Kadra Pedagogiczna

rok szkolny 2018/2019

 

KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Prowadzone zajęcia
1. Tadeusz Fijałkowski DYREKTOR SZKOŁY  Informatyka
2. Krystyna Olobry Wychowanie przedszkolne,
Gimnastyka korekcyjna, Etyka
3. Anna Dąbrowska Edukacja wczesnoszkolna,
Wychowanie do Życia w Rodzinie
4. Anna Krawczyk Edukacja wczesnoszkolna
5. Anna Smyczyńska Edukacja wczesnoszkolna,  J.angielski
6. Agnieszka Kowalska Język polski, Historia
7. Izabela Kucharska Język polski
8. Michał Szczepaniak Matematyka
9. Aleksandra Szczepaniak Język angielski, Zajęcia Techniczne, Doradztwo Zawodowe
10. Małgorzata Schulz Język niemiecki
11. Łukasz Flejszer Wychowanie Fizyczne,
Muzyka, Plastyka, Technika
12. Monika Kacprzak Przyroda, Geografia, Biologia
13. Anna Markiewicz Fizyka
14. Urszula Karpińska Chemia
15. Agata Durma-Buchner  Historia, Zajęcia biblioteczne
16. Anna Wojtaszewska Zajęcia rewalidacyjne
17. Renata Matuszewska Religia
18. Przemysław Woźniak Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Administracja i obsługa szkoły

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko
1. Agnieszka Maćkiewicz referent
2. Robert Mokok

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

3. Aldona Godlewska pracownik obsługi
4. Marlena Matusiak pracownik obsługi