Kadra Pedagogiczna

 

KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. L. KRUCZKOWSKIEGO W ZWOLENIU
ROK SZKOLNY 2017/2018

L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Prowadzone zajęcia
1. Tadeusz Fijałkowski DYREKTOR SZKOŁY
Język rosyjski, Informatyka
2. Anna Wojtaszewska Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
3. Anna D±browska Edukacja wczesnoszkolna,
Wychowanie do Życia w Rodzinie
4. Anna Krawczyk Edukacja wczesnoszkolna
5. Anna Smyczyńska Edukacja wczesnoszkolna,   Język angielski
5. Agnieszka Kowalska Język polski, Historia
6. Izabela Kucharska Język polski
7. Michał Szczepaniak Matematyka, Informatyka
8. Aleksandra Szczepaniak Język angielski
9. Małgorzata Schulz Język niemiecki
10. Renata Matuszewska Religia
11. Monika Kacprzak Przyroda, Geografia, Biologia
12. Małgorzata Markiewicz Fizyka
13. Urszula Karpińska Chemia
14. Agata Durma-Buchner  Zajęcia biblioteczne
15. Łukasz Flejszer Wychowanie Fizyczne,
Muzyka, Plastyka, Technika
16. Krystyna Olobry Wychowanie przedszkolne,
Gimnastyka korekcyjna, Etyka

 

Administracja i obsługa szkoły

L.p. Imię i nazwisko
1. Agnieszka Maćkiewicz
2. Teresa Dziewulska
3. Aldona Godlewska
4. Terasa Guzek