Rada Rodziców

w roku szkolnym 2018/2019

 

 Małgorzata Lewandowska - przewodnicząca

 Edyta Grzelecka  - z-ca przewodniczącego

Monika Ignaczak  - skarbnik

Elżbieta Janiszewska  - sekretarz