Rada Rodziców

w roku szkolnym 2017/2018

 

Edyta Grzelecka - przewodnicząca

 Małgorzata Lewandowska  - z-ca przewodniczącego

Monika Ignaczak  - skarbnik

Elżbieta Janiszewska  - sekretarz