRIMA APRILIS”

W dniu 8 kwietnia 2017 roku drużyna ze Szkoły Podstawowej w Zwoleniu  wzięła udział w XXXXII Rajdzie „Prima Aprilis” zorganizowanym przez Zarząd PTTK Oddział Gostynin. Uczniowie pod opieką  p. Moniki Kacprzak poznawali walory krajoznawcze Ziemi Gostynińskiej. Podczas rajdu uczniowie wysłuchali pogadanki przewodnika, który opowiadał o ciekawych miejscach znajdujących się na trasie rajdu.  Opiekunowie przeprowadzili konkurs przyrodniczy i wyłonili zwycięzców, którzy otrzymali symboliczne upominki. /Opracowała: Monika Kacprzak/

═════════════════════════════════════════

KLAUDIA TYSZKIEWICZ i MAJA GUTKOWSKA z klasy V laureatkami kwietniowego konkursu plastycznego "MARZANNA 2017" zorganizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie /nauczyciel plastyki p. Ł.Flejszer/.

 

 

 

═════════════════════════════════════════

Uczennica ze Zwolenia z drugim miejscem

w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 

W XV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Tradycje Wielkanocne" zorganizowanym 
przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki uczennica Szkoły Podstawowej w Zwoleniu 
Maja Gutkowska (10 lat) otrzymała II nagrodę w kategorii 10-12 lat.

 
Nagrodzona praca w technice mieszanej powstała pod kierunkiem nauczyciela plastyki p. Ł.Flejszera.

═════════════════════════════════════════

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

DZIEŃ KOBIET

W dniu 8 marca 2017 r. uczniowie naszej szkoły przygotowali uroczystą akademię dla wszystkich Kobiet i Kobietek.

Montaż słowno-muzyczny pt. „Wiersze dla Kobiet” przeplatany był poezją do świętujących Pań.

Życzenia Paniom złożył Pan Dyrektor, Samorząd Uczniowski oraz przewodnicząca Rady Rodziców.

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

CHOINKA NOWOROCZNA 2017

Zabawa choinkowa w tym roku szkolnym odbyła się 3 lutego 2017 r., która dla społeczności szkolnej była niebywałym wydarzeniem.

„Taneczna" muzyka dostarczyła uczniom, absolwentom i sympatykom szkoły wiele miłych wrażeń.

Rada Rodziców zorganizowała sklepik, który cieszył się dużym powodzeniem oraz zakupiła paczki dla dzieci.

Punktem kulminacyjnym Choinki była wizyta Mikołaja, który przybył do szkoły i rozdawał prezenty wszystkim dzieciom, 
także tym najmłodszym, zamierzającym rozpocząć naukę w naszej szkole.

organizatorzy: Rada Rodziców

 

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

XI TURNIEJ W BADMINTONA W ZWOLENIU 

W dniu 27 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu odbył się XI Szkolny Turniej w Badmintona, a zarazem „VI TURNIEJ W BADMINTONA o Puchar Radnego Gminy Gostynin” p. Szymona Szczypawki.


Zorganizowane zawody miały na celu: 
- popularyzowanie i upowszechnianie mało promowanej dyscypliny, jaką jest badminton wśród uczniów, 

- stwarzanie możliwości uczestnictwa w sportowej rywalizacji, a także wyłonienie zwycięzców. 


Gry eliminacyjne w listopadzie-grudniu uczniowie klas IV-VI rozgrywali na sali gimnastycznej podczas dodatkowej czwartej godziny WF. 

System rozgrywek, jaki obowiązywał podczas Turnieju: w każdej klasie „dwie grupy (oddzielnie dziewczęta i chłopcy) rywalizujący w swojej grupie systemem „każdy z każdym”.

Finaliści w dniu 27 stycznia 2017 r. mieli możliwość zaprezentowania się przed zaproszonym Gościem – Patronem turnieju, Radą Pedagogiczną i społecznością szkolną. 

Finałowe mecze zostały rozegrane o miejsca I-II-III między najlepszymi dziewczętami z klas IV-VI: 

Olą Dymowską, Klaudią Tyszkiewicz, Weroniką Paliwodą  oraz między najlepszymi chłopcami z klas IV-VI: Adrianem Kowalskim, Filipem Sztopel, Arturem Janiszewskim.


WYNIKI RYWALIZACJI:
I miejsce zajęli: Weronika Paliwoda (kl. VI), Filip Sztopel (kl. V).
II miejsce: Klaudia Tyszkiewicz (kl. V), Artur Janiszewski (kl. VI).
III miejsce: Ola Dymowska (kl. IV), Adrian Kowalski (kl. IV).


Oprócz sportowej rywalizacji chętni uczniowie zaprezentowali swoje prace plastyczne promujące dyscyplinę sportową "badminton" w formie plakatu, z których to p. Szymon Szczypawka oraz Dyrekcja wyłonili 3 prace: Olivii Morawskiej, Dominiki Ignaczak i Mikołaja Justyńskiego. 
Nagrody za wyróżnienia plastyczne ufundowała rada Rodziców szkoły.


Na zakończenie niespodzianką turnieju był mecz pokazowy p. Szymona z nauczycielem WF/organizatorem, inicjatorem Turnieju p. Łukaszem.

Wszyscy uczestnicy otrzymali piękne dyplomy za ambitny udział, finaliści puchary.

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

VII Festiwal Kolęd i Pastorałek w SP 1

z podwójnym "drugim" miejscem i "trzecim"

W Szkole Podstawowej nr 1 w dn. 25 stycznia 2017 r. odbył się VII Festiwal Kolęd i Pastorałek.
Organizatorami konkursu były SP1, Parafia pw. Miłosierdzia Bożego oraz Starostwo Powiatowe.
Przed jury, w którym zasiedli: 
Katarzyna Lisiecka, Gabriel Zielak, Edwin Ciesielski oraz Andrzej Ziółkowski zaprezentowało się 44 wykonawców, podzielonych na 3 kategorie wiekowe, w tym soliści i duety.

A oto wyniki naszych solistek:
w KATEGORII SOLO 7-9 lat: 

Amelia Kowalczyk z II klasy zajęła DRUGIE MIEJSCE

opiekun: p. A.Dąbrowska

w KATEGORII SOLO 10-12 lat: 

Klaudia Tyszkiewicz z V klasy TRZECIE MIEJSCE  

Weronika Paliwoda​ z VI klasy DRUGIE MIEJSCE

opiekun: p. Ł.Flejszer

GRATULUJEMY TALENTOM WOKALNYM !!!

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

,,Dzień  Babci  i  Dziadka”   pod takim tytułem odbyło się w szkole coroczne spotkanie z wnukami.  Dyrektor szkoły w imieniu całej  społeczności  powitał przybyłych gości.  Złożył życzenia  Babciom i Dziadkom, podkreślił  jaką rolę spełniają  współcześnie w wychowaniu dzieci. Widzimy codziennie ich w szkole jak pomagają swoim wnukom pokonać  drogę do szkoły i służą pomocą w każdej sytuacji.  Wieku z nich opiekują się, gdy rodzice pracują.

          A  ukochane wnuki  na tę okoliczność  przygotowały wiersze, piosenki, upominki a nawet  taniec. W emocjonalny sposób wyrażały swoją wdzięczność i podziękowanie, za to że mają swoje Babcie i Dziadków. Przygotowana inscenizacja wiersza J. Brzechwy ,, Rzepka”, przeniosła ich w czas, gdy sami uczyli się tego wiersza na pamięć. Wielu z nich pamiętało doskonale jego treść. Każdy występ wnuków nagradzali gromkimi brawami. Po odśpiewaniu ,,Stu lat” swoim ,,dziadkom”, uczniowie zaprosili ich na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców  z każdej klasy. Spotkania takie są okazją do utrwalania więzi rodzinnych, przekazywania tradycji, a samym dziadkom  okazją do spotkania się z innymi, wymianą doświadczeń i do wspomnień.

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Jasełka Bożonarodzeniowe w naszej szkole

            Tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka przygotowywane przez uczniów pod opieką nauczycieli. Nie inaczej było w tym roku: 20 grudnia 2016 r. o godzinie 12.00 w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się: Pan Dyrektor Tadeusz Fijałkowski, Sekretarz Gminy Gostynin Pani Marzena Bulińska, Radny Gminy Gostynin Pan Szymon Szczypawka, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Edyta Grzelecka, nauczyciele, emerytowani nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz członkowie ich rodzin.

Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. O dobrą zabawę i miłe doznania słuchowe zadbali zaś zdolni aktorzy i wokaliści. Scenariusz Jasełek zawierał treści ekologiczne. Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii i Józefa, do nich i małego Jezuska przybyli honorowi  goście: zwierzęta, dzieci, aniołowie, pastuszkowie oraz  trzej  królowie.  Całość przedstawienia przeplatana była kolędami i pastorałkami.

             Wszystkim, którzy przeczytają sprawozdanie z Jasełek, życzymy otwartości na innych, zwykłego uśmiechu i gestu podania ręki drugiemu człowiekowi, powodującego przemianę w innych i w nas samych.

 

Udział uczniów naszej szkoły w

I Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek

zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Trębkach 

       14 grudnia 2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Trębkach.

      W tym roku uczestniczyło w nim ponad czterdziestu wykonawców. Poziom występujących był bardzo wysoki. Na zmagania konkursowe zawitali wokaliści z: Lucienia, Sierakówka, Solca, Sokołowa, Szczawina, Strzelca, Trębek, oraz ze  Zwolenia.

     W kategorii dzieci z klas I-III naszą szkołę dzielnie reprezentował Hubert Tyszkiewicz z klasy I, którego przygotowała pani Anna Krawczyk oraz Amelka Kowalczyk z klasy II,  przygotowana przez panią Annę Dąbrowską.

       W kategorii klas IV- VI wystąpiły uczennice przygotowane przez pana Łukasza Flejszera: Klaudia Tyszkiewicz z klasy V oraz Weronika Paliwoda z klasy VI. Weronika zajęła bardzo wysokie, bo drugie miejsce. Spośród uczestników tej kategorii jury w szczególny sposób doceniło predyspozycje wokalne Klaudii Tyszkiewicz, która otrzymała nagrodę Grand Prix .

      Po raz kolejny nasi uczniowie zaprezentowali swe talenty wokalne. Mimo, że poziom występujących, wykonawców był niezmiernie wysoki,  wszyscy nasi uczniowie zaprezentowali się doskonale. Świadczyły o tym brawa  i słowa uznania widzów oraz dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymane przez naszych wychowanków.  

Gratulujemy ! Jesteśmy z was dumni!

 

BAL ANDRZEJKOWY

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. W piątek 25 listopada Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem panią Agnieszką Kowalską zorganizował BAL ANDRZEJKOWY dla całej społeczności uczniowskiej. Jedna z izb lekcyjnych została zamieniona w "salę wróżb".  Uczniowie z klasy piątej i szóstej zadbali o magiczny nastrój. Każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw z niecierpliwością przekłuwał papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii, losował magiczne bileciki, na których widniały nazwy zawodów przyszłości, przebijał balony, by odczytać przepowiednię. Katalog wróżb był obszerny i bogaty, a każdy pragnął wywróżyć sobie coś wyjątkowego. Wiele śmiechu i radości dostarczały uczniom przepowiednie. 

Podczas wróżbiarskiego wieczorku była też  dyskoteka. Dużą atrakcją andrzejkowego balu był pokaz strojów, przygotowanych specjalnie na ten tajemniczy wieczór. Wszyscy bawili się świetnie. Chętnie zajmowali miejsce na parkiecie i tańczyli w rytm ulubionej muzyki, przygotowanej przez pana Łukasza Flejszera. Uczniowie zakończyli dyskotekę andrzejkową w dobrym i radosnym nastroju. Byli zmęczeni, ale zadowoleni.

 

III GMINNY KONKURS POEZJI PATRIOTYCZNEJ

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Po raz trzeci w naszej szkole 15 listopada 2016r. odbył się  Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. Nie bez przyczyny odbywa się on w listopadzie – miesiącu, w którym Polacy świętują Odzyskanie Niepodległości. Jest to dobra okazja, aby młodzi ludzi sięgnęli do poezji sławiącej piękno, historię i tradycje naszej Ojczyzny.

Konkurs ma na celu pielęgnowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie piękna i wartości  narodowej kultury, rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci. W konkursie wzięli udział uczniowie  ze wszystkich szkół z terenu gminy Gostynin.  Uczniowie, którzy przeszli eliminacje w swoich szkołach, zaprezentowali przygotowane utwory przed swymi rówieśnikami i jury. Organizatorem tego przedsięwzięcia były nauczycielki: Pani Agnieszka Kowalska i Pani Teresa Murawska, a oprawę muzyczną  przygotował Pan Łukasz Flejszer. Uczniów oceniało jury w składzie: Pani Katarzyna Leśniewska - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie, Pani Barbara Gierula – emerytowana nauczyciela naszej szkoły i Pani Zenona Radzka – gostynińska poetka.

Nagrodzeni zostali następujący uczniowie:  za ekspresję i siłę wyrazu z jaką zaprezentowali wiersze:  Wiktoria Krajewska ze szkoły w Lucieniu i Oskar Rowińska ze szkoły w Emilianowie, zostali nagrodzeni ex aequo I miejscem.

II miejsce – Oliwier Myszkowski ze szkoły w Sokołowie oraz ex aequo Michał Pasikowski z Sierakówka

III miejsce – Oskar Kućba z Solca  i Bartosz Laskowski – uczeń naszej szkoły.

Uczestnicy konkursu odkryli przed słuchającymi piękno Ojczyzny ubrane w poetyckie słowo. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

Podczas konkursu nietypową lekcję patriotyzmu  przy udziale uczniów przeprowadził wieloletni nauczyciel naszej szkoły, historyk Pan Stanisław Adamski. Uczniowie pomimo młodego wieku pozytywnie zaskakiwali zebranych  swoją wiedzą na temat historii naszego narodu.

 

Pasowanie na przedszkolaka i pierwszaka

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Dnia 8 listopada 2016r. w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania dzieci z oddziału przedszkolnego na przedszkolaków oraz Ślubowania uczniów klasy I. Uroczystość - obok rodziców i dziadków - uświetnili zaproszeni goście: p. Agata Uczciwek - przedstawiciel Gminy Gostynin, p. Mirosława Broda - przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Gostyninie oraz przewodnicząca Rady Rodziców - p. Edyta Grzelecka. W tym dniu przedszkolaki i uczniowie klasy I zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne. Do części artystycznej przygotowywały dzieci -panie: Krystyna Olobry i Anna Krawczyk. Rodzice i goście nagradzali dzieci gromkimi brawami. Pierwsi przysięgę złożyli przedszkolacy, następnie w podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym uczniowie klasy I ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami...
Następnie p. dyrektor - Tadeusz Fijałkowski pasował symbolicznym ołówkiem dzieci z OP na przedszkolaków oraz klasę I -na uczniów naszej szkoły.

W miłej atmosferze życzenia dzieciom złożyli: pan dyrektor, zaproszeni goście, koleżanki z klasy IV i Samorząd Uczniowski. Każde dziecko otrzymało od gości i SU upominki, a uczniom kl. I przedstawicielka Banku Spółdzielczego - p. M. Broda wręczyła książeczki oszczędnościowe SKO z wkładem 10 zł i zachętą do dalszego oszczędzania.
Po uroczystej akademii rodzice zorganizowali "słodki" poczęstunek dla dzieci, rodziców i zaproszonych gości. Ten szczególny dzień na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków, pierwszaków i ich rodziców.

 

Owocny udział uczennic naszej szkoły w  XXII Przeglądzie Piosenki Podróżnej

,, Jesień” 2016 zorganizowanym przez Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie.

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij GOSTYNIN.INFO

   03 listopada 2016 r. w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie odbył się XXII Przegląd Piosenki Podróżnej ,,Jesień”.  Uczestnicy przyjechali z Płocka, Iłowa, Duninowa, Łącka oraz Gostynina, tradycyjnie wzięli w nim również udział uczniowie naszej szkoły.

     W kategorii do lat 10 naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy drugiej: Amelia Kowalczyk i Amelia Stawicka. Ogromny sukces odniosła  Amelia Kowalczyk  jej śpiew zachwycił  jury, które przyznało jej pierwsze miejsce. Drugoklasistki do występu przygotowała pani Anna Dąbrowska.

 W kategorii klas IV – VI wystąpiła Klaudia Tyszkiewicz z klasy V i Weronika Paliwoda z klasy VI. Starsze  koleżanki do występu przygotował pan Łukasz Flejszer.

  Mimo, że poziom uczestników występujących podczas przeglądu był bardzo wysoki nasze uczennice zaprezentowały się doskonale, prezentując swoje talenty wokalne  godnie reprezentowały naszą szkołę.  

   Dziewczętom gratulujemy i życzymy kolejnych, udanych występów.

 

OLIWIA MORAWSKA LAUREATKĄ

KONKURSU PLASTYCZNEGO "JESIEŃ 2016"


W dn. 28 października 2016 r. z ponad 200 prac plastycznych jury MCK w Gostyninie wyłoniło 20 laureatów 

(w tym nagroda dla uczennicy ze Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu):
OLIWII MORAWSKIEJ - kl. V (farby plakatowe "PANI JESIEŃ") 

 

KLAUDIA TYSZKIEWICZ Z WYRÓŻNIENIEM W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 
"PRZYRODA GOSTYNIŃSKA W OBIEKTYWIE 2016"21 października 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie rozstrzygnięto VII edycję Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Przyroda gostynińska w obiektywie” 
organizowanego przez Starostę Gostynińskiego dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Komisja wybrała w poszczególnych kategoriach laureatów oraz osoby wyróżnione, którą została uczennica naszej szkoły:
Klaudia Tyszkiewicz – zdjęcie: „Jezioro łabędzie” w m. Gaśno gm. Gostynin /WYRÓŻNIENIE/

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

             Nasza szkoła  postanowiła pomóc hospicjom prowadzonym przez Caritas w Płocku. Z inicjatywy katechetki Pani Renaty Matuszewskiej przyłączyliśmy się do akcji  "Pola Nadziei". Jest to międzynarodowa akcja niesienia pomocy podopiecznym hospicjów realizowana wyłącznie przez hospicja, w tym prowadzone przez Caritas Diecezji Płockiej.   W roku 2003 "Pola Nadziei" stały się programem ogólnopolskim. Zgodnie z tą ideą „Pola Nadziei” przebiegają  dwuetapowo. Pierwszy etap to kampania jesienna , podczas której powstają żonkilowe pola. Dnia 19.10.2016r. na wyznaczonym miejscu przed  szkołą posadzone zostały sadzonki żonkili przez przedstawicieli dzieci, rodziców oraz zaproszonych gości: koordynatora akcji Caritas Płock Panią Małgorzatę Przemylską, pracownikiem biura Panią Sandrą Gapińską, Ks. Dziekana Ryszarda Kruszewskiego oraz Sekretarz Urzędu Gminy Gostynin Panią Marzenę Bulińską. Rozstrzygnięty został również konkurs na najładniejszy strój żonkilowy. Na wiosnę czeka nas drugi etap, podczas którego zakwitną już żonkilowe pola nadziei. Będziemy wtedy pozyskiwać fundusze ze sprzedaży żonkili na potrzeby pacjentów hospicjów oraz propagować idee wolontariatu w społeczeństwie. Czekamy więc jak przed naszą szkołą zakwitną kwiaty symbolizujące naszą solidarność z chorymi.

 

UCZENNICE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZWOLENIU z 2 i 3 miejscem

w VIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

"Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży"


Na początku roku szkolnego 2016/2017 Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki był organizatorem VIII Ogólnopolskich Biennali Grafiki Dzieci i Młodzieży. 
Celem konkursu plastycznego było stworzenie ilustracji-GRAFIKI do wiersza Stefana Themersona 
"O stole, który uciekł do lasu".


Ideą konkursu było przybliżenie twórczości Stefana Themersona, wybitnego artysty i płocczanina. 
Wiersz pt. "O stole, który uciekł do lasu" stanowił inspirację tematyczną tegorocznej edycji konkursu dla młodych artystów.


Wśród ogólnopolskich laureatów znalazły się uczennice małej szkoły z GMINY GOSTYNIN - Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu:
II miejsce: Aleksandra Dymowska - ucz. kl. IV
III miejsce: Patrycja Matuszewska - ucz. kl. IV

nauczyciel plastyki: p. Łukasz Flejszer

technika wykonania prac: 
LINORYT

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Dzień  Edukacji  Narodowej w naszej szkole

12 października 2016 roku był dniem szczególnym w naszej szkole, świętem uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.  W tym dniu obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej oraz uroczyste otwarcie zmodernizowanego boiska szkolnego, na którym założono sztuczną trawę, wstawiono nowe bramki. Na święto przybyli  zaproszeni goście: wójt Gminy Gostynin p. Edmund Zieliński, sekretarz Urzędu Gminy Gostynin p. Marzena Bulińska, skarbnik Gminy p. Patrycja Rosa oraz radny Gminy Gostynin p. Szymon Szczypawka. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję złożyć wszystkim podziękowania za przekazywaną wiedzę, za trud włożony w edukację i wychowanie, za cierpliwość i uśmiech codzienny. Uczniowie klas II- VI   przedstawili  program artystyczny. Były to scenki z życia szkoły na wesoło.

            Do życzeń przyłączył się pan dyrektor Tadeusz Fijałkowski, Samorząd Szkolny oraz Rada Rodziców. Tradycyjnie dyrektor szkoły wręczył nagrody nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.

 

Artur i Klaudia - rolkarze ZWOLEŃ-TEAM w Grójcu z 3 miejscem

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Udanymi startami w VI edycji zmagań rolkarzy w Grójcu 2.X.2016 r. U.K.S. ZWOLEŃ-TEAM potwierdzili swoją przynależność do czołówki ogólnopolskich zawodników w jeździe szybkiej na rolkach. 
Wysokie miejsca wywalczone w sprincie jak i biegu na 10 km to świetny prognostyk przed kolejnym sezonem 2017. 
Pomimo, iż grupa trenuje od marca 2016 rywalizujemy z czołowymi zawodnikami uprawiającymi wrotkarstwo szybkie od 10 lat. 
Cel i marzenia na nowy sezon 2017 ... udział i uplasowanie się na podium w torowych Mistrzostwach Polski naszych zawodników
 - mówi trener Łukasz Flejszer. 

WYNIKI "VI EDYCJI GRÓJECKIEJ DYCHY" sprint:

Klaudia Tyszkiewicz - 200m - V m
Artur Janiszewski - 400m - 
III m

WYNIKI "VI EDYCJI GRÓJECKIEJ DYCHY" 10km:
nauczyciel Łukasz Flejszer - IV open - I m w M30-39 - czas 18:02

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

DZIEŃ CHŁOPAKA W NASZEJ SZKOLE

 Dzień 30 września był dniem szczególnym dla męskiej części naszej szkolnej społeczności. Świętowaliśmy wtedy Dzień Chłopaka. Dziewczęta z Samorządu Uczniowskiego przygotowały dla swoich kolegów słodkie upominki i ognisko z kiełbaskami.  Przeprowadzony został też  plebiscyt „Siedmiu Wspaniałych”. A oto wyniki:

Zawsze Uśmiechnięty: Hubert Tyszkiewicz

Sportowiec Roku: Filip Sztopel

Pozytywnie Zakręcony: Mikołaj Justyński

Przystojniak: Miłosz Fijałkowski

Prawdziwy Przyjaciel: Kacper Tadeusiak

Na nim zawsze można polegać: Kacper Lewandowski

Chodząca encyklopedia: Igor Skrzeczkowski

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 Przez całą dzień wszystkim dopisywał  dobry humor i wspaniała zabawa, a nasi panowie mamy nadzieję, że będą mile wspominać swoje święto.

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Powitanie nowego roku szkolnego

,, Witaj szkoło’’- pod takim hasłem odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017. Tradycyjnie przy takich uroczystościach poczet sztandarowy wprowadził flagę a wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy.

            Na tę okoliczność uczniowie klasy III w piosenkach i wierszach powspominali miniony czas odpoczynku, zabawy czyli wakacji. Witając się ze szkołą, zachęcali swoich kolegów i koleżanki do systematycznej nauki, przestrzegania ustalonych w niej zasad, a przede wszystkim,  by się w niej dobrze i bezpiecznie czuli. Serdecznie powitali nowych uczniów, szczególnie przedszkolaków i pierwszoklasistów. Podobne słowa uczniowie skierowali do rodziców, by byli współtwórcami  atmosfery zaufania i troski o swoje dzieci. Dyrektora, radzę pedagogiczną i pracowników szkoły prosili o wyrozumiałość i wiarę w chęci uczniów do nauki i właściwego zachowania się.

W dalszej kolejności Dyrektor poinformował wszystkich o organizacji nauki w roku szkolnym, omówił główne założenia pracy szkoły, przekazał bieżące ogłoszenia. Złożył podziękowania za przygotowanie szkoły do rozpoczęcia roku.

Na koniec pierwszego dnia pobytu w szkole uczniowie wraz z licznie przybyłymi rodzicami rozeszli się do klas na spotkania z wychowawcami.

Wszystkim życzymy udanego roku szkolnego!

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

 

ROLKARZE Z GMINY GOSTYNIN

NA PODIUM W KOPALINIE-CHOCZEWIE

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

    W niedzielę 19 czerwca 2016 r. w ramach Pucharu Kaszub we Wrotkarstwie Szybkim rozegrano zawody w Kopalinie, gdzie rolkarze walczyli w Długodystansowym Pucharze Polski. Oprócz maratonu oraz półmaratonu odbyły się wyścigi dla szkół podstawowych oraz gimnazjum na krótszych dystansach dostosowanych do wieku i możliwości. Gminę Gostynin reprezentowali zawodnicy i zawodniczki klubu "ZWOLEŃ-TEAM" zajmując czołowe lokaty: 

1 miejsce /wśród dziewcząt/,  2 miejsce /wśród dziewcząt i chłopców/, 4 miejsce /wśród chłopców/.

 

PIELGRZYMKA DO SKĘPEGO I SIERPCA

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

   W dniu 18 czerwca 2016r. uczniowie klasy III wraz z rodzicami brali udział w pielgrzymce autokarowej jako dziękczynienie za dar I Komunii św. Wycieczkę zorganizował ks. Artur Ciuba, a opiekunem była p. Renata Matuszewska. Pierwszym punktem było Skępe, gdzie zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Skępskiej. W miejscu objawień Maryi odmówiliśmy wspólnie Litanię loretańską. Następnie wyruszyliśmy do Sierpca. Tam w Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei odprawiona została przez naszego księdza Msza św. W intencji dzieci i ich rodzin. Poznaliśmy historię tego sanktuarium, którym opiekują się siostry Benedyktynki. Siostra Maura Zielińska poczęstowała nas słodkimi wypiekami oraz ofiarowała wodę z cudownego źródełka.

   Ostatnim punktem pielgrzymki było zwiedzanie Muzeum Mazowieckiej Wsi, które bardzo nam się podobało. Na zakończenie jedliśmy kiełbaski z ogniska oraz pajdę wiejskiego chleba ze smalcem i ogórkiem.

   Zarówno pogoda, jak i dobry humor nam dopisywały. Nie możemy się już doczekać kolejnej pielgrzymki.

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Pożegnanie uczniów klasy szóstej

Uroczystość pożegnania odbyła się w dniu 17 czerwca 2016 r. Wśród zaproszonych gości byli: rada pedagogiczna, pracownicy szkoły, rodzice uczniów klasy VI i uczniowie klasy V. Częścią artystyczną uczniowie pożegnali nauczycieli i młodszych kolegów wręczając im upominki. Rodzicom natomiast podziękowali za troskę, opiekę, trud wychowania i pomoc w codziennych szkolnych zmaganiach. Później odbyła się zabawa połączona z poczęstunkiem.

Życzymy tegorocznym absolwentom dobrego startu w nowych szkołach.

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

WYCIECZKA DO STADNINY W ŁĄCKU

W dniu 16 czerwca 2016 roku dzieci z oddziału przedszkolnego z wychowawczynią p. Krystyną Olobry oraz uczniowie klasy I i IV z wychowawczynią p. Anną Dąbrowską udali się z wizytą do Stada Ogierów w Łącku. Była to wycieczka integracyjna, ponieważ dzieciom towarzyszyły ich mamusie.

     Wraz z pracownikiem stadniny, który nas oprowadzał po terenie, zobaczyliśmy stajnie z końmi, kucyki, powozownię z bryczkami, karetami oraz liczne medale i puchary, które zdobyły na zawodach konie. Super atrakcją była przejażdżka bryczką po najbliższej okolicy w promieniach letniego słońca. Wyjazd zakończył się pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

     Apetyt i humor wszystkim uczestnikom wycieczki dopisywał. Mile będziemy wspominać ostatnie przed wakacjami, tak atrakcyjne dni nauki szkolnej.

 

 

II MIEJSCE reprezentacji chłopców ze Zwolenia

w PIŁKĘ RĘCZNĄ podczas XVIII Mistrzostw Powiatu

W dniu 15 czerwca 2016 r. odbyły się XVIII Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej chłopców ze Szkół Podstawowych, w których drużyna ze Zwolenia zajęła II miejsce.

 

MŁODSZA  LIGA   SZKOLNA

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

         Dnia 15.06.2016r. uczniowie klasy III naszej szkoły: Kamil Pokropiński i Igor Skrzeczkowski wzięli udział w Gminnym XVII Konkursie „Młodsza Liga Szkolna” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Sierakówku.

            Zadania konkursowe obejmowały wiadomości i umiejętności z zakresu treści programowych I etapu kształcenia. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 6 drużyn ze szkół Gminy Gostynin. Nasi chłopcy Kamil i Igor zajęli II miejsce. Wykazali się dużą wiedzą.

            Do konkursu zostali przygotowani przez p. A. Krawczyk.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

ZWOLEŃ-TEAM na zawodach rolkarzy w Pruszczu Gdańskim

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

 W dn. 12 czerwca 2016 r. w Pruszczu Gdańskim odbyły się zawody Pucharu Kaszub Rolkarstwa Szybkiego na dystansie 21 km.
W zmaganiach tych Gminę Gostynin reprezentował zawodnik U.K.S. ZWOLEŃ-TEAM Adrian Lewandowski, który na 110 zawodników
zajął piętnaste miejsce w kategorii OPEN /w U20-29 8 miejsce/ z czasem przejazdu 0:40:38.

Gratulujemy !

 

10 pucharów dla rolkarzy z

U.K.S. ZWOLEŃ-TEAM w wyścigu zamkowym


Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

11 czerwca 2016 r. na gostynińskim zamku rozpoczęło się wielkie święto sportowe.
Po raz pierwszy w historii w Gostyninie odbył się bowiem Bieg Zamkowy, który przyciągnał setki mieszkańców oraz uczestników z całej Polski.

Od godziny 9 dzieci zmierzyły się w biegach na dystansach: 800m, 400m i 60m w różnych kategoriach wiekowych. Po biegach maluchów, do startu przygotowały się panie, które musiały pokonać tor o długości 100 m w szpilkach. 

O godzinie 11.30 wystartowali rolkarze /z 25 osobową drużyną ZWOLEŃ-TEAM/, którzy mieli do pokonania trasę o długości 3500m.

Na 12 pucharów zawodnicy i zawodniczki ZWOLEŃ-TEAM zdobyli 10 nagród

 

 

ZWOLEŃ PROMUJE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ

PODCZAS XIV ŚWIĘTA SZKOŁY

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W dn. 10 czerwca 2016 r. podczas 14-tego święta, społeczność Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu zorganizowała gry, zabawy ruchowe, zmagania sportowe dla przybyłych rodzin z Gminy Gostynin.

Od godziny 15 uczestnicy mogli spróbować swoich sił w wieloboju rekreacyjnym: kręgle, mini golf, unihokej, koszykówka, rzuty karne w piłce ręcznej, rzut beretem, ringo, rzut w kalosze. 

Po godzinie 16 odbył się turniej przeciągania liny o puchar Radnego Gminy Gostynin p. Szymona Szczypawki, w którym udział wzięli rodzice, nauczyciele oraz uczniowie. Po trzech emocjonujących pojedynkach najlepsi w tej konkurencji okazali się rodzice. 

 

Niespodziankę sprawił p. Szymon Szczypawka, który przekazał uczniom-sportowcom torbę sportową.

 

Po przeciąganiu liny rozegrano mecz piłki nożnej o puchar wójta Gminy Gostynin pomiędzy rodzicami, a uczniami. Mecz od początku był bardzo emocjonujący i obie ekipy walczyły z całych sił. Po ostatnim gwizdku sędziego lepsi okazali się rodzice, wygrywając z uczniami 4:1.

Imprezie towarzyszyły liczne atrakcje dla dzieci. Dzieci mogły skorzystać m.in z: 
- dmuchanych zjeżdżalni
- zamku wypełnionego kulkami
- jazdy konnej
- trampoliny
- malowania twarzy
- trampolin "jumping frog"
- grupowych zdjęć w przebraniach
- sterowania modelami czołgów, a także 
- zagrać w siatkówkę plażową.
 


Rada rodziców oprócz zorganizowania święta zadbała również o: sklepik z lodami, goframi, ciastami oraz napojami, wspólne grillowanie, pokaz latawców oraz dronów.

 

ZWOLEŃ WYGRYWA CZWARTEK LEKKOATLETYCZNY

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W dn. 9 czerwca 2016 r. na stadionie MOSiR w Gostyninie odbył się CZWARTEK LEKKOATLETYCZNY, w których to Gminę Gostynin reprezentowali Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu.

Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali w czterech konkurencjach: bieg na 60m, rzut piłeczką palantową, skok w dal, 600/1000m - wybierając jedną z nich. Klasyfikację generalną wśród dziewcząt /drużynowo/ wygrała Szkoła ze Zwolenia oraz klasyfikację generalną chłopców również Szkoła ze Zwolenia. 

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

„Warszawa da się lubić …"

Dnia 06 czerwca 2016 roku uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunkami: p. Anną Dąbrowską, Teresą Murawską, Krystyną Olobry, Agnieszką Kowalską oraz Anną Smyczyńską udali się na wycieczkę do Warszawy.

 

            Po dojechaniu do stolicy spotkaliśmy się z lokalnym przewodnikiem, który przedstawił nam program wycieczki.   Pierwszym jego punktem była wizyta w Manufakturze Lizaków na Starym Mieście, udały się tam dzieci z klas 0-III. Wiele satysfakcji i radości sprawiło  im własnoręczne wykonanie lizaków, za co otrzymali certyfikat ,,Małego cukiernika”.  

            W tym samym czasie uczniowie  z klas IV- VI pojechali do Parku Trampolin ,,Hangar 646” miejsca, które łączy rozrywkę ze sportem. Miłośnicy dobrej zabawy i skakania mieli dla siebie aż 2700 metrów kwadratowych przestrzeni wypełnionych trampolinami, planszami i batutami. więcej...

 

Bartek Laskowski z III miejscem na zawodach wędkarskich

 

Nad jeziorem Dybanka 5 czerwca 2016 r. odbyły się zawody wędkarskie zorganizowane przez Urząd Miasta Gostynina z okazji DNIA DZIECKA, w których udział wzięło z terenu gminy Gostynin i Gostynina 30 uczestników w wieku 5-14 lat.

W zawodach tych uczestniczył z klasy V Bartosz Laskowski, który zajął wysokie III miejsce.

 

GRUPA TANECZNA DZIEWCZĄT
"ZWOLEŃ-DANCE"

NA II FESTIWALU TANECZNYM

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

350 tancerzy zaprezentowało swoje talenty, zapewniając mieszkańcom rozrywkę na najwyższym poziomie. 
4 czerwca 2016 r. rozpoczęła się bowiem druga edycja Powiatowego Festiwalu Tańca Gostynin.

O godz. 10. uczestnicy zebrali się w centrum miasta, a barwny taneczny korowód prowadzony przez Miejską Orkiestrę Dętą zrobił obchód gostynińskiego Rynku . Następnie wszyscy udali się w stronę Liceum Ogólnokształcącego, gdzie odbywała się dalsza część imprezy. Głównym miejscem wydarzenia była scena plenerowa znajdująca się na boisku przy szkole LO. Widzowie oglądać mogli zespoły różnych kategorii, począwszy od tańca ludowego czy towarzyskiego po taniec nowoczesny, w którym zaprezentowały się dziewczęta z naszej szkoły:Zosia, Klaudia, Natalia i Weronika.

 

PIERWSZE MIEJSCE REPREZENTACJI DZIEWCZĄT i PIERWSZE MIEJSCE CHŁOPCÓW 
W SZTAFETACH BIEGOWYCH

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

  W Białotarsku w dniu 3 czerwca 2016 r. zostały zorganizowane widowiskowe X zawody sportowe „sztafety biegowe” o Puchar Wójta Gminy Gostynin. W zawodach tych uczestniczyły wszystkie szkoły z terenu Gminy Gostynin /podstawowe i gminazjalne/. Zadaniem drużyn było rywalizowanie w dwóch konkurencjach: sztafeta sprinterska 4 x 100m i sztafeta olimpijska 800m – 400m – 200m – 100m/.

REPREZENTACJA DZIEWCZĄT: Zosia KotfasińskaOlivia KowalczykWeronika PaliwodaPatrycja Zaborowska, Klaudia Tyszkiewicz (R), Olivia Morawska (R)
REPREZENTACJA CHŁOPCÓW: Sebastian Starczewski, Adam Dymowski, Artur Janiszewski, Mikołaj Justyński

 

I  HALOWE MISTRZOSTWA

WROTKARSTWA SZYBKIEGO U.K.S. ZWOLEŃ-TEAM

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W Hali Miejskiego Sportu i Rekreacji w Gostyninie rozegrane zostały 1 czerwca 2016 r. I Halowe Mistrzostwa we Wrotkarstwie Szybkim.
W zawodach zorganizowanych prz
ez U.K.S. Zwoleń-Team rywalizowało 25 dzieci w różnych kategoriach wiekowych.

Młodzi sportowcy mieli do pokonania bieg w pętli, wyścig typu blade cross, przejazd pod tyczką oraz tor z przeszkodami.
W przerwie wyścigów odbył się pokaz taneczny w wykonaniu Klaudiusza Kowalskiego. Każdy uczestnik niesiony dopingiem zgromadzonych na widowni rodziców wylewał z siebie siódme poty, by uplasować się na jak najwyższym miejscu. Najlepsi zostali nagrodzeni pucharami współfinansowanymi ze środków Urzędu Gminy Gostynin, a w konkurencjach: tory przeszkód ze środków Miasta Gostynina.


Organizatorzy zapewniali, iż mistrzostwa na stałe wpiszą się w kalendarz imprez sportowych.

Zdjęcia pochodzą z portalu: GOSTYNIN.INFO

 

MAJOWY NIGHTSKATING W PŁOCKU

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Kolejny przejazd rolkarzy ulicami Płocka odbył się w ostatni letni piątek 27 maja 2016 r. przy Orlen Arenie.

Punktualnie o 20:00 rozpoczęliśmy przejazd na trasie: Orlen Arena, Łukasiewicza, Gałczyńskiego, Dobrzyńska, Kobylińskiego, Bielska, Mickiewicza, Chopina, Otolińska, Piłsudskiego, Kilińskiego, Warszawska, Pl. Dąbrowskiego, Misjonarska, Sienkiewicza, Nowowiejskiego, Łukasiewicza, Orlen Arena.

Udział w imprezie był bezpłatny i nie wymagał rejestracji. Wszyscy świetnie się bawili jadąc przy muzyce, w tempie do 15km/h. Nie zabrakło uczennicy ze Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego Zosi Kotfasińskiej oraz nauczyciela WF.

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Najukochańsze Mamusie! Całujemy Wasze ręce.

 Matka - to jedno słowo, ileż kryje w sobie treści. Z nim związane są na zawsze najpiękniejsze wspomnienia z najwcześniejszego dzieciństwa, nasze pierwsze radości, troski, marzenia, tęsknoty. Każdy z nas chowa w sercu wdzięczność za to, że dała nam największy skarb - życie.

Uczniowie naszej szkoły pamiętali  o swych mamach  w przeddzień ich święta - 25 maja. W dniu tym, wszystkie mamy obdarzone zostały szczególnymi dowodami miłości.  Uczniowie pod kierunkiem wychowawców przygotowali dla nich koncert życzeń. Każda mamusia otrzymała  również symboliczny kwiatek. Na zakończenie zaproszono mamy na słodki poczęstunek.

 

AKTYWNIE W BYDGOSZCZY NA ROLKACH ZE ZWOLEŃ-TEAM

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W słoneczną niedzielę 22 maja 2016 r. w Bydgoszczy odbył się I-szy PKO Bydgoski Festiwal Biegowy, w którym uczestnicy mieli do pokonania bieg na 10km, 21 km oraz 10km sprint na rolkach.

Na dystansie "dychy na rolkach szybkich" wystartował trener U.K.S. ZWOLEŃ-TEAM zajmując na ponad 130 zawodników w kategorii OPEN 4 miejsce /sekunda straty do 3 miejsca - przegrywając z wielokrotnym Mistrzem Polski Krzysztofem Plichem/, choć w kategorii wiekowej U30-39 trener uplasował się na DRUGIM MIEJSCU z czasem 16:51.  

 

WZOROWE ZAWODY w Bydgoszczy prowadzili prezenterzy telewizyjni:

Maciej Kurzajewski, Paulina Chylewska.

oraz srebrny medalista w skoku wzwyż /2,37m/ Artur Partyka

 

Adrian Lewandowski z UKS Zwoleń-Team

z 3 miejscem w Gorlicach

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj
         
W dn. 21 maja 2016 r. w Gorlicach odbyły się zawody wrotkarstwa szybkiego, w których podopieczny U.K.S. ZWOLEŃ-TEAM Adrian Lewandowski zajął 3 miejsce w półmaratonie /21 km/ w GORLICACH /kategoria wiekowa U20-35/.

Serdecznie gratulujemy !

 

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY

ZŁOTO Sebastiana i BRĄZ Zosi

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W dn. 11.05.2016 r. na stadionie MOSiR w GOSTYNINIE odbył się CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH z powiatu gostynińskiego.
Indywidualne wyróżnienia spośród najlepszych lekkoatletów i lekkoatletek zdobyli nasi uczniowie:


ZŁOTY MEDAL - Sebastian Starczewski 240 punkty uzyskane w 4 konkurencjach  BRĄZOWY MEDAL - Zosia Kotfasińska 217 punktów
Serdecznie gratulujemy !!!

 

FRANIO WOJTALEWICZ Z WIZYTĄ W SZKOLE…

 

4 maja 2016 roku przybył do naszej szkoły niespodziewany gość – FRANIO WOJTALEWICZ  z rodzicami. Przyjechał do nas, aby podziękować za ogromny wkład społeczności szkolnej w zbiórkę pieniędzy na leczenie oczu w Stanach Zjednoczonych. W imieniu Frania – na specjalnie zorganizowanym apelu – podziękowanie przekazali rodzice Paulina i Łukasz Wojtalewiczowie.

Małemu Franiowi życzyliśmy  skutecznego leczenia w USA, powrotu do zdrowia i normalnego życia.

To wzruszające spotkanie na długo pozostanie w naszej pamięci.

 

Udział uczniów naszej szkoły w XXII Przeglądzie Piosenki Gama  2016

W Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie.

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

 

             29 kwietnia 2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Przeglądzie Piosenki Gama 2016 organizowanym już po raz dwudziesty drugi przez Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie. W tym roku uczestniczyło w nim ponad dziewięćdziesięciu wykonawców, poziom występujących był bardzo wysoki. Na zmagania konkursowe zawitali wokaliści z: Płocka, Łącka, Duninowa, Iłowa, Gostynina, Emilianowa, Solca, Teodorowa, Sokołowa oraz ze  Zwolenia.

            W kategorii dzieci do lat sześciu naszą szkołę dzielnie reprezentował Hubert Tyszkiewicz, którego przygotowała pani Krystyna Olobry.

            W kolejnej kategorii uczniów do lat dziesięciu wystąpiła uczennica klasy I: Amelia Kowalczyk,  do występu przygotowała ją pani Anna Dąbrowska, pierwszoklasistka wyśpiewała dla naszej szkoły bardzo wysokie, bo drugie miejsce.

            W kategorii klas IV- VI wystąpili uczniowie przygotowani przez pana Łukasza Flejszera: Klaudia Tyszkiewicz, Maja Gutkowska I Filip Sztopel z klasy IV oraz Weronika Paliwoda z klasy V. Spośród uczestników tej kategorii jury doceniło predyspozycje wokalne  Klaudii Tyszkiewicz, którą nagrodziło  wyróżnieniem.

            W kategorii instrumentalnej naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy VI:  Oliwia Kowalczyk i Natalia Ignaczak, Oliwia otrzymała wyróżnienie.

            Po raz kolejny nasi uczniowie zaprezentowali swe talenty na forum regionalnym. Mimo, że poziom występujących, wykonawców był niezmiernie wysoki,  wszyscy nasi uczniowie zaprezentowali się doskonale. Świadczyły o tym brawa  i słowa uznania widzów oraz dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymane przez naszych wychowanków.  

Gratulujemy !!!  Jesteśmy z was dumni.

 

ZWOLEŃ-TEAM

na wrotkarskiej majówce w Poznaniu

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Miła niespodzianka czekała we wtorek 3 maja 2016 r. na miłośników jazdy na rolkach i wrotkach. Na torze wyścigowym w Poznaniu-Przeźmierowo mogli wziąć udział w sportowej majówce rolkarze z całej Polski.

Zabawa rozpoczęła się o godzinie 10. Na jej uczestników czekał darmowy kurs jazdy, poprowadzony przez profesjonalnych instruktorów. W programie znalazł się też pokazy bladecross (wyścigi z przeszkodami), jazda po torze wyścigowym, gra w hokeja na rolkach oraz slalom na rolkach. W bladecross zawodniczki z U.K.S. ZWOLEŃ-TEAM: Maja Kafarska zajęła II miejsce, a III miejsce Jagoda Sochacka.

Chętni mogli również wziąć udział w wyścigu na dystansie 20 kilometrów (pięć okrążeń Toru Poznań). Aby stanąć do rywalizacji, wystarczyło włożyć na nogi rolki, wrotki lub nartorolki. 
W akcji można było zobaczyć utytułowanego zawodnika Pawła Ciężkiego zdobywającego na arenie międzynarodwej czołowe lokaty /1 miejsce/.

 

Mistrzostwa Polski na rolkach

w Grodzisku Wielkopolskim

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Majowy weekend rolkarze "U.K.S ZWOLEŃ-TEAM" /Gmina Gostynin/ rozpoczęli od wyjazdu 259km do Grodziska Wielkopolskiego. 
Zawody o randze Mistrzostw Polski są jedną z największych imprez dla rolkarzy w kraju, mówili uczestnicy. 


Pierwsze zmagania /w kategoriach wiekowych/ rozpoczęli najmłodsi zawodnicy/zawodniczki na dystansie 1km, w których to MAJA KAFARSKA /ZWOLEŃ-TEAM/  zdobyła IV miejsce tym samym zdobywając PUCHAR na Mistrzostwach Polski.
Przypomnijmy, iż na MP nagradzanych jest 5 zawodników. 

W kolejnym starcie na dystansie 3,2 km w swojej kategorii wiekowej OLIVIA KOWALCZYK /ZWOLEŃ-TEAM/ wywalczyła V miejsce /PUCHAR NA MISTRZOSTWACH POLSKI/.

Zmagania młodszych w różnych kategoriach wiekowych były przedsmakiem przed główną atrakcją MP czyli samym dystansem na 9,6km i 22,4 km. 
Na pierwszym dystansie TRENER ZWOLEŃ-TEAM uplasował się na I miejscu z czasem 16,21, natomiast podopieczni MARCEL GRZEGORCZYK na VIII /20:29/ i AGATA SERWATKIEWICZ na XXII /31:42/. 

WYNIKI 1km w swoich kategoriach wiekowych:
MAJA KAFARSKA - IV miejsce /03:10/ puchar
LIDIA WAĆKOWSKA - XII miejsce /03:33/ 

 

WYNIKI 3,2km:
OLIVIA KOWALCZYK - V miejsce /07:59/ puchar
MAJA MICHALSKA - VI miejsce /08:02/
KACPER GRZEGORCZYK - VII miejsce /08:44/
ARTUR JANISZEWSKI - X miejsce /09:04/
MARTYNA ŚMIAŁKOWSKA IX miejsce /10:21/

 

WYNIKI 9,6km:
TRENER - I miejsce /16:21/ puchar
MARCEL GRZEGORCZYK - VI miejsce w swojej kategorii wiekowej / VIII w OPEN /20:29/

AGATA SERWATKIEWICZ - VIII m w swojej kategorii wiekowej / XXII w OPEN /31:42/ 

   

Oprócz wyścigów można było przyjść i nauczyć się jeździć na rolkach. Specjaliści grupy Roll4life pokazywali jak zrobić najprostsze slalomy i zwroty, ekstremalne wyskoki potocznie zwanych freestyle, urban.

Impreza zrobiła bardzo dobre wrażenie na wszystkich uczestnikach. Podkreślali oni bardzo dobrą organizację oraz świetną atmosferę /poczęstunek, występy zespołów muzycznych, losowanie nagród, przejazdy samochodami FERRARI/.

Kolejne zmagania rolkarzy ZWOLEŃ-TEAM na dystansie 20km w Poznaniu - tor /3 maja 2016/.

 

V FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW MUZYCZNYCH

w Zwoleniu

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

            Już po raz piąty Szkoła Podstawowa w Zwoleniu gościła „talenty muzyczne” z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I-III z terenu Gminy Gostynin i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie. 28 kwietnia odbył się V MIEDZYSZKOLNY FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW MUZYCZNYCH, którego motywem przewodnim były utwory ludowe. Zamiarem organizatorów była popularyzacja muzyki i utworów ludowych, budzenie zainteresowania dzieci  piękną tradycją wsi polskiej i śpiewania ludowych utworów „ przy każdej okazji”. Ponadto udział w Festiwalu – to wspaniała rozrywka dobry moment na integrację różnych środowisk.

            W tym roku do Festiwalu zgłosiło się 8 grup z Oddziałów Przedszkolnych i 7 ze szkół podstawowych. Młodzi artyści zaprezentowały utwory w pięknych strojach ludowych.

JURY w składzie:

Krystyna Janiszewska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji  Wsi Gminy Gostynin,

Katarzyna Lisicka – założycielka i dyrygentka Gminnej Orkiestry Dętej FOXODEON,

Marlena Szwechowicz – absolwentka szkoły wyłoniło laureatów:

W kategorii przedszkola i oddziały przedszkolne:

 

I miejsce:

Punkt Przedszkolny przy ZSPiG w Emilianowie

Oddział Przedszkolny przy SP w Sokołowie

 Punkt Przedszkolny przy ZSPiG w Solcu

II miejsce:

Punkt Przedszkolny przy ZSPiG w Sierakówku

Oddział Przedszkolny przy ZSPiG w Solcu

Oddział Przedszkolny przy SP w  Teodorowie

III miejsce

Oddział Przedszkolny przy ZSPiG w Emilianowie

Oddział Przedszkolny przy ZSPiG w Sierakówku

  

W kategorii klas I-III:

I miejsce:

Szkoła Podstawowa w Teodorowie

ZSPiG w Białotarsku

Szkoła Podstawowa w Sokołowie

II miejsce:

ZSPiG w Lucieniu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie

III miejsce:

ZSPiG w Sierakówku

ZSPiG w Solcu

Wszyscy występujący otrzymali dyplomy i nagrody książkowe z rąk  Dyrektora Szkoły Tadeusza Fijałkowskiego oraz gościa specjalnego Festiwalu Pani Marzeny Bulińskiej – Sekretarza Urzędu Gminy Gostynin. Opiekunowie natomiast otrzymali podziękowania za wkład pracy w przygotowanie dzieci do występów.

Laureatom składamy serdeczne gratulacje!

Poza konkursem wystąpiły uczniowie naszej szkoły.

Tańce i utwory muzyczne wykonane przez uczniów Szkoły w Zwoleniu zdobyły uznanie i aplauz gości i uczestników festiwalu.

 

SUKCES TRZECIOKLASISTÓW...

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Dnia 27 kwietnia 2016r. - dwoje uczniów klasy III Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu wzięło udział w II Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym – „Najpiękniejsze wiersze dla dzieci” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 3
w Gostyninie. W tym roku uczestnicy musieli wykazać się znajomością wierszy Jana Brzechwy.

Konkurs przebiegał w  trzech rundach:

  • pytania dotyczące znajomości treści wierszy
  • rekwizyty – rozpoznawanie z jakiego wiersza kojarzy się dany rekwizyt
  • recytacja wybranego wiersza.

W konkursie tym wzięło udział kilkunastu uczniów z kl. III z 4 szkół:
SP Nr 3 w Gostyninie, SP Nr 1 w Gostyninie, ZSPiG w Sierakówku,
SP w Zwoleniu.

W JURY konkursu zasiedli przedstawiciele Biblioteki Miejskiej w Gostyninie, Biblioteki Pedagogicznej w Gostyninie oraz SP Nr 3 w Gostyninie.

Naszą szkołę reprezentowało 2 uczniów. Odnieśli duży sukces, gdyż Igor Skrzeczkowski zajął I miejsce egzekuo z uczennicą ZSPiG w Sierakówku, a Patrycja Matuszewska zajęła III miejsce. II miejsca nie przyznano.

Jesteśmy dumni z Patrycji i Igora, bowiem konkurs ten okazał się dla niech miłym doświadczeniem. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

 KOLEJNY NIGHTSKATING

                                TYM RAZEM W PŁOCKU

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W dn. 24 kwietnia 2016 r. o godz. 20:00 dzieci i młodzież z terenu Gminy Gostynin wraz z opiekunem grupy p. Ł.Flejszerem wystartowali na 17km trasie ulicami Płocka. 

Drugi w tym roku przejazd rolkarzy rozpoczął się przy Orlen Arenie. 
Udział w imprezie był bezpłatny i nie wymagał rejestracji. 

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

ZWOLEŃ-TEAM z 4 medalami

na Ogólnopolskich zawodach wrotkarstwa szybkiego w Stolnie

W dniu 23 kwietnia 2016 roku w Stolnie /woj. kujawsko-pomorskie/ odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sportowe "ROLL & RUN" we Wrotkarstwie Szybkim. Zawodnicy mieli możliwość wyboru w jakiej dyscyplinie chcą wziąć udział: bieganie, rolki oraz dwubój (rolki + bieganie).

Pierwsze zawody w tym sezonie były doskonałym sprawdzianem umiejętności technicznych zawodników. Jazda w tłumie /kolumnach, pociągach/ na małej powierzchni z dużą prędkością /35-50km/h/ była trudna i wymagająca. Zdarzało się,  że faworyci również zaliczali upadki, co wykluczało ich z walki o medale.

Pierwsze  zmagania rozpoczęły dzieci w kategorii wiekowej 7-9 lat, w których to III miejsce zajęła Maja Kafarska /ZWOLEŃ-TEAM/.
W kolejnym starcie 10-12 lat również III miejsce wywalczył Artur Janiszewski, natomiast w kategorii wiekowej 13-16 lat Marcel Grzegorczyk zajął I miejsce, a Zosia Kotfasińska III miejsce /ZWOLEŃ-TEAM/.

Królewskim dystansem zmagań w Stolnie był półmaraton na dystansie 21 km, w którym to wystartowało 110 zawodników z całej Polski na czele z Mistrzem i Vice Mistrzem Polski: Wojciechem Baranem i Bartoszem Chojnackim. Opiekun grupy, a zarazem trener ZWOLEŃ-TEAM Łukasz Flejszer zajął /w U30-39/ IV miejsce z czasem 0:40:14 tracąc do IIIm 5 sekund, a szesnastolatek Marcel Grzegorczyk /w U20-29/ uplasował się na XVI miejscu z czasem 0:54:03.


A oto wyniki poszczególnych zawodników U.K.S. "ZWOLEŃ-TEAM": 
- 7-9 lat: Maja Kafarska 3m, Nina Sochacka 4m
- 10-12 lat: Artur Janiszewski 3m, Lidia Waćkowska 5m, Ada Kafarska 6m, Jagoda Sochacka 8m
- 13-16 lat: Marcel Grzegorczyk 1m, Zosia Kotfasińska 3m, Olivia Kowalczyk 4m, Maja Michalska 6m, Kacper Grzegorczyk 7m, Martyna Śmiałkowska 8m, Karolina Bińkowska 9m
- PÓŁMARATON: U20-29 - Marcel 16m,  U30-39 - trener 4m

Już w najbliższą sobotę 30 kwietnia drużyna z naszej Gminy Gostynin rozpocznie zmagania na Mistrzostwach Polski w Grodzisku Wielkopolskim.

 

                                                       Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

        21 kwietnia 2016 r. w szkole obchodziliśmy „Światowy Dzień Ziemi”.
Z tej okazji klasa VI wraz z nauczycielem przygotowała inscenizację lekcji przyrody pt.: „Wszechobecna woda – niezwykła substancja” , dotyczącą walorów wody, jej roli w życiu człowieka i całej przyrody. Podczas lekcji uczniowie wykonali doświadczenia związane z wodą, które bardzo podobały się młodszym kolegom i koleżankom . Z pewnością była to pouczająca lekcja przyrody.  Zaprezentowali się również uczniowie z oddziału przedszkolnego, którzy zachęcali swoich starszych kolegów do dbania o Ziemię.

 

                                                  Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

„Od Serc dla Serca”

  KONCERT CHARYTATYWNY

Szkoła Podstawowa w Zwoleniu, jako organizator koncertu charytatywnego na rzecz Frania ,,Od serc dla serca” serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wzięli w nim aktywny udział.

Koncert odbył się 8 kwietnia w Sali Ludowej w Legardzie. 

Podczas koncertu zbierano fundusze na leczenie ciężko chorego, małego Frania Wojtalewicza, którego mama jest absolwentką naszej szkoły. Swój niezwykły talent zaprezentowali uczniowie, absolwenci (wśród nich rodzice), wykonując różne utwory muzyczne i układy taneczne.  Rodzice zorganizowali sprzedaż własnoręcznie wykonanych ciast. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Bielawy-Zwoleń sprzedawało wiosenne kwiatki o wymownej nazwie bratki. Uczniowie, nauczyciele podarowali fanty na loterię. Niezwykłym elementem koncertu, była licytacja prac plastycznych wykonanych przez uczniów i absolwentów szkoły  -  laureatów wielu ogólnopolskich konkursów plastycznych.

Do licytacji włączyli się wszyscy. Do licytujących aktywnie włączyli  się przybyli goście w osobach: Wójta Gminy Gostynin Pana Edmunda Zielińskiego, Pani Skarbnik Patrycji Rosa,  Sekretarza Urzędu Gminy Pani Marzeny Bulińskiej,  Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi  w Białem Pani Krystyny Janiszewskiej, Dyrektora ZSPiG w Emilianowie Pani Marzenny Kozłowskiej. Prace licytowała również  radna Pani Mariola Dan-Liberadzka   oraz nauczyciele SP w Zwoleniu, rodzice oraz absolwenci.

Podczas trzygodzinnego koncertu udało się zebrać dużą kwotę pieniędzy - około 3566 zł. Zebrane środki przekazano rodzinie Frania - babci, dziadkowi i cioci, którzy przez cały czas byli obecni na naszym koncercie. Pieniądze znalazły się w  puszce Fundacji  "Nasze Dzieci" przy Klinice Onkologii w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji, przebiegu koncertu oraz zebranych środków pieniężnych.

DZIĘKUJEMY!

   

 

Sprawdzian Szóstoklasisty

W dniu 5 kwietnia 2016 r. odbył się sprawdzian szóstoklasisty, do którego przystąpiło 9 uczniów Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu. Sprawdzian został podzielony na dwie części: pierwsza - wiedza i umiejętności z języka polskiego i matematyki oraz druga - z języka obcego. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

             23 marca 2016r. w szkole zorganizowaliśmy „Dzień Promocji Zdrowia”.

Podczas apelu uczniowie klas IV-VI zaprezentowali zasady zdrowego odżywiania.  Odbyła się degustacja zdrowych sałatek i kanapek przygotowanych przez uczniów klas I-VI wraz z nauczycielami. Uczniowie z Oddziału Przedszkolnego wraz z wychowawcą wykonali „Wesołe kukiełki” z owoców i warzyw na szkolną wystawkę. Nauczyciele przygotowali również wystawę produktów zdrowej żywności

 

 

                                                                                 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

 

ZOSIA i DOMINIKA laureatkami konkursu plastycznego "PISANKA"

Miło nam pochwalić się sukcesami plastycznymi uczennic naszej szkoły, które znalazły się w gronie 13 laureatów wiosennego konkursu PISANKA /XVIII edycja/ 
zorganizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie. 

 

Laureatki:

Zosia KOTFASIŃSKA z klasy VI

Dominika IGNACZAK z klasy IV

nauczyciel plastyki: p. Ł.Flejszer

 

Uroczysta gala wręczenia nagród połączona z wystawą prac konkursowych 
odbyła się 23 marca 2016 r. w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie

 

                                                   Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

UCZCILIŚMY PAMIĘĆ…

            Dyrektor Tadeusz Fijałkowski,  uczennice: Oliwia Kowalczyk i Zofia Kotfasińska ( Samorząd Uczniowski) oraz emerytowany nauczyciel Stanisław Adamski reprezentowali szkołę w uroczystościach upamiętniających  153 rocznicę Powstania Styczniowego  - przed pomnikiem poległych Polaków  w Gaśnem.

 

 

                                                                         Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

DZIEŃ KOBIET

W dniu 10 marca 2016 r. uczniowie naszej szkoły przygotowali uroczystą akademię dla wszystkich Kobiet i Kobietek.

Montaż słowno-muzyczny pt. „Wiersze dla Kobiet” przeplatany był poezją do świętujących Pań.

Życzenia Paniom złożył Pan Dyrektor, Samorząd Uczniowski oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Rybicka.

 

Uczennica Szkoły Podstawowej w Zwoleniu ZOSIA KOTFASIŃSKA

LAUREATKĄ XXXI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

pt. "Warszawa moja stolica"

 

Po 3 miesiącach oczekiwania na wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. "Warszawa moja stolica" ogłoszono listę laureatów, na której to znalazła się uczennica Szkoły Podstawowej w Zwoleniu Zosia Kotfasińska z klasy VI /nauczyciel: mgr Ł.Flejszer/ więcej...

 

                                       Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Norbert, Artur i Mikołaj z klasy V

na XVIII MISTRZOSTWACH POWIATU DWÓJEK SIATKARSKICH

W dniu 24.02.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w GOSTYNINIE odbyły się

XVIII MISTRZOSTWA POWIATU DWÓJEK SIATKARSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS V

NASZĄ SZKOŁĘ REPREZENTOWALI:
 Norbert Bińkowski, Artur Janiszewski i Mikołaj Justyński.

 

CHOINKA SZKOLNA

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Zabawa choinkowa w tym roku szkolnym odbyła się 29 stycznia 2016 r., która dla społeczności szkolnej była niebywałym wydarzeniem. 
Zabawa przy „tanecznej" muzyce dostarczyła uczniom i sympatykom szkoły wiele miłych wrażeń. 
Rada Rodziców zorganizowała loterię fantową, sklepik, który cieszył się dużym powodzeniem oraz zakupiła paczki dla dzieci. 
Punktem kulminacyjnym Choinki była wizyta Mikołaja, który przybył do szkoły  i rozdawał prezenty wszystkim dzieciom, także tym najmłodszym, zamierzającym rozpocząć naukę w naszej szkole.

 

X SZKOLNY TURNIEJ W BADMINTON

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

 

W dniu 22 stycznia 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu w odbył się X Szkolny Turniej w Badmintona, a zarazem „V TURNIEJ W BADMINTONA o Puchar Radnego Gminy Gostynin” p. Szymona Szczypawki.

Zorganizowane zawody miały na celu: popularyzowanie i upowszechnianie mało promowanej dyscypliny, jaką jest badminton wśród uczniów, stwarzanie możliwości uczestnictwa w sportowej rywalizacji, a także wyłonienie zwycięzców.  więcej...

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj
Dzień Babci i Dziadka

     Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego 21 stycznia  nasza szkoła zorganizowała uroczystość z okazji ich święta.

      W pierwszej części babcie, dziadkowie oraz wnuczęta oglądali film w 3D pod tytułem ,,Rekin i Lawa”. Następnie uczniowie z poszczególnych klas zaprezentowali program artystyczny: tańczyli, recytowali wiersze, śpiewali piosenki.  Na twarzach dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie. Wszyscy zaproszeni z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. Po występach babcie i dziadkowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i babć i dziadków!

 

3 miejsce Natalii Ignaczak ucz. Szkoły Podstawowej w Zwoleniu 

w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

"ANIELE STRÓŻU MÓJ" w Reczu

 

Konkurs plastyczny adresowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu całej Polski.

Zadaniem konkursowym było przedstawienie w technice dowolnej wyobrażenia Anioła jako ducha pełnego miłości, opiekuńczości i cierpliwości, kogoś do kogo można zwrócić się w potrzebie.

 

 

 

RODZINNE KOLĘDOWANIE W NASZEJ SZKOLE

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

 

 

Charytatywny Koncert Kolęd

pt. "Otwórzmy serca dla Piotrusia Markowskiego" 

Fundacja Gostynińskie Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych i Przedsiębiorczości i Miejskie Centrum Kultury byli organizatorem w dniu 19 grudnia 2015 r. Charytatywnego Koncertu Kolęd pt. "Otwórzmy serca dla Piotrusia Markowskiego". Akcja poświęcona chłopcu odbyła się w MCK w Gostyninie, w którym to również cegiełkę dołożyli nasi uczniowie: Maja Gutkowska, Klaudia Tyszkiewicz i Filip Sztopel (z kl. IV), Weronika Paliwoda, Bartosz Laskowski i Artur Janiszewski (z kl. V) - opiekun muz. p. Łukasz Flejszer /pianino/.

 

REPERTUAR:

1. Przybieżeli do Betlejem - aranż. Bosco Band

2. Nie było miejsca dla Ciebie - aranż. BB

3. Gdy się Chrystus rodzi - aranż. BB

obejrzyj filmik ...

 

Weronika i Norbert w VII Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego

W VII Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego, który odbył się w sobotę 5 grudnia 2015 r., wzięło udział 94 dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych. Jest to rekord pod względem frekwencji. Turniej zorganizowany został przez UKS “ALFA” Gostynin, SP 3 oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy V: Weronika Paliwoda i Norbert Bińkowski /opiekun: Ł. Flejszer /. 
Weronika zakończyła turniej w pojedynku "o wejście do ćwierćfinału".

Gratulujemy naszym Sportowcom.

 

Sukces naszych uczennic w 

XXI Przeglądzie Piosenki Podróżnej "Jesień" 2015

   27 listopada ponad 40 młodych artystów wystąpiło na scenie gostynińskiego Centrum Kultury prezentując piosenki podróżne o tematyce jesiennej.

W kategorii wiekowej klas I-III:
miejsce II zajęła Amelia Kowalczyk - uczennica kl. I (SP Zwoleń) - op. p. A.Dąbrowska

obejrzyj filmik...

W kategorii wiekowej klas IV-VI:
miejsce III osiągnęła Weronika Paliwoda - uczennica kl. V (SP Zwoleń) - op. p. Ł.Flejszer

obejrzyj filmik...

Tegoroczne zmagania oceniało Jury w składzie: Pani Urszula Lasota, Pani Wioletta Adamska, Pan Karol Dobrowolski, Pan Dominik Janiszewski. Uczniowie naszej szkoły jak co roku uczestniczyli  w tym przeglądzie.

  Kategorię do lat 10 reprezentowała Amelia Kowalczyk z klasy I,  do występu przygotowała ją pani Anna Dąbrowska.  Z klasy drugiej wystąpiły Nikola Sierocka i Amelia Stawicka, instruktorką dziewczynek była pani Teresa Murawska.

 W kategorii klas IV – VI śpiewali: Klaudia Tyszkiewicz i Filip Sztopel z klasy IV oraz Weronika Paliwoda z klasy V. Uczestników tej kategorii przygotował do przeglądu pan Łukasz Flejszer. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się doskonale, ich występ zachwycił oglądających. Jury doceniło jednak tylko dwie uczennice naszej szkoły.

A oto jak wygląda lista zwycięzców:

 Kategoria wiekowa klasy I-III

Miejsce I, Lilianna Szyperska, SP 3 Gostynin

Miejsce II, Amelia Kowalczyk, SP Zwoleń

Miejsce II, Nadia Machała, Przedszkole nr2 Gostynin

Miejsce III, Mateusz Staniaszek, GOK Iłów

Kategoria wiekowa klasy IV-VI

Miejsce I, Zespół "Wiolinki", GOK Iłów

Miejsce II, Marta Araszewska, SP Łąck

Miejsce II, Magdalena Cichosz, GOK Iłów

Miejsce III, Weronika Paliwoda, SP Zwoleń

Gratulujemy wszystkim, którzy tak godnie reprezentowali naszą szkołę!

 

ANDRZEJKI w naszej szkole                Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Dnia 26 listopada 2015 r. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu zorganizował dyskotekę Andrzejkową, podczas której odbyły się wróżby. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 16:00. Miłośnicy tańca bawili się przy znanych i lubianych piosenkach z list przebojów. Ogromny wkład w przygotowanie zabawy mieli Rodzice. Zorganizowali oni sklepik, w którym można było kupić gofry, frytki, napoje. Było nam niezmiernie miło, że na naszą zabawę przybyli rodzice, absolwenci naszej szkoły, a także przyjaciele naszej szkoły. Zabawa zakończyła się o godzinie 19:00. Wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do swych domów.

Opiekun SU

                                                 Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W dn. 27 listopada 2015 r. w galerii Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie laureatom rozdane zostały nagrody konkursu plastycznego "Jesień 2015". Z ponad 300 prac plastycznych jury wyłoniło 20 laureatów (w tym 5 nagród dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu):

- Zofia Kotfasińska - podwójna nagroda - kl. VI (farby plakatowe)  
- Adam Dymowski - kl. VI (pastele)
- Weronika Rybicka - kl. VI (linoryt barwny)
- Klaudia Tyszkiewicz - kl. IV (technika mieszana: pastele, gazeta) 

op. plastyczny: p. Ł.Flejszer

WYRÓŻNIENIE "HONOROWE"

                                            dla Natalii Ignaczak w Ogólnopolskim

 

WYRÓŻNIENIE również otrzymał uczeń klasy VI: Adrian Lebociński
Tematem XVI edycji był pejzaż, portret, martwa natura lub scena rodzajowa przedstawiająca magiczny wymiar świata z przedmiotami połączonymi w sposób niespotykany "sztuka surrealistyczna".

 

Wyróżnienie Patrycji Zaborowskiej

                                           w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

"Ja i Król Maciuś Pierwszy" org. MDK w Płocku.

Cel konkursu: identyfikacja uczestników z korczakowskim bohaterem i ożywienie szlachetnych intencji. 
Interpretacja postaci Króla Maciusia wciąż zachwyca i zaskakuje odwagą twórczą, kolorystyką i konsekwencją wykonania dziecięcych portretów
.

 

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

GRAFIKA 2015 - LUBLIN

pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz 

Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie.

PRACA uczennicy klasy VI Natalii Natalia Ignaczak zakwalifikowana na OGÓLNOPOLSKĄ wystawę pokonkursową prac plastycznych w technice linoryt /grafika/.

 

I miejsce DUETU ze Szkoły Podstawowej w Zwoleniu

   

W  VII Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patriotycznej zorganizowanym z okazji Święta Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury pod honorowym patronatem Wójta Gminy Szczawin Kościelny Jerzego Sochackiego w dn. 14 listopada 2015 r.

DUET : Klaudia Tyszkiewicz i 
Weronika Paliwoda ze Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu zajęły I miejsce

  

repertuar: ROTA i TU WSZĘDZIE JEST MOJA OJCZYZNA
 

 

                                                                                        Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

NASZ PROGRAM ARTYSTYCZNY

W MIEJSKIM CENTRUM KULTURY

11 listopada 2015 r. w Gostyninie odbyły się uroczyste obchody 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości, które rozpoczęły się Mszą św. w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Po uroczystej Mszy św. nastąpił przemarsz do Miejsc Pamięci Narodowej: pomnika Jana Pawła II, tablicy pamiątkowej przy ul. Floriańskiej, pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, pomnika Walki i Zwycięstwa przy MCK aby złożyć kwiaty i wiązanki. Kolejnym punktem obchodów była Akademia w Miejskim Centrum Kultury. Część artystyczną przygotowała nasza szkoła. Uczniowie w niezwykłej oprawie audio – wizualnej zaprezentowali inscenizację pt. „Patriota – to brzmi dumnie”. Pani Agnieszka Kowalska zadbała o właściwy dobór repertuaru, piękną recytacje  uczniów oraz odpowiednie stroje. Pan Łukasz Flejszer czuwał nad doborem pieśni patriotycznych, ich wykonaniem przez uczniów i przygotował odpowiednią dekorację. Na koniec programu artystycznego wystąpili uczniowie klasy pierwszej  przygotowane przez panią Annę Dąbrowska. Pierwszaki recytowali „Katechizm małego dziecka” i zaśpiewali piosenkę patriotyczna. Po występie naszej szkoły zaprezentował się Gminny Chór VOX CORDIS.

Ta doniosła uroczystość na pewno pozostanie na długo w pamięci każdego małego aktora i wszystkich zgromadzonych uczestników.

 

                                                        Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

KONKURS RECYTATORSKI – LEKCJĄ PATRIOTYZMU

Wydarzeniem ciekawym, krzewiącym wartości patriotyczne, poszerzającym edukację obywatelską, a zarazem promującym kulturę żywego słowa, był II Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej, który odbył się 05 listopada 2015r. w Szkole Podstawowej w Zwoleniu. Zgromadzonych uczniów, wraz z opiekunami, oraz wszystkich gości z wielką serdecznością przywitał dyrektor placówki Tadeusz Fijałkowski. Nauczycielka Agnieszka Kowalska przypomniała główne cele konkursu, jego regulamin i kryteria oceny jury. W zmaganiach konkursowych udział wzięli uczniowie klas szóstych z sześciu szkół gminnych. Uczestnicy prezentowali dowolnie wybraną poezję o tematyce patriotycznej. Umiejętności konkursowiczów oceniało Jury w składzie: pani Zenona Radzka – gostynińska poetka, członkini koła literatów przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gostyninie,  pani Barbara Gierula – przewodnicząca  MKPOiW NSZZ „Solidarność” w Gostyninie, pan Stanisław Adamski, emerytowany nauczyciel historii. Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwały: Agnieszka Kowalska  i Teresa Murawska, pomysłodawczynie tego przedsięwzięcia.  Decyzją jury najlepsza okazała się Natalia Grądziel z ZSPiG w Lucieniu, która recytowała utwór Władysława  Broniewskiego pt. „Żołnierz polski”. II miejsce przypadło Magdalenie Nyckowskiej ze ZSPiG w  Solcu za utwór  Adama  Mickiewicza,, Śmierć Pułkownika”. III miejsce zajęły dwie uczennice: Julia Brzezińska z Białotarska za wiersz Wisławy Szymborskiej pt. ,,Gawęda o miłości Ziemi Ojczystej” i Zofia Kotfasińska ze Szkoły Podstawowej w Zwolniu, która recytowała wiersz Antoniego Słonimskiego pt. ,,Polska”. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz zwycięzcom. Po zmaganiach konkursowych można było posłuchać recytacji wierszy własnego  autorstwa pani Zenony Radzkiej i włączyć się w śpiew pieśni „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” wspólnie  ze szkolnym chórem.

Wśród osób obserwujących zmagania konkursowe obecni byli goście ze Związku  Kombatantów RP  i Byłych Więźniów Politycznych koła powiatowego w Gostyninie w osobach:  Ireneusz Zając – prezes zarządu, więzień obozu hitlerowskiego, Aleksander Kowal – wiceprezes zarządu, więzień obozu koncentracyjnego i Wacław Błaszczyk – członek zarządu, kapitan, żołnierz sił zbrojnych na Zachodzie. Żywi świadkowie historii, ludzie, którzy ją tworzyli i swym życiem dali przykład umiłowania ojczyzny, mają olbrzymi wpływ na wychowanie patriotyczne młodzieży. Zamierzmy więc kontynuować współpracę z kombatantami i spotkać się z nimi już za rok.

 

 

PROMUJEMY ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ

        W dniach 16 – 23 października 2015r. obchodziliśmy po raz pierwszy „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole. Była to ogólnopolska kampania Fundacji Dobre Życie. W związku z tym podjęliśmy szereg działań edukacyjnych upowszechniających zdrowe odżywianie, popularyzujących zdrowotne właściwości chleba na zakwasie, zdrowy styl życia, zwracających uwagę na znaczenie symbolu chleba i umacniających szacunek dla niego. Podjęliśmy następujące działania:

-  dzieci z oddziału przedszkolnego lepiły z masy solnej różnego rodzaju pieczywo,

 - uczniowie klas I, II i III układali hasła reklamujące chleb i wykonywali prace plastyczne – medale z różnych ziaren zbóż,

-  klasa II z wychowawczynią przygotowała surówkę z różnych warzyw,

- uczniowie klas IV, V i VI układali wiersze o chlebie, piramidy zdrowego żywienia i zmagali się z trudnościami w pisowni dyktanda „Od ziarenka do bochenka”,

- klasa VI na przerwach czytała swoim młodszym koleżankom i kolegom utwory literackie związane z chlebem,

- na lekcji religii prowadzone były pogadanki o konieczności i obowiązku szanowania chleba,

- uczniowie poznawali zwyczaje i polskie tradycje związane z chlebem, przysłowia i związki frazeologiczne z nim związane,

- układali rozsypanki wyrazowe o chlebie.

- nauczycielka – p. Teresa Murawska pokazała uczniom proces wypieku EKO-CHLEBKA, który połączony był z degustacją.

            „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole” cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów. Za udział i zaangażowanie w tej akcji szkoła otrzymała certyfikat. Patronat nad tą ogólnopolska kampanią objęli: Minister Edukacji Narodowej i  Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi. Koordynatorem szkolnych działań była Agnieszka Kowalska.

Pasowanie na przedszkolaka i pierwszaka

 

                                                                                             Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

   Dnia 29 października 2015 r. w naszej szkole, odbyła się uroczystość pasowania dzieci z oddziału przedszkolnego na przedszkolaków, natomiast pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: wójt Gminy Gostynin - pan Edmund Zieliński, przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Gostyninie - pani Mirosława Broda oraz przewodnicząca Rady Rodziców – pani Agnieszka Rybicka.

  Tego dnia przedszkolaki i pierwszaki zaprezentowali swe umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie w części artystycznej, do której  przygotowywały się od września pod kierunkiem pań: Krystyny Olobry i Anny Dąbrowskiej. Pięknie zaśpiewane piosenki, taniec, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu rodziców. 

  Pierwsi przysięgę złożyli przedszkolacy, następnie w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Tadeusz Fijałkowski dokonał symbolicznego pasowania  dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion dzieci.

 W miłej atmosferze życzenia dzieciom złożyli zaproszeni goście i dyrektor szkoły, oraz koleżanki z klasy IV. Każde dziecko otrzymało od gości upominki. Uczniom klasy pierwszej przedstawiciel Banku Spółdzielczego - pani Mirosława Broda zachęcając do oszczędzania, wręczyła książeczki oszczędnościowe z wkładem 10,00 zł. Rodzice bardzo licznie przybyli na uroczystość zorganizowali ,,słodkie" przyjęcie dla uczestników uroczystości. Ten dzień na długo pozostanie przedszkolakom i pierwszakom w pamięci.

 

PRACE PLASTYCZNE UCZENNIC ze SP w Zwoleniu 
na OGÓLNOPOLSKIM WERNISAŻU PLASTYCZNYM 
pt: "KRÓLEWSKA GRA – SZACHY" we Wrocławiu

  

W konkursie wzięło udział 158 szkół i placówek oświatowych, nadsyłając 1245 prac malarskich, rysunkowych, rzeźbiarskich i fotograficznych.

Jury powołane przez organizatora zakwalifikowało do OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWY POKONKURSOWEJ  260 P R A C z 94 szkół i pracowni plastycznych (w tym ze Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu: Zofii Kotfasińskiej l. 13 i Natalii Ignaczak l. 12).     Opiekun: mgr Ł.Flejszer

                                                             Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Wizyta w HAPPY PARKU

     19 października 2015 roku dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-IV wyjechali do największego w regionie parku rozrywki w Stróżewku. Centrum zabaw zapewniło dzieciom moc wrażeń i wiele atrakcji, które pozwoliły im podejmować aktywność fizyczną w różnych formach. W tym królestwie szkolnych wrażeń, radosnych chwil i wyśmienitych atrakcji, pełnej przygody i zabawy szybko płynął czas. HAPPY PARK umożliwił aktywnie i zdrowo spożytkować dzieciom pokłady nieskończonej energii jaka w nich drzemie

     Nad bezpieczeństwem dzieci czuwały panie wychowawczynie klas 0- III : p. Anna Dąbrowska, p. Teresa Murawska, p. Anna Dąbrowska, p. Krystyna Olobry.

     Agencji turystycznej BAN- TUR w osobie p. Mateusza Banasiaka oraz kierowcy- panu Zbyszkowi dziękujemy za doskonałą organizację i bezpieczny dojazd do celu.

 

                                                  Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Dzień  Edukacji  Narodowej w naszej szkole

           15 października 2015 roku był dniem szczególnym w naszej szkole, świętem uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.  W tym dniu obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję złożyć wszystkim podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie serc i umysłów uczniowskich.. Uczniowie klasy szóstej   przedstawili  program artystyczny „Nasza szkoła dzisiaj pięknie świętuje”.

            Do życzeń przyłączył się pan Tadeusz Fijałkowski, Samorząd Szkolny oraz Rada Rodziców. Tradycyjnie dyrektor szkoły wręczył nagrody nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.

 

W dniu 5 października 2015 r. jury X – jubileuszowego ogólnopolskiego konkursu plastycznego

„Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”, wybrało prace i przyznało nagrody oraz wyróżnienia. Jak co roku, konkurs jest organizowany przez Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku we współpracy z Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz Dekanatem Bielskim.

Podczas tegorocznej edycji wpłynęło ponad półtora tysiąca prac, które zilustrowały tegoroczne hasło konkursu i Dnia Papieskiego – „Jan Paweł II  Papież Rodziny”. Nagrodzonymi i wyróżnionymi zostały dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej w Zwoleniu:

- Zofia Kotfasińska /laureatka konkursu/

- Patrycja Zborowska /wyróżniona/
nauczyciel plastyki: mgr Łukasz Flejszer

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Łowcy Baterii”    

Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Łowcy Baterii” realizowanym przez Fundację Centrum Innowacji i Koordynacji w ramach projektu „Twoje zdrowie zyska na ochronie środowiska” uczennica Szkoły Podstawowej w Zwoleniu OLIVIA KOWALCZYK zdobyła I miejsce /w kategorii indywidualnej - rysunek/plakat - technika pracy: grafika - odbitka - monoryt/.

Plakat Olivii pt. "Baterię segreguję - planetę szanuję" przedstawiał dobre praktyki w zakresie postępowania ze zużytymi bateriami.

Konkurs został objęty honorowymi Patronatami przez Ligę Ochrony Przyrody, miesięcznik Przyroda Polska, prezenterów telewizyjnych polskich stacji muzycznych, psychologów, pedagogów i niektóre placówki przyszpitalne.

nauczyciel plastyki: mgr Łukasz Flejszer

 

 

                                                               Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

CYRK SZOK

W DNIU 7 PAŹDZIERNIKA

WYSTĄPIŁ W NASZEJ SZKOLE

 

 

                                             Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

 DZIEŃ CHŁOPAKA  zorganizowany przez SU

 

Uczniowie ze Zwolenia w III  NIGHTSKATING w Płocku

obejrzyj filmik...

 

                                                     Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Trzeci w tym roku przejazd rolkarzy ulicami Płocka - odbył się w ostatni letni poniedziałek 21 września 2015 r. przy Orlen Arenie.

Punktualnie o 20:00 rozpoczęliśmy przejazd na trasie: Orlen Arena, Łukasiewicza, Gałczyńskiego, Dobrzyńska, Kobylińskiego, Bielska, Mickiewicza, Chopina, Otolińska, Piłsudskiego, Kilińskiego, Warszawska, Pl. Dąbrowskiego, Misjonarska, Sienkiewicza, Nowowiejskiego, Łukasiewicza, Orlen Arena.

Udział w imprezie był bezpłatny i nie wymagał rejestracji. Wszyscy świetnie się bawili jadąc przy muzyce, w tempie do 15km/h. Nie zabrakło uczennicy ze Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego Olivii Kowalczyk oraz ubiegłorocznej absolwentki Natalii Adamczyk.

 

                              Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

UDZIAŁ W „NARODOWYM CZYTANIU”

O tym, że czytanie to ważna umiejętność, nie trzeba nikogo przekonywać. O tym natomiast, że warto tę umiejętność pielęgnować, czasem trzeba jednak przypominać. A jak pielęgnuje się umiejętność czytania? - Po prostu... czytając. Odpowiadając na apel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, 7 września 2015r., nasza szkoła przyłączyła się do akcji Narodowego Czytania „Lalki” Bolesława Prusa. więcej...

 

Olivia Kowalczyk uczennica klasy VI ze Zwolenia

LAUREATKĄ XIV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego

„Darujmy światu pokój 2015”

Oświęcimskie Centrum Kultury zorganizowało na przełomie czerwca-września XIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój", objęty patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim. Konkurs adresowany był do młodych ludzi zainteresowanych sztukami plastycznymi, którzy za pomocą dowolnej techniki wypowiedzieli się nt. otaczającej rzeczywistości oraz wyrazili swoje odczucia, myśli jak postępować, by uczynić świat piękniejszym i spokojniejszym, dobrym i przyjaznym.

Do udziału w czternastej edycji konkursu zostało nadesłanych przez 947 autorów: 985 prac


Komisja przyznała 11 równorzędnych nagród w kategorii wiekowej 
11–13, w której to uczennica Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu
OLIVIA KOWALCZYK została LAUREATKĄ /nauczyciel plastyki: mgr Łukasz Flejszer/.

  

Dwie prace plastyczne OLIVII KOWALCZY

Prace plastyczne nadsyłano z: Zamościa, Katowic, Łodzi, Szczecina, Ukrainy-Kijowa, Warszawy,  Dąbrowy Górniczej, Hrubieszowa, Gdańska,  Krakowa,  Starogardu Gdańskiego,  Częstochowy,  Gorlic,  Kwidzyna, Lublina, Nowego Targu,  Oświęcimia, Polkowic, Andrychowa, Wadowic, Bydgoszczy,  Chełmna,  Chodzieży,  Kołobrzegu, Ostródy, Poznania, Rosji,  Rypina,  Siemianowic Śląskich,  Sieradza,  Starachowic, Świebodzina,  Świecia,  Tomaszowa Lubelskiego, Wołomina,  Zakopanego.

Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w galerii "Tyle światów" Oświęcimskiego Centrum Kultury do 18 października 2015 roku.

 

                                                    

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Powitanie nowego roku szkolnego

Pierwszy dzwonek rozpoczął nowy rok szkolny 2015/2016 dnia 1 września 2015r. o godz. 8:30.

Oficjalną cześć rozpoczęto od wprowadzenia pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu. Potem nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów klas VI i III.

Pan dyrektor T.Fijałkowski powitał wszystkich przybyłych uczniów, rodziców i nauczycieli. Gorąco powitano także nowo przybyłych przedszkolaków i pierwszoklasistów. Pan dyrektor życzył uczniom w nowym roku szkolnym dużo radości i przyjemności w zdobywaniu wiedzy.

Po części oficjalnej wszyscy udali się do przydzielonych sal na spotkania z wychowawcami.

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Rok nauki w szkole został podsumowany podczas uroczystości zakończenia nauki w dniu 26 czerwca 2015r. Na uroczystość przybyli uczniowie i ich rodzice.  W części artystycznej  wystąpili uczniowie klasy O, klasy III i klasy VI.

Wszyscy uczniowie zostali klasyfikowani i promowani, a  9 uczniów klasy VI  zostało  absolwentami  naszej szkoły. W tym roku średnia ocen klas IV-VI wyniosła 4,53.

Najwyższe średnie ocen  w klasie IV  osiągnął N. Bińkowski- 4,82,  w klasie V -N. Ignaczak- i  O. Kowalczyk- 5,45, w klasie VI- Ł. Kaczmarek i Dawid Tyszkiewicz- 5,45 .

Do sukcesów szkolnych zaliczyć  można wysoki wynik ze sprawdzianu po klasie VI- 68% co uczyniło najlepszy wynik w gminie.  

Uczeń Bartosz Makulski otrzymał nagrodę Wójta Gminy Gostynin pana Edmunda Zielińskiego za najlepszy wynik ze sprawdzianu.

W minionym roku szkolnym uczniowie osiągali znaczące sukcesy w licznych konkursach plastycznych, przedmiotowych, muzycznych oraz sportowych. Były to sukcesy na etapie gminnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Za wyniki w nauce uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców, dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. Uczniowie otrzymali podziękowania Z Banku Spółdzielczego w Gostyninie za gromadzenie oszczędności na książeczkach SKO. Podziękowania złożono rodzicom za wkład pracy na rzecz dzieci i szkoły.

Wychowawcy w klasach rozdali dyplomy i świadectwa pozostałym uczniom.

 Wszystkim uczestnikom uroczystości złożono wakacyjne  życzenia.

 

Zielona  Szkoła w Goreniu Dużym

            22 czerwca 2015r. uczniowie naszej szkoły wyjechali na Zieloną Szkołę do Gorenia Dużego.  Wśród uczestników byli uczniowie klas I – VI. 15  uczniów wyjechało w ramach projektu unijnego „Moja Przyszłość”. Uczniowie wyjechali pod opieką pań: Anny Krawczyk, Moniki Kacprzak oraz Anny Smyczyńskiej, kierownikiem wyjazdu była pani Anna Dąbrowska. więcej...

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Pożegnanie uczniów klasy szóstej

Uroczystość pożegnania odbyła się w dniu 19 czerwca 2015 r. Wśród zaproszonych gości byli: rada pedagogiczna, pracownicy szkoły, rodzice uczniów klasy VI i uczniowie klasy V. Uczniowie w sposób żartobliwy przeprowadzili lekcję języka polskiego, matematyki i przyrody. Częścią artystyczną uczniowie pożegnali nauczycieli i młodszych kolegów wręczając im upominki. Rodzicom natomiast podziękowali za troskę, opiekę, trud wychowania i pomoc w codziennych szkolnych zmaganiach. Miłą niespodziankę dla swoich wychowanków sprawił wychowawca, który pokazał wszystkim gościom film ze ślubowania I-klasisty. Później odbyła się zabawa połączona z poczęstunkiem.

Życzymy tegorocznym absolwentom dobrego startu w nowych szkołach.

 

Wyróżnienie Zosi Kotfasińskiej ucz. kl. V 
w regionalnym etapie Międzynarodowego Konkursu Plastycznego 
pt. 
„Moja Przygoda w Muzeum”
 

            16 czerwca 2015 roku Jury Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oceniło z całej Polski prace przyznając nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
            Uczennica klasy V Zosia Kotfasińska pod opieką nauczyciela plastyki p. Łukasza Flejszera - w kategorii wiekowej 10-12 lat zdobyła 1 wyróżnienie wykonując pracę pt. „Muzealne aleje” w technice grafika. Praca ta została przesłana do Muzeum Okręgowego w Toruniu, gdzie weźmie udział w międzynarodowych eliminacjach.

 

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

do ilustracji wierszy Jana Brzechwy

20 maja 2015 roku w Młodzieżowym Domu Kultury „Domu Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego odbyły się obrady jury konkursu plastycznego „Mój Brzechwa”.
Do konkursu zgłoszono 1590 prac z całej Polski. 

 

W kategorii klas IV  VI:  III miejsce zajęła  WERONIKA RYBICKA uczennica klasy V - nauczyciel: p. Łukasz Flejszer

 

SUKCESY SPORTOWE W CZWARTKACH LEKKOATLETYCZNYCH

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Trenujący uczniowie w Szkole Podstawowej w Zwoleniu konkurencje lekkoatletyczne zdobyli 11 czerwca 2015 r. podczas 
CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH 
I miejsce /w kat. dziewcząt/ i III miejsce /w kat. chłopców/. 
Zawody odbyły się na MOSiR w Gostyninie, w których rywalizowały 
szkoły podstawowe z: Pacyny, Solca, Emilianowa, Zwolenia, Gostynina. 

 

XIII ŚWIĘTO SZKOŁY

PIKNIK RODZINNY

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

XIII Święto Szkoły i Piknik rodzinny - to tegoroczna formuła imprezy integracyjnej w szkole, zorganizowanej z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.

W programie znalazły się piosenki, wiersze i życzenia dla mam. Ważnym i ciekawym punktem obchodów  był występ Gminnej Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym Centrum Tradycji i Kultury Wsi Gminy Gostynin w Białem. Dyrygentem zespołu jest Pani Katarzyna Lisicka.

Tradycyjnie zaprezentowano dorobek szkoły, wyróżniono uczniów zdobywających czołowe miejsca w konkursach, zawodach sportowych itp.

Na uroczystości przybył Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński, radny Gminy Gostynin Szymon Szczypawka, którzy dla dzieci przygotowali słodkie niespodzianki. Dla uczniów oraz przybyłych na piknik dzieci Rada Rodziców zasponsorowała liczne zabawy  rekreacyjne, obsługiwane przez firmę  „Tęczowa”.

 Na wszystkich uczestników imprezy oczekiwał poczęstunek:  grill i słodycze.

Sponsorem była Wójt Gminy, Rada Rodziców, Stowarzyszenie Aktywne Kobiet Bielawy - Zwoleń oraz Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

           

Krystian Kołaczkowski w zawodach wędkarskich

zajął III miejsce

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Nad jeziorem Dybanka 31 maja 2015 r. odbyły się zawody wędkarskie zorganizowane przez Urząd Miasta Gostynina z okazji DNIA DZIECKA, w których udział wzięło z terenu gminy Gostynin i Gostynina 30 uczestników w wieku 5-14 lat.

W zawodach tych uczestniczył z klasy IV Bartosz Laskowski i z klasy VI Krystian Kołaczkowski /który zajął wysokie III miejsce/ - opiekun p. Łukasz Flejszer.

 

 

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Pokaz działań strażaków, symulator jazdy jednośladem, pogadanka z policjantem to tylko niektóre z atrakcji, które czekały na dzieci podczas akcji „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” na terenie Gimnazjum nr 1 w Gostyninie w dniu 29 maja 2015 r.

 

W spotkaniu promującym noszenie elementów odblaskowych uczestniczyło blisko 300 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu gostynińskiego.

Każdy z uczniów otrzymał kask rowerowy i zestaw elementów odblaskowych.
Uczniowie zapoznali się z działaniami, jakie przeprowadzają w codziennej służbie strażacy, spróbowali swoich sił na przygotowanym specjalnym miasteczku rowerowym,
a ratownicy medyczni zaprezentowali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

„Barwy dzieciństwa”
pod hasłem „DAJ SIĘ LEPIEJ POZNAĆ”

 

W dniu 28 maja 2015 r. Jury w składzie: Dorota Suwalska - instruktor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, Anna Balsam – instruktor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, Krystyna Masłowska – dyrektor GODM „Tęcza” zapoznało się z się pracami nadesłanymi na
II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  „Barwy dzieciństwa” pod hasłem „Daj się lepiej poznać”. 

 

 

Muzyczne laurki dla wszystkich mam

przed gostynińskim MCK-iem

 

 W poniedziałkowe popołudnie 25 maja 2015 r. przed Miejskim Centrum Kultury odbył się koncert laureatów konkursu muzycznego GAMA 2015. Swój występ młodzi artyści zadedykowali wszystkim mamusiom z okazji Dnia Matki, który obchodzimy 26 maja. 

Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy V: 

Olivia Kowalczyk /instrumenty klawiszowe/

Natalia Ignaczak /fagot/.

 

ZŁOTY MEDAL REPREZENTACJI DZIEWCZĄT

W SZTAFETACH BIEGOWYCH

 

  

W gminie Gostynin na bieżni lekkoatletycznej przy ZSiG w Białotarsku w dniu 21 maja 2015 r. zostały zorganizowane widowiskowe IX zawody sportowe „sztafety biegowe” o Puchar Wójta Gminy Gostynin. W zawodach tych uczestniczyły wszystkie szkoły z terenu Gminy Gostynin /podstawowe i gminazjalne/. Zadaniem drużyn było rywalizowanie w dwóch konkurencjach: sztafeta sprinterska 4 x 100m i sztafeta olimpijska 800m – 400m – 200m – 100m/.

 

 

PAMIĘTAMY O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

Maj jest szczególnym miesiącem, w którym pamiętamy o Ojcu Świętym Janie Pawle II. To właśnie w tym czasie przypada wspomnienie tego Świętego oraz Jego urodziny. W związku z tym uczniowie naszej szkoły przypomnieli sobie historię życia papieża oraz obejrzeli film, pt. „Karol, który został świętym”. Z okazji Jego urodzin wykonali zaś portrety naszego rodaka, zdobiące obecnie gazetkę szkolną. Pamięć o Świętym Janie Pawle II jest wciąż żywa.

 

Olivia, Bartosz i Natalia w

 III Warszawskim Roller Cup 2015

 

  

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

            17 maja 2015 r. w Warszawie odbyły się III Międzynarodowe zawody sportowe jazdy na rolkach „Roller Cup”. Wzięło w nich udział ponad 500 uczestników z całej Polski oraz Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Estonii, Hiszpanii. Nie zabrakło akcentu z naszego regionu – gminę Gostynin reprezentowały uczennice i uczeń Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu – Olivia Kowalczyk /kl. V/ w kat. D3 18m, Natalia Adamczyk /kl. VI/ w kat. D4 16m i Bartosz Mąkulski /kl. VI/ w kat. C4 14m na dystansie „FAN”.

 

Brązowy medal w XVII MISTRZOSTWACH POWIATU 
W „CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM” DZIEWCZĄT

 
W dniu 15 maja 2015 r. na stadionie MOSiR w Gostyninie drużynowo dziewczęta naszej szkoły zajęły wysokie 3 miejsce z łączną notą 735 punktów.

 

III miejsce Natalii w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

"Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata"

            Na konkurs zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie nadesłano 321 prac plastycznych z 28 placówek oświatowych. Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę zgodność z tematem, oryginalność rozwiązań, samodzielność, staranność, wrażenie artystyczne.

Jury przyznało III miejsce Natalii Ignaczak uczennicy kl. 5

technika: grafika /opiekun: p.Łukasz Flejszer/.

 

224 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

04 maja w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, podczas, której uczniowie klas IV -  VI przedstawili „ żywą lekcję historii”, która przeniosła wszystkich obecnych  w dawne czasy i pozwoliła im spotkać samą Konstytucję Majową.

 

CZTERY PORY ROKU

Uczniowie naszej szkoły mogli ujawnić swoje talenty w kategoriach: plastycznej i literackiej podczas Konkursu CZTERY PORY ROKU zorganizowanego przez ZSiG w Nowym Duninowie.
Komisja  miała nie lada problem - spośród ponad 200 prac wybrała te najlepsze, najciekawsze, najbardziej oryginalne. Zadanie tym bardziej było trudne, gdyż prace młodych twórców – plastyków i literatów reprezentowały naprawdę wysoki poziom. Mogli się o tym przekonać uczestniczący w tej imprezie - nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie, bowiem podsumowanie konkursu połączone było z wystawą nadesłanych prac plastycznych oraz recytacją wierszy.

Artyści spisali się na medal. Przyznano wiele nagród i wyróżnień.

      

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

"Papież Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu"

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Papież Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu”, ogłoszony przez Szkołę Podstawową nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie 3 miejsce zajęła uczennica klasy V Zofia Kotfasińska. Na konkurs nadesłano 386 prac plastycznych z 33 placówek oświatowych z całej Polski.

 

„PIĘKNIE BYĆ CZŁOWIEKIEM”

 

W Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie 17 kwietnia br. odbyły się rejonowe eliminacje konkursu recytatorskiego im. J. Korczaka "PIĘKNIE BYĆ CZŁOWIEKIEM". Naszą szkołę  reprezentowało czworo uczniów: Zofia Kotfasińska z kl. V, Bartosz Laskowski z kl. IV, Weronika Lewandowska z kl.  III     i Patrycja Matuszewska z  kl. II.  Wyróżnienie w konkursie zdobyła Weronika Lewandowska. Gratulujemy!  Uczniów do konkursu przygotowywały panie: Agnieszka Kowalska, Anna Dąbrowska i Anna Krawczyk. Wyróżnienie zdobyła w konkursie Weronika Lewandowska. Gratulujemy!

XXI  Gama   obejrzyj filmik...

            16 kwietnia 2015 r.  odbył się XXI Przegląd Muzyczny ,, Gama 2015" organizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie. Jak co roku  uczniowie naszej szkoły wzięli w nim udział. 

Dzień Otwarty w Gimnazjum im. Polskich Noblistów


 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Gimnazjum nr 2 zaprosiło szóstoklasistów na Dzień Otwarty.

Przybyłych powitały dyrektorki Beata Wasiak-Grudzińska oraz Jolanta Łykowska, 

które następnie zaprosiły do obejrzenia prezentacji na temat placówki oraz oferty edukacyjnej.

W programie Dnia Otwartego nie zabrakło również: pokazów przedmiotowych z chemii,

oraz fizyki, konkursów sportowych z nagrodami czy zwiedzania szkoły.

 

IV Międzyszkolny Festiwal Młodych Talentów Muzycznych

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

        W dniu 17 kwietnia 2015r. w naszej szkole odbył się kolejny IV Międzyszkolny Festiwal Młodych Talentów Muzycznych. Mottem tegorocznego festiwalu było hasło: „Piękna nasza Polska cała”. W konkursie udział wzięły  dzieci z oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Gostynin oraz wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Gostyninie.

Młodzi wykonawcy zaprezentowali bardzo wysoki poziom swoich umiejętności wokalnych.

W jury zasiedli:

p. Ewa Barbara Gierula – emerytowana nauczycielka SP w Zwoleniu,

p. Krystyna Janiszewska – dyrektor Gminnego Centrum Tradycji i Kultury Wsi w Białem,

p. Adam Grabarczyk – nauczyciel SP w Trębkach.

Gościem uroczystości była także pani Ewa Ciastkowska – Inspektor Oświaty Udzędu Gminy Gostynin.

Jury przyznało wszystkim uczestnikom wysokie miejsca. I tak w kategorii oddziały przedszkolne:

I miejsce - OP przy SP w Sokołowie

II miejsce- OP przy SP w Sierakówku /4latki/

II miejsce- OP przy SP W Teodorowie

III miejsce- OP przy SP w Lucieniu

III miejsce- OP przy SP w Sierakówku

 

W kategorii klas I-III jury przyznało następujące miejsca:

I miejsce - ZSPiG w Lucieniu

I miejsce - SOSW w Gostyninie

II miejsce - SP w Sokołowie

II miejsce -SP w Teodorowie

II miejsce - ZSPiG w Solcu.

         Poza konkursem wystąpiły dzieci z naszej szkoły i zaprezentowały także swoje muzyczne i taneczne umiejętności. Zespół taneczny z klas I-III pokazał     2 układy taneczne. Uczniowie z klasy III: Maja Gutkowska, Klaudia Tyszkiewicz i Filip Sztopel i chór uczniów z kl. VI uświetnili uroczystość także swoim wokalnym talentem. Swoje umiejętności gry na instrumentach muzycznych zaprezentowały uczennice z kl. V Natalia Ignaczak i Oliwia Kowalczyk.

         Niespodzianką festiwalu był występ przewodniczącego jury- p. Adama Grabarczyka , który zaśpiewał 2 piosenki.

 

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki!”

 


Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich.


Na szczególne wyróżnienie zasłużyła Natalia Ignaczak uczennica klasy V, której prace przestrzenną jury oceniło w dodatkowej kategorii: wkład, staranność, pomysł.

 

Serdecznie gratulujemy.

 

 

 

 

 

 

„Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!” 

 


W XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na etapie gminnym 

Dawid Tyszkiewicz (kl. VI), Natalia Ignaczak (kl. V) i Natalia Skalska (kl. VI) uzyskali trzy miejsca.

 

  

Celem konkursu plastycznego było zainteresowanie tematem bezpieczeństwa dzieci i młodzież, gdyż właściwa postawa oraz świadomość występowania zagrożeń może uratować życie lub zdrowie. Poprzez przekaz artystyczny można zwrócić uwagę na sytuacje, jakie mogą pojawić się w codziennym życiu oraz nauczyć właściwego zachowania i prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat. 

 

 

 

Sprawdzian Szóstoklasisty

 

W dniu 1 kwietnia 2015 r. odbył się sprawdzian szóstoklasisty, do którego przystąpiło 9 uczniów Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu. Sprawdzian został podzielony na dwie części: pierwsza - wiedza i umiejętności z języka polskiego i matematyki oraz druga - z języka obcego. Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów z czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

 

V Gminny Przegląd Pieśni Wielkopostnej i Wielkanocnej

        W dniu 30 marca 2015 roku o godzinie 12:00 odbył się V Gminny Przegląd Pieśni Wielkopostnej i Wielkanocnej w Domu Ludowym w Legardzie. W tegorocznym Przeglądzie Pieśni Wielkopostnej i Wielkanocnej wzięli udział uczniowie szkół z terenu Gminy Gostynin. Z roku na rok poziom Przeglądu wzrasta. Wszyscy wykonawcy zauroczyli publiczność swoimi występami i wprowadzili zgromadzonych na uroczystości w nastrój Świąt Wielkiej Nocy.


Na scenie naszą szkołę zaprezentowały:

solo Klaudia Tyszkiewicz z klasy III w pieśni "Mój Jezu" oraz

solo Natalia Skalska z klasy VI w "Alleluja"

wraz z towarzyszeniem chóru uczniów klas III-VI.

obejrzyj filmik...

 

 
  
 

Miło nam pochwalić się sukcesami plastycznymi uczniów naszej szkoły, którzy znaleźli się w gronie 20 laureatów wiosennego konkursu PISANKA 2015 zorganizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie. więcej...

Laureaci:

Bartosz MĄKULSKI z klasy VI

Łucja KACZMAREK z klasy VI

Norbert BIŃKOWSKI z klasy IV

Artur JANISZEWSKI z klasy IV

Natalia IGNACZAK z klasy V

 

Uroczystą gala wręczenia nagród połączoną z wystawą prac konkursowych odbyła się

27 marca 2015 r. w sali wystaw Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie.

 

 

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

 TRADYCJE WIELKANOCNE

W XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "TRADYCJE WIELKANOCNE" zorganizowanym przez POKiS w Płocku, którego ideą jest ocalenie od zapomnienia polskich tradycji Świąt Wielkanocnych uczniowie naszej szkoły zajęli I, II oraz dwa III miejsca.

 

                               Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Mini siatkówka drużynowa – czwórek dziewcząt

W dniu 11 marca 2015 r. reprezentacja dziewcząt Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu w 17 mistrzostwach powiatowych w mini piłkę siatkową drużynową „czwórek”
zajęły III miejsce.

Serdecznie gratulujemy !

 

                                 Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Sukces sportowy w Mini Piłce Siatkowej "2" Chłopców

         W dniu 10 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie odbyły się XVII Mistrzostwa Powiatu w „Mini-Siatkówce” chłopców zespołów „2”
Dwójka uczniów z naszej szkoły: Sebastian Starczewski i Adam Dymowski przygotowani przez p. Ł.Flejszer (nauczyciela WF) miała możliwość uczestniczyć i rywalizować z uczniami z innych szkół w w/w zawodach sportowych.

Chłopcy w grupie B wygrali wszystkie 3 mecze , natomiast w meczach finałowych uklasowali się na 3 miejscu / SP Zwoleń - SP Pacyna 13:15 i SP Zwoleń - SP Szczawin 13:15.
Chłopcy otrzymali za III miejsce piękny puchar, medale oraz dyplom.

 

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W dniu 6 marca 2015 r. uczniowie naszej szkoły przygotowali uroczystą akademię dla wszystkich Kobiet i Kobietek.

Montaż słowno-muzyczny pt. „Wiersze dla Kobiet” przeplatany był poezją do świętujących Pań.

Życzenia Paniom złożył Pan Dyrektor oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Rybicka.

 

Patryk Ciechomski zdobywa brąz

na European Open w Judo w Warszawie !!!

Patryk Ciechomski pokazał jak się walczy do samego końca!!! Z wyżej notowanym Komronshokh Ustopiriyonem (Tadżykistan) przegrywał na waza-ari, a jego przeciwnik był pewien wygranej. Po skutecznej akcji na ippon wykonanej na 17 sek przed końcem walki widać było zdumienie Komronshokha i ogromny uśmiech na twarzy naszego judoki!  czytaj dalej >>

artykuł opracowany przez portal terazgostynin.pl

 

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

ŻYWA LEKCJA HISTORII     

W poniedziałek 16 lutego 2015r. naszą szkołę odwiedziła Grupa Artystyczna ,,Rekonstrukto” z Lublina. Przygotowany dla nas pokaz historyczny był żywą lekcją historii zatytułowaną ,,Życie i kultura w średniowieczu”. Wszyscy obecni przenieśli się w podróż do wieków, kiedy to rycerze zakuci w zbroje i z mieczem w ręku nie szczędzili wysiłków, by bronić honoru i ojczyzny, kiedy  spieszyli służyć pomocą i bronić damy swego serca.
Uczniowie mieli okazję obejrzeć między innymi zapierający dech w piersiach pojedynek, pasowanie na rycerz
a czy zakuwanie w dyby. Podczas pokazu odbyła się też prezentacja ekwipunku i uzbrojenia rycerzy. Zaprezentowano kilka rodzajów broni, składającej się na rycerski rynsztunek. Każdy uczeń mógł wziąć miecz czy buzdygan do ręki, by przekonać się, jakiej siły i zręczności wymagało posługiwanie się nimi. Uczestnicy prezentacji  poznali też gry i zabawy plebejskie. Dowiedzieli się,  jak karano tych, którzy łamali prawo. Kłamcom obcinano język lub zakładano tzw. świński ryj, w którym mówienie było prawdziwym wyzwaniem. Złodziei zakuwano w dyby, biczowano i obcinano im palce. 
Na zakończenie spotkania  istniała możliwość osobistego zapoznania się ze strojem i rekwizytami.  Ta niezwykle barwna lekcja historii na pewno na długo pozostanie w pamięci każdego jej uczestnika.

 

 

”IV TURNIEJ W BADMINTONA o Puchar Radnego Gminy Gostynin”

         W dniu 13 lutego 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu w odbył się IX Szkolny Turniej w Badmintona, a zarazem „IV TURNIEJ W BADMINTONA o Puchar Radnego Gminy Gostynin” p. Szymona Szczypawki.

 

 Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Choinka Noworoczna

      Choinka Noworoczna  w tym roku szkolnym, w naszej szkole odbyła się 16 stycznia, dla społeczności szkolnej była niebywałym wydarzeniem. Zabawa przy „żywej” muzyce, wykonywanej przez pana Łukasza Flejszera dostarczyła uczniom i gościom wiele miłych wrażeń.  Rada Rodziców zorganizowała sklepik, który cieszył się dużym powodzeniem oraz zakupiła paczki dla dzieci. Punktem kulminacyjnym  Choinki była wizyta Mikołaja, który przybył do szkoły  i rozdawał prezenty wszystkim dzieciom, także tym najmłodszym, zamierzającym rozpocząć naukę w naszej szkole.

    

GMINNE JASEŁKA pt. „Betlejemska Dobranocka”

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Tradycyjnie już przed Świętami Bożego Narodzenia, Wójt Gminy Gostynin oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin zorganizowali Gminne Jasełka w Domu Ludowym w Legardzie. Tegoroczna uroczystość odbyła się 18 grudnia 2014r. Jasełka bardzo licznie zgromadziły mieszkańców gminy Gostynin oraz zaproszonych gości.

Bożonarodzeniowy spektakl pt. "Betlejemska Dobranocka", przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Zwoleniu, pod kierunkiem nauczycieli: Pani Anny Dąbrowskiej, Pani Renaty Matuszewskiej i Pana Łukasza Flejszera zachwycił zgromadzoną publiczność. Zmusił widzów do refleksji i przemyśleń nad cudem Narodzenia Pańskiego. Misternie przygotowane, wzruszające widowisko, wprowadziło uczestników uroczystości w nastrój Świat Bożego Narodzenia.

 

 
 
                                    Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

ZABAWA ANDRZEJKOWA

Dnia 28 listopada 2014 r. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu zorganizował Andrzejki. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 16:00. Miłośnicy tańca bawili się przy znanych i lubianych piosenkach z list przebojów. Ogromny wkład w przygotowanie zabawy mieli Rodzice klasy VI. Zorganizowali oni sklepik, w którym można było kupić gofry, frytki, napoje. Było nam niezmiernie miło, że na naszą zabawę przybyli rodzice, absolwenci naszej szkoły, a także przyjaciele naszej szkoły. Zabawa zakończyła się o godzinie 20:00. Wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do swych domów.

 

                                  Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

PASOWANIE NA UCZNIA

         24 października  uczniowie klasy pierwszej zostali  pełnoprawnymi członkami szkolnej rodziny.  W uroczystości ślubowania i pasowania uczniów,  Urząd Gminy Gostynin oraz Wójta reprezentował Kierownik Referatu Oświaty p. Andrzej Robacki, władze samorządowe - radny p. Szymon Szczypawka, Bank Spółdzielczy w Gostyninie,  z którym współpracuje szkoła reprezentowała Pani Mirosława Broda.  W uroczystości uczestniczyła również  Przewodnicząca Rady Rodziców p. Agnieszka Rybicka.

 

                                  Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Dzień  Edukacji  Narodowej w naszej szkole

           15 października 2014 roku był dniem szczególnym w naszej szkole, świętem uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.  W tym dniu obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję złożyć wszystkim podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie serc i umysłów uczniowskich.. Uczniowie klasy piątej i szóstej   przedstawili  program artystyczny „Ciało Darwin”, w którym obyły się zabawne konkurencje pomiędzy nauczycielami ,a uczniami.

            Do życzeń przyłączył się pan Tadeusz Fijałkowski, Samorząd Szkolny oraz Rada Rodziców. Tradycyjnie dyrektor szkoły wręczył nagrody nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. 

 

 

 

                                                             Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

 DZIEŃ CHŁOPAKA  zorganizowany przez SU

 

 


                                            Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Witaj  szkoło

Rozpoczęcia  nowego roku szkolnego

     Dnia 1 września 2014 roku o godzinie 8.30 nastąpiła inauguracja roku szkolnego 2014/2015  dla uczniów naszej szkoły.

Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu flagowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Zaraz potem nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy trzeciej i szóstej. Oddano w niej cześć wszystkim poległym podczas drugiej wojny światowej. Następnie głos zabrał Pan dyrektor Tadeusz Fijałkowski.

      Uroczystość zakończyło złożenie życzeń z okazji nowego roku szkolnego. Później uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami. W ten sposób rozpoczęto kolejny rok nauki w naszej szkole.

 

Sukces naszej szkoły w konkursie Talentowisko

   W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do konkursu organizowanego przez: Bank Polskiej Spółdzielczości, zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze oraz Kuratorium Oświaty. Konkurs trwał od 30 września br. do 30 kwietnia 2014 r. Składał się z dwóch etapów - regionalnego i ogólnopolskiego. Wzięło w nim udział ponad 400 szkół.

 


                                            Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Wakacje !!!

        27 czerwca rok szkolny 2013/2014 przeszedł do historii. Szóstoklasiści na zawsze opuścili mury Szkoły Podstawowej w Zwoleniu, pozostali uczniowie wrócą w poniedziałek 1 września, wypoczęci i gotowi do pracy. Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego dyrektor Tadeusz Fijałkowski dokonał podsumowania i uczniów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy za pilność w nauce, dyplomy za wzorowa frekwencje i nagrody za rozsławianie imienia szkoły. Dzieci z oddziału przedszkolnego pożegnały się z beztroskim czasem gier i zabaw. Uczniowie klasy trzeciej zakończyli pierwszy etap edukacji. Występ uczniów klasy VI  był jednocześnie pożegnaniem i podziękowaniem. Absolwentom gratulujemy ukończenia szkoły i życzymy sukcesów w dalszej edukacji, wszystkim uczniom życzymy udanego odpoczynku. Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa!

 

 

 

TALENT SHOW

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

 

  

 

 

                                Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Klasa szósta dziękuje

12 czerwca 2014r. klas szósta przygotowała program artystyczny pt. „Ale to już było…”. Uczniowie w sposób żartobliwy przeprowadzili Galę Filmów Fabularnych przyznając  reżyserom - nauczycielom i pracownikom szkoły tytuły, nagrody i odznaczenia.

 

ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ

           W tym roku szkolnym w ramach wolontariatu nasza szkoła  przystąpiła do akcji charytatywnej  „Adopcja na odległość”. Jest to odpowiedź na apel polskiego misjonarza ks. Adama Pergóły - proboszcza  misji katolickiej w Mpunde w Zambii. Koszt utrzymania jednego dziecka to 100 euro. Suma ta pokrywa koszt rocznej nauki w szkole oraz zakup potrzebnych podręczników i przyborów szkolnych.  Sumę tą zebraliśmy wspólnie z uczniami z ZSPiG w Emilianowie. Dzięki  tym pieniądzom mogliśmy pomóc  Veronice  Sokontwe uczennicy klasy drugiej. Jest to półsierota, którą wraz z bratem Mumbą  wychowuje babcia  na misji w  Mpunde. To właśnie dzięki nam będzie mogła przez cały rok chodzić do szkoły i nie martwić się o dach nad głową i jedzenie. Po raz kolejny udowodniliśmy, że w naszej szkole jest bardzo wielu uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy mają serca gotowe do niesienia pomocy. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy!

 

Patryk Ciechomski z trenerem nagrodzeni...

Podczas XII Święta Szkoły Wójt Gminy Gostynin Pan Edmund Zieliński uhonorował naszego judokę PATRYKA CIECHOMSKIEGO i Jego trenera WOJCIECHA PUDLIKA nagrodą pieniężną za sukcesy w JUDO w Pucharach Polski i Mistrzostwach Świata. Nagrodę w imieniu Patryka odebrał z rąk Wójta ojciec - Pan Krzysztof Ciechomski.  Inicjator nagrody Pan Radny - Szymon Szczypawka, Wójt Gminy Gostynin oraz Dyrektor Szkoły w Zwoleniu gratulują i życzą dalszych sukcesów, tym razem w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w stolicy Brazylii - Rio de Janeiro w 2016 roku.

 

 

 

XII ŚWIĘTO SZKOŁY

PIKNIK RODZINNY

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

            14 czerwca 2014r. w szkole odbył się Piknik rodzinny zorganizowany w ramach XII Święta Szkoły. Uroczystość uświetnili swoją obecnością wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński z małżonką, radny Gminy Gostynin Szymon Szczypawka, skarbnik gminy Patrycja Rosa i trener judo Wojciech Pudlik. Współorganizatorami imprezy byli: Rada Sołecka Wsi Zwoleń, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Bielawy - Zwoleń. Uroczystego otwarcia święta i powitania wszystkich uczestników pikniku dokonał dyrektor szkoły Tadeusz Fijałkowski. Wśród atrakcji dla miejscowych dzieci i ich rodzin były gry i zabawy, malowanie twarzy, zjeżdżalnia, sklepik, grill, poczęstunek na słodko oraz dyskoteka. Podczas imprezy nagrodzony przez wójta został nasz judoka Patryk Ciechomski i trener Wojciech Pudlik za sukcesy w judo w Pucharach Polski i Mistrzostwach Świata. Radny gminy jak co roku nagrodził najlepszych uczniów klasy szóstej. Upominki trafiły do rąk: Kariny Ciechomskiej i Adama Grabowskiego.

 

Piknik Literacki w Płocku

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W dniu 25 maja 2014 r grupa uczniów klas II i III była uczestnikiem  Pikniku Literackiego w Płocku.  Zorganizowany na Wzgórzu Tumskim w plenerze Piknik   nosił tytuł ,, Z BAŚNIĄ W HERBIE”.  Organizatorem  była Książnica Płocka im.  Władysława Broniewskiego. Uczniowie w wyznaczonym czasie zaprezentowali motyw baśni Aladyn. W programie znalazł się taniec ,,Abrakadabra” oraz życzenia dla wszystkich mam z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Dodatkową atrakcją  było spotkanie ze  współczesnym autorem książek dla dzieci Panem  Marcinem Pałaszem. Byliśmy jedyną szkołą spoza Płocka, która włączyła się w  ideę popularyzacji  literatury i czytelnictwa  oraz odkrywanie młodych talentów. Uczniowie za swój występ otrzymali dyplom i książkę  z autografem autora. Uczniów do występu przygotowała pani Anna Dąbrowska i pani Teresa Murawska.

Szkoła składa podziękowania rodzicom uczniów, którzy włączyli się w  dowiezieniu  dzieci do Płocka i we wspieraniu ich podczas występu.

 

 

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Społeczność Szkoły Podstawowej w Zwoleniu uroczyście uczciła 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W dniu 05 maja 2014r. o godzinie 12.05 odbył się uroczysty apel. Uczniowie klasy VI pod kierunkiem pani Agnieszki Kowalskiej zaprezentowali inscenizację zatytułowaną „Powtórka z historii”. Ponadto młodzi aktorzy przypomnieli, jak ważne są słowa: „Ojczyzna”, „Naród”, „Wolność”. Powinniśmy o nich pamiętać zawsze. Odśpiewanie hymnu państwowego i piosenki „Witaj majowa jutrzenko” przez uczniów kl. V ubogaciło uroczystość i dodało jej szczególnego, wyjątkowego charakteru. Do śpiewu uczniów przygotował pan Łukasz Flejszer. Apel miał za zadanie nie tylko przypomnieć uczniom o ważnym wydarzeniu historycznym, ale także uczyć patriotyzmu i dumy z dokonań minionych i współczesnych pokoleń Polaków.

 

                                 Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

DNI ZIEMI

25 kwietnia 2014 r. Samorząd Szkolny oraz Szkolna Kasa Oszczędnościowa pod kierunkiem swych opiekunów przygotowały apel z okazji Dnia Ziemi.  Uczennice klas V – VI zaprezentowały uczniom informacje na temat oszczędzania w szerokim tego słowa znaczeniu,  ich wystąpieniu przyświecało hasło: ,,Jak zmniejszyć rachunki i dbać o przyrodę? Wystarczy tylko oszczędzać energię i wodę”

 

 

                          Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

POWITANIE WIOSNY

 

  

151 ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

   

                                                                 Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W środę, 12 marca 2014r. Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wzięła udział w obchodach 151 Rocznicy Powstania Styczniowego połączonego z nadaniem imienia Powstańców Styczniowych skrzyżowaniu drogi krajowej nr 60 z drogą powiatową w kierunku Zwolenia.

 

                           Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

DZIEŃ KOBIET

 

                           Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 

                           Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

CYRK HECA

W DNIU 24 STYCZNIA

WYSTĄPIŁ W NASZEJ SZKOLE

 

                           Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

CHOINKA SZKOLNA

 

"DAR SERCA"

Nasz szkoła przyłączyła się do akcji "Dar serca". Wspomagaliśmy biedne rodziny w godnym przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia. Przynosiliśmy do szkoły artykuły spożywcze i chemiczne. Nasze dary zostały dostarczane do Koła Miłosierdzia im. Brata Chmielowskiego działającego przy Parafii św. Marcina w Gostyninie, a następnie przekazane potrzebującym osobom.

Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji dziękujemy.

 

                               Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Jasełka

 19 grudnia 2013 r. 

 

Ciekawy wyjazd uczniów z projektu

W dniu 04.12.2013r.byliśmy na konferencji ,, Działaj na Mazowszu, korzystaj i zmieniaj- Unia Europejska otwarta dla młodych’ w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na podsumowaniu projektu, konkursu Dziecięca Akademia Przyszłości.

 

                          Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

„Dzień Seniora w Zwoleniu”

     29 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej w Zwoleniu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora. Organizatorami były członkinie Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Bielawy- Zwoleń oraz pracownicy i uczniowie tutejszej szkoły.

 

 

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć kliknij

 

                           Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Pasowanie na przedszkolaka

         20 listopada 2013 roku 16 osobowa grupa przedszkolaków: żaczków i starszaków została pasowana przez Pana Dyrektora Tadeusza  Fijałkowskiego na dzielnego i wesołego przedszkolaka. Ślubowanie jakie złożyły dzieci wzruszyły serca wszystkich obecnych na uroczystości rodziców i zaproszonych gości.

 

 

  Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Ślubowanie i pasowanie na ucznia

8 Listopada 2013 r.

8 Listopad 2013 r. to dzień szczególnie świąteczny dla społeczności naszej szkoły. Tego dnia miała miejsce uroczystość  Ślubowanie  Pierwszoklasistów. Aktu pasowania na uczniów dokonał dyrektor szkoły pan Tadeusz Fijałkowski. Świadkami tego wydarzenia byli rodzice, dziadkowie oraz nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

 

                                      Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

HALLOWEEN

Święto duchów i potworów, ale przede wszystkim okazja do wspólnej zabawy. Chętni uczniowie mogli tego dnia przebrać się w różne najstraszliwsze i najzabawniejsze stroje.

 

 

Gmina uhonorowała Patryka

Brązowy medalista MŚ w judo Patryk Ciechomski wraz z siostrą Kariną i trenerem Wojciechem Pudlikiem gościł dziś (30.10) na obradach sesji Rady Gminy.

 

                                             Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Dzień Edukacji Narodowej

11 października 2013 roku był dniem szczególnym w naszej szkole, świętem uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.  W tym dniu obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz uczniowie klasy II mieli okazję złożyć wszystkim podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie serc i umysłów uczniowskich.

 

 

                                     Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

W naszej szkole SU zorganizował DZIEŃ CHŁOPAKA pod hasłem:

 „  W naszej szkole dziś igrzyska .

Podziwiamy chłopców z bliska .

Wszystkich zapraszamy

Najlepszego wybieramy …”

       Chłopcy zmagali się w konkurencjach sportowych i otrzymywali tytuły : „ Mistrza zręczności”, „Mistrza Siły”, „Mistrza wytrzymałości” i „Mistrza celności” . Zarówno chłopcy borący udział w zabawie jak i kibice dobrze się bawili .

 

 

 

„NARODOWE CZYTANIE”

W dniu 07 września 2013r. szkoła nasza wzięła udział w NARODOWYM CZYTANIU utworów Aleksandra Fredry organizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin.

 


                                            Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

2 września 2013 roku nastąpiło rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. Na te uroczystość licznie przybyli rodzice ze swoimi dziećmi.

 

Wielki sukces małej szkoły!

Sukcesem naszej szkoły było zakwalifikowanie się do projektu ,,Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Jednak nie spodziewaliśmy się jeszcze większego sukcesu- I-szego miejsca na liście laureatów konkursu ,,Start w przyszłość” ogłoszonego przez  Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach realizowanego projektu.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z realizacji

    konkursu pt: "Start w przyszłość" kliknij tutaj

 


                                            Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj

XI ŚWIĘTO SZKOŁY