REFERATY  1. SPOSOBY I FORMY WSPIERANIA DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM   .doc

  2. JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM ZE STWIERDZONYMI DYSFUNKCJAMI  .doc

  3. Realizacja nowej podstawy programowej w edukacji wczesnoszkolnej w kontek¶cie nowej podstawy programowej  .doc

  4. CHWALENIE I INNE SPOSOBY MOTYWOWANIA UCZNIÓW DO NAUKI – WZMOCNIENIA POZYTYWNE UCZNIÓW .doc