"Aktywnie i bezpiecznie -
pozalekcyjne zajęcia sportowo rekreacyjne"


"Ku zdrowiu i rozwojowi zainteresowań dzieci i młodzieży"

Zajęcia Judo