OFERTA EDUKACYJNA

I ETAP EDUKACYJNY

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

edukacja polonistyczna

edukacja matematyczna

społeczna

przyrodnicza

techniczna

muzyczna

plastyczna

informatyczna

wychowanie fizyczne

język angielski

 

II ETAP EDUKACYJNY

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

MUZYKA

PLASTYKA

HISTORIA/HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZYRODA

GEOGRAFIA

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA

MATEMATYKA

INFORMATYKA/ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

TECHNIKA/ZAJĘCIA TECHNICZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

DORADZTWO ZAWODOWE

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

RELIGIA/ETYKA

 

ZAJĘCIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

REWALIDACJA

KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

LOGOPEDIA

SKS

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE: plastyczne, muzyczne, sportowe dla uczniów uzdolnionych